Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 100

1.

Generation and characterization of a polyclonal antibody against human high mobility group box 4.

Yang F, Li R, Hong A, Duan F, Li Y.

Mol Med Rep. 2013 Nov;8(5):1460-4. doi: 10.3892/mmr.2013.1701. Epub 2013 Sep 24.

PMID:
24064722
[PubMed - in process]
2.

[Gene cloning, expression and polyclonal antibody preparation and application of translocated intimin receptor-cytoskeleton coupling protein].

Yang Q, Cao JH, Ding JY, Huang QC.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 Dec;28(12):1282-5. Chinese.

PMID:
23232519
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

[Prokaryotic expression, purification, and polyclonal antibody generation of beta subunit of human F1F0-ATP synthase].

Yu LL, Zhang YJ, Zhang X, Wang YB, Lin JB, Ni J, Peng Y.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Mar;24(3):253-5. Chinese.

PMID:
18328186
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[The expression of human IL-37 in E.coli and preparation and characterization of mouse anti-IL-37 antibody].

Zhao F, He S, He L, Lin M, Wang S, Chen Z.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2014 May;30(5):513-6. Chinese.

PMID:
24796748
[PubMed - in process]
5.

[Preparation and characterization of anti-Amelotin polyclonal antibody].

Sun Y, Zhang JJ, Han TT, Li DL, Cao XM, Li WX, Gao YG.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2009 Apr;25(4):328-31. Chinese.

PMID:
19351503
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[Preparation of polyclonal antibody against human Fkbp19].

Fan KJ, Zhang Y, Liu NF, Sun Q, Yang X.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2010 Mar;26(3):253-4, 257. Chinese.

PMID:
20230691
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Cloning and expression of human pcsk9 cDNA and preparation of its polyclonal antibody].

Li F, Yu H, Song J, Liu Z.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2013 Sep;29(9):945-8. Chinese.

PMID:
24011156
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

[Preparation and application of polyclonal antibody against mouse IL-1α].

Lin DD, Liu CL, Bao GM, Wu K, Shan L, Liu HY.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2011 Sep;27(9):989-92. Chinese.

PMID:
21906474
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

[Preparation and characterization of the rabbit polyclonal antibody against the alpha3 domain of human CD1d].

Chen ZQ, Huang Z, Liang XD, He TW, Lu TT.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Mar;24(3):250-2. Chinese.

PMID:
18328185
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

[Cloning, prokaryotic expression of rat RVLG and preparation of mouse anti-RVLG polyclonal antibody].

Zhang P, Xing W, Bao X, Liu Z, Wang L, Li S, Wu R.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2008 Nov;24(11):1981-7. Chinese.

PMID:
19256349
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

[Gene cloning of ligand binding domain of porcine beta3 as FMDV receptor and preparation of its polyclonal antibody].

Du JZ, Gao SD, Chang HY, Cong GZ, Lin T, Shao JJ, Liu XT, Cai XP.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Apr;24(4):358-61. Chinese.

PMID:
18394343
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

[The expression and purification of TRPM2 protein in E.coli and preparation of its polyclonal antibody].

Sun H, Luo H, Wang N, Ou X, Wen X, Jiang Y, Mei Z.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2013 May;29(5):511-4. Chinese.

PMID:
23643273
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

[Construction of pGEX-KG/mTSARG3 recombinant vector and preparation of anti-mTSARG3 polyclonal antibody].

Liu G, Lu GX.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010 Sep;30(9):2070-3. Chinese.

PMID:
20855252
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
14.

[Polyclonal antibody preparation and characterization of mouse Rnf141].

Song HX, Zhang SZ, Yang JY.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2008 Sep;39(5):697-700. Chinese.

PMID:
19024293
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

[Expression of human VIGILIN N terminus and observation of subcellular localization].

Wei L, Zhang CL, Jiang L, Yang WL, Xie XY, Qin Y.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2009 Mar;40(2):185-9. Chinese.

PMID:
19462886
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

[Cloning of human PAK6 cDNA, preparation of anti-PAK6 polyclonal antibody and PAK6 expression in prostate cancer].

Han YJ, An ZW, Yang JX, Li J, Luo RC, Zhang HQ.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2007 Jun;27(6):827-30. Chinese.

PMID:
17584649
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
17.

[Prokaryotic expression and polyclonal antibody preparation of human novel gene CTRP4].

Tan WF, Wang LL, Li Q, Luo Y, Na DX, Ma Z, Wang L.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 Jun;28(6):614-7. Chinese.

PMID:
22691353
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

[Human CD96 gene cloning, expression and identification].

Zeng JM, Liu F, Tan PH, Wang LN, Li M, Chen ZH, Li S, Long YF, Li YQ, Chen C.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2011 Jun;31(7):1232-5. Chinese.

PMID:
21764703
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
19.

[The expression of humam sperm actin-like protein 7a and preparation of its polyclonal antibody].

Fu J, Miao S, Song W.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2013 May;29(5):507-10. Chinese.

PMID:
23643272
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

[Expression of a human myofibrillogenesis regulator 1 gene in E. coli and its immunogenicity].

Li TB, Hu Y, Feng S, Zuo ZY, Wang YG.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2005 Feb;27(1):42-7. Chinese.

PMID:
15782492
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk