NCBI CCDS banner
PubMed Entrez Gene BLAST OMIM
  

CCDS
Home
FTP
Process
Releases & Statistics

Collaborators
EBI
HGNC
MGI
NCBI

Contact Us
email CCDS

Genome Displays

Ensembl
NCBI
UCSC
VEGA

Related Resources
Gene
HomoloGene
MANE
RefSeq


Report for CCDS11175.1 (current version)

CCDS Status Species Chrom. Gene CCDS Release NCBI Annotation Release Ensembl Annotation Release Links
11175.1 Public Homo sapiens 17 NCOR1 24 110 108 CCDS HistoryNCBI Gene:9611Re-query CCDS DB by CCDS ID:11175.1Re-query CCDS DB by GeneID:9611See the combined annotation on chromosome 17 in Sequence Viewer

Public since: CCDS release 1, NCBI annotation release 35.1, Ensembl annotation release 23

Review status: Reviewed (by RefSeq and Havana)

Sequence IDs included in CCDS 11175.1

Original Current Source Nucleotide ID Protein ID MANE Status in CCDS Seq. Status Links
Original member Current member EBI ENST00000268712.8 ENSP00000268712.2 MANE Select Accepted alive Link to Ensembl Transcript Viewer:ENST00000268712.8Link to Ensembl Protein Viewer:ENSP00000268712.2Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:ENST00000268712Re-query CCDS DB by Protein ID:ENSP00000268712
Original member Current member NCBI NM_006311.4 NP_006302.2 MANE Select Accepted alive Link to Nucleotide Sequence:NM_006311.4Link to Protein Sequence:NP_006302.2Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:NM_006311Re-query CCDS DB by Protein ID:NP_006302Link to BLAST:NP_006302.2

RefSeq Length Related UniProtKB/SwissProt Length Identity Gaps Mismatches
NP_006302.2 2440 O75376-1 2440 100% 0 0

Chromosomal Locations for CCDS 11175.1

Assembly GRCh38.p14 (GCF_000001405.40)

On '-' strand of Chromosome 17 (NC_000017.11)
Genome Browser links: Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17See the combined annotation on chromosome 17 in Sequence Viewer

Chromosome Start Stop Links
17 16032296 16032483 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16034765 16034944 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16039433 16039654 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16040441 16040494 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16046951 16047093 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16048845 16048988 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16057514 16057737 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16057907 16058064 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16058471 16058599 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16061401 16061894 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16062105 16062270 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16064068 16064187 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16064870 16065019 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16065485 16065694 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16067894 16068121 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16070165 16070525 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16071409 16071665 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16072145 16072228 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16073429 16073569 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16075534 16075702 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16079964 16080064 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16080408 16080509 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16080607 16080727 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16086282 16086442 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16091863 16092058 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16098367 16098496 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16101250 16101757 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16108786 16108912 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16117888 16118027 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16119423 16119485 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16121052 16121269 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16126082 16126206 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16137311 16137412 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16138158 16138212 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16139008 16139186 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16143606 16143696 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16146376 16146548 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16149451 16149517 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16151946 16151998 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16153339 16153395 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16158760 16158873 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16164979 16165161 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16171803 16171995 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16186554 16186687 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17
17 16194462 16194569 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 17Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 17

CCDS Sequence Data
Blue highlighting indicates alternating exons.
Red highlighting indicates amino acids encoded across a splice junction.
 
Mouse over the nucleotide or protein sequence below and click on the highlighted codon or residue to select the pair.

Nucleotide Sequence (7323 nt):
ATGTCAAGTTCAGGTTATCCTCCCAACCAAGGAGCATTCAGCACAGAACAAAGTCGTTATCCTCCTCACT
CT
GTCCAGTATACATTTCCCAACACCCGCCACCAGCAGGAGTTCGCAGTCCCTGATTATCGTTCCTCTCA
T
CTTGAAGTGAGTCAGGCATCACAGCTTTTGCAGCAACAGCAGCAGCAACAGCTTCGAAGGCGACCTTCC
TTG
CTTTCAGAATTTCACCCAGGTTCTGACAGGCCTCAAGAAAGGAGAACTAGTTATGAACCGTTTCATC
CA
GGCCCATCCCCAGTGGATCATGATTCACTGGAATCGAAGCGACCACGTCTGGAACAGGTTTCTGATTC
T
CATTTTCAGCGTGTCAGTGCTGCGGTTTTGCCTTTAGTGCACCCGCTGCCAGAAGGGCTGAGGGCTTCT
GCA
GATGCTAAGAAGGATCCAGCATTCGGAGGCAAACATGAAGCTCCATCCTCTCCAATTTCGGGGCAAC
CA
TGTGGAGATGATCAAAATGCTTCACCTTCAAAACTCTCAAAGGAAGAGTTAATACAGAGTATGGATCG
T
GTAGATCGAGAAATTGCAAAAGTAGAACAGCAGATCCTTAAACTGAAAAAGAAACAACAACAGCTTGAA
GAA
GAGGCAGCTAAACCTCCTGAGCCTGAGAAGCCCGTGTCCCCTCCTCCTGTGGAGCAGAAACACCGCA
GT
ATTGTCCAAATTATTTATGATGAGAATCGGAAAAAAGCAGAAGAAGCTCATAAAATTTTTGAAGGTCT
T
GGCCCAAAAGTTGAACTGCCACTGTATAACCAGCCATCAGATACCAAGGTGTACCATGAGAACATCAAG
AC
A
AACCAGGTGATGAGGAAAAAACTCATTTTATTTTTTAAAAGAAGAAATCATGCAAGAAAACAAAGGG
AA
CAAAAAATCTGCCAGCGTTATGATCAGCTCATGGAGGCATGGGAGAAAAAAGTGGACAGAATAGAAAA
T
AATCCTCGGAGGAAAGCTAAAGAAAGCAAAACAAGGGAATACTATGAAAAGCAGTTTCCAGAAATTCGA
AAA
CAAAGAGAACAGCAAGAAAGATTTCAGCGAGTTGGGCAGAGGGGAGCTGGTCTTTCAGCCACCATTG
CT
AGGAGTGAGCATGAGATTTCTGAAATTATTGATGGGCTCTCTGAGCAGGAGAATAATGAGAAACAAAT
G
CGGCAGCTCTCTGTGATTCCACCTATGATGTTTGATGCAGAACAAAGACGAGTCAAGTTCATTAACATG
AAT
GGGCTTATGGAGGACCCTATGAAAGTGTATAAAGATAGGCAGTTTATGAATGTTTGGACTGACCATG
AA
AAGGAGATCTTTAAGGACAAGTTTATCCAGCATCCAAAAAACTTTGGACTAATTGCATCATACTTGGA
G
AGGAAGAGTGTTCCTGATTGTGTTTTGTATTACTATTTAACCAAGAAAAATGAGAATTATAAAGCCCTC
GTC
AGAAGGAATTATGGGAAACGCAGAGGCAGAAACCAGCAAATTGCTCGACCCTCGCAAGAAGAAAAAG
TA
GAAGAAAAAGAAGAGGATAAAGCAGAAAAAACAGAAAAAAAAGAAGAAGAAAAGAAAGATGAAGAGGA
A
AAAGATGAAAAAGAAGACTCCAAAGAAAATACCAAGGAAAAGGACAAGATAGATGGTACAGCAGAAGAA
ACT
GAGGAAAGAGAGCAAGCCACACCCCGGGGGCGAAAGACTGCCAACAGTCAGGGCCGCCGTAAGGGCC
GG
ATCACCAGGTCCATGACAAACGAAGCTGCAGCTGCCAGTGCTGCAGCCGCAGCGGCTACTGAAGAGCC
C
CCACCACCTCTGCCACCGCCACCAGAACCCATTTCTACAGAGCCTGTGGAGACCTCTCGATGGACAGAA
GAA
GAAATGGAAGTTGCTAAAAAAGGTCTAGTAGAACATGGTCGTAACTGGGCAGCAATTGCTAAAATGG
TG
GGAACGAAAAGTGAAGCTCAATGTAAAAACTTCTATTTTAACTATAAAAGGCGACACAATCTTGACAA
C
CTCTTACAGCAGCATAAACAGAAAACTTCACGAAAACCTCGTGAAGAGCGAGATGTGTCTCAATGTGAA
AGT
GTCGCTTCCACTGTTTCTGCTCAGGAGGATGAAGATATTGAAGCCTCCAATGAAGAAGAAAATCCAG
AA
GACAGCGAAGTTGAAGCTGTCAAGCCCAGCGAGGACAGTCCTGAAAATGCTACTTCTCGAGGAAACAC
A
GAACCTGCGGTTGAGCTTGAGCCCACCACGGAAACTGCACCCAGTACATCTCCCTCCTTAGCAGTTCCA
AGT
ACAAAACCAGCTGAAGATGAAAGTGTGGAGACCCAGGTGAATGACAGCATCAGTGCTGAGACAGCAG
AG
CAGATGGATGTAGATCAGCAGGAGCACAGTGCTGAAGAGGGTTCTGTTTGTGATCCCCCACCCGCTAC
C
AAAGCTGACTCTGTGGACGTTGAAGTGAGGGTGCCAGAAAACCATGCATCTAAAGTTGAAGGTGATAAT
ACC
AAAGAAAGAGACTTGGATAGAGCCAGTGAGAAGGTGGAACCTAGAGATGAAGATTTGGTGGTAGCTC
AG
CAAATAAATGCCCAAAGGCCCGAGCCCCAGTCAGACAATGATTCCAGTGCCACGTGCAGCGCTGATGA
G
GATGTGGATGGAGAGCCAGAGAGGCAGAGAATGTTTCCTATGGACTCAAAGCCTTCACTGTTAAACCCC
ACT
GGATCTATACTCGTCTCATCTCCGTTAAAACCAAATCCACTGGATCTGCCACAGCTTCAGCATCGAG
CT
GCTGTTATCCCACCAATGGTATCCTGCACCCCATGTAACATACCAATTGGAACCCCAGTGAGCGGCTA
T
GCTCTCTACCAGCGACACATTAAAGCAATGCATGAGTCAGCACTCCTGGAGGAGCAGCGGCAGAGACAA
GAA
CAGATAGATTTGGAATGTAGAAGTTCTACAAGTCCATGTGGCACATCCAAGAGTCCAAACAGAGAGT
GG
GAAGTCCTTCAGCCTGCTCCACATCAAGTGATAACTAATCTCCCTGAAGGCGTTCGGCTTCCGACAAC
T
CGACCAACCAGGCCACCGCCCCCTCTCATCCCGTCATCCAAAACCACAGTGGCTTCAGAAAAACCATCT
TTT
ATAATGGGAGGCTCCATCTCACAGGGAACACCAGGCACTTATTTGACTTCTCATAATCAGGCTTCCT
AC
ACTCAAGAAACACCCAAGCCGTCAGTGGGATCTATCTCTCTTGGACTGCCACGGCAACAGGAATCTGC
C
AAATCAGCTACTTTGCCCTACATCAAGCAGGAAGAATTTTCTCCCCGAAGCCAAAACTCACAACCTGAG
GGT
CTGTTGGTCAGGGCCCAACATGAAGGTGTAGTCAGAGGTACCGCAGGAGCCATACAAGAAGGAAGTA
TA
ACTCGGGGAACTCCAACCAGCAAAATTTCAGTGGAGAGCATTCCATCCCTACGGGGCTCTATCACTCA
G
GGCACCCCGGCTCTGCCCCAGACTGGCATACCAACAGAGGCTTTGGTGAAGGGGTCCATTTCGAGAATG
CCC
ATTGAAGACAGCAGTCCTGAGAAAGGCAGAGAGGAAGCTGCATCCAAAGGCCATGTTATTTATGAAG
GC
AAAAGTGGACATATCTTGTCATATGATAATATTAAGAATGCCCGAGAAGGGACTAGGAGTCCAAGAAC
A
GCTCATGAAATCAGTTTAAAGAGAAGCTATGAATCAGTGGAAGGAAATATAAAGCAAGGGATGTCAATG
AGG
GAGTCTCCTGTATCAGCACCGTTAGAGGGGCTGATATGCCGAGCATTACCCAGGGGGAGTCCTCATT
CT
GACCTCAAAGAAAGGACTGTATTGTCTGGCTCCATAATGCAGGGGACACCAAGAGCAACAACTGAAAG
C
TTTGAAGATGGCCTTAAATATCCCAAACAAATTAAAAGGGAAAGTCCTCCCATACGAGCATTTGAAGGT
GCC
ATTACCAAAGGAAAACCATATGATGGCATCACCACCATCAAAGAAATGGGGCGTTCCATTCATGAGA
TT
CCAAGGCAAGATATTTTAACTCAGGAAAGTCGGAAAACTCCAGAAGTGGTCCAGAGCACACGGCCGAT
A
ATTGAGGGTTCCATTTCCCAGGGCACACCAATAAAGTTTGACAACAACTCAGGTCAATCTGCCATCAAA
CAC
AATGTCAAATCCTTAATCACGGGGCCTAGCAAACTATCCCGTGGAATGCCTCCGCTGGAAATTGTGC
CA
GAGAACATAAAAGTGGTAGAACGGGGAAAATATGAGGATGTGAAAGCAGGCGAGACCGTGCGTTCCCG
G
CACACGTCAGTGGTAAGCTCTGGCCCCTCCGTTCTTAGGTCCACACTGCATGAAGCTCCCAAAGCACAA
CTG
AGCCCTGGGATTTATGATGACACCAGTGCACGGAGGACCCCTGTGAGTTATCAAAACACCATGTCCA
GA
GGCTCACCCATGATGAACAGAACTTCTGATGTTACAATTTCTTCTAACAAGTCTACCAATCATGAAAG
G
AAATCGACACTGACCCCTACCCAGAGGGAAAGTATCCCAGCGAAGTCTCCAGTGCCTGGGGTGGACCCT
GTC
GTGAGCCACAGTCCGTTTGATCCCCATCACAGAGGCAGCACTGCAGGCGAGGTTTATCGGAGCCACC
TG
CCCACGCACTTGGATCCAGCCATGCCTTTTCACAGGGCTTTGGATCCTGCAGCGGCTGCTTACCTGTT
T
CAGAGACAGCTTTCACCAACTCCAGGTTACCCAAGTCAGTATCAGCTTTACGCAATGGAGAACACAAGA
CAG
ACAATCTTAAATGATTACATTACCTCACAACAGATGCAAGTGAACTTGCGTCCAGATGTGGCCAGAG
GA
CTCTCCCCAAGAGAGCAGCCACTGGGTCTCCCATACCCAGCAACGAGAGGAATCATTGACCTGACCAA
T
ATGCCTCCAACAATTTTAGTGCCTCATCCAGGGGGAACAAGCACTCCTCCCATGGACAGAATCACTTAT
ATT
CCTGGTACACAGATTACTTTCCCTCCCAGGCCGTACAACTCTGCTTCCATGTCTCCAGGACACCCAA
CA
CACCTTGCAGCTGCTGCAAGTGCTGAGAGGGAACGGGAACGGGAGCGGGAGAAGGAGCGGGAGCGGGA
A
CGGATTGCTGCAGCTTCCTCCGACCTCTACCTGCGGCCAGGCTCAGAACAGCCTGGCCGACCTGGCAGT
CAT
GGATATGTTCGCTCCCCTTCCCCTTCAGTAAGAACTCAGGAGACCATGTTGCAACAGAGACCCAGTG
TT
TTCCAAGGAACCAATGGAACCAGTGTAATCACACCTTTGGATCCAACTGCTCAGCTACGAATCATGCC
A
CTGCCTGCTGGGGGCCCTTCAATAAGCCAAGGCCTGCCAGCCTCCCGTTACAACACTGCTGCGGATGCC
CTG
GCTGCTCTTGTGGATGCTGCAGCTTCTGCACCCCAGATGGATGTGTCCAAAACAAAAGAGAGTAAGC
AT
GAAGCTGCCAGGTTAGAAGAAAATTTGAGAAGCAGGTCAGCAGCAGTTAGTGAACAGCAGCAGCTAGA
G
CAGAAAACCCTGGAGGTGGAGAAGAGATCTGTTCAGTGTTTATACACTTCTTCAGCCTTTCCAAGTGGC
AAG
CCCCAGCCTCATTCTTCAGTAGTTTATTCTGAGGCTGGGAAAGATAAAGGGCCTCCTCCAAAATCCA
GA
TATGAGGAAGAGCTAAGGACCAGAGGGAAGACTACCATTACTGCAGCTAACTTCATAGACGTGATCAT
C
ACCCGGCAAATTGCCTCGGACAAGGATGCGAGGGAACGTGGCTCTCAAAGTTCAGACTCTTCTAGTAGC
T
TA
TCTTCTCACAGGTATGAAACACCTAGCGATGCTATTGAGGTGATAAGTCCTGCCAGCTCACCTGCGC
CA
CCCCAGGAGAAACTGCAGACCTATCAGCCAGAGGTTGTTAAGGCAAATCAAGCGGAAAATGATCCTAC
C
AGACAATATGAAGGACCATTACATCACTATCGACCACAGCAGGAATCACCATCTCCCCAACAACAGCTG
CCC
CCTTCTTCACAGGCAGAGGGAATGGGGCAAGTGCCCAGGACCCATCGGCTGATCACACTTGCTGATC
AC
ATCTGTCAAATTATCACACAAGATTTTGCTAGAAATCAAGTTTCCTCGCAGACTCCCCAGCAGCCTCC
T
ACTTCTACATTCCAGAACTCACCTTCTGCTTTGGTATCTACACCTGTGAGGACTAAAACATCAAACCGT
TAC
AGCCCAGAATCCCAGGCTCAGTCTGTCCATCATCAAAGACCAGGTTCAAGGGTCTCTCCAGAAAATC
TT
GTGGACAAATCCAGGGGAAGTAGGCCTGGAAAATCCCCAGAGAGGAGTCACGTCTCTTCGGAGCCCTA
C
GAGCCCATCTCCCCACCCCAGGTTCCGGTTGTGCATGAGAAACAGGACAGCTTGCTGCTCTTGTCTCAG
AGG
GGCGCAGAGCCTGCAGAGCAGAGGAATGATGCCCGCTCACCAGGGAGTATAAGCTACTTGCCTTCAT
TC
TTCACCAAGCTTGAAAATACATCACCCATGGTTAAATCAAAGAAGCAGGAGATTTTTCGTAAGTTGAA
C
TCCTCTGGTGGAGGTGACTCTGATATGGCAGCTGCTCAGCCAGGAACTGAGATCTTTAATCTGCCAGCA
GTT
ACTACGTCAGGCTCAGTTAGCTCTAGAGGCCATTCTTTTGCTGATCCTGCCAGTAATCTTGGGCTGG
AA
GACATTATCAGGAAGGCTCTCATGGGAAGCTTTGATGACAAAGTTGAGGATCATGGAGTTGTCATGTC
C
CAGCCTATGGGAGTAGTGCCTGGTACTGCCAACACCTCAGTTGTGACCAGTGGTGAGACACGAAGAGAG
GAA
GGGGACCCATCACCTCATTCAGGAGGAGTTTGCAAACCAAAGCTGATCAGCAAGTCAAACAGCAGGA
AA
TCTAAGTCTCCTATACCTGGGCAAGGCTACTTAGGAACGGAACGGCCCTCTTCAGTCTCCTCTGTACA
T
TCAGAAGGGGATTACCATAGGCAGACGCCAGGGTGGGCCTGGGAAGACAGGCCCTCTTCAACAGGCTCA
ACT
CAGTTTCCTTATAACCCTCTGACTATGCGGATGCTCAGCAGTACTCCACCAACACCGATTGCATGTG
CT
CCCTCTGCGGTGAACCAAGCAGCTCCTCACCAACAGAACAGGATCTGGGAGCGAGAGCCTGCCCCACT
G
CTCTCAGCACAGTACGAGACCCTGTCGGATAGTGATGACTGA


Translation (2440 aa):
MSSSGYPPNQGAFSTEQSRYPPHSVQYTFPNTRHQQEFAVPDYRSSHLEVSQASQLLQQQQQQQLRRRPS
L
LSEFHPGSD
RPQERRTSYEPFHPGPSPVDHDSLESKRPRLEQVSDSHFQRVSAAVLPLVHPLPEGLRAS
A
DAKK
DPAFGGKHEAPSSPISGQPCGDDQNASPSKLSKEELIQSMDRVDREIAKVEQQILKLKKKQQQLE
E
EAAKPPEPEKPVSPPPVEQKHRSIVQIIYDENR
KKAEEAHKIFEGLGPKVELPLYNQPSDTKVYHENIK
T
NQVMRKKLILFFKRRNHARKQREQKICQRYDQLMEAWEKKVDRIENNPRRKAKESKTREYYEKQFPEIR
K
QREQQERFQ
RVGQRGAGLSATIARSEHEISEIIDGLSEQENNEKQMRQLSVIPPMMFDAEQRRVKFINM
N
GLMEDPMKVYKDRQFMNVWTDHEKEIFKD
KFIQHPKNFGLIASYLERKSVPDCVLYYYLTKKNENYKAL
V
RRNYGKRRGRNQ
QIARPSQEEKVEEKEEDKAEKTEKKEEEKKDEEEKDEKEDSKENTKEKDKIDGTAEE
T
EEREQATPRGRKTANSQGRRKGRITRSMTNEAAAASAAAAAATEEPPPPLPPPPEP
ISTEPVETSRWTE
E
EMEVAKK
GLVEHGRNWAAIAKMVGTKSEAQCKNFYFNYKRRHNLDNLLQQHKQKTSRKPREERDVSQCE
S
VASTVSAQEDEDIEASNEEENPEDSE
VEAVKPSEDSPENATSRGNTEPAVELEPTTETAPSTSPSLAVP
S
TKPAEDESVETQVNDSISAETAEQMDVDQQEHSAEEGSVCDPPPATKADSVDVEVRVPENHASKVEGDN
T
KERDLDRASEKVEPRDEDLVVAQQINAQRPEPQSDNDSSATCSADEDVDGEPERQ
RMFPMDSKPSLLNP
T
GSILVSSPLKPNPLDLPQLQHRAAVIPPM
VSCTPCNIPIGTPVSGYALYQRHIKAMHESALLEEQRQRQ
E
QIDLECRSSTSPCGTSKSPNREWE
VLQPAPHQVITNLPEGVRLPTTRPTRPPPPLIPSSKTTVASEKPS
F
IMGGSISQ
GTPGTYLTSHNQASYTQETPKPSVGSISLGLPRQQESAKSATLPYIKQEEFSPRSQNSQPE
G
LLVRAQHEGVVR
GTAGAIQEGSITRGTPTSKISVESIPSLRGSITQGTPALPQTGIPTEALVKGSISRM
P
IEDSSPEKGREEAASKGHVIYEGKSGHILSYD
NIKNAREGTRSPRTAHEISLKRSYESVEGNIKQGMSM
R
ESPVSAPLE
GLICRALPRGSPHSDLKERTVLSGSIMQGTPRATTESFEDGLKYPKQIKRESPPIRAFEG
A
ITKGKPYDGITTIKEMGRSIHEIPRQDILTQESRKTPEVVQSTRPIIEGSISQ
GTPIKFDNNSGQSAIK
H
NVKSLITGPSKLSRGMPPLEIVPENIKVVERGKYEDVKAGETVRSRHTSVVSSGPSVLRSTLHEAPKAQ
L
SPGIYDDTSARRTPVSYQNTMSRGSPMMNRTSD
VTISSNKSTNHERKSTLTPTQRESIPAKSPVPGVDP
V
VSHSPFDPHHRGSTAGEVYRSHLPTHLDPAMPFHRALDP
AAAAYLFQRQLSPTPGYPSQYQLYAMENTR
Q
TILNDYITSQQMQVNLRPDVARGLSPREQPLGLPYPATR
GIIDLTNMPPTILVPHPGGTSTPPMDRITY
I
PGTQITFPPRPYNSASMSP
GHPTHLAAAASAEREREREREKERERERIAAASSDLYLRPGSEQPGRPGS
H
GYVRSPSPSVRTQETMLQQRPSVFQGTNGTSVITPLDPTAQLRI
MPLPAGGPSISQGLPASRYNTAADA
L
AALVDAAASAPQMDVSKTKESKHEAARLEENLRSRSAAVSEQQQLEQKTLEVEKRSVQCLYTSSAFPSG
K
PQPHSSVVYSEAGKDKGPPPKSRYEEELRTRGKTTITAANFIDVIITRQIASDKDARERGSQSSDSSSS

L
SSHRYETPSDAIEVISPASSPAPPQEKLQTYQPEVVKANQAENDPTRQYEGPLHHYRPQQESPSPQQQL
P
PSSQAEGMGQVPRTHRLITLADHIC
QIITQDFARNQVSSQTPQQPPTSTFQNSPSALVSTPVRTKTSNR
Y
SPESQAQSVHHQRPGSRVSPENLVDKSRG
SRPGKSPERSHVSSEPYEPISPPQVPVVHEKQDSLLLLSQ
R
GAEPAEQ
RNDARSPGSISYLPSFFTKLENTSPMVKSKKQEIFRKLNSSGGGDSDMAAAQPGTEIFNLPA
V
TTS
GSVSSRGHSFADPASNLGLEDIIRKALMGSFDDKVEDHGVVMSQPMGVVPGTANTSVVTSGETRRE
E
GDPSPHS
GGVCKPKLISKSNSRKSKSPIPGQGYLGTERPSSVSSVHSEGDYHRQTPGWAWEDRPSSTGS
T
QFPYNPLTMRMLSSTPPTPIACAPSAVNQAAPHQQNRIWEREPAPLLSAQYETLSDSDD
Links Key
 Links to:   History report
  BLAST report
  Entrez Gene
  Nucleotide report
  Protein report
 Re-query CCDS DB by:   CCDS ID
  Gene ID
  Nucleotide ID
  Protein ID
 Genome Browser Links:   Ensembl Genome Browser
  NCBI Sequence Viewer
  UCSC Genome Browser
  VEGA Genome Browser