Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 30

1.

[Observation of anti-virus therapy in critically ill patients infected with avian influenza A (H7N9) virus].

Shi J, Zhang XL, Chen SX, Wang QQ, He SY, Lai GX, Weng QY.

Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2013 Aug;25(8):497. doi: 10.3760/cma. j. issn.2095-4352. 2013. 08.013. Chinese. No abstract available.

PMID:
24021049
[PubMed - in process]
Free Article
2.

[A(H5N1) and A(H7N9) avian influenza: the H7N9 avian influenza outbreak of 2013].

Wang Q, Yao KH.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Jun;15(6):401-4. Chinese.

PMID:
23791048
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
3.

Origin and diversity of novel avian influenza A H7N9 viruses causing human infection: phylogenetic, structural, and coalescent analyses.

Liu D, Shi W, Shi Y, Wang D, Xiao H, Li W, Bi Y, Wu Y, Li X, Yan J, Liu W, Zhao G, Yang W, Wang Y, Ma J, Shu Y, Lei F, Gao GF.

Lancet. 2013 Jun 1;381(9881):1926-32. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60938-1. Epub 2013 May 1.

PMID:
23643111
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

Biological features of novel avian influenza A (H7N9) virus.

Zhou J, Wang D, Gao R, Zhao B, Song J, Qi X, Zhang Y, Shi Y, Yang L, Zhu W, Bai T, Qin K, Lan Y, Zou S, Guo J, Dong J, Dong L, Zhang Y, Wei H, Li X, Lu J, Liu L, Zhao X, Li X, Huang W, Wen L, Bo H, Xin L, Chen Y, Xu C, Pei Y, Yang Y, Zhang X, Wang S, Feng Z, Han J, Yang W, Gao GF, Wu G, Li D, Wang Y, Shu Y.

Nature. 2013 Jul 25;499(7459):500-3. doi: 10.1038/nature12379. Epub 2013 Jul 3.

PMID:
23823727
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

[Clinical and epidemiological characteristics of the 6 confirmed human cases with novel influenza A (H7N9) virus infection in Zhejiang].

Chai CL, Chen EF, Chen ZP, Gong ZY, Lü HK, Cai J, Liu SL, Yu Z, Ding H, Han JK, Wang FJ, Lu YY.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2013 May;34(5):443-5. Chinese.

PMID:
24016431
[PubMed - in process]
6.

Human infections with the emerging avian influenza A H7N9 virus from wet market poultry: clinical analysis and characterisation of viral genome.

Chen Y, Liang W, Yang S, Wu N, Gao H, Sheng J, Yao H, Wo J, Fang Q, Cui D, Li Y, Yao X, Zhang Y, Wu H, Zheng S, Diao H, Xia S, Zhang Y, Chan KH, Tsoi HW, Teng JL, Song W, Wang P, Lau SY, Zheng M, Chan JF, To KK, Chen H, Li L, Yuen KY.

Lancet. 2013 Jun 1;381(9881):1916-25. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60903-4. Epub 2013 Apr 25.

PMID:
23623390
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

Human infection with a novel avian-origin influenza A (H7N9) virus.

Gao R, Cao B, Hu Y, Feng Z, Wang D, Hu W, Chen J, Jie Z, Qiu H, Xu K, Xu X, Lu H, Zhu W, Gao Z, Xiang N, Shen Y, He Z, Gu Y, Zhang Z, Yang Y, Zhao X, Zhou L, Li X, Zou S, Zhang Y, Li X, Yang L, Guo J, Dong J, Li Q, Dong L, Zhu Y, Bai T, Wang S, Hao P, Yang W, Zhang Y, Han J, Yu H, Li D, Gao GF, Wu G, Wang Y, Yuan Z, Shu Y.

N Engl J Med. 2013 May 16;368(20):1888-97. doi: 10.1056/NEJMoa1304459. Epub 2013 Apr 11.

PMID:
23577628
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
8.

Human infection with avian influenza A H7N9 virus: an assessment of clinical severity.

Yu H, Cowling BJ, Feng L, Lau EH, Liao Q, Tsang TK, Peng Z, Wu P, Liu F, Fang VJ, Zhang H, Li M, Zeng L, Xu Z, Li Z, Luo H, Li Q, Feng Z, Cao B, Yang W, Wu JT, Wang Y, Leung GM.

Lancet. 2013 Jul 13;382(9887):138-45. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61207-6. Epub 2013 Jun 24.

PMID:
23803487
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
9.

[Genomic sequences of human infection of avian-origin influenza A(H7N9)virus in Zhejiang province].

Chen Y, Mao HY, Li Z, Xu CP, Gao J, Feng Y, Wang XY, Yan JY, Zhang YJ, Lu YY.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2013 Jun;34(6):604-8. Chinese.

PMID:
24125614
[PubMed - in process]
10.

Risk assessment on the epidemics of human infection with a novel avian influenza A (H7N9) virus in Jiangsu Province, China.

Liu W, Zhu Y, Qi X, Xu K, Ge A, Ji H, Ai J, Bao C, Tang F, Zhou M.

J Biomed Res. 2013 May;27(3):163-6. doi: 10.7555/JBR.27.20130071. Epub 2013 May 16.

PMID:
23720670
[PubMed]
Free PMC Article
11.

[Risk evaluation on H7N9 avian influenza in Guangzhou, China].

Yuan J, Di B, Ma XW, Liu JP, Chen YY, Li KB, Liu YF, Xiao XC, Cai WF, Liu YH, Yang ZC, Wang M.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2013 May;34(5):488-90. Chinese.

PMID:
24016441
[PubMed - in process]
12.

Structures and receptor binding of hemagglutinins from human-infecting H7N9 influenza viruses.

Shi Y, Zhang W, Wang F, Qi J, Wu Y, Song H, Gao F, Bi Y, Zhang Y, Fan Z, Qin C, Sun H, Liu J, Haywood J, Liu W, Gong W, Wang D, Shu Y, Wang Y, Yan J, Gao GF.

Science. 2013 Oct 11;342(6155):243-7. doi: 10.1126/science.1242917. Epub 2013 Sep 5.

PMID:
24009358
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

[Virological characteristics of avian influenza A H7N9 virus].

Liu CY, Ai JH.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Jun;15(6):405-8. Chinese.

PMID:
23791049
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
14.

Comparative epidemiology of human infections with avian influenza A H7N9 and H5N1 viruses in China: a population-based study of laboratory-confirmed cases.

Cowling BJ, Jin L, Lau EH, Liao Q, Wu P, Jiang H, Tsang TK, Zheng J, Fang VJ, Chang Z, Ni MY, Zhang Q, Ip DK, Yu J, Li Y, Wang L, Tu W, Meng L, Wu JT, Luo H, Li Q, Shu Y, Li Z, Feng Z, Yang W, Wang Y, Leung GM, Yu H.

Lancet. 2013 Jul 13;382(9887):129-37. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61171-X. Epub 2013 Jun 24.

PMID:
23803488
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
15.

Pathogenesis and transmission of avian influenza A (H7N9) virus in ferrets and mice.

Belser JA, Gustin KM, Pearce MB, Maines TR, Zeng H, Pappas C, Sun X, Carney PJ, Villanueva JM, Stevens J, Katz JM, Tumpey TM.

Nature. 2013 Sep 26;501(7468):556-9. doi: 10.1038/nature12391. Epub 2013 Jul 10.

PMID:
23842497
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

[A limited understanding of hazard of influenza A virus subtype H7N9 in children].

Zhu YM.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Jun;15(6):409-11. Chinese.

PMID:
23791050
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
17.

Surveillance of avian influenza A(H7N9) virus infection in humans and detection of the first imported human case in Taiwan, 3 April to 10 May 2013.

Lo YC, Chen WC, Huang WT, Lin YC, Liu MC, Kuo HW, Chuang JH, Yang JR, Liu MT, Wu HS, Yang CH, Chou JH, Chang FY.

Euro Surveill. 2013 May 16;18(20). pii: 20479.

PMID:
23725865
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
18.

Molecular detection of human H7N9 influenza A virus causing outbreaks in China.

Wong CK, Zhu H, Li OT, Leung YH, Chan MC, Guan Y, Peiris JS, Poon LL.

Clin Chem. 2013 Jul;59(7):1062-7. doi: 10.1373/clinchem.2013.208975. Epub 2013 May 10.

PMID:
23665848
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
19.

Clinical comparison of one recovered case and one fatal case of human infection with H7N9 avian influenza in Shanghai Public Health Clinical Center in China.

Zheng Y, Cao Y, Lu Y, Xi X, Qian Z, Lowrie D, Liu X, Wang Y, Qi Z, Lu S, Lu H.

Malays J Med Sci. 2013 Jul;20(4):76-9.

PMID:
24044000
[PubMed]
Free PMC Article
20.

Emergence of avian influenza A(H7N9) virus causing severe human illness - China, February-April 2013.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013 May 10;62(18):366-71.

PMID:
23657113
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk