Conserved Protein Domain Family
ND4

?
MTH00094: ND4 
NADH dehydrogenase subunit 4; Provisional
Statistics
?
PSSM-Id: 177157
View PSSM: MTH00094
Aligned: 42 rows
Threshold Bit Score: 203.6
Threshold Setting Gi: 258649597
Created: 9-Dec-2010
Updated: 2-Oct-2020
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
258649597  1 MFILYFFNYYFFSIILLFWLFFVYSNLSYYGLYYLVESNFNYFLIFLMVLIFLYFLLLVLDYLIIIMTYLLLLLSWYFFL 80 
23395807  7 IVLLFFFSPFLFFVFFSIFVLLGFFDYSWCGCFFFFDSFNFVFLSFMSVFILGFICVSEVLGGLVFYSCLIVFFSVCFFF 86 
5835445   8 VVLLFFFSPFLFFVFFMFFVLYGFFDYSWFGCLFFFDSFNFVFLSFMSVFVMGFICVSELLSGLVFYSCLVVFFSVCFFY 87 
40548802  7 VVLSLFFTPFLFFVFFMFFILFGFFDFSWSGLFFFFDSFNFVFLSFMSVFVLGFICVSEILVGLVFYSCLVVFFSVCFFY 86 
124286778  1 --------------------MLILLYLNWNEIFSILMSLGISLVWMIMNVMKYKFKISH------LLLNLMWLIMVLFFM 54 
110082718  1 ---------MLCKILMFSTILIVFNLYSW------FENFAILMILSVSLVWISLNFMKMYFKTSIILMNFMWMLMLIFFM 65 
119360182  1 -----------MFLYLMFFTISLKE---------ISENMIFFFSTFVLITWVMLNKFNNLIYNNMMIMNLILILIILFLN 60 
119637803  1 ----------MYLLLTMMFTMSFKE---------IMEAMTFYFCIFILVMWMILNLTKNMNYNNLFFVNLILMLIMLFMN 61 
119655308  1 ----------MFYLLLIFFIMLFKE---------IMENFICLLNILTIVVWVIFNILKYSNYNNLIIINMILLIILLFFN 61 
99878750  1 ----------MIIMFLLIKTLKVYV---------MFKSWLNLFLLIMMVIWLLLNFLSLMTWSKNLLVNSMMIIIWLFFI 61 
258649597 81 SLNFFLFFIFFELSSFPVIILTLVYGVQIEKFSSVFYLLFYSFFLGYLFFFLLLYNYYYF---NLNFLIYCF-WKMnkfy 156
23395807  87 SGSFLILYIFYELTMLPVLFCLLGYGRQVEKISACYYLVFYTLFFGMPFLFFFSHVFNFF---NFVYYDFFMsFEL---- 159
5835445  88 SGSFLMLYVFYELTMVPILFCLLGYGRQVEKISACYYLIFYTLFFGMPYLFLYSHVFFFL---NFVYYDFFVsYEF---- 160
40548802  87 SGSFLVLYVFYELTMIPMLFCLLGYGRQVEKISACYYLIFYTLFFGMPYLFLYSHVFFFM---NFVYYDFFFsYEF---- 159
124286778 55 TQSVWKFYLLFEMNMIPMVLILMGWGMNMARMTSSIYMMMYTMFFSLPVLIIILNNWKLI---FFSTFDIKNhYMIlf-y 130
110082718 66 TNTIWKFYILFEMNMIPMVLIIMSWGSNMARINSSIYMMLYTFFFSLPVLVIIMNNLKFMgfsSLDLNNHYLnNIF---- 141
119360182 61 SLILWKFYLLYEFIMIPMIIFLMSWGLNPARLSASLYLMVYMCLFSLPCLLVMIMNMKIFf-tNMQHSMFVLnFFS---- 135
119637803 62 SLMLWKFYLLYELVMLPMTILLLSWGVNPARLSANLYLLIYMGMFSLPCLLLIILNLKIFf-mNMQHSMFMMnFFC---- 136
119655308 62 SMMLWKFFLFYEISMLPIIILLLSWGNNPSRLPAALYMIIYMVIFSFPSMVVVIKNLKVF------LVNLNIsITLnlvs 135
99878750  62 SNSVSLLYIIYESIMLLMILLIVGWGLNPYKFNAFMYLMAYSMLFSLPAMMVVLVNYQMLltyNLMAKNLNVsVLS---- 137
258649597 157 IYLFLLVFLMKFPIYYLHFWLPKLHVEASTLASMLLASILLKFGVMGYSRFLGSLLMVNFFLFFLFGLLGLIICVFMCMI 236
23395807 160 VFLLSLCFLVKFPVYFLHAWLPKVHVESPTSTSMVLAGVMLKLGGAGIYRISKSLNFFGFELLVFFSLIGMVFCSFICIF 239
5835445  161 IFLLSLCFLVKFPVYFFHVWLPKVHVEAPTSASMILAGVMLKLGGAGVYRISKSLNFFGFEMLIFFSLISMVFCSFICVV 240
40548802 160 IFLLSLCFLVKFPVYFLHVWLPKVHVEAPTSSSMILAGVMLKLGGAGVYRISKSFNYYNFEFLIFFSLVSMIFCSFICMV 239
124286778 131 KLILIIMFMAKIPIFGLHYWLPKAHVEASTMGSMILAGGLLKMGSFGFFKVFVWTSILMNSSWV---LLGTLISSFYCFV 207
110082718 142 NFMLILMFMVKIPVFGLHYWLPKAHVEASTMGSMILASGLLKTGSFGFFKTLLWNSAILNYSWM---LIGFVFSSLYCCM 218
119360182 136 KFMMVLMFLVKIPLFSLHYWLPKAHTEASTMGSIILASGLLKMGGAGFWKMILFLEFTLMNYSIIFYLV--LFSSMVCLF 213
119637803 137 KFIMILMFLVKIPLFSLHYWLPKAHTEASTSGSIILASGLLKMGGMGLWKMLNFMQFNLMNYYIILSL--SLLSCLVSTF 214
119655308 136 KLILIFMFLVKIPLFTLHYWLPKAHTEASTFGSMVLASGLLKMGGIGLWKIMKFLQFKFLNYFFLMTL--TLISSLICLM 213
99878750 138 FIMLMMMFLVKMPVFFLHYWLPKAHVEASTTGSIILASGLLKLGSVGVFKIMNWGNFIKLSNYSFF-VVGTFVMSLCCLF 216
258649597 237 QSDSKSLVAYSSIVHMSFVLCMFMMLSLFVKMSSLMMVLSHGYVSLLMFFFVGEIYHNLFSRLVYFFFGLFFFNYFFFLL 316
23395807 240 QSDCKSLAAYSSICHMGFVLLSEISMLYYGKSMALIMMLSHGYTSVLMFYFIGEFYHIASSRLVYYLRGYFSINLLFCLI 319
5835445  241 QSDCKSLAAYSSVCHMGFVLLSEISMVYYGKSMALVMMLAHGYTSVLMFYFIGEFYHIANSRLIYYLRGYFNVSMLFCLM 320
40548802 240 QSDCKSLAAYSSICHMGFVLLSELSMVYYGKSMALVMMLSHGYTSVLMFYFIGEFYHIANSRLVYYLRGFFCVSMLFCLM 319
124286778 208 QSDQKKLIALSSVSHMGLATSAFMMMSNVGTTGMILLNFTHSVISSFMFFNAGSLSSHSKSRLLSFIPKM---SKHLMMM 284
110082718 219 QSDQKKLIALSSVSHMSLACCSLLSFSNIGMFGMIILNFTHSIISSFLFLNSGIFSSFSKMRLFKYLP---KTSFHNIIL 295
119360182 214 QTDFKKMIALISVFHMSLSISIINVMSLNSYLSFIYLNMAHILSSSILFYFSGFLYSINKTRLIFMMMMNNNSKIFIFLI 293
119637803 215 QTDFKKLIALISVFHMSLSVSILFTANFHSYLSFMYLNMTHILSSGILFYYSGFLYSLNKTRLIFLLPMNLNSKIFFLLI 294
119655308 214 QTDMKKLVALMSVFHMTLSVTTLSILMYTSFLGFVYINLTHIMSSSILFYFSGYSYSLNKTRLLFMMKITINSKLF--IF 291
99878750 217 QTDFKKLIALTSVVHMNMSLTSIFYSSVSGLKSFTMINVIHSISSFMLFYLAGMLMVFSKTRLVY-LQMMLKFSLLFYLF 295
258649597 317 FSIIFLMNVGLPLTLGFFSEFLGFMIMIMYMDMMIIFVFILFIFGFYYSLYILLSLYLGKKYLFFYKIYI-LNLLVILFL 395
23395807 320 FCLTMISNFGFPSSISFFSEYLMLNWFSSVFYFSVFFLFIYYLVSFYYSIYVMVCFMVGNKVSYVCDSRA-VVCLPLIFM 398
5835445  321 FCLTMVSNFSFPVSVSFFSEYLMLNFFSSVFYVGFLFLFFYYLVSFYYSVYILVCFLVGGKVSYVCDGRS-VVCLPLVFM 399
40548802 320 FSLTMLSNFGFPSSITFFSEYLMFNWFSSIFYISVLFFFFYYLLSFYYSIYVLICFFVGNKFSYVFDGRG-IVCLPVMFM 398
124286778 285 FALGIVVNLGLPPSFSFMSELFSISGIFFMNFNTMLLIFFIMILTLSFSCMYIMGLYQTNFMSNNNMSLS-MVFLQILHF 363
110082718 296 LVVSIILNLGLPPALSFISEITCMAGVFMNNLLSAIMIFIAMILSLFFSYIYIFFSNQSFISNCFYINNK-LLFMFLIHF 374
119360182 294 ISILM--NLGIPPFFTFFVEILSLSIMFLKNFFMFIFILFIFIFSAIFNLFII---------NMMKSLKMkSLKMNFFLP 362
119637803 295 --IIILMNLGIPPFFTFFVEILNLSVFFYKNFNNFIMIMLILVIVAVFNLFILNS--MKMMMLKTLKFSF-FISFYFIFM 369
119655308 292 LSLMLLLNMGIPPFFTFFVEIINLSQLFYKNYWSLMLTIFILIAVALINLFFM--SMMNMLITKSMKFMF-FINFYYIFM 368
99878750 296 MCAIFM-NLSVPPFFSFMGELIYYSLVSVSNYIYLCLNLMILVISLMFSLLLVNNMSMKKIVKPMLSSLM-CLVLPSVMG 373
258649597 396 NFNFIFFILSF 406
23395807 399 VYNFFWFIFVI 409
5835445  400 MYNFFWFIFVI 410
40548802 399 MYNFFWFIFVI 409
124286778 364 SFMMFWVFYQM 374
110082718 375 TLMMFWFSIF- 384
119360182 363 FYYFFFFSLMM 373
119637803 370 VSLSMWHMI-- 378
119655308 369 MMFLMWLMV-- 377
99878750 374 V--MLWLN--- 379
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap