Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 133

1.

Guanidine alkaloids from Plumbago zeylanica.

Cong HJ, Zhang SW, Shen Y, Zheng Y, Huang YJ, Wang WQ, Leng Y, Xuan LJ.

J Nat Prod. 2013 Jul 26;76(7):1351-7. doi: 10.1021/np400235s. Epub 2013 Jul 12.

PMID:
23848163
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2.

Daphnipaxianines A-D, alkaloids from Daphniphyllum paxianum.

Mu SZ, Li CS, He HP, Di YT, Wang Y, Wang YH, Zhang Z, Lü Y, Zhang L, Hao XJ.

J Nat Prod. 2007 Oct;70(10):1628-31. Epub 2007 Sep 22.

PMID:
17887722
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

Daphniyunnines A-E, alkaloids from Daphniphyllum yunnanense.

Zhang H, Yang SP, Fan CQ, Ding J, Yue JM.

J Nat Prod. 2006 Apr;69(4):553-7.

PMID:
16643024
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

Daphnioldhanins A-C, alkaloids from Daphniphyllum oldhami.

Mu SZ, Wang Y, He HP, Yang XW, Wang YH, Di YT, Lu Y, Chang Y, Hao XJ.

J Nat Prod. 2006 Jul;69(7):1065-9.

PMID:
16872145
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

Bioactive guanidine alkaloids from two Caribbean marine sponges.

Laville R, Thomas OP, Berrué F, Marquez D, Vacelet J, Amade P.

J Nat Prod. 2009 Sep;72(9):1589-94. doi: 10.1021/np900244g.

PMID:
19743809
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

Cytotoxic triterpenoid alkaloids from Buxus microphylla.

Yan YX, Hu XD, Chen JC, Sun Y, Zhang XM, Qing C, Qiu MH.

J Nat Prod. 2009 Feb 27;72(2):308-11. doi: 10.1021/np800719h.

PMID:
19133780
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

Daphmacromines A-J, alkaloids from Daphniphyllum macropodum.

Cao M, Zhang Y, He H, Li S, Huang S, Chen D, Tang G, Li S, Di Y, Hao X.

J Nat Prod. 2012 Jun 22;75(6):1076-82. doi: 10.1021/np200960z. Epub 2012 May 29.

PMID:
22642560
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

Two new Daphniphyllum alkaloids from Daphniphyllum macropodum Miq.

Li ZY, Xu HG, Zhao ZZ, Guo YW.

J Asian Nat Prod Res. 2009;11(2):153-8. doi: 10.1080/10286020802618837.

PMID:
19219728
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

Daphniphyllum and diterpenoid alkaloids from Daphniphyllum longeracemosum.

Li CS, Di YT, Mu SZ, He HP, Zhang Q, Fang X, Zhang Y, Li SL, Lu Y, Gong YQ, Hao XJ.

J Nat Prod. 2008 Jul;71(7):1202-6. doi: 10.1021/np8001332. Epub 2008 Jun 14.

PMID:
18553922
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

Monanchocidins B-E: polycyclic guanidine alkaloids with potent antileukemic activities from the sponge Monanchora pulchra.

Makarieva TN, Tabakmaher KM, Guzii AG, Denisenko VA, Dmitrenok PS, Shubina LK, Kuzmich AS, Lee HS, Stonik VA.

J Nat Prod. 2011 Sep 23;74(9):1952-8. doi: 10.1021/np200452m. Epub 2011 Aug 17.

PMID:
21848268
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

Two new neo-clerodane diterpenoid alkaloids from Scutellaria barbata with cytotoxic activities.

Dai SJ, Peng WB, Shen L, Zhang DW, Ren Y.

J Asian Nat Prod Res. 2009;11(5):451-6. doi: 10.1080/10286020902845652.

PMID:
19504388
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

Clavatadines C-E, guanidine alkaloids from the Australian sponge Suberea clavata.

Buchanan MS, Carroll AR, Wessling D, Jobling M, Avery VM, Davis RA, Feng Y, Hooper JN, Quinn RJ.

J Nat Prod. 2009 May 22;72(5):973-5. doi: 10.1021/np8008013.

PMID:
19379003
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

Alkaloids from Daphniphyllum oldhami.

Mu SZ, Wang JS, Yang XS, He HP, Li CS, Di YT, Wang Y, Zhang Y, Fang X, Huang LJ, Hao XJ.

J Nat Prod. 2008 Apr;71(4):564-9. doi: 10.1021/np070512s. Epub 2008 Feb 21.

PMID:
18288811
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

Two new alkaloids from Gelsemium elegans.

Zhao QC, Hua W, Zhang L, Guo T, Zhao MH, Yan M, Wu LJ.

J Asian Nat Prod Res. 2010 Apr;12(4):273-7. doi: 10.1080/10286021003689809.

PMID:
20419537
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

Cytotoxic guanidine alkaloids from Pterogyne nitens.

Regasini LO, Castro-Gamboa I, Silva DH, Furlan M, Barreiro EJ, Ferreira PM, Pessoa C, Lotufo LV, de Moraes MO, Young MC, Bolzani Vda S.

J Nat Prod. 2009 Mar 27;72(3):473-6. doi: 10.1021/np800612x.

PMID:
19159272
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

Tirucallane-type alkaloids from the bark of Dysoxylum laxiracemosum.

Zhang XY, Li Y, Wang YY, Cai XH, Feng T, Luo XD.

J Nat Prod. 2010 Aug 27;73(8):1385-8. doi: 10.1021/np100307f.

PMID:
20669932
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

Diterpenoid alkaloids from Aconitum kirinense.

Zhang SY, Jiang Y, Bi YF, Yan WJ, Zhang YB.

J Asian Nat Prod Res. 2013;15(1):78-83. doi: 10.1080/10286020.2012.744212. Epub 2013 Jan 17.

PMID:
23323717
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

Isolation and characterization of Brachystemidines A-E, novel alkaloids from Brachystemma calycinum.

Cheng YX, Zhou J, Tan NH, Teng RW, Lu Y, Wang C, Zheng QT.

J Nat Prod. 2002 May;65(5):750-2.

PMID:
12027759
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

Daphnimacropodines A-D, alkaloids from Daphniphyllum macropodum.

Kong NC, He HP, Wang YH, Mu SZ, Di YT, Hao XJ.

J Nat Prod. 2007 Aug;70(8):1348-51. Epub 2007 Jul 25.

PMID:
17650015
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

Alkaloids from the leaves of Daphniphyllum subverticillatum.

Zhang CR, Liu HB, Feng T, Zhu JY, Geng MY, Yue JM.

J Nat Prod. 2009 Sep;72(9):1669-72. doi: 10.1021/np9003799.

PMID:
19739650
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk