NCBI CCDS banner
PubMed Entrez Gene BLAST OMIM
  

CCDS
Home
FTP
Process
Releases & Statistics

Collaborators
EBI
HGNC
MGI
NCBI

Contact Us
email CCDS

Genome Displays

Ensembl
NCBI
UCSC
VEGA

Related Resources
Gene
HomoloGene
RefSeq


Report for CCDS45740.1 (current version)

CCDS Status Species Chrom. Gene CCDS Release NCBI Annotation Release Ensembl Annotation Release Links
45740.1 Public Homo sapiens 17 SPAG9 22 109 92 CCDS HistoryNCBI Gene:9043Re-query CCDS DB by CCDS ID:45740.1Re-query CCDS DB by GeneID:9043See the combined annotation on chromosome 17 in Sequence Viewer

Public since: CCDS release 6, NCBI annotation release 37.1, Ensembl annotation release 55

Review status: Reviewed (by RefSeq and Havana)

Sequence IDs included in CCDS 45740.1

Original Current Source Nucleotide ID Protein ID Status in CCDS Seq. Status Links
Original member Current member EBI ENST00000262013.11 ENSP00000262013.7 Accepted alive Link to Ensembl Transcript Viewer:ENST00000262013.11Link to Ensembl Protein Viewer:ENSP00000262013.7Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:ENST00000262013Re-query CCDS DB by Protein ID:ENSP00000262013
Original member NCBI NM_001130528.2 NP_001124000.1 Updated not alive Link to Nucleotide Sequence:NM_001130528.2Link to Protein Sequence:NP_001124000.1Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:NM_001130528Re-query CCDS DB by Protein ID:NP_001124000
Current member NCBI NM_001130528.3 NP_001124000.1 Accepted alive Link to Nucleotide Sequence:NM_001130528.3Link to Protein Sequence:NP_001124000.1Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:NM_001130528Re-query CCDS DB by Protein ID:NP_001124000Link to BLAST:NP_001124000.1

RefSeq Length Related UniProtKB/SwissProt Length Identity Gaps Mismatches
NP_001124000.1 1321 O60271-1 1321 100% 0 0

Chromosomal Locations for CCDS 45740.1

Assembly GRCh38.p12 (GCF_000001405.38)

On '-' strand of Chromosome 17 (NC_000017.11)
Genome Browser links: Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17See the combined annotation on chromosome 17 in Sequence Viewer

Chromosome Start Stop Links
17 50966272 50966387 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50970707 50970856 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50974771 50974947 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50977108 50977221 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50979746 50979917 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50982524 50982672 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50984923 50984990 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50985698 50985778 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50987112 50987237 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50989677 50989872 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50990450 50990668 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50993764 50993935 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50995057 50995224 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50995444 50995533 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50996565 50996694 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50998444 50998617 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 50999661 50999717 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51001715 51001845 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51005212 51005263 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51006085 51006237 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51007269 51007326 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51014232 51014353 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51020159 51020258 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51021158 51021365 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51031681 51031722 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51041501 51041651 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51047375 51047469 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51056412 51056482 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51079584 51079704 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 51120354 51120656 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17

CCDS Sequence Data
Blue highlighting indicates alternating exons.
Red highlighting indicates amino acids encoded across a splice junction.
 
Mouse over the nucleotide or protein sequence below and click on the highlighted codon or residue to select the pair.

Nucleotide Sequence (3966 nt):
ATGGAGCTGGAGGACGGTGTGGTGTATCAGGAGGAGCCCGGCGGCTCCGGGGCCGTGATGTCGGAGCGGG
TG
TCCGGCCTGGCCGGCTCCATCTACCGCGAGTTCGAGCGGCTTATCGGGCGCTATGACGAGGAGGTGGT
C
AAAGAGCTGATGCCGCTGGTGGTGGCTGTGCTGGAGAACCTGGACTCGGTGTTCGCGCAGGACCAGGAG
CAC
CAGGTGGAGCTGGAGCTGCTGCGGGACGACAACGAGCAGCTCATCACCCAGTACGAGCGGGAGAAGG
CG
CTGCGCAAGCACGCTGAGGAGAAATTCATTGAATTTGAAGACTCTCAAGAACAGGAAAAAAAGGACTT
A
CAGACCCGAGTGGAATCTTTAGAATCTCAAACAAGACAACTTGAGCTGAAAGCGAAAAACTATGCTGAC
CAG
ATTAGCAGACTTGAAGAAAGAGAAGCAGAACTGAAGAAGGAATATAATGCATTACATCAAAGACACA
CT
GAGATGATCCATAATTATATGGAACATTTAGAAAGAACAAAACTTCATCAGCTCTCAGGGAGTGATCA
A
CTAGAATCCACAGCTCATAGTAGAATTAGAAAAGAACGCCCTATATCATTAGGAATTTTCCCATTACCT
GCT
GGAGATGGATTGCTTACACCTGATGCTCAGAAAGGAGGAGAGACCCCTGGATCTGAGCAATGGAAAT
TT
CAGGAATTAAGTCAACCACGTTCTCATACCAGCCTGAAGGTCAGCAATAGTCCTGAACCTCAGAAGGC
T
GTAGAACAGGAGGATGAGCTTTCTGATGTTAGCCAAGGCGGATCTAAAGCTACCACTCCAGCATCAACA
GCT
AATTCAGATGTGGCAACAATTCCTACTGATACTCCCTTAAAGGAAGAAAACGAAGGATTTGTGAAGG
TT
ACAGATGCGCCAAATAAATCAGAGATAAGCAAACACATTGAAGTACAGGTAGCCCAGGAAACTAGAAA
T
GTATCTACTGGCTCTGCTGAAAATGAAGAAAAGTCAGAAGTTCAAGCAATCATCGAATCTACTCCTGAG
CTG
GATATGGACAAAGATCTCAGTGGATATAAAGGTTCAAGCACTCCCACCAAAGGCATAGAGAACAAAG
CT
TTTGATCGCAATACAGAATCTCTCTTTGAAGAACTGTCTTCAGCTGGCTCAGGCCTAATAGGAGATGT
G
GATGAAGGAGCAGATTTACTAGGAATGGGTCGGGAAGTTGAGAATCTTATATTAGAAAATACACAACTG
TTG
GAAACCAAAAATGCTTTGAACATAGTGAAGAATGATTTGATAGCAAAAGTGGATGAACTGACCTGTG
AG
AAAGATGTGCTGCAAGGGGAATTGGAGGCTGTGAAGCAAGCCAAACTGAAACTAGAGGAAAAGAACAG
A
GAATTGGAGGAAGAGCTTAGGAAAGCTCGGGCAGAAGCTGAAGATGCAAGGCAAAAAGCAAAAGATGAC
GAT
GATAGTGATATTCCCACAGCCCAGAGGAAACGGTTTACTAGAGTAGAAATGGCCCGTGTTCTCATGG
AG
CGAAACCAGTATAAAGAGAGATTGATGGAGCTTCAGGAAGCTGTTCGATGGACAGAGATGATTCGGGC
A
TCACGAGAAAATCCAGCCATGCAGGAAAAAAAAAGGTCAAGCATTTGGCAGTTTTTCAGCCGACTTTTC
AGC
TCCTCAAGTAACACGACTAAGAAGCCTGAACCACCTGTTAATCTGAAGTACAATGCACCCACGTCTC
AT
GTTACTCCGTCCGTCAAGAAAAGAAGCAGCACCTTATCTCAGCTCCCTGGGGATAAGTCCAAAGCCTT
T
GATTTCCTTAGTGAAGAAACTGAAGCTAGTTTAGCCTCACGCAGAGAACAAAAGAGAGAGCAGTATCGT
CAG
GTAAAAGCACATGTTCAGAAGGAAGACGGTAGAGTGCAGGCTTTTGGCTGGAGTCTGCCTCAGAAGT
AC
AAACAGGTAACCAATGGTCAAGGTGAAAATAAGATGAAAAATTTACCTGTGCCTGTCTATCTCAGACC
T
CTGGATGAAAAAGATACATCAATGAAGCTGTGGTGTGCTGTTGGAGTCAATTTATCTGGTGGGAAGACC
AGA
GATGGTGGTTCTGTTGTTGGAGCAAGTGTATTTTACAAGGATGTTGCTGGTTTGGATACAGAAGGCA
GT
AAACAGCGAAGTGCCTCTCAGAGTAGTTTAGATAAGTTAGATCAGGAACTTAAGGAACAGCAGAAGGA
G
TTAAAAAATCAAGAAGAATTATCCAGTCTAGTTTGGATCTGTACCAGCACTCATTCGGCTACAAAAGTT
CTT
ATTATTGATGCTGTTCAACCTGGCAACATCCTAGACAGTTTCACTGTTTGCAACTCTCATGTTCTGT
GC
ATTGCAAGTGTGCCAGGTGCACGAGAAACAGACTACCCTGCAGGAGAAGATCTTTCAGAATCTGGTCA
G
GTAGACAAAGCATCTTTATGTGGAAGTATGACAAGCAACAGCTCAGCAGAGACAGACAGCCTGTTAGGA
GGC
ATCACAGTGGTTGGTTGTTCTGCAGAAGGTGTGACGGGAGCTGCCACTTCCCCTAGTACAAATGGTG
CT
TCTCCAGTGATGGATAAACCACCAGAAATGGAAGCAGAAAATAGTGAGGTTGATGAAAATGTTCCAAC
A
GCAGAAGAAGCAACTGAAGCTACAGAAGGGAATGCGGGGTCAGCTGAAGACACAGTGGACATCTCCCAA
ACT
GGCGTCTACACAGAGCATGTCTTTACAGATCCTTTGGGAGTTCAGATCCCAGAAGACCTCTCCCCAG
TG
TATCAGTCGAGCAATGACTCAGATGCATATAAAGATCAAATATCAGTACTGCCAAATGAACAAGACTT
G
GTGAGAGAAGAAGCCCAGAAAATGAGTAGTCTTTTACCAACTATGTGGCTTGGAGCTCAAAATGGCTGT
TTG
TATGTCCATTCATCTGTAGCCCAGTGGAGGAAATGTCTCCATTCCATTAAACTTAAAGATTCGATTC
TC
AGTATTGTACACGTGAAGGGAATCGTGTTAGTAGCCCTGGCTGACGGCACCCTTGCAATCTTTCACAG
A
GGAGTGGATGGGCAGTGGGATTTGTCAAACTATCACCTCTTAGACCTTGGACGGCCTCATCATTCCATC
CGT
TGCATGACTGTGGTACATGACAAAGTCTGGTGTGGCTATAGGAACAAAATCTATGTGGTGCAGCCAA
AG
GCCATGAAAATAGAGAAATCTTTTGATGCACATCCCAGGAAGGAGAGCCAAGTGCGACAGCTTGCGTG
G
GTGGGGGATGGCGTGTGGGTCTCCATTCGCTTGGATTCTACGCTCCGTCTCTATCATGCACACACTTAT
CAA
CATCTACAGGATGTGGACATTGAGCCTTATGTAAGCAAAATGTTAGGTACTGGAAAACTGGGCTTCT
CT
TTTGTGAGAATTACAGCTCTTATGGTGTCTTGTAATCGTTTGTGGGTGGGGACAGGAAATGGTGTCAT
T
ATCTCCATCCCATTGACAGAAACAAATAAAACCTCAGGTGTACCAGGAAATCGTCCTGGAAGTGTAATC
CGT
GTATATGGTGATGAAAACAGTGATAAAGTGACTCCAGGGACATTTATACCCTATTGTTCAATGGCAC
AT
GCACAGCTTTGCTTCCATGGGCACCGGGATGCTGTGAAATTCTTTGTGGCAGTCCCAGGTCAAGTCAT
C
AGCCCACAAAGTAGCAGTAGTGGCACGGATCTGACGGGTGACAAAGCAGGGCCATCTGCACAGGAGCCT
GGT
AGTCAGACGCCCTTGAAGTCTATGCTTGTCATCAGTGGAGGAGAGGGCTACATCGACTTCCGAATGG
GT
GATGAAGGTGGAGAATCAGAACTTCTTGGAGAGGATCTTCCACTTGAACCTTCTGTCACCAAAGCAGA
A
AGGAGTCACTTGATAGTGTGGCAAGTGATGTATGGCAATGAGTGA


Translation (1321 aa):
MELEDGVVYQEEPGGSGAVMSERVSGLAGSIYREFERLIGRYDEEVVKELMPLVVAVLENLDSVFAQDQE
H
QVELELLRDDNEQLITQYEREKALRKHAEE
KFIEFEDSQEQEKKDLQTRVESLESQTRQLELKAKNYAD
Q
ISRLEEREAELKKEYNALHQRHTEMIHNYMEHLERTKLHQLSGSDQLESTAHSRIRKERPISLGIFPLP
A
GDGLLTPDAQKGGETPGSEQWKFQELSQPRSHTSLK
VSNSPEPQKAVEQEDELSDVSQGGSKATTPAST
A
NSDVATIPTDTPLKEENEGFVKVTDAPNKSEISKHIEVQVAQETRNVST
GSAENEEKSEVQAIIESTPE
L
DMDKDLSGYKGS
STPTKGIENKAFDRNTESLFEELSSAGSGLIGDVDEGADLLGMGREVENLILENTQL
L
ET
KNALNIVKNDLIAKVDELTCEKDVLQGELEAVKQAKLKLEEKNRELEEELRKARAEAEDARQKAKDD
D
D
SDIPTAQRKRFTRVEMARVLMERNQYKERLMELQEAVRWTEMIRASRENPAMQEKKRSSIWQFFSRLF
S
SSSNTTKKPEPPVNLKYNAPTSHVTPSVKKRSSTLSQLPGDKSKAFDFLSE
ETEASLASRREQKREQYR
Q
VKAHVQKEDGRVQAFGWSLPQKYKQ
VTNGQGENKMKNLPVPVYLRPLDEKDTSMKLWCAVGVNLSGGKT
R
DGGSVVGASVFYKDVAGLDTEGSKQRSASQSSLDKLDQELK
EQQKELKNQEELSSLVWICTSTHSATKV
L
IIDAVQPGNILDSFTVCNSHVLCIASVP
GARETDYPAGEDLSESGQVDKASLCGSMTSNSSAETDSLLG
G
ITVVGCSAEGVTGAATSPSTNGASPVMDKPP
EMEAENSEVDENVPTAEEATEATEGNAGSAEDTVDISQ
T
GVYTEHVFTDPLGVQIPEDLSPVYQS
SNDSDAYKDQISVLPNEQDLVREEAQKMSSLLPTMWLGAQNGC
L
YVHSSVAQWRKCLHSIKLKDSILSI
VHVKGIVLVALADGTLAIFHRGVDGQWDLSNYHLLDLGRPHHSI
R
CMTVVHDKVWCGYRNKIYVVQPKAMKIE
KSFDAHPRKESQVRQLAWVGDGVWVSIRLDSTLRLYHAHTY
Q
HLQDVDIEPYVSKML
GTGKLGFSFVRITALMVSCNRLWVGTGNGVIISIPLTETNKTSGVPGNRPGSVI
R
VYGDENSDKVTPGTFIPYCSMAHAQLCFHGHRDAVKFFVAVP
GQVISPQSSSSGTDLTGDKAGPSAQEP
G
SQTPLKSMLVISGGEGYIDFRM
GDEGGESELLGEDLPLEPSVTKAERSHLIVWQVMYGNELinks Key
 Links to:   History report
  BLAST report
  Entrez Gene
  Nucleotide report
  Protein report
 Re-query CCDS DB by:   CCDS ID
  Gene ID
  Nucleotide ID
  Protein ID
 Genome Browser Links:   Ensembl Genome Browser
  NCBI Sequence Viewer
  UCSC Genome Browser
  VEGA Genome Browser