Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 164

1.

The geographic distribution patterns of HIV-, HCV- and co-infections among drug users in a national methadone maintenance treatment program in Southwest China.

Zhou YB, Liang S, Wang QX, Gong YH, Nie SJ, Nan L, Yang AH, Liao Q, Song XX, Jiang QW.

BMC Infect Dis. 2014 Mar 10;14:134. doi: 10.1186/1471-2334-14-134.

2.

HIV-, HCV-, and co-infections and associated risk factors among drug users in southwestern China: a township-level ecological study incorporating spatial regression.

Zhou YB, Wang QX, Liang S, Gong YH, Yang MX, Nie SJ, Nan L, Yang AH, Liao Q, Yang Y, Song XX, Jiang QW.

PLoS One. 2014 Mar 31;9(3):e93157. doi: 10.1371/journal.pone.0093157. eCollection 2014.

3.

HIV and hepatitis C virus test uptake at methadone clinics in Southern China: opportunities for expanding detection of bloodborne infections.

Xia YH, Chen W, Tucker JD, Wang C, Ling L.

BMC Public Health. 2013 Sep 30;13:899. doi: 10.1186/1471-2458-13-899.

4.

Prevalences and associated risk factors of HCV/HIV co-infection and HCV mono-infection among injecting drug users in a methadone maintenance treatment program in Taipei, Taiwan.

Yen YF, Yen MY, Su LW, Li LH, Chuang P, Jiang XR, Deng CY.

BMC Public Health. 2012 Dec 11;12:1066. doi: 10.1186/1471-2458-12-1066.

5.

High prevalence of HIV, HCV and tuberculosis and associated risk behaviours among new entrants of methadone maintenance treatment clinics in Guangdong Province, China.

Zhang L, Zhang D, Chen W, Zou X, Ling L.

PLoS One. 2013 Oct 8;8(10):e76931. doi: 10.1371/journal.pone.0076931. eCollection 2013.

6.

HIV and HCV prevalence among entrants to methadone maintenance treatment clinics in China: a systematic review and meta-analysis.

Zhuang X, Liang Y, Chow EP, Wang Y, Wilson DP, Zhang L.

BMC Infect Dis. 2012 Jun 8;12:130. doi: 10.1186/1471-2334-12-130. Review.

7.

[Prevalence of HIV and HCV infections in patients receiving methadone maintenance treatment in Kaiyuan, Yunnan].

Pu L, Su Y, Wang G, Bai J.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2015 Aug;36(8):829-31. Chinese.

PMID:
26714537
8.

Molecular epidemiology of HCV monoinfection and HIV/HCV coinfection in injection drug users in Liuzhou, Southern China.

Tan Y, Wei QH, Chen LJ, Chan PC, Lai WS, He ML, Kung HF, Lee SS.

PLoS One. 2008;3(10):e3608. doi: 10.1371/journal.pone.0003608. Epub 2008 Oct 31.

9.

Multiple Introduction and Naturally Occuring Drug Resistance of HCV among HIV-Infected Intravenous Drug Users in Yunnan: An Origin of China's HIV/HCV Epidemics.

Chen M, Ma Y, Chen H, Luo H, Dai J, Song L, Yang C, Mei J, Yang L, Dong L, Jia M, Lu L.

PLoS One. 2015 Nov 12;10(11):e0142543. doi: 10.1371/journal.pone.0142543. eCollection 2015.

10.

HIV infection risk among injection drug users in a methadone maintenance treatment program, Taipei, Taiwan 2007-2010.

Yen YF, Rodwell TC, Yen MY, Hsu YH, Chuang P, Li LH, Su LW, Yang YH, Jiang XR, Fang YC, Garfein RS.

Am J Drug Alcohol Abuse. 2012 Nov;38(6):544-50. doi: 10.3109/00952990.2012.702171. Epub 2012 Jul 11.

11.

Systematic review of HIV and HCV infection among drug users in China.

Bao YP, Liu ZM.

Int J STD AIDS. 2009 Jun;20(6):399-405. doi: 10.1258/ijsa.2008.008362. Review.

PMID:
19451325
12.

[Study on the incidence and risk factors of HCV infection among heroin addicts who were on methadone maintenance treatment in Dehong prefecture,Yunnan province].

Duan S, Han J, Tang RH, Yang YC, Xiang LF, Ye RH, Yang SS, Yang YB, Long YC, Li GQ, Yin MS, Pang L, Rou KM, Wu ZY, He N.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2013 Jun;34(6):552-6. Chinese.

PMID:
24125601
13.

Risk factors associated with HIV/HCV infection among entrants in methadone maintenance treatment clinics in China: a systematic review and meta-analysis.

Zhuang X, Wang Y, Chow EP, Liang Y, Wilson DP, Zhang L.

Drug Alcohol Depend. 2012 Dec 1;126(3):286-95. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.05.028. Epub 2012 Jun 20. Review.

PMID:
22726912
14.

Baseline HCV Antibody Prevalence and Risk Factors among Drug Users in China's National Methadone Maintenance Treatment Program.

Wang C, Shi CX, Rou K, Zhao Y, Cao X, Luo W, Liu E, Wu Z.

PLoS One. 2016 Feb 23;11(2):e0147922. doi: 10.1371/journal.pone.0147922. eCollection 2016.

15.

Epidemiological distribution and genotype characterization of hepatitis C virus and HIV co-infection in Wuhan, China, where the prevalence of HIV is low.

Zhao R, Peng J, Tang L, Huang H, Liu M, Kong W, Pang B.

J Med Virol. 2013 Oct;85(10):1712-23. doi: 10.1002/jmv.23650. Epub 2013 Jul 19.

PMID:
23868809
16.

HIV and hepatitis C virus testing delays at methadone clinics in Guangdong Province, China.

Xia YH, McLaughlin MM, Chen W, Ling L, Tucker JD.

PLoS One. 2013 Jun 20;8(6):e66787. doi: 10.1371/journal.pone.0066787. Print 2013.

17.

Prevalence and correlates of HIV and HCV infection among amphetamine-type stimulant users in 6 provinces in China.

Bao YP, Liu ZM, Lian Z, Li JH, Zhang RM, Zhang CB, Hao W, Wang XY, Zhao M, Jiang HF, Yan SY, Wang QL, Qu Z, Zhang HR, Wu P, Shi J, Lu L.

J Acquir Immune Defic Syndr. 2012 Aug 1;60(4):438-46. doi: 10.1097/QAI.0b013e31825694f2.

PMID:
22481605
18.

Coinfection with HIV and hepatitis C virus among injection drug users in southern China.

Garten RJ, Zhang J, Lai S, Liu W, Chen J, Yu XF.

Clin Infect Dis. 2005 Jul 1;41 Suppl 1:S18-24.

19.

Prevalence of hepatitis B virus and hepatitis C virus in patients with human immunodeficiency virus infection in Central China.

Chen X, He JM, Ding LS, Zhang GQ, Zou XB, Zheng J.

Arch Virol. 2013 Sep;158(9):1889-94. doi: 10.1007/s00705-013-1681-z. Epub 2013 Apr 4.

PMID:
23553454
20.

The investigation of HIV and HCV infection and risk factors among opiate drug users in Beijing, China.

Bao YP, Du C, Lu HY, Lian Z, Qiu Y, Mu Y, Yan SY, Liu ZM.

Am J Drug Alcohol Abuse. 2012 Mar;38(2):140-5. doi: 10.3109/00952990.2011.643984. Epub 2011 Dec 19.

PMID:
22175771
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk