Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 103

1.

[Prokaryotic soluble expression of protein D of Haemophilus influenzae type b].

Yin MM, Su QD, Gyo MZ, Cun YN, Pu YQ, Jia ZY, Yang JR, Tang Y, Liao GY, Yi Y, Bi SL, Li WD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2013 Apr;27(2):89-91. Chinese.

PMID:
24044208
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2.

Limited diversity of the protein D gene (hpd) among encapsulated and nonencapsulated Haemophilus influenzae strains.

Janson H, Ruan M, Forsgren A.

Infect Immun. 1993 Nov;61(11):4546-52.

PMID:
8104899
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
3.

Molecular cloning, partial purification, and characterization of a haemin-binding lipoprotein from Haemophilus influenzae type b.

Hanson MS, Hansen EJ.

Mol Microbiol. 1991 Feb;5(2):267-78.

PMID:
2041470
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Construction and expression of the fusion gene CCK39/UreB in recombinant Escherichia coli BL-21(DE3)].

Zhang W, Li Y, Wu T, Luo W, Hu B, Hu W.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2009 Jan;25(1):37-42. Chinese.

PMID:
19441224
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

[Prokaryotic expression and identification of human papillomavirus type 16 E7 protein encoding gene].

Shi QF, Wang BN, Li H, Wei XL, Zhang WD, Cao K, Jiang ZH, Li MY.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2006 Mar;37(2):187-90. Chinese.

PMID:
16608071
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[Prokaryotic expression and purification of recombination Salmonella invasion protein].

Zhou AP, Zhang ZC, Xu X, Fan XJ, Zhan L, Sun M, Pei XF.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2006 May;37(3):369-72. Chinese.

PMID:
16761410
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Analysis of protein expression feature and construction of procaryotic expression system for human papillomavirus type 16 (HPV-16) E4 gene].

Wang BN, Shi QF, Li H, Zhang WD, Zhuang YH, Yang J, Jiang ZH, Li MY.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2006 May;37(3):361-4. Chinese.

PMID:
16761408
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

Protein D of Haemophilus influenzae is not a universal immunoglobulin D-binding protein.

Sasaki K, Munson RS Jr.

Infect Immun. 1993 Jul;61(7):3026-31.

PMID:
8514409
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
9.

[Construction of prokaryotic expression plasmid pET15b-PEP-1-CAT and expression and purification of PEP-1-CAT fusion protein].

Yao LL, Wang JN, Huang YZ, Guo LY.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2006 Sep;26(9):1319-25. Chinese.

PMID:
16982446
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
10.

Cloning and optimization of induction conditions for mature PsaA (pneumococcal surface adhesin A) expression in Escherichia coli and recombinant protein stability during long-term storage.

Larentis AL, Argondizzo AP, Esteves Gdos S, Jessouron E, Galler R, Medeiros MA.

Protein Expr Purif. 2011 Jul;78(1):38-47. doi: 10.1016/j.pep.2011.02.013. Epub 2011 Mar 6.

PMID:
21362478
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

[Cloning Hap gene from non-typeable Haemophilus influenzae and expression of Hap protein in prokaryotic cell].

Li W, Kuang Y, Yao F, Yang Y, Chen C, Jiang Z, Li M.

Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 2009 Oct;26(5):1072-6. Chinese.

PMID:
19947493
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

Protein D, an immunoglobulin D-binding protein of Haemophilus influenzae: cloning, nucleotide sequence, and expression in Escherichia coli.

Janson H, Hedén LO, Grubb A, Ruan MR, Forsgren A.

Infect Immun. 1991 Jan;59(1):119-25.

PMID:
1987023
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
13.

[Cloning of ureI gene from Helicobacter pylori and its expression in E. coli].

Wang BN, Shi QF, Li H, Li MY, Chen CP, Zheng QW, Jiang ZH, Xiao LY.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2007 Jan;27(1):24-7. Chinese.

PMID:
17259137
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
14.

[Influence of the reductase deficient Escherichia coli on the solubility of recombinant proteins produced in it].

Xiong S, Zhang MY, Qian CW, Ran YC, Wang YF, Ren XR, Su KY, Yu ZY.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2003 Nov;19(6):686-91. Chinese.

PMID:
15971580
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

[Expression of goose interleukin-2 gene in Escherichia coli and isolation of its soluble monomer].

Qi J, Chen J, Wang J, Fang J, Wu J, Zhou J.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2008 Feb;24(2):183-7. Chinese.

PMID:
18464597
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

[Prokaryotic expression and purification of SPAG4L, a novel human testis gene].

Jiang XZ, Yang MG, Xing XW.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010 Sep;30(9):2047-50. Chinese.

PMID:
20855246
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
18.

[Prokaryotic expression of Drosophila selenoprotein D-SelK and preparation of polyclonal antibody to D-SelK].

Li QJ, Cui J, Meng XJ, Chen CL, Ben SB.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 Aug;28(8):844-6. Chinese.

PMID:
22863593
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

Construction of prokaryotic expression plasmid of mtrC protein of Neisseria gonorrhoeae and its expression in E. coli.

Chen H, Tu Y, Lin N, Huang C.

J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2005;25(5):582-4.

PMID:
16463681
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

Expression and purification of invasion plasmid antigen C of Shigella flexneri.

Sun SX, Wang H, Wang Y, Xiang Q, Wu AJ, Yu SY.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2003 Mar;23(3):230-2.

PMID:
12651237
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk