Conserved Protein Domain Family
Zn_bnd_ABC_AdcA

?
NF033605: Zn_bnd_ABC_AdcA 
zinc ABC transporter substrate-binding lipoprotein AdcA
Statistics
?
PSSM-Id: 411227
Aligned: 11 rows
Threshold Bit Score: 821.709
Created: 19-Oct-2021
Updated: 25-Oct-2021
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
WP_019167040  1 MKKGLKVLATVLLSGTVLAACGQDGDDKa----SKdQLKVTTTVFPLQSFVKQIGGEHVTVDSIYPKGTDLHSFEPTQKD 76 Staphylococcus ...
WP_000727757  1 MKKKLGMLLLVPAVTLSLAACGNDDGKDk----DG-KVTIKTTVYPLQSFAEQIGGKHVKVSSIYPAGTDLHSYEPTQKD 75 Staphylococcus
WP_002464705  1 MKKKLGILCLVPALALSLAACGNNDQKHq----DG-KITIKTTVYPLQSFAQQIGGKHVNVSSIYPAGTDLHSYEPTQKD 75 Staphylococcus ...
WP_017722762  1 MKKYTYILFSIIALVMVLAGCGKADSDk-----GNeKIKVNTTVFPLKSFAEEIGGKHVEVESIYPAGTDLHSYEPTQKD 75 Staphylococcus ...
WP_011302447  1 MKQITYISIMVLAFMVVLAGCGKGESDNt---kSNeKIKINTTVFPLKSFAEQIGGKHVEVNSIYPAGTDLHNYEPTQKD 77 Staphylococcus ...
WP_002506786  1 MKKTLYIISLVITFAIVIAGCGKGDTNEkesegDKnKIKINTTVFPLKSFAKEIGGEHVSVESIYPAGTDLHSYEPTQKD 80 Staphylococcus ...
WP_019468825  1 MKKSIYILSFVIILAIIVTACSATKSNEs---kDNdKIKINTTVFPLKSFANQIGGKYVSVKSIYPTGADLHTYEPTQKD 77 Staphylococcus ...
WP_011274970  1 MKRFLSLTILLSIMLCVLVACGKEDSSNkg-skDGdKINVSTTVYPLQSFIKQIGGNHVNVSSIYPAGSDLHDYEPTQKD 79 Staphylococcus
WP_016998457  1 MKKWTGLFAIIFVCAMLLAACNQGDSNKgs-ksDSdKLQIKTTVYPLKSFIEQIGGEHVEVESIYPPGTDLHSYEPTQKD 79 Mammaliicoccus ...
WP_016913006  1 MKKWMGLLSIVFVLSIVLAACNQSDSKDh----DSdKLKVKTTVYPLKSFIEQIGGKHVDVESIYPAGTDLHSYDPTQKD 76 Mammaliicoccus ...
WP_016426013  1 MKKSFKLLATVVLSGSVLAACGQGDDKAs----SNdQLKVTTTVFPLQSFVKQIGGKHVQVDSIYPKGTDLHSFEPSQKD 76 Staphylococcaceae
WP_019167040 77 IIDASKSDLFIYTGDDLDPVAKKVASAIKKDDHKLSLENSLDKATLLTDQHEHGEHEehgehe--ehgdhdEHGEEGHEH 154 Staphylococcus ...
WP_000727757 76 ILSASKSDLFMYTGDNLDPVAKKVASTIKDKDKKLSLEDKLDKAKLLTDQHEHGEEH--------------EHEGHDHEK 141 Staphylococcus
WP_002464705 76 ILSASKADLFVYTGDKLDPVAKKVASTIKDKDKKLSLEDKLDKTALLTDQHHHDEEH--------------EHGSEKHEH 141 Staphylococcus ...
WP_017722762 76 IINASKADLFVYTGDNLDPVAKKVAATIKKDDKKLSLENKLDKSQLLTDQHSHGEAE--------------HEEEHEHEQ 141 Staphylococcus ...
WP_011302447 78 IINASKADLFLYTGDNLDPVAKKVASTIKKDDKKLALEDKLDKSQLLTDQHSH--------------------EEEGHDH 137 Staphylococcus ...
WP_002506786 81 IINASKSDLFLYTGDNLDPVAKKVASTIKDEDKKLSLEDKLDKSQLLTDQHSHE-------------------EEEGHEH 141 Staphylococcus ...
WP_019468825 78 IMNASKADMFLYTGDDLDPIAKKVAATIKKDDKKVSLGDKIDKSELLTDQHDEEH------------------EEHGDHH 139 Staphylococcus ...
WP_011274970 80 MLKVNKSDLFVYTGDDLDPVAKKVAATIKDDKKKVSLQDKLDRSTLLTDQHEHGDEE--------------HADSHEHh- 144 Staphylococcus
WP_016998457 80 ILNASKADLFVYTGDDLDPVAKKVASTIKKDDKKLSLQNSIDQSELLTDQHEHGEEHdheghghehgesheEHEHEGHDH 159 Mammaliicoccus ...
WP_016913006 77 ILNASKADLFVYTGDDLDAVAKKIAATIKQDDKKLSLQNSIDQTELLTDQHEHEGEH--------------EDEHEGHDH 142 Mammaliicoccus ...
WP_016426013 77 IIDASKSDLFIYTGDDLDPVSKKIAGAIKKDDHKLSLEDHLDRATLLTDQHEHGEHDeheh------gdhdEHGEEGHDH 150 Staphylococcaceae
WP_019167040 155 Geahe-------------ehehHHH-GGYDPHVWLDPQMDKKFVTAIRDDLSKRDPKHKAEYEKNADKVLKDLDGIDKEL 220 Staphylococcus ...
WP_000727757 142 Ee--------------------HHHhGGYDPHVWLDPKINQTFAKEIKDELVKKDPKHKDDYEKNYKKLNDDLKKIDNDM 201 Staphylococcus
WP_002464705 142 EeehhhgeehdhddkgheehkgHHHhGGYDPHVWLDPKMDQTFAKEIKDELVKKDPKHKNEYEKNYKKLNDDLKDLDKEM 221 Staphylococcus ...
WP_017722762 142 Ge--------------------HHHhGGYDPHVWLDPKYDQVFAKAIKDELIKKDPDNKKYYEKNYKKLNDELKNIDEKL 201 Staphylococcus ...
WP_011302447 138 De--------------------HHHhGGYDPHVWLDPKFDQTFAKEIKDELIKKDPKHKKTYEKNYEKLNKDLKEIDKDL 197 Staphylococcus ...
WP_002506786 142 e---------------------GHHhGGYDPHVWLDPKFNQTFAKEIKDELIKKDPKHKKDYEENYKKLDKELKKIDDKM 200 Staphylococcus ...
WP_019468825 140 Eh--------------------GHHhGGYDPHVWLDPKFNQVFAKEIRDKLIKQDPKHKSYYEKNYNKLKEDLMGIDQKM 199 Staphylococcus ...
WP_011274970 145 ----------------------HHHhGGYDPHVWLDPEKNKVFAIEIKDHLVAKDPKHKNEYEKNFKKLEHALDDIDNQL 202 Staphylococcus
WP_016998457 160 eh------------------ehHHH-GGYDPHVWLDPQIDQDFIKGIKDELVKKDPDHKDEYEKNFKKLNKDLENIDKDM 220 Mammaliicoccus ...
WP_016913006 143 eh------------------dgHHH-GGYDPHVWLDPKLNKDIIKGIKDELIKKDPDNKAYYEKNFKKLNKDLTDIDDEL 203 Mammaliicoccus ...
WP_016426013 151 ehg-----------------eeHHHhGGYDPHVWLDPQLDKKFVSAIRDDLVKRDPDHKDEYKKNADKLLKDLDGIDQDM 213 Staphylococcaceae
WP_019167040 221 KDVTKDHQGHAVFISHESLGYLADRYGFVQKGVQSLNAEDPSQKELTEIVKEINDTGAKYILYEENVANKVTDTIRKETN 300 Staphylococcus ...
WP_000727757 202 KQVTKDKQGNAVFISHESIGYLADRYGFVQKGIQNMNAEDPSQKELTKIVKEIRDSNAKYILYEDNVANKVTETIRKETD 281 Staphylococcus
WP_002464705 222 AQTTKDKKGNAVFISHESIGYLADRYGFVQKGIQNMNAEDPSQKELTKIVKEIKDNDVKYILYEDNVANKVTETIRQETD 301 Staphylococcus ...
WP_017722762 202 KETSSKKQGNTVFISHESIGYLADRYGFVQKGVQNMNAEDPSQKALTKIVKEIKESGAKYILYEDNVSNKVTDTIRKETS 281 Staphylococcus ...
WP_011302447 198 KSITENKEGNTIFISHESIGYLAERYDFVQKGVQNMNAEDPSQKSLSNIVKEIKDSGAKYILYEDNVSNKVTDTIRKETE 277 Staphylococcus ...
WP_002506786 201 KDVTKDEQGNVVFISHESMGYLSERYGFVQKGVQNMNAEDPSQKALTEIVNEINDSGAKYILYEDNVSNKVTDTIRKETK 280 Staphylococcus ...
WP_019468825 200 QNITEDKQGNTVYISHESIGYLSERYGFVQKGIQNMNAEDPSQKALAKIVKEINDSGAKYVLYEANVSNKVTDTIRKETK 279 Staphylococcus ...
WP_011274970 203 KEITKDKQGNAVFISHESLGYLADRYGFVQKGIQNMNAEDPSQKALTQLVKEINEKNVKYILYEDNVANKVTETIRKETN 282 Staphylococcus
WP_016998457 221 KKATKGHEGDTVFISHESLGYLAHRYGFVQKGVQSMNAEDPSQKELTEIVKEIRDTDAKYVLYENNISGKVTDTIRKETD 300 Mammaliicoccus ...
WP_016913006 204 KDVTKDHQGHTVFISHESLGYLSQRYGFVQKGVQSMNAEDPTQKELTEIVKEIKDTDAKYILYENNISSKITDTIRKETD 283 Mammaliicoccus ...
WP_016426013 214 KDITKDRQGNAVFISHESLGYLADRYGFVQKGVEGLNAEDPSQKELTEIVDEINDTGAKYILYEENISHKVTDTIRKETN 293 Staphylococcaceae
WP_019167040 301 AKPLKFNNMEAVSNDQA--KDATYQSLMKENVKSIEKALNDKIKVEDEKAANKHSKAIQDGYFKDDQVKDRDLSDYAGEW 378 Staphylococcus ...
WP_000727757 282 AKPLKFYNMESLNKEQQkkDNITYQSLMKSNIENIGKALDSGVKVKDDKAESKHDKAISDGYFKDEQVKDRELSDYAGEW 361 Staphylococcus
WP_002464705 302 AHPLKFYNMESLNKEQQkkDNITYQSLMKSNIKNIDKSLASNIKIDDDKAKHKHDKAISDGYFKDSDIKDRQLSDYEGDW 381 Staphylococcus ...
WP_017722762 282 AKPLKFYNMESLNKEQQkdENLTYQKLMKENIKNIDKALSDNIHSDDDKHESKHDKAISDGYFKDKQVKDRALSDYKGDW 361 Staphylococcus ...
WP_011302447 278 AKPLKFYNMESLNKSQQqdYKLSYQSLMKKNIINMDKALSDSIQTEDDKEQSKHDKAISDGYFKDSQVKDITLGDYKGNW 357 Staphylococcus ...
WP_002506786 281 AKPLKFYNMESLNKEQQqdEDLTYQSLMDKNIKNIDKALSNDIKVNDDKQQGKHEKAISEGYFKDNQVKDRPLADYKGDW 360 Staphylococcus ...
WP_019468825 280 AKPLKFNNMESLSKEQAedNKLTYQSLMEKNIKHLDMALNDDVKTDDEHAHDKHEKAIADGYFKDSQVKDRKLTDYEGEW 359 Staphylococcus ...
WP_011274970 283 AKPLKFYNMESLNKEQSkdESMDYQTLMNKNIEALDKALDSNIKVEDEKAEHKHDKAISDGYFKDNQVKDRALSDYEGKW 362 Staphylococcus
WP_016998457 301 AKPLTFNNMESLSKEQLndKDISYQSFMKENIKNIEKALNDKIKTKDEKKEAAHDKAIENGYFKDKQVKDRELSDYEGDW 380 Mammaliicoccus ...
WP_016913006 284 AKPLSFSNMESLTKEQSdnKDLSYQTLMKENIKNIEKALNDKIKTKDNKSEAAHDKAIEQGYFKDEQVKDRKLSDYEGDW 363 Mammaliicoccus ...
WP_016426013 294 AKTLKFNNMESVTDDQS--KDATYQSLMKENVKNLEKALNEKIKVKDDKAANKHTKAIQDGYFKDSQVKDRELSDYEGNW 371 Staphylococcaceae
WP_019167040 379 QSVYPLLKDGTLDEVFEHKAEDKGDKSAKEYKAYYDKGYKTDVEKIKITDNQITFTKNGKSVTGTYSYDGKDILKYSGGN 458 Staphylococcus ...
WP_000727757 362 QSVYPYLKDGTLDEVMEHKAENDPKKSAKDLKAYYDKGYKTDITNIDIKGNEITFTKDGKKHTGKYEYNGKKTLKYPKGN 441 Staphylococcus
WP_002464705 382 QSVYPYLKDGSLDDVMKHKAEDDPKKSAKDLKAYYDKGYKTDISNIKIKGNTITFTKDGKEHTGKYEYNGKKVLKYAKGN 461 Staphylococcus ...
WP_017722762 362 QSVYPYLKDGTLDEVMKHKAEDDDSMTTKAYKAYYDKGYKTDVDKIKITDDTITFNKNGKDITGKYSYDGKDILKYEKGN 441 Staphylococcus ...
WP_011302447 358 QSVYPYLKDGTLDEVMEHKAEDDDSMSAKAYKSYYEKGYKTDISHITISNDTITFEKDGKKETGKYVYDGKDILKYEKGN 437 Staphylococcus ...
WP_002506786 361 QSVYPYLKDGSLDDVMKHKAEEDDSMTAKEYKAYYEKGYKTDIDNINITSDSIMFEKNGKKASGKYKYDGKDILKYEKGN 440 Staphylococcus ...
WP_019468825 360 QSVYPFLKDGTLDDVMKHKAKEDNQMTAKEYKAYYQKGYKTNISNINITEDTITFKKDGKTLTGQYKYDGKDILKYEKGN 439 Staphylococcus ...
WP_011274970 363 QSVYPYLKNGDLDDVMKHKSEEDSAMTEKEYKAYYEKGYKTDISSINIKGDNITFEKNGKKVTGTYKYVGKKILDYKKGN 442 Staphylococcus
WP_016998457 381 QSVYPLLKDGTLDEVFKHKAED-GKMSAKEYKEYYDKGYKTNVENIKIEGNQISFTKDGKTSTGEYEYDGYDILKYEKGN 459 Mammaliicoccus ...
WP_016913006 364 QSVYPYLKDGTLDEVFEHKAEE-GDMSAKEYKAYYDKGYKTDIENIKIDQNKISFTKNGHTTTGEYEYDGYDILKYEKGN 442 Mammaliicoccus ...
WP_016426013 372 QSVYPLLKDGTLDEVFKHKAEDKGDKSAKEYKSYYEKGYKTDIEKIKISGDQITFTKNGKSMTGTYRYDGKDILDYKGGN 451 Staphylococcaceae
WP_019167040 459 RGVRYTFKLEGDAKDGLPKYVQFSDHNIAPTKTGHFHIFTGNDRDKVLKELENWPTYYPANLTKEQVKDEMLEH 532 Staphylococcus delphini
WP_000727757 442 RGVRFMFKLVDGNDKDLPKFIQFSDHNIAPKKAEHFHIFMGNDNDALLKEMDNWPTYYPSKLNKDQIKEEMLVH 515 Staphylococcus
WP_002464705 462 RGVRYMFKLVEGNDKALPKYIQFSDHNIAPKKAEHFHIFMGDDNDKVLKELDNWPTYYPAKLNKDEIKEEMLAH 535 Staphylococcus simiae
WP_017722762 442 RGVRYTYKLVDN-NKALPKYVQFSDHNIAPKKTGHFHIFIGNDKDKVLKELDNWPTYYPEKLTKTEIKEEMLAH 514 Staphylococcus xylosus
WP_011302447 438 RGVRYTFKLVDQ-NSHLPKYVQFSDHNIEPKKAAHFHIFMGNNKDKILKELDNWPTYYPNSLSSEEIKEEMLAH 510 Staphylococcus saprop...
WP_002506786 441 RGVRYTFKLEGNGDKDLPKYVQFSDHNIAPKKAHHYHIFIGNDKEKVMKELDNWPTYYPKALSSKEIKAEMLAH 514 Staphylococcus sp. OJ82
WP_019468825 440 RGVRYSFKRVGY-NKDLPKYVQFSDHNIAPKKAVHFHIFMGDNKQKVLKELDNWPTYYSSELTKAQIKKEMLAH 512 Staphylococcus cohnii
WP_011274970 443 RGVRFIFKLTNDDTQQLPKYVQFSDHNIAPKKAEHFHIFMGDNNDSLLKEMDHWPTYYPASLDKDDIKEEMLAH 516 Staphylococcus
WP_016998457 460 RGVRYTFKLKGDSNDDLPKYVQFSDHNIYPKKSAHFHTFTGNDKDKVLKELDNWPTYYSSKLSKDEVKEEMLAH 533 Mammaliicoccus lentus
WP_016913006 443 RGVRYTYKLKGEASDDLPKYVQFSDHNIYPKKAVHFHIFIGNDKDKVLKELDNWPTYYPSKLSKDEVKEEMLAH 516 Mammaliicoccus vitulinus
WP_016426013 452 RGVRYTFKLEGEASKDLPKYVQFSDHNIAPKKSEHFHIFMGNDRDKVLKELDNWPTYYPAKLSKEEVKDEMLEH 525 Staphylococcaceae
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap