Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 105

1.

[An outbreak of imported dengue fever from Myanmar to the border of China, with its viral molecular epidemiological features].

Zhang HL, Fu SH, Deng Z, Yuan J, Jiang HY, Li MH, Gao XY, Wang JL, Liu YH, Yin ZL, Yang WH, Zhang YZ, Feng Y, Wang HY, Liang GD.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2013 May;34(5):428-32. Chinese.

PMID:
24016428
[PubMed - in process]
2.

Molecular identification of the first local dengue fever outbreak in Shenzhen city, China: a potential imported vertical transmission from Southeast Asia?

Yang F, Guo GZ, Chen JQ, Ma HW, Liu T, Huang DN, Yao CH, Zhang RL, Xue CF, Zhang L.

Epidemiol Infect. 2014 Feb;142(2):225-33. doi: 10.1017/S0950268813000897. Epub 2013 Apr 15.

PMID:
23587429
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

[Identification and sequence analysis of E gene of Dengue virus type 2 strain isolated from patient serum in Shenzhen].

Yang F, He JF, Xian HX, Zhang HL, He YQ, Yang H, Yao XJ.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2009 Sep;43(9):798-802. Chinese.

PMID:
20137564
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

A local outbreak of dengue caused by an imported case in Dongguan China.

Peng HJ, Lai HB, Zhang QL, Xu BY, Zhang H, Liu WH, Zhao W, Zhou YP, Zhong XG, Jiang S, Duan JH, Yan GY, He JF, Chen XG.

BMC Public Health. 2012 Jan 26;12:83. doi: 10.1186/1471-2458-12-83.

PMID:
22276682
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
5.

[Survey on human rabies cases and its viral molecular biological features in Baoshan city, Yunnan province].

Zhang HL, Tang Q, Tao XY, Wang XG, Zhang YZ, Yang WH, Mi ZQ, Wang JL, Zhang YZ, Feng Y, Zheng WB, Lu GY, Li SG.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2008 Sep;29(9):899-904. Chinese.

PMID:
19173855
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

Molecular epidemiology of dengue viruses in southern China from 1978 to 2006.

Wu W, Bai Z, Zhou H, Tu Z, Fang M, Tang B, Liu J, Liu L, Liu J, Chen W.

Virol J. 2011 Jun 26;8:322. doi: 10.1186/1743-422X-8-322.

PMID:
21703015
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
7.

Molecular characterization of the E gene of dengue virus type 1 isolated in Guangdong province, China, in 2006.

Zheng K, Zhou HQ, Yan J, Ke CW, Maeda A, Maeda J, Takashima I, Kurane I, Ma H, Xie XM.

Epidemiol Infect. 2009 Jan;137(1):73-8. doi: 10.1017/S0950268808000617. Epub 2008 Apr 4.

PMID:
18387217
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

[Diagnosis of a dengue fever outbreak in Yiwu city, Zhejiang province in 2009 and its molecular tracing of the pathogen].

Yan JY, Zhang YJ, Mao HY, Lin JF, Chen JH, Ling F, Wang XY, Lu YY.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2010 Dec;44(12):1091-6. Chinese.

PMID:
21215110
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

Emergence of dengue virus 4 genotype II in Guangzhou, China, 2010: survey and molecular epidemiology of one community outbreak.

Jing QL, Yang ZC, Luo L, Xiao XC, Di B, He P, Fu CX, Wang M, Lu JH.

BMC Infect Dis. 2012 Apr 12;12:87. doi: 10.1186/1471-2334-12-87.

PMID:
22497881
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
10.

[Epidemiological analysis of imported cases of dengue fever in Guangdong province and Hong Kong during 2004-2006 in China].

Yang F, Ma SQ, He JF, Mai ZJ, Liang WJ, Cai MX, Luo HM.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2009 Jan;30(1):42-4. Chinese.

PMID:
19565847
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

[Molecular epidemiologic analysis on new emerged type 3 dengue virus in Guangzhou in 2009].

DI B, Bai ZJ, Wang YL, Luo L, Chen Y, Jiang LY, Yang ZC, Wang M.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2010 Jul;31(7):804-7. Chinese.

PMID:
21162848
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

Distribution of mosquitoes and mosquito-borne arboviruses in Yunnan Province near the China-Myanmar-Laos border.

Wang J, Zhang H, Sun X, Fu S, Wang H, Feng Y, Wang H, Tang Q, Liang GD.

Am J Trop Med Hyg. 2011 May;84(5):738-46. doi: 10.4269/ajtmh.2011.10-0294.

PMID:
21540383
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
13.

First isolation of dengue virus from Lao PDR in a Chinese traveler.

Guo X, Zhao Q, Wu C, Zuo S, Zhang X, Jia N, Liu J, Zhou H, Zhang J.

Virol J. 2013 Mar 4;10:70. doi: 10.1186/1743-422X-10-70.

PMID:
23497045
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
14.

[Investigation on an outbreak of measles caused by new virus (d11 genotype) imported from Myanmar].

Pang YK, Li LQ, Ding ZR, Peng M, Zhu YQ, Wang ZY, Li Y.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2011 Jan;32(1):17-9. Chinese.

PMID:
21518534
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

Genotype determination of three dengue type 2 virus strains from Myanmar by sequencing E/NSI gene junction.

Kyaw-Zin-Thant, Khin-Mar-Aye, Soe-Thein, Than-Swe, Hasebe F, Morita K, Igarashi A.

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1995 Dec;26(4):664-8.

PMID:
9139372
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

[Analysis on clinical and epidemiological characteristics of 1032 patients with Dengue fever in Guangzhou].

Zhang FC, Chen YQ, Lu YC, Wang J, Chen WS, Hong WX.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2005 Jun;26(6):421-3. Chinese.

PMID:
16185453
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

[Analysis on the epidemiologic features of Dengue fever in Guangdong province, 1990-2000].

Luo H, He J, Zheng K, Li L, Jiang L.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2002 Dec;23(6):427-30. Chinese.

PMID:
12667352
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

[Current situation and surveillance on dengue fever in China, 2005 - 2007].

Wang Q, Xu Z, Dou FM, Zhou H, Wang XF, Yin WW, Li Q.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2009 Aug;30(8):802-6. Chinese.

PMID:
20193202
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

[Laboratory virological diagnosis of imported dengue cases].

Yabe S, Nakayama M, Yamada K, Kitano T, Arai Y, Horimoto T, Masuda G, Mitou A, Tashiro M.

Kansenshogaku Zasshi. 1996 Nov;70(11):1160-9. Japanese.

PMID:
8986070
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

Isolation and partial characterization of dengue virus type 2 and 4 strains from dengue fever and dengue haemorrhagic fever patients from Mindanao, Republic of the Philippines.

ter Meulen J, Grau M, Lenz O, Emmerich P, Schmitz H, Oh F, Jaspert R, Niedrig M.

Trop Med Int Health. 2000 May;5(5):325-9.

PMID:
10886794
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk