NCBI CCDS banner
PubMed Entrez Gene BLAST OMIM
  

CCDS
Home
FTP
Process
Releases & Statistics

Collaborators
EBI
HGNC
MGI
NCBI

Contact Us
email CCDS

Genome Displays

Ensembl
NCBI
UCSC
VEGA

Related Resources
Gene
HomoloGene
MANE
RefSeq


Report for CCDS10362.1 (current version)

CCDS Status Species Chrom. Gene CCDS Release NCBI Annotation Release Ensembl Annotation Release Links
10362.1 Public Homo sapiens 15 IQGAP1 24 110 108 CCDS HistoryNCBI Gene:8826Re-query CCDS DB by CCDS ID:10362.1Re-query CCDS DB by GeneID:8826See the combined annotation on chromosome 15 in Sequence Viewer

Public since: CCDS release 1, NCBI annotation release 35.1, Ensembl annotation release 23

Review status: Reviewed (by RefSeq and Havana)

Sequence IDs included in CCDS 10362.1

Original Current Source Nucleotide ID Protein ID MANE Status in CCDS Seq. Status Links
Original member Current member EBI ENST00000268182.10 ENSP00000268182.5 MANE Select Accepted alive Link to Ensembl Transcript Viewer:ENST00000268182.10Link to Ensembl Protein Viewer:ENSP00000268182.5Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:ENST00000268182Re-query CCDS DB by Protein ID:ENSP00000268182
Original member Current member NCBI NM_003870.4 NP_003861.1 MANE Select Accepted alive Link to Nucleotide Sequence:NM_003870.4Link to Protein Sequence:NP_003861.1Re-query CCDS DB by Nucleotide ID:NM_003870Re-query CCDS DB by Protein ID:NP_003861Link to BLAST:NP_003861.1

RefSeq Length Related UniProtKB/SwissProt Length Identity Gaps Mismatches
NP_003861.1 1657 P46940 1657 100% 0 0

Chromosomal Locations for CCDS 10362.1

Assembly GRCh38.p14 (GCF_000001405.40)

On '+' strand of Chromosome 15 (NC_000015.10)
Genome Browser links: Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15See the combined annotation on chromosome 15 in Sequence Viewer

Chromosome Start Stop Links
15 90388342 90388396 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90390774 90390873 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90426110 90426266 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90429589 90429666 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90433719 90433795 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90439332 90439399 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90440502 90440615 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90441506 90441684 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90443394 90443478 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90448573 90448736 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90449559 90449643 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90452775 90452938 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90453132 90453292 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90454428 90454552 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90456152 90456315 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90466001 90466091 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90466269 90466436 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90467450 90467592 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90472840 90473010 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90473715 90473798 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90473896 90473967 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90474064 90474133 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90474485 90474693 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90476663 90476818 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90477067 90477230 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90477665 90477889 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90481960 90482100 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90482197 90482281 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90483361 90483593 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90484220 90484352 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90486030 90486132 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90486954 90487089 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90487495 90487582 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90491333 90491545 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90492545 90492711 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90494713 90494835 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90497232 90497340 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15
15 90499995 90500108 Link to NCBI NucleotideLink to UCSC Genome Browser on chromosome 15Link to Ensembl Genome Browser on chromosome 15

CCDS Sequence Data
Blue highlighting indicates alternating exons.
Red highlighting indicates amino acids encoded across a splice junction.
 
Mouse over the nucleotide or protein sequence below and click on the highlighted codon or residue to select the pair.

Nucleotide Sequence (4974 nt):
ATGTCCGCCGCAGACGAGGTTGACGGGCTGGGCGTGGCCCGGCCGCACTATGGCTCTGTCCTGGATAATG
AA
AGACTTACTGCAGAGGAGATGGATGAAAGGAGACGTCAGAACGTGGCTTATGAGTACCTTTGTCATTT
G
GAAGAAGCGAAGAGGTGGATGGAAGCATGCCTAGGGGAAGATCTGCCTCCCACCACAGAACTGGAGGAG
GGG
CTTAGGAATGGGGTCTACCTTGCCAAACTGGGGAACTTCTTCTCTCCCAAAGTAGTGTCCCTGAAAA
AA
ATCTATGATCGAGAACAGACCAGATACAAGGCGACTGGCCTCCACTTTAGACACACTGATAATGTGAT
T
CAGTGGTTGAATGCCATGGATGAGATTGGATTGCCTAAGATTTTTTACCCAGAAACTACAGATATCTAT
GAT
CGAAAGAACATGCCAAGATGTATCTACTGTATCCATGCACTCAGTTTGTACCTGTTCAAGCTAGGCC
TG
GCCCCTCAGATTCAAGACCTATATGGAAAGGTTGACTTCACAGAAGAAGAAATCAACAACATGAAGAC
T
GAGTTGGAGAAGTATGGCATCCAGATGCCTGCCTTTAGCAAGATTGGGGGCATCTTGGCTAATGAACTG
TCA
GTGGATGAAGCCGCATTACATGCTGCTGTTATTGCTATTAATGAAGCTATTGACCGTAGAATTCCAG
CC
GACACATTTGCAGCTTTGAAAAATCCGAATGCCATGCTTGTAAATCTTGAAGAGCCCTTGGCATCCAC
T
TACCAGGATATACTTTACCAGGCTAAGCAGGACAAAATGACAAATGCTAAAAACAGGACAGAAAACTCA
GAG
AGAGAAAGAGATGTTTATGAGGAGCTGCTCACGCAAGCTGAAATTCAAGGCAATATAAACAAAGTCA
AT
ACATTTTCTGCATTAGCAAATATCGACCTGGCTTTAGAACAAGGAGATGCACTGGCCTTGTTCAGGGC
T
CTGCAGTCACCAGCCCTGGGGCTTCGAGGACTGCAGCAACAGAATAGCGACTGGTACTTGAAGCAGCTC
CTG
AGTGATAAACAGCAGAAGAGACAGAGTGGTCAGACTGACCCCCTGCAGAAGGAGGAGCTGCAGTCTG
GA
GTGGATGCTGCAAACAGTGCTGCCCAGCAATATCAGAGAAGATTGGCAGCAGTAGCACTGATTAATGC
T
GCAATCCAGAAGGGTGTTGCTGAGAAGACTGTTTTGGAACTGATGAATCCCGAAGCCCAGCTGCCCCAG
GTG
TATCCATTTGCCGCCGATCTCTATCAGAAGGAGCTGGCTACCCTGCAGCGACAAAGTCCTGAACATA
AT
CTCACCCACCCAGAGCTCTCTGTCGCAGTGGAGATGTTGTCATCGGTGGCCCTGATCAACAGGGCATT
G
GAATCAGGAGATGTGAATACAGTGTGGAAGCAATTGAGCAGTTCAGTTACTGGTCTTACCAATATTGAG
GAA
GAAAACTGTCAGAGGTATCTCGATGAGTTGATGAAACTGAAGGCTCAGGCACATGCAGAGAATAATG
AA
TTCATTACATGGAATGATATCCAAGCTTGCGTGGACCATGTGAACCTGGTGGTGCAAGAGGAACATGA
G
AGGATTTTAGCCATTGGTTTAATTAATGAAGCCCTGGATGAAGGTGATGCCCAAAAGACTCTGCAGGCC
CTA
CAGATTCCTGCAGCTAAACTTGAGGGAGTCCTTGCAGAAGTGGCCCAGCATTACCAAGACACGCTGA
TT
AGAGCGAAGAGAGAGAAAGCCCAGGAAATCCAGGATGAGTCAGCTGTGTTATGGTTGGATGAAATTCA
A
GGTGGAATCTGGCAGTCCAACAAAGACACCCAAGAAGCACAGAAGTTTGCCTTAGGAATCTTTGCCATT
AAT
GAGGCAGTAGAAAGTGGTGATGTTGGCAAAACACTGAGTGCCCTTCGCTCCCCTGATGTTGGCTTGT
AT
GGAGTCATCCCTGAGTGTGGTGAAACTTACCACAGTGATCTTGCTGAAGCCAAGAAGAAAAAACTGGC
A
GTAGGAGATAATAACAGCAAGTGGGTGAAGCACTGGGTAAAAGGTGGATATTATTATTACCACAATCTG
GAG
ACCCAGGAAGGAGGATGGGATGAACCTCCAAATTTTGTGCAAAATTCTATGCAGCTTTCTCGGGAGG
AG
ATCCAGAGTTCTATCTCTGGGGTGACTGCCGCATATAACCGAGAACAGCTGTGGCTGGCCAATGAAGG
C
CTGATCACCAGGCTGCAGGCTCGCTGCCGTGGATACTTAGTTCGACAGGAATTCCGATCCAGGATGAAT
TTC
CTGAAGAAACAAATCCCTGCCATCACCTGCATTCAGTCACAGTGGAGAGGATACAAGCAGAAGAAGG
CA
TATCAAGATCGGTTAGCTTACCTGCGCTCCCACAAAGATGAAGTTGTAAAGATTCAGTCCCTGGCAAG
G
ATGCACCAAGCTCGAAAGCGCTATCGAGATCGCCTGCAGTACTTCCGGGACCATATAAATGACATTATC
AAA
ATCCAGGCTTTTATTCGGGCAAACAAAGCTCGGGATGACTACAAGACTCTCATCAATGCTGAGGATC
CT
CCTATGGTTGTGGTCCGAAAATTTGTCCACCTGCTGGACCAAAGTGACCAGGATTTTCAGGAGGAGCT
T
GACCTTATGAAGATGCGGGAAGAGGTTATCACCCTCATTCGTTCTAACCAGCAGCTGGAGAATGACCTC
AAT
CTCATGGATATCAAAATTGGACTGCTAGTGAAAAATAAGATTACGTTGCAGGATGTGGTTTCCCACA
GT
AAAAAACTTACCAAAAAAAATAAGGAACAGTTGTCTGATATGATGATGATAAATAAACAGAAGGGAGG
T
CTCAAGGCTTTGAGCAAGGAGAAGAGAGAGAAGTTGGAAGCTTACCAGCACCTGTTTTATTTATTGCAA
ACC
AATCCCACCTATCTGGCCAAGCTCATTTTTCAGATGCCCCAGAACAAGTCCACCAAGTTCATGGACT
CT
GTAATCTTCACACTCTACAACTACGCGTCCAACCAGCGAGAGGAGTACCTGCTCCTGCGGCTCTTTAA
G
ACAGCACTCCAAGAGGAAATCAAGTCGAAGGTAGATCAGATTCAAGAGATTGTGACAGGAAATCCTACG
GTT
ATTAAAATGGTTGTAAGTTTCAACCGTGGTGCCCGTGGCCAGAATGCCCTGAGACAGATCTTGGCCC
CA
GTCGTGAAGGAAATTATGGATGACAAATCTCTCAACATCAAAACTGACCCTGTGGATATTTACAAATC
T
TGGGTTAATCAGATGGAGTCTCAGACAGGAGAGGCAAGCAAACTGCCCTATGATGTGACCCCTGAGCAG
GCG
CTAGCTCATGAAGAAGTGAAGACACGGCTAGACAGCTCCATCAGGAACATGCGGGCTGTGACAGACA
AG
TTTCTCTCAGCCATTGTCAGCTCTGTGGACAAAATCCCTTATGGGATGCGCTTCATTGCCAAAGTGCT
G
AAGGACTCGTTGCATGAGAAGTTCCCTGATGCTGGTGAGGATGAGCTGCTGAAGATTATTGGTAACTTG
CTT
TATTATCGATACATGAATCCAGCCATTGTTGCTCCTGATGCCTTTGACATCATTGACCTGTCAGCAG
GA
GGCCAGCTTACCACAGACCAACGCCGAAATCTGGGCTCCATTGCAAAAATGCTTCAGCATGCTGCTTC
C
AATAAGATGTTTCTGGGAGATAATGCCCACTTAAGCATCATTAATGAATATCTTTCCCAGTCCTACCAG
AAA
TTCAGACGGTTTTTCCAAACTGCTTGTGATGTCCCAGAGCTTCAGGATAAATTTAATGTGGATGAGT
AC
TCTGATTTAGTAACCCTCACCAAACCAGTAATCTACATTTCCATTGGTGAAATCATCAACACCCACAC
T
CTCCTGTTGGATCACCAGGATGCCATTGCTCCGGAGCACAATGATCCAATCCACGAACTGCTGGACGAC
CTC
GGCGAGGTGCCCACCATCGAGTCCCTGATAGGGGAAAGCTCTGGCAATTTAAATGACCCAAATAAGG
AG
GCACTGGCTAAGACGGAAGTGTCTCTCACCCTGACCAACAAGTTCGACGTGCCTGGAGATGAGAATGC
A
GAAATGGATGCTCGAACCATCTTACTGAATACAAAACGTTTAATTGTGGATGTCATCCGGTTCCAGCCA
GGA
GAGACCTTGACTGAAATCCTAGAAACACCAGCCACCAGTGAACAGGAAGCAGAACATCAGAGAGCCA
TG
CAGAGACGTGCTATCCGTGATGCCAAAACACCTGACAAGATGAAAAAGTCAAAATCTGTAAAGGAAGA
C
AGCAACCTCACTCTTCAAGAGAAGAAAGAGAAGATCCAGACAGGTTTAAAGAAGCTAACAGAGCTTGGA
ACC
GTGGACCCAAAGAACAAATACCAGGAACTGATCAACGACATTGCCAGGGATATTCGGAATCAGCGGA
GG
TACCGACAGAGGAGAAAGGCCGAACTAGTGAAACTGCAACAGACATACGCTGCTCTGAACTCTAAGGC
C
ACCTTTTATGGGGAGCAGGTGGATTACTATAAAAGCTATATCAAAACCTGCTTGGATAACTTAGCCAGC
AAG
GGCAAAGTCTCCAAAAAGCCTAGGGAAATGAAAGGAAAGAAAAGCAAAAAGATTTCTCTGAAATATA
CA
GCAGCAAGACTACATGAAAAAGGAGTTCTTCTGGAAATTGAGGACCTGCAAGTGAATCAGTTTAAAAA
T
GTTATATTTGAAATCAGTCCAACAGAAGAAGTTGGAGACTTCGAAGTGAAAGCCAAATTCATGGGAGTT
CAA
ATGGAGACTTTTATGTTACATTATCAGGACCTGCTGCAGCTACAGTATGAAGGAGTTGCAGTCATGA
AA
TTATTTGATAGAGCTAAAGTAAATGTCAACCTCCTGATCTTCCTTCTCAACAAAAAGTTCTACGGGAA
G
TAA


Translation (1657 aa):
MSAADEVDGLGVARPHYGSVLDNERLTAEEMDERRRQNVAYEYLCHLEEAKRWMEACLGEDLPPTTELEE
G
LRNGVYLAKLGNFFSPKVVSLKKIYDREQTRYK
ATGLHFRHTDNVIQWLNAMDEIGLPKIFYPETTDIY
D
RKNMPRCIYCIHAL
SLYLFKLGLAPQIQDLYGKVDFTEEEINNMKTELEKYGIQMPAFSKIGGILANEL
S
VDEAA
LHAAVIAINEAIDRRIPADTFAALKNPNAMLVNLEEPLASTYQDILYQAKQDKMTNAKNRTENS
E
RERDVYEELLTQAEIQGNINKVN
TFSALANIDLALEQGDALALFRALQSPALGLRGLQQQNSDWYLKQL
L
SDKQQKRQ
SGQTDPLQKEELQSGVDAANSAAQQYQRRLAAVALINAAIQKGVAEKTVLELMNPEAQLPQ
V
YPFAADLYQKELATLQRQSPE
HNLTHPELSVAVEMLSSVALINRALESGDVNTVWKQLSSSVTGLTNIE
E
ENCQ
RYLDELMKLKAQAHAENNEFITWNDIQACVDHVNLVVQEEHERILAIGLINEALDEGDAQKTLQA
L
QIPAAKLEGVLAEVAQHYQDTLIRAKREKAQ
EIQDESAVLWLDEIQGGIWQSNKDTQEAQKFALGIFAI
N
EAVESGDVGKTLSALRSPDVGLYGVIPECGETYHSDLAEAKKKKLAV
GDNNSKWVKHWVKGGYYYYHNL
E
TQEGGWDEPPNFVQNSMQLSREEIQ
SSISGVTAAYNREQLWLANEGLITRLQARCRGYLVRQEFRSRMN
F
LKKQIPAITCIQ
SQWRGYKQKKAYQDRLAYLRSHKDEVVKIQSLARMHQARKRYRDRLQYFRDHINDII
K
IQAFIRANKARDDYKTL
INAEDPPMVVVRKFVHLLDQSDQDFQEELDLMKMREEVITLIRSNQQLENDL
N
LMDIKIGLLVKNKITLQ
DVVSHSKKLTKKNKEQLSDMMMINKQKGGLKALSKEKREKLEAYQHLFYLLQ
T
NPTYLAKLIFQMPQNKSTKFMDSVIFTLYNYASNQREEYLLLRLFKTALQEEI
KSKVDQIQEIVTGNPT
V
IKMVVSFNRGARGQNALRQILAPVVKEIMDDKSLNIKTDPVDIYKSWVNQMESQTGEA
SKLPYDVTPEQ
A
LAHEEVKTRLDSSIRNMRAVTDKFLSAIVSSVDKI
PYGMRFIAKVLKDSLHEKFPDAGEDELLKIIGNL
L
YYRYMNPAIVAPDAFDIIDLSAGGQLTTDQRRNLGSIAKMLQHAASNKMFLGDNAHLSIINEYLSQSYQ
K
F
RRFFQTACDVPELQDKFNVDEYSDLVTLTKPVIYISIGEIINTHTLLLDHQDAIAPEHNDPIHELLDD
L
GEVPTIESLI
GESSGNLNDPNKEALAKTEVSLTLTNKFDVPGDENAEMDARTILLNTKRLIVDVIRFQP
G
ETLTEILETPATSEQ
EAEHQRAMQRRAIRDAKTPDKMKKSKSVKEDSNLTLQEKKEKIQTGLKKLTELG
T
VDPKNKYQELINDIAR
DIRNQRRYRQRRKAELVKLQQTYAALNSKATFYGEQVDYYKSYIKTCLDNLAS
K
G
KVSKKPREMKGKKSKKISLKYTAARLHEKGVLLEIEDLQVNQFKNVIFEISPTEEVGDFEVKAKFMGV
Q
METFMLHYQ
DLLQLQYEGVAVMKLFDRAKVNVNLLIFLLNKKFYGKLinks Key
 Links to:   History report
  BLAST report
  Entrez Gene
  Nucleotide report
  Protein report
 Re-query CCDS DB by:   CCDS ID
  Gene ID
  Nucleotide ID
  Protein ID
 Genome Browser Links:   Ensembl Genome Browser
  NCBI Sequence Viewer
  UCSC Genome Browser
  VEGA Genome Browser