NCBI CCDS banner
PubMed Entrez Gene BLAST OMIM
  

CCDS
Home
FTP
Process
Releases & Statistics
Curation Guidelines

Collaborators
EBI
HGNC
MGI
NCBI
UCSC
WTSI

Contact Us
email CCDS

Genome Displays

Ensembl
UCSC
VEGA

Related Resources
Gene
HomoloGene
RefSeq
UniGene


Report for CCDS4107.1 (previous version)

CCDS Status Species Chrom. Gene CCDS Release NCBI Annotation Release Ensembl Annotation Release Links
4107.1 Public Homo sapiens 5 APC 11 103 68 CCDS HistoryNCBI Gene:324Re-query CCDS DB by CCDS ID:4107.1Re-query CCDS DB by GeneID:324

Public since: CCDS release 1, NCBI annotation release 35.1, Ensembl annotation release 23

Sequence IDs included in CCDS 4107.1

Original Current Source Nucleotide ID Protein ID Status in CCDS Seq. Status Links
Original member Current member EBI,WTSI ENST00000257430 ENSP00000257430 Accepted alive Link to Ensembl Transcript Viewer:ENST00000257430Link to Ensembl Protein Viewer:ENSP00000257430Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:ENST00000257430Re-query CCDS DB by Protein ID:ENSP00000257430
Original member EBI,WTSI ENST00000457016 ENSP00000413133 Accepted not alive Link to Ensembl Transcript Viewer:ENST00000457016Link to Ensembl Protein Viewer:ENSP00000413133Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:ENST00000457016Re-query CCDS DB by Protein ID:ENSP00000413133
Original member Current member EBI,WTSI ENST00000508376 ENSP00000427089 Accepted alive Link to Ensembl Transcript Viewer:ENST00000508376Link to Ensembl Protein Viewer:ENSP00000427089Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:ENST00000508376Re-query CCDS DB by Protein ID:ENSP00000427089
Original member Current member EBI,WTSI OTTHUMT00000250738 OTTHUMP00000159019 Accepted alive Link to Vega Transcript Viewer:OTTHUMT00000250738Link to Vega Protein Viewer:OTTHUMP00000159019Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:OTTHUMT00000250738Re-query CCDS DB by Protein ID:OTTHUMP00000159019
Original member Current member EBI,WTSI OTTHUMT00000370794 OTTHUMP00000222841 Accepted alive Link to Vega Transcript Viewer:OTTHUMT00000370794Link to Vega Protein Viewer:OTTHUMP00000222841Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:OTTHUMT00000370794Re-query CCDS DB by Protein ID:OTTHUMP00000222841
Original member Current member NCBI NM_000038.5 NP_000029.2 Accepted alive Link to Nucleotide Sequence:NM_000038.5Link to Protein Sequence:NP_000029.2Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:NM_000038Re-query CCDS DB by Protein ID:NP_000029Link to BLAST:NP_000029.2
Original member Current member NCBI NM_001127510.2 NP_001120982.1 Accepted alive Link to Nucleotide Sequence:NM_001127510.2Link to Protein Sequence:NP_001120982.1Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:NM_001127510Re-query CCDS DB by Protein ID:NP_001120982Link to BLAST:NP_001120982.1

RefSeq Length Related UniProtKB/SwissProt Length Identity Gaps Mismatches
NP_000029.2 2843 P25054-1 2843 100% 0 0
NP_001120982.1 2843 P25054-1 2843 100% 0 0

Chromosomal Locations for CCDS 4107.1

Assembly GRCh37.p9 (GCF_000001405.21)

On '+' strand of Chromosome 5 (NC_000005.9)
Genome Browser links: Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5

Chromosome Start Stop Links
5 112090588 112090722 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112102023 112102107 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112102886 112103087 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112111326 112111434 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112116487 112116600 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112128143 112128226 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112136976 112137080 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112151192 112151290 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112154663 112155041 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112157593 112157688 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112162805 112162944 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112163626 112163703 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112164553 112164669 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112170648 112170862 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5
5 112173250 112179823 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 5Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 5Link to Vega Genome Browser on chromosome 5

CCDS Sequence Data
Blue highlighting indicates alternating exons.
Red highlighting indicates amino acids encoded across a splice junction.
 
Mouse over the nucleotide or protein sequence below and click on the highlighted codon or residue to select the pair.

Nucleotide Sequence (8532 nt):
ATGGCTGCAGCTTCATATGATCAGTTGTTAAAGCAAGTTGAGGCACTGAAGATGGAGAACTCAAATCTTC
GA
CAAGAGCTAGAAGATAATTCCAATCATCTTACAAAACTGGAAACTGAGGCATCTAATATGAAGGAAGT
A
CTTAAACAACTACAAGGAAGTATTGAAGATGAAGCTATGGCTTCTTCTGGACAGATTGATTTATTAGAG
CGT
CTTAAAGAGCTTAACTTAGATAGCAGTAATTTCCCTGGAGTAAAACTGCGGTCAAAAATGTCCCTCC
GT
TCTTATGGAAGCCGGGAAGGATCTGTATCAAGCCGTTCTGGAGAGTGCAGTCCTGTTCCTATGGGTTC
A
TTTCCAAGAAGAGGGTTTGTAAATGGAAGCAGAGAAAGTACTGGATATTTAGAAGAACTTGAGAAAGAG
AG
G
TCATTGCTTCTTGCTGATCTTGACAAAGAAGAAAAGGAAAAAGACTGGTATTACGCTCAACTTCAGA
AT
CTCACTAAAAGAATAGATAGTCTTCCTTTAACTGAAAATTTTTCCTTACAAACAGATATGACCAGAAG
G
CAATTGGAATATGAAGCAAGGCAAATCAGAGTTGCGATGGAAGAACAACTAGGTACCTGCCAGGATATG
GAA
AAACGAGCACAGCGAAGAATAGCCAGAATTCAGCAAATCGAAAAGGACATACTTCGTATACGACAGC
TT
TTACAGTCCCAAGCAACAGAAGCAGAGAGGTCATCTCAGAACAAGCATGAAACCGGCTCACATGATGC
T
GAGCGGCAGAATGAAGGTCAAGGAGTGGGAGAAATCAACATGGCAACTTCTGGTAATGGTCAGGGTTCA
ACT
ACACGAATGGACCATGAAACAGCCAGTGTTTTGAGTTCTAGTAGCACACACTCTGCACCTCGAAGGC
TG
ACAAGTCATCTGGGAACCAAGGTGGAAATGGTGTATTCATTGTTGTCAATGCTTGGTACTCATGATAA
G
GATGATATGTCGCGAACTTTGCTAGCTATGTCTAGCTCCCAAGACAGCTGTATATCCATGCGACAGTCT
GGA
TGTCTTCCTCTCCTCATCCAGCTTTTACATGGCAATGACAAAGACTCTGTATTGTTGGGAAATTCCC
GG
GGCAGTAAAGAGGCTCGGGCCAGGGCCAGTGCAGCACTCCACAACATCATTCACTCACAGCCTGATGA
C
AAGAGAGGCAGGCGTGAAATCCGAGTCCTTCATCTTTTGGAACAGATACGCGCTTACTGTGAAACCTGT
TGG
GAGTGGCAGGAAGCTCATGAACCAGGCATGGACCAGGACAAAAATCCAATGCCAGCTCCTGTTGAAC
AT
CAGATCTGTCCTGCTGTGTGTGTTCTAATGAAACTTTCATTTGATGAAGAGCATAGACATGCAATGAA
T
GAACTAGGGGGACTACAGGCCATTGCAGAATTATTGCAAGTGGACTGTGAAATGTATGGGCTTACTAAT
GAC
CACTACAGTATTACACTAAGACGATATGCTGGAATGGCTTTGACAAACTTGACTTTTGGAGATGTAG
CC
AACAAGGCTACGCTATGCTCTATGAAAGGCTGCATGAGAGCACTTGTGGCCCAACTAAAATCTGAAAG
T
GAAGACTTACAGCAGGTTATTGCGAGTGTTTTGAGGAATTTGTCTTGGCGAGCAGATGTAAATAGTAAA
AAG
ACGTTGCGAGAAGTTGGAAGTGTGAAAGCATTGATGGAATGTGCTTTAGAAGTTAAAAAGGAATCAA
CC
CTCAAAAGCGTATTGAGTGCCTTATGGAATTTGTCAGCACATTGCACTGAGAATAAAGCTGATATATG
T
GCTGTAGATGGTGCACTTGCATTTTTGGTTGGCACTCTTACTTACCGGAGCCAGACAAACACTTTAGCC
ATT
ATTGAAAGTGGAGGTGGGATATTACGGAATGTGTCCAGCTTGATAGCTACAAATGAGGACCACAGGC
AA
ATCCTAAGAGAGAACAACTGTCTACAAACTTTATTACAACACTTAAAATCTCATAGTTTGACAATAGT
C
AGTAATGCATGTGGAACTTTGTGGAATCTCTCAGCAAGAAATCCTAAAGACCAGGAAGCATTATGGGAC
ATG
GGGGCAGTTAGCATGCTCAAGAACCTCATTCATTCAAAGCACAAAATGATTGCTATGGGAAGTGCTG
CA
GCTTTAAGGAATCTCATGGCAAATAGGCCTGCGAAGTACAAGGATGCCAATATTATGTCTCCTGGCTC
A
AGCTTGCCATCTCTTCATGTTAGGAAACAAAAAGCCCTAGAAGCAGAATTAGATGCTCAGCACTTATCA
GAA
ACTTTTGACAATATAGACAATTTAAGTCCCAAGGCATCTCATCGTAGTAAGCAGAGACACAAGCAAA
GT
CTCTATGGTGATTATGTTTTTGACACCAATCGACATGATGATAATAGGTCAGACAATTTTAATACTGG
C
AACATGACTGTCCTTTCACCATATTTGAATACTACAGTGTTACCCAGCTCCTCTTCATCAAGAGGAAGC
TTA
GATAGTTCTCGTTCTGAAAAAGATAGAAGTTTGGAGAGAGAACGCGGAATTGGTCTAGGCAACTACC
AT
CCAGCAACAGAAAATCCAGGAACTTCTTCAAAGCGAGGTTTGCAGATCTCCACCACTGCAGCCCAGAT
T
GCCAAAGTCATGGAAGAAGTGTCAGCCATTCATACCTCTCAGGAAGACAGAAGTTCTGGGTCTACCACT
GAA
TTACATTGTGTGACAGATGAGAGAAATGCACTTAGAAGAAGCTCTGCTGCCCATACACATTCAAACA
CT
TACAATTTCACTAAGTCGGAAAATTCAAATAGGACATGTTCTATGCCTTATGCCAAATTAGAATACAA
G
AGATCTTCAAATGATAGTTTAAATAGTGTCAGTAGTAGTGATGGTTATGGTAAAAGAGGTCAAATGAAA
CCC
TCGATTGAATCCTATTCTGAAGATGATGAAAGTAAGTTTTGCAGTTATGGTCAATACCCAGCCGACC
TA
GCCCATAAAATACATAGTGCAAATCATATGGATGATAATGATGGAGAACTAGATACACCAATAAATTA
T
AGTCTTAAATATTCAGATGAGCAGTTGAACTCTGGAAGGCAAAGTCCTTCACAGAATGAAAGATGGGCA
AGA
CCCAAACACATAATAGAAGATGAAATAAAACAAAGTGAGCAAAGACAATCAAGGAATCAAAGTACAA
CT
TATCCTGTTTATACTGAGAGCACTGATGATAAACACCTCAAGTTCCAACCACATTTTGGACAGCAGGA
A
TGTGTTTCTCCATACAGGTCACGGGGAGCCAATGGTTCAGAAACAAATCGAGTGGGTTCTAATCATGGA
ATT
AATCAAAATGTAAGCCAGTCTTTGTGTCAAGAAGATGACTATGAAGATGATAAGCCTACCAATTATA
GT
GAACGTTACTCTGAAGAAGAACAGCATGAAGAAGAAGAGAGACCAACAAATTATAGCATAAAATATAA
T
GAAGAGAAACGTCATGTGGATCAGCCTATTGATTATAGTTTAAAATATGCCACAGATATTCCTTCATCA
CAG
AAACAGTCATTTTCATTCTCAAAGAGTTCATCTGGACAAAGCAGTAAAACCGAACATATGTCTTCAA
GC
AGTGAGAATACGTCCACACCTTCATCTAATGCCAAGAGGCAGAATCAGCTCCATCCAAGTTCTGCACA
G
AGTAGAAGTGGTCAGCCTCAAAAGGCTGCCACTTGCAAAGTTTCTTCTATTAACCAAGAAACAATACAG
ACT
TATTGTGTAGAAGATACTCCAATATGTTTTTCAAGATGTAGTTCATTATCATCTTTGTCATCAGCTG
AA
GATGAAATAGGATGTAATCAGACGACACAGGAAGCAGATTCTGCTAATACCCTGCAAATAGCAGAAAT
A
AAAGAAAAGATTGGAACTAGGTCAGCTGAAGATCCTGTGAGCGAAGTTCCAGCAGTGTCACAGCACCCT
AGA
ACCAAATCCAGCAGACTGCAGGGTTCTAGTTTATCTTCAGAATCAGCCAGGCACAAAGCTGTTGAAT
TT
TCTTCAGGAGCGAAATCTCCCTCCAAAAGTGGTGCTCAGACACCCAAAAGTCCACCTGAACACTATGT
T
CAGGAGACCCCACTCATGTTTAGCAGATGTACTTCTGTCAGTTCACTTGATAGTTTTGAGAGTCGTTCG
ATT
GCCAGCTCCGTTCAGAGTGAACCATGCAGTGGAATGGTAAGTGGCATTATAAGCCCCAGTGATCTTC
CA
GATAGCCCTGGACAAACCATGCCACCAAGCAGAAGTAAAACACCTCCACCACCTCCTCAAACAGCTCA
A
ACCAAGCGAGAAGTACCTAAAAATAAAGCACCTACTGCTGAAAAGAGAGAGAGTGGACCTAAGCAAGCT
GCA
GTAAATGCTGCAGTTCAGAGGGTCCAGGTTCTTCCAGATGCTGATACTTTATTACATTTTGCCACGG
AA
AGTACTCCAGATGGATTTTCTTGTTCATCCAGCCTGAGTGCTCTGAGCCTCGATGAGCCATTTATACA
G
AAAGATGTGGAATTAAGAATAATGCCTCCAGTTCAGGAAAATGACAATGGGAATGAAACAGAATCAGAG
CAG
CCTAAAGAATCAAATGAAAACCAAGAGAAAGAGGCAGAAAAAACTATTGATTCTGAAAAGGACCTAT
TA
GATGATTCAGATGATGATGATATTGAAATACTAGAAGAATGTATTATTTCTGCCATGCCAACAAAGTC
A
TCACGTAAAGCAAAAAAGCCAGCCCAGACTGCTTCAAAATTACCTCCACCTGTGGCAAGGAAACCAAGT
CAG
CTGCCTGTGTACAAACTTCTACCATCACAAAACAGGTTGCAACCCCAAAAGCATGTTAGTTTTACAC
CG
GGGGATGATATGCCACGGGTGTATTGTGTTGAAGGGACACCTATAAACTTTTCCACAGCTACATCTCT
A
AGTGATCTAACAATCGAATCCCCTCCAAATGAGTTAGCTGCTGGAGAAGGAGTTAGAGGAGGGGCACAG
TCA
GGTGAATTTGAAAAACGAGATACCATTCCTACAGAAGGCAGAAGTACAGATGAGGCTCAAGGAGGAA
AA
ACCTCATCTGTAACCATACCTGAATTGGATGACAATAAAGCAGAGGAAGGTGATATTCTTGCAGAATG
C
ATTAATTCTGCTATGCCCAAAGGGAAAAGTCACAAGCCTTTCCGTGTGAAAAAGATAATGGACCAGGTC
CAG
CAAGCATCTGCGTCTTCTTCTGCACCCAACAAAAATCAGTTAGATGGTAAGAAAAAGAAACCAACTT
CA
CCAGTAAAACCTATACCACAAAATACTGAATATAGGACACGTGTAAGAAAAAATGCAGACTCAAAAAA
T
AATTTAAATGCTGAGAGAGTTTTCTCAGACAACAAAGATTCAAAGAAACAGAATTTGAAAAATAATTCC
AAG
GTCTTCAATGATAAGCTCCCAAATAATGAAGATAGAGTCAGAGGAAGTTTTGCTTTTGATTCACCTC
AT
CATTACACGCCTATTGAAGGAACTCCTTACTGTTTTTCACGAAATGATTCTTTGAGTTCTCTAGATTT
T
GATGATGATGATGTTGACCTTTCCAGGGAAAAGGCTGAATTAAGAAAGGCAAAAGAAAATAAGGAATCA
GAG
GCTAAAGTTACCAGCCACACAGAACTAACCTCCAACCAACAATCAGCTAATAAGACACAAGCTATTG
CA
AAGCAGCCAATAAATCGAGGTCAGCCTAAACCCATACTTCAGAAACAATCCACTTTTCCCCAGTCATC
C
AAAGACATACCAGACAGAGGGGCAGCAACTGATGAAAAGTTACAGAATTTTGCTATTGAAAATACTCCG
GTT
TGCTTTTCTCATAATTCCTCTCTGAGTTCTCTCAGTGACATTGACCAAGAAAACAACAATAAAGAAA
AT
GAACCTATCAAAGAGACTGAGCCCCCTGACTCACAGGGAGAACCAAGTAAACCTCAAGCATCAGGCTA
T
GCTCCTAAATCATTTCATGTTGAAGATACCCCAGTTTGTTTCTCAAGAAACAGTTCTCTCAGTTCTCTT
AGT
ATTGACTCTGAAGATGACCTGTTGCAGGAATGTATAAGCTCCGCAATGCCAAAAAAGAAAAAGCCTT
CA
AGACTCAAGGGTGATAATGAAAAACATAGTCCCAGAAATATGGGTGGCATATTAGGTGAAGATCTGAC
A
CTTGATTTGAAAGATATACAGAGACCAGATTCAGAACATGGTCTATCCCCTGATTCAGAAAATTTTGAT
TGG
AAAGCTATTCAGGAAGGTGCAAATTCCATAGTAAGTAGTTTACATCAAGCTGCTGCTGCTGCATGTT
TA
TCTAGACAAGCTTCGTCTGATTCAGATTCCATCCTTTCCCTGAAATCAGGAATCTCTCTGGGATCACC
A
TTTCATCTTACACCTGATCAAGAAGAAAAACCCTTTACAAGTAATAAAGGCCCACGAATTCTAAAACCA
GGG
GAGAAAAGTACATTGGAAACTAAAAAGATAGAATCTGAAAGTAAAGGAATCAAAGGAGGAAAAAAAG
TT
TATAAAAGTTTGATTACTGGAAAAGTTCGATCTAATTCAGAAATTTCAGGCCAAATGAAACAGCCCCT
T
CAAGCAAACATGCCTTCAATCTCTCGAGGCAGGACAATGATTCATATTCCAGGAGTTCGAAATAGCTCC
TCA
AGTACAAGTCCTGTTTCTAAAAAAGGCCCACCCCTTAAGACTCCAGCCTCCAAAAGCCCTAGTGAAG
GT
CAAACAGCCACCACTTCTCCTAGAGGAGCCAAGCCATCTGTGAAATCAGAATTAAGCCCTGTTGCCAG
G
CAGACATCCCAAATAGGTGGGTCAAGTAAAGCACCTTCTAGATCAGGATCTAGAGATTCGACCCCTTCA
AGA
CCTGCCCAGCAACCATTAAGTAGACCTATACAGTCTCCTGGCCGAAACTCAATTTCCCCTGGTAGAA
AT
GGAATAAGTCCTCCTAACAAATTATCTCAACTTCCAAGGACATCATCCCCTAGTACTGCTTCAACTAA
G
TCCTCAGGTTCTGGAAAAATGTCATATACATCTCCAGGTAGACAGATGAGCCAACAGAACCTTACCAAA
CAA
ACAGGTTTATCCAAGAATGCCAGTAGTATTCCAAGAAGTGAGTCTGCCTCCAAAGGACTAAATCAGA
TG
AATAATGGTAATGGAGCCAATAAAAAGGTAGAACTTTCTAGAATGTCTTCAACTAAATCAAGTGGAAG
T
GAATCTGATAGATCAGAAAGACCTGTATTAGTACGCCAGTCAACTTTCATCAAAGAAGCTCCAAGCCCA
ACC
TTAAGAAGAAAATTGGAGGAATCTGCTTCATTTGAATCTCTTTCTCCATCATCTAGACCAGCTTCTC
CC
ACTAGGTCCCAGGCACAAACTCCAGTTTTAAGTCCTTCCCTTCCTGATATGTCTCTATCCACACATTC
G
TCTGTTCAGGCTGGTGGATGGCGAAAACTCCCACCTAATCTCAGTCCCACTATAGAGTATAATGATGGA
AGA
CCAGCAAAGCGCCATGATATTGCACGGTCTCATTCTGAAAGTCCTTCTAGACTTCCAATCAATAGGT
CA
GGAACCTGGAAACGTGAGCACAGCAAACATTCATCATCCCTTCCTCGAGTAAGCACTTGGAGAAGAAC
T
GGAAGTTCATCTTCAATTCTTTCTGCTTCATCAGAATCCAGTGAAAAAGCAAAAAGTGAGGATGAAAAA
CAT
GTGAACTCTATTTCAGGAACCAAACAAAGTAAAGAAAACCAAGTATCCGCAAAAGGAACATGGAGAA
AA
ATAAAAGAAAATGAATTTTCTCCCACAAATAGTACTTCTCAGACCGTTTCCTCAGGTGCTACAAATGG
T
GCTGAATCAAAGACTCTAATTTATCAAATGGCACCTGCTGTTTCTAAAACAGAGGATGTTTGGGTGAGA
ATT
GAGGACTGTCCCATTAACAATCCTAGATCTGGAAGATCTCCCACAGGTAATACTCCCCCGGTGATTG
AC
AGTGTTTCAGAAAAGGCAAATCCAAACATTAAAGATTCAAAAGATAATCAGGCAAAACAAAATGTGGG
T
AATGGCAGTGTTCCCATGCGTACCGTGGGTTTGGAAAATCGCCTGAACTCCTTTATTCAGGTGGATGCC
CCT
GACCAAAAAGGAACTGAGATAAAACCAGGACAAAATAATCCTGTCCCTGTATCAGAGACTAATGAAA
GT
TCTATAGTGGAACGTACCCCATTCAGTTCTAGCAGCTCAAGCAAACACAGTTCACCTAGTGGGACTGT
T
GCTGCCAGAGTGACTCCTTTTAATTACAACCCAAGCCCTAGGAAAAGCAGCGCAGATAGCACTTCAGCT
CGG
CCATCTCAGATCCCAACTCCAGTGAATAACAACACAAAGAAGCGAGATTCCAAAACTGACAGCACAG
AA
TCCAGTGGAACCCAAAGTCCTAAGCGCCATTCTGGGTCTTACCTTGTGACATCTGTTTAA


Translation (2843 aa):
MAAASYDQLLKQVEALKMENSNLRQELEDNSNHLTKLETEASNMKEVLKQLQGSIEDEAMASSGQIDLLE
R
LK
ELNLDSSNFPGVKLRSKMSLRSYGSREGSVSSRSGECSPVPMGSFPRRGFVNGSRESTGYLEELEKE
R
SLLLADLDKEEKEKDWYYAQLQNLTKRIDSLPLTENFSLQTDMTRRQLEYEARQIRVAMEEQLGTCQDM
E
KRAQ
RRIARIQQIEKDILRIRQLLQSQATEAERSSQNKHETGSHDAERQNEGQGVGEINMATSGNGQGS
T
TRMDHETASVLSSSSTHSAPRRLTSHLGTK
VEMVYSLLSMLGTHDKDDMSRTLLAMSSSQDSCISMRQS
G
CLPLLIQLLHGNDKDSVLLGNSRGSKEARARASAALHNIIHSQPDDKRGRREIRVLHLLEQIRAYCETC
W
EWQEAHEPGMDQDKNP
MPAPVEHQICPAVCVLMKLSFDEEHRHAMNELGGLQAIAELLQVDCEMYGLTN
D
HYSITLRRYAGMALTNLTFGDVANK
ATLCSMKGCMRALVAQLKSESEDLQQVIASVLRNLSWRADVNSK
K
TLREVGSVKALMECALEVKK
ESTLKSVLSALWNLSAHCTENKADICAVDGALAFLVGTLTYRSQTNTLA
I
IESGGGILRNVSSLIATNEDH
RQILRENNCLQTLLQHLKSHSLTIVSNACGTLWNLSARNPKDQEALWD
M
GAVSMLKNLIHSKHKMIAMGSAAALRNLMANRPAKYKDANIMSPGSSLPSLHVRKQKALEAELDAQHLS
E
TFDNIDNLSPKASHRSKQRHKQSLYGDYVFDTNRHDDNRSDNFNTGNMTVLSPYLNTTVLPSSSSSRGS
L
DSSRSEKDRSLERERGIGLGNYHPATENPGTSSKRGLQISTTAAQIAKVMEEVSAIHTSQEDRSSGSTT
E
LHCVTDERNALRRSSAAHTHSNTYNFTKSENSNRTCSMPYAKLEYKRSSNDSLNSVSSSDGYGKRGQMK
P
SIESYSEDDESKFCSYGQYPADLAHKIHSANHMDDNDGELDTPINYSLKYSDEQLNSGRQSPSQNERWA
R
PKHIIEDEIKQSEQRQSRNQSTTYPVYTESTDDKHLKFQPHFGQQECVSPYRSRGANGSETNRVGSNHG
I
NQNVSQSLCQEDDYEDDKPTNYSERYSEEEQHEEEERPTNYSIKYNEEKRHVDQPIDYSLKYATDIPSS
Q
KQSFSFSKSSSGQSSKTEHMSSSSENTSTPSSNAKRQNQLHPSSAQSRSGQPQKAATCKVSSINQETIQ
T
YCVEDTPICFSRCSSLSSLSSAEDEIGCNQTTQEADSANTLQIAEIKEKIGTRSAEDPVSEVPAVSQHP
R
TKSSRLQGSSLSSESARHKAVEFSSGAKSPSKSGAQTPKSPPEHYVQETPLMFSRCTSVSSLDSFESRS
I
ASSVQSEPCSGMVSGIISPSDLPDSPGQTMPPSRSKTPPPPPQTAQTKREVPKNKAPTAEKRESGPKQA
A
VNAAVQRVQVLPDADTLLHFATESTPDGFSCSSSLSALSLDEPFIQKDVELRIMPPVQENDNGNETESE
Q
PKESNENQEKEAEKTIDSEKDLLDDSDDDDIEILEECIISAMPTKSSRKAKKPAQTASKLPPPVARKPS
Q
LPVYKLLPSQNRLQPQKHVSFTPGDDMPRVYCVEGTPINFSTATSLSDLTIESPPNELAAGEGVRGGAQ
S
GEFEKRDTIPTEGRSTDEAQGGKTSSVTIPELDDNKAEEGDILAECINSAMPKGKSHKPFRVKKIMDQV
Q
QASASSSAPNKNQLDGKKKKPTSPVKPIPQNTEYRTRVRKNADSKNNLNAERVFSDNKDSKKQNLKNNS
K
VFNDKLPNNEDRVRGSFAFDSPHHYTPIEGTPYCFSRNDSLSSLDFDDDDVDLSREKAELRKAKENKES
E
AKVTSHTELTSNQQSANKTQAIAKQPINRGQPKPILQKQSTFPQSSKDIPDRGAATDEKLQNFAIENTP
V
CFSHNSSLSSLSDIDQENNNKENEPIKETEPPDSQGEPSKPQASGYAPKSFHVEDTPVCFSRNSSLSSL
S
IDSEDDLLQECISSAMPKKKKPSRLKGDNEKHSPRNMGGILGEDLTLDLKDIQRPDSEHGLSPDSENFD
W
KAIQEGANSIVSSLHQAAAAACLSRQASSDSDSILSLKSGISLGSPFHLTPDQEEKPFTSNKGPRILKP
G
EKSTLETKKIESESKGIKGGKKVYKSLITGKVRSNSEISGQMKQPLQANMPSISRGRTMIHIPGVRNSS
S
STSPVSKKGPPLKTPASKSPSEGQTATTSPRGAKPSVKSELSPVARQTSQIGGSSKAPSRSGSRDSTPS
R
PAQQPLSRPIQSPGRNSISPGRNGISPPNKLSQLPRTSSPSTASTKSSGSGKMSYTSPGRQMSQQNLTK
Q
TGLSKNASSIPRSESASKGLNQMNNGNGANKKVELSRMSSTKSSGSESDRSERPVLVRQSTFIKEAPSP
T
LRRKLEESASFESLSPSSRPASPTRSQAQTPVLSPSLPDMSLSTHSSVQAGGWRKLPPNLSPTIEYNDG
R
PAKRHDIARSHSESPSRLPINRSGTWKREHSKHSSSLPRVSTWRRTGSSSSILSASSESSEKAKSEDEK
H
VNSISGTKQSKENQVSAKGTWRKIKENEFSPTNSTSQTVSSGATNGAESKTLIYQMAPAVSKTEDVWVR
I
EDCPINNPRSGRSPTGNTPPVIDSVSEKANPNIKDSKDNQAKQNVGNGSVPMRTVGLENRLNSFIQVDA
P
DQKGTEIKPGQNNPVPVSETNESSIVERTPFSSSSSSKHSSPSGTVAARVTPFNYNPSPRKSSADSTSA
R
PSQIPTPVNNNTKKRDSKTDSTESSGTQSPKRHSGSYLVTSV
Links Key
 Links to:   History report
  BLAST report
  Entrez Gene
  Nucleotide report
  Protein report
 Re-query CCDS DB by:   CCDS ID
  Gene ID
  Nucleotide ID
  Protein ID
 Genome Browser Links:   Ensembl Genome Browser
  NCBI Sequence Viewer
  UCSC Genome Browser
  VEGA Genome Browser