Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 98

1.

[Prime study of Gekko gecko in HPLC fingerprint].

Xu YL, Zhang YY, Zhao CJ, Gu YL, Huang Y, Li L.

Zhong Yao Cai. 2012 Nov;35(11):1735-8. Chinese.

PMID:
23627079
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2.

[Study on the HPLC fingerprint of toad skin from different regions].

Duan LR, Zhang XK, Cao W, Xie YH, Wang SW.

Zhong Yao Cai. 2012 Feb;35(2):182-7. Chinese.

PMID:
22822660
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

[Study on HPLC fingerprint and quality control of Propolis].

Zhu EY, Dou YL, Wei DZ, Wang ZT, Lu YH.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2005 Sep;30(18):1423-5. Chinese.

PMID:
16381460
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Study on the HPLC fingerprints of Styela plicata].

Li CR, Wan XX.

Zhong Yao Cai. 2006 Mar;29(3):221-4. Chinese.

PMID:
16850716
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

[Determination of capsaicin in Pheretima aspergillum from different habitats by RP-HPLC].

Li J, Long XY, He L, Liu F, Shu JQ.

Zhong Yao Cai. 2006 May;29(5):448-9. Chinese.

PMID:
16981455
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[HPLC fingerprint of Pinellia ternata].

Wen Y, Zhang M, Liao ZH, Sun M, Chen M.

Zhong Yao Cai. 2008 Apr;31(4):503-6. Chinese.

PMID:
18661820
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Study of HPLC chromatographic fingerprint of Citrus reticulata Blanco cv. Dahongan].

Xu R, Zhang F.

Zhong Yao Cai. 2005 Jul;28(7):596-9. Chinese.

PMID:
16252730
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

[Study and comparison on HPLC fingerprints of flavonoids of frequently used Chinese materia medica in citrus].

Chen Y, Lin L.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011 Oct;36(19):2660-5. Chinese.

PMID:
22242425
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

[Study on HPLC fingerprint of flavonoids from Houttuynia cordata by comparing with fingerprint reference].

Zhang TT, Wu Y, Hang TJ.

Zhong Yao Cai. 2009 May;32(5):687-90. Chinese.

PMID:
19771839
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

[Application of HPLC/ELSD fingerprint and constellation graphical clustering method applied to evaluate the quality of Qingkailing injection].

Yan SK, Xin WF, Wang YM, Luo GA, Cheng YY.

Yao Xue Xue Bao. 2005 Sep;40(9):842-5. Chinese.

PMID:
16342689
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

[Determination of cholesteryl palmitate in Oviductus Ranae by HPLC].

Wang YS, Jiang DC, Meng Q, Wang ES.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2005 Jul;30(13):990-1. Chinese.

PMID:
16161425
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

[The processing of Gekko gecko and the pharmacological action of its different parts].

Gong Q, Yu R, Wang W, Zhang D, Den S, Dai J.

Zhong Yao Cai. 1998 Apr;21(4):194-7. Chinese.

PMID:
12567950
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

[High performance liquid chromatographic fingerprints of triterpene glycosides from Stichopus japonicus].

Yu L, Dong P, Xue C, Wang Y, Xu J, Li Z, Xue Y.

Se Pu. 2010 Sep;28(9):885-8. Chinese.

PMID:
21171287
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

[Fingerprint of Polygala tenuifolia by high performance liquid chromatography].

Jiang Y, Zhang N, Cui Z, Tu PF.

Yao Xue Xue Bao. 2006 Feb;41(2):179-83. Chinese.

PMID:
16671552
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

[Study on HPLC fingerprints of Phyllanthus urinaria].

Liu H, Sheng WG, Peng S.

Zhong Yao Cai. 2007 Feb;30(2):150-3. Chinese.

PMID:
17571758
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

[Determination of hypoxanthine and xanthine in hippocampus by HPLC method].

Zhao X, Cui X, Di L, Li W.

Zhong Yao Cai. 2002 Oct;25(10):716-7. Chinese.

PMID:
15562718
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

[Study on RP-HPLC fingerprint of compound hongcao injection].

Lan YY, Liu LN, Wang YL, Li YJ, Huang Y, He X, Zheng L, Wang AM.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2005 Mar;30(6):440-2. Chinese.

PMID:
15810449
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

[Study on HPLC fingerprint of Alpinia officinarum].

Deng YF, Feng LN, Luo H.

Zhong Yao Cai. 2011 Sep;34(9):1351-5. Chinese.

PMID:
22259999
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

[Study on the fingerprint of processed Rhizoma Atractylodis Macrocephalae by HPLC].

Chen QH, Li P, He J, Zhu J, Chen SY.

Zhong Yao Cai. 2009 Jan;32(1):35-8. Chinese.

PMID:
19445118
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

[Studies on HPLC-ELSD fingerprint of the Coleus forskohlii introduced in Tongcheng].

Wu HZ, Yang QR, Yang YF, Liu YW.

Zhong Yao Cai. 2007 Nov;30(11):1370-4. Chinese.

PMID:
18323199
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk