Conserved Protein Domain Family
ND6

?
MTH00097: ND6 
NADH dehydrogenase subunit 6; Provisional
Statistics
?
PSSM-Id: 177159
View PSSM: MTH00097
Aligned: 40 rows
Threshold Bit Score: 47.9626
Threshold Setting Gi: 110082717
Created: 9-Dec-2010
Updated: 2-Oct-2020
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
119360179  1 MVGLLGFWIFLLKSFYSSWML---LIFLIIMISGVFLMLFYLSLLMSklFKLKKKSLLfIFLLMFPNFFFFKNYYfSELS 77 
5835447  30 MCLGVMSMSCYVSLGVHVWYS---YFVVLIFFSGIFSLLTYFCSMSN--FIFYYNYFF-FFSLFLVSFFFVFVVD-FDFS 102
23395809  30 MCLGILFMSCYISLGVHVWYS---YFIVLIFLSGIFSLLTYFCSISG--CNYYYNYGY-FFVVFIFFCFLFFIFFdYDFF 103
40548804  30 MCLGIVFMSCYLSFGIHVWYS---YFIVLVFFSGIFSLLTYFCSMIN--INYYYNYYY-FFFFLFFFLFFFFFFDyDVFF 103
124286772 24 LISIMIVFM-----LKSLIISisaYLFLIIFIGGILLMLFYLTMISS-----NKPSWQ-ISMLVLPIILVPDFNTiKNLK 92 
110082717 33 LGFFMKSLVPNIFI----------YSMLIIFIGGILLLLFYLTMINT------------NKTSWQNMLYLTIFMApDFYE 90 
119655304  1 -----MMWVFYLSSSYCSWVL---MLFIIIMISGVLLMLFFITMLTSnlFKLKKTHIS-----FFIMFLLPNLYFfKNYF 67 
119637795  1 MVILLLFWIFSLKSMFSSWVY---LIFLIIMVSGILLMLFYLSMLMSglFKLKGKYLV-----FMVMFLFPNFYFfKNYF 72 
288904195 29 LIMTLLTVIPMFSLSYKVWLS---YFISLLFLSGIFVILVYFSSLSS--VKISKVYFL-GVNVFVLLVLMKLINIqSWD- 101
207266408 29 LVLSLAFIVPVVSYGGHVWYS---YFICLVFLSGVFVILVYFSSLST--FMFMGSSFV----LYLLMVCFFVGWS-GEFM 98 
119360179 78 LNLMDLQLNSMKLILFSL--FVFLL----SLMIVNNLSLKSKYYRQMKFLKSE 124
5835447  103 LFFSDFNFLYVCYDFSYY--YVFWV----VFILFLFLILISFSLNGFGYMRSL 149
23395809 104 FFNFDYDFLSICYDFNFY--YVFWV----VLILFILLSLISFNLGCDSFMRGL 150
40548804 104 FFFFDGNFLYVYYDFNFC--YVFWI----IFVLFLLLIMISFSFNGGGYMRGL 150
124286772 93 FSTLDFSLKMLEEKSFMF--MM-------IMLLLGMMFIINIFLNKISFMRQL 136
110082717 91 IHNLKFSCSTIFIEMFNLktLMIFM----MGVLMVMLMIMNTFLLKVSFMRQF 139
119655304 68 FSEMSLNLMELTSNNLSL--IMLS-----LFLFIVLMLLTSIITISSKFYRQV 113
119637795 73 FSEMSLNMLELNFNNLS---LILFS----LMIFLLLLMLISVFSINTKFYRQI 118
288904195 102 -NVLGINVF--YYEIYWG--LMSYIlxsnIIVYVFFKMFFKFYWGFA------ 143
207266408 99 FCDSGLSEF--YEDFFFF--MVYFI----IIVLTSFLGFASYYMGVSVAMRKM 143
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap