Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 130

1.

[The prevalence, awareness, and control of hypertension in Xianghe county of Hebei province].

Chen LZ, Shi QT, Ding RJ, Hu DY.

Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2013 Mar;52(3):185-7. Chinese.

PMID:
23856106
2.

Prevalence, awareness, treatment & control of hypertension in rural Liaoning province, China.

Dong GH, Sun ZQ, Zhang XZ, Li JJ, Zheng LQ, Li J, Hu DY, Sun YX.

Indian J Med Res. 2008 Aug;128(2):122-7.

PMID:
19001674
3.

[Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in rural adult residents of Liaoning Province].

Xing LY, Diao WL, Liu YQ, Yu LY, Liu L, Li N, Chang H, Sun YX, Pan GW.

Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2010 Jul;38(7):652-5. Chinese.

PMID:
21055293
4.

Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in rural China: results from Shandong Province.

Li H, Meng Q, Sun X, Salter A, Briggs NE, Hiller JE.

J Hypertens. 2010 Mar;28(3):432-8. doi: 10.1097/HJH.0b013e328334b39e.

PMID:
20087215
5.

The accelerating epidemic of hypertension among rural Chinese women: results from Liaoning Province.

Sun Z, Zheng L, Detrano R, Zhang D, Zhang X, Xu C, Li J, Liu S, Li J, Hu D, Sun Y.

Am J Hypertens. 2008 Jul;21(7):784-8. doi: 10.1038/ajh.2008.170. Epub 2008 Apr 24.

PMID:
18443569
6.

Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in rural adults from Liaoning Province, northeast China.

Dong G, Sun Z, Zheng L, Li J, Zhang X, Zhang X, Xu C, Li J, Hu D, Sun Y.

Hypertens Res. 2007 Oct;30(10):951-8.

PMID:
18049027
7.

Prevalence, awareness, medication, control, and risk factors associated with hypertension in Bai ethnic group in rural China: the Yunnan Minority Eye Study.

Zhang J, Huang Q, Yu M, Cha X, Li J, Yuan Y, Wei T, Zhong H.

PLoS One. 2013 Aug 12;8(8):e70886. doi: 10.1371/journal.pone.0070886. eCollection 2013.

8.

The prevalence of prehypertension and hypertension among rural adults in Liaoning province of China.

Sun Z, Zheng L, Wei Y, Li J, Zhang X, Zhang X, Liu S, Xu C, Li J, Zhao F, Dong G, Hu D, Sun Y.

Clin Cardiol. 2007 Apr;30(4):183-7.

9.

Prevalence, awareness, medication, control, and risk factors associated with hypertension in Yi ethnic group aged 50 years and over in rural China: the Yunnan minority eye study.

Chen L, Zong Y, Wei T, Sheng X, Shen W, Li J, Niu Z, Zhou H, Zhang Y, Yuan Y, Chen Q, Zhong H.

BMC Public Health. 2015 Apr 15;15:383. doi: 10.1186/s12889-015-1687-4.

10.

Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in china.

Gu D, Reynolds K, Wu X, Chen J, Duan X, Muntner P, Huang G, Reynolds RF, Su S, Whelton PK, He J; InterASIA Collaborative Group. The International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in ASIA.

Hypertension. 2002 Dec;40(6):920-7.

11.

Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Portugal: the PAP study.

Macedo ME, Lima MJ, Silva AO, Alcantara P, Ramalhinho V, Carmona J.

J Hypertens. 2005 Sep;23(9):1661-6.

PMID:
16093910
12.

Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension among adults in rural north-western China: a cross-sectional population survey.

Dong C, Ge P, Ren X, Fan H, Yan X.

J Int Med Res. 2013 Aug;41(4):1291-300. doi: 10.1177/0300060513488498. Epub 2013 Jul 1.

PMID:
23816929
13.

Trends in population blood pressure and prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension among middle-aged and older adults in a rural area of Northwest China from 1982 to 2010.

Zhao Y, Yan H, Marshall RJ, Dang S, Yang R, Li Q, Qin X.

PLoS One. 2013 Apr 16;8(4):e61779. doi: 10.1371/journal.pone.0061779. Print 2013.

14.

[Trends in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in middle-aged Chinese population].

Wang ZW, Wu YF, Zhao LC, Li Y, Yang J, Zhou BF; Co-Operative Research Group of the Study on Trends of Cardiovascular Diseases in China And Preventive Strategy for the 21st Century.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2004 May;25(5):407-11. Chinese.

PMID:
15231166
15.

[Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension among rural adult residents in Ningxia].

Zhao Y, Liu X, Liu Y, Jin J, Yang J, Zhang Y.

Wei Sheng Yan Jiu. 2010 Nov;39(6):726-30. Chinese.

PMID:
21351641
16.

Hypertension prevalence, awareness, treatment, control, and associated factors in adults in southern China.

Ma WJ, Tang JL, Zhang YH, Xu YJ, Lin JY, Li JS, Lao XQ, Tam WW, Wong MC, Yu IT.

Am J Hypertens. 2012 May;25(5):590-6. doi: 10.1038/ajh.2012.11. Epub 2012 Feb 16.

PMID:
22337206
17.

[Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Chinese adults].

Gu DF, Jiang H, Wu XG, Reynolds K, Gan WQ, Liu DH, Su SY, Duan XF, Huang GY, Whelton PK.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2003 Mar;37(2):84-9. Chinese.

PMID:
12839656
18.

Prevalence of hypertension and associated factors among older rural adults: results from Liaoning Province, China.

Pang W, Li Z, Sun Z, Zheng L, Zhang X, Xu C, Liu S, Li J, Hu D, Sun Y.

Med Princ Pract. 2010;19(1):22-7. doi: 10.1159/000252830. Epub 2009 Dec 9.

PMID:
19996615
19.

Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in the Palestinian population.

Khdour MR, Hallak HO, Shaeen M, Jarab AS, Al-Shahed QN.

J Hum Hypertens. 2013 Oct;27(10):623-8. doi: 10.1038/jhh.2013.26. Epub 2013 Apr 11.

PMID:
23575447
20.

Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in elderly Chinese.

Sheng CS, Liu M, Kang YY, Wei FF, Zhang L, Li GL, Dong Q, Huang QF, Li Y, Wang JG.

Hypertens Res. 2013 Sep;36(9):824-8. doi: 10.1038/hr.2013.57. Epub 2013 Jun 13.

PMID:
23759756
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk