Conserved Protein Domain Family
ATP6

?
MTH00087: ATP6 
ATP synthase F0 subunit 6; Provisional
Statistics
?
PSSM-Id: 177152
View PSSM: MTH00087
Aligned: 40 rows
Threshold Bit Score: 100.053
Threshold Setting Gi: 110082723
Created: 9-Dec-2010
Updated: 2-Oct-2020
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
288903200  1 MNELYFFDVFLFLYLLHFVYFMeKDIFVFLFFKKLNDLFSMIFGYLKDYSMSYIISFFTLMILLLFCFGGYFSYSLCVCS 80 
124286774  1 MLSPFHALSLSFSLLALMMAFI------------------------TIMSLNFKINNSLIISIFMLNMLGLIPDFWSPTS 56 
124286775  1 MLSPFHALSLSFSLLALMMAFI------------------------TIMSLNFKINNSLIISIFMLNMLGLIPDFWSPTS 56 
124286776  1 MLSPFHALSLSFSLLALMMAFI------------------------TIMSLNFKINNSLIISIFMLNMLGLIPDFWSPTS 56 
119360186  1 MLSPFQFLKFSFISYFILILFI---------------LLIIKMNWINKFIFNFQLFEVLIFCLILMNFFGLLPYFWSLGC 65 
119637798  8 LSMQVSFPLLIFVFFINKMNLF------------------------NKFILKFQIFEVLLFSLILFNLFGMLPFFWSIAC 63 
110082723  8 HSLNLSFSMLPMILVFVALMFM-----------------------------SYKLKNKIIYTIVMLNMLGLIPEFWSPTS 58 
40548809  1 -----MLFVFFWFFLVFYLFYM-ELSKFVLVGGFFFDVMI--FSFLHQGLQSSFFFKFACFFLVMFWMSGLFFPLFSPWA 72 
5835452   1 ----MLLFFFIWFWLVFYLFYM-ELSKFSSLGILGVFVNVLVSSFSHQGFQSNVFFKFVVFFLLVFWMSGLLFPLFSPWA 75 
23395814  1 --MLLFIIWFLMLFYLFYMELL-KFGYLG-FLGYFFNFLVSGFSHQGV--QSSFFFKFMVFFLTMFWFCGLVFPLFSPWA 74 
288903200 81 MLEFTLSYSLVAWLTTIFLMVS---GFKFSVYLSKVGDVYLKSFSMMMVEIVSELSRPLALTIRLTVNITVGHLIIGFLy 157
124286774 57 YLWGNLLIGFITWMLYSMNKLFkdlKFWMSHMLPYGSPIFLWPF-LTILEIISQLIRPVTLSLRLTCNLMAGHVMLSLI- 134
124286775 57 YLWGNLLIGFITWMLYSMNKLFkdlKFWMSHMLPYGSPIFLWPF-LTILEIISQLIRPVTLSLRLTCNLMAGHVMLSLI- 134
124286776 57 YLWGNLLIGFITWMLYSMNKLFkdlKFWMSHMLPYGSPIFLWPF-LTILEIISQLIRPVTLSLRLTCNLMAGHVMLSLI- 134
119360186 66 YFTNNIFVSLLIWGTMFFSFLAkfsKLLLSNLLPFSAPLFLWFF-LIITELLSQFIRPLTLSLRLMCNLIAGHVMINLL- 143
119637798 64 YIWSNLLLSLLIWGVMFFSLLFkflKLFMSHLLPYGSPVFLWWF-LIALEMVSQLIRPVTLSLRLMCNLIAGHVMISLI- 141
110082723 59 YLWGNMLMGFFTWMLYSMNKIFnnfKFWSSHMLPIGSPLFLWSF-LVILELLSQMIRPLTLSLRLTCNLMTGHVMLSLI- 136
40548809  73 CVGFLFFLTNFSWLGARVLTLSm--DSFLVFFEDDHSWDWVSSLVMFFSHFLSFFMSGVALTLRISIIFLIGHFLMFTF- 149
5835452  76 CVGFLFFITNFSWLGVRTFTLAv--DSFLIFFESDHSWEWFSSLVMFFSHWLSFLMSGVALTLRISIIFLIGHFLMFTV- 152
23395814  75 SVGFLFFITNFSWLGVRTFTLAi--DSFMVCFEDDHSWEWVSSLVMFFSHWLSFLMSGVALTLRISIIFLIGHFLMFTI- 151
288903200 158 ygleFFFGELFVFLYIFSIL-MECFVFFIQSYIFSRLIYLYLNE 200
124286774 135 ----TSVKYFGLMLMLIILF-FEMCVALIQSIVFNLLLESYKSE 173
124286775 135 ----TSVKYFGLMLMLIILF-FEMCVALIQSIVFNLLLESYKSE 173
124286776 135 ----TSVKYFGLMLMLIILF-FEMCVALIQSIVFNLLLESYKSE 173
119360186 144 ----NLMTLKFLFLIIVLIY-FEMGVAMIQSIVYSLLNLIYFKE 182
119637798 142 ----SFLSFKYFILLIIFIF-FEMMVALIQSVVYSLLNLIYFKE 180
110082723 137 ------MSSKHMILFLFVIMlFEMCVAVIQSVVFNLLLDSYKFE 174
40548809 150 ----LDFGFFCSFFSLLLLVpVELFFAFLQSYIFLTLICMFLCN 189
5835452  153 ----LDMSVFYSLFFLLLVVpVELFFAFLQSYIFLTLVCMFLLN 192
23395814 152 ----LDLGFFFSFFSLLFIMpVELFFAFLQSYIFLTLICMFLLN 191
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap