Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 115

1.

[Epidemiological characteristics of Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children].

Ke LQ, Wang FM, Li YJ, Luo YC.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Jan;15(1):33-6. Chinese.

PMID:
23336165
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
2.

Epidemiological characteristics and meteorological factors of childhood Mycoplasma pneumoniae pneumonia in Hangzhou.

Xu YC, Zhu LJ, Xu D, Tao XF, Li SX, Tang LF, Chen ZM.

World J Pediatr. 2011 Aug;7(3):240-4. doi: 10.1007/s12519-011-0318-0. Epub 2011 Aug 7.

PMID:
21822990
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

Prevalence of Mycoplasma pneumoniae-associated respiratory tract infections in hospitalized children: results of a 4-year prospective study in Tunis.

Touati A, Pereyre S, Bouziri A, Achour W, Khaldi A, Ben Jaballah N, Bébéar C, Ben Hassen A.

Diagn Microbiol Infect Dis. 2010 Oct;68(2):103-9. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2010.05.010.

PMID:
20846581
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Clinical analysis of the pathogenesis of mycoplasma pneumonia in children].

Zhang L.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2005 Dec;25(12):1574-6. Chinese.

PMID:
16361170
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
5.

Rapid mycoplasma culture for the early diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infection.

Ma LD, Chen B, Dong Y, Fan J, Xia L, Wang SZ, Liu Q, Jiang L.

J Clin Lab Anal. 2010;24(4):224-9. doi: 10.1002/jcla.20390.

PMID:
20626018
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[Mycoplasma pneumoniae infection and drug resistance in children: an analysis of 1026 cases].

Yang AM, Song JH, Huang R, Jin SJ, Yang P.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Jul;15(7):522-5. Chinese.

PMID:
23866271
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
7.

Investigation of Mycoplasma pneumoniae infection in pediatric population from 12,025 cases with respiratory infection.

He XY, Wang XB, Zhang R, Yuan ZJ, Tan JJ, Peng B, Huang Y, Liu EM, Fu Z, Bao LM, Zou L.

Diagn Microbiol Infect Dis. 2013 Jan;75(1):22-7. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2012.08.027. Epub 2012 Oct 4.

PMID:
23040512
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

Age-specific Mycoplasma pneumoniae pneumonia-associated myocardial damage in children.

Li CM, Gu L, Yin SJ, Yang R, Xie Y, Guo XZ, Fu YX, Cheng D.

J Int Med Res. 2013 Oct;41(5):1716-23. doi: 10.1177/0300060513497559. Epub 2013 Sep 11.

PMID:
24026772
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

[Spectrum of pathogens for community-acquired pneumonia in children].

Liu XT, Wang GL, Luo XF, Chen YL, Ou JB, Huang J, Rong JY.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Jan;15(1):42-5. Chinese.

PMID:
23336167
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
10.

[Mixed infections in children with Mycoplasma pneumoniae pneumonia].

Chen LL, Cheng YG, Chen ZM, Li SX, Li XJ, Wang YS.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2012 Mar;50(3):211-5. Chinese.

PMID:
22801206
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

Diagnosis of Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children.

Waris ME, Toikka P, Saarinen T, Nikkari S, Meurman O, Vainionpää R, Mertsola J, Ruuskanen O.

J Clin Microbiol. 1998 Nov;36(11):3155-9.

PMID:
9774556
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
12.

[Epidemiological and clinical analysis of Mycoplasma pneumoniae infection in children with acute respiratory tract infection].

Xu MC, Ma HH, Ou QQ, Luo AW, Ren GL, Wang XY, Jing LJ.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2009 Oct;29(10):2082-3, 2087. Chinese.

PMID:
19861272
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
13.

[Analysis of non-bacterial respiratory pathogen infection in children with asthmatic diseases].

Li CZ, Rao JJ, Wang R, Sun H, Ai HW.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2012 Nov;14(11):834-7. Chinese.

PMID:
23146730
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
14.

[Clinical study on cross-infection of mycoplasma pneumoniae and other viruses in children].

Ma XH, Sun CR, Fu J, Xu Z, Cui XD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2009 Dec;23(6):470-2. Chinese.

PMID:
20718360
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

Detection of Mycoplasma pneumoniae in different respiratory specimens.

Xu D, Li S, Chen Z, Du L.

Eur J Pediatr. 2011 Jul;170(7):851-8. doi: 10.1007/s00431-010-1360-y. Epub 2010 Nov 24.

PMID:
21107602
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

Polymerase chain reaction is superior to serology for the diagnosis of acute Mycoplasma pneumoniae infection and reveals a high rate of persistent infection.

Nilsson AC, Björkman P, Persson K.

BMC Microbiol. 2008 Jun 11;8:93. doi: 10.1186/1471-2180-8-93.

PMID:
18547431
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
17.

Mycoplasma pneumoniae in Korean children: the epidemiology of pneumonia over an 18-year period.

Eun BW, Kim NH, Choi EH, Lee HJ.

J Infect. 2008 May;56(5):326-31. doi: 10.1016/j.jinf.2008.02.018. Epub 2008 Apr 16. Erratum in: J Infect. 2011 Oct;63(4):320.

PMID:
18420275
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

Clinical significance of different bacterial load of Mycoplasma pneumoniae in patients with Mycoplasma pneumoniae pneumonia.

Jiang W, Yan Y, Ji W, Wang Y, Chen Z.

Braz J Infect Dis. 2014 Mar-Apr;18(2):124-8. doi: 10.1016/j.bjid.2013.06.004. Epub 2013 Oct 26.

PMID:
24650994
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
19.

[Molecular detection and genotyping of Mycoplasma pneumoniae in 220 children hospitalized with pneumonia].

Xu Q, Lin SX, Guo W, Dong HQ, Wang W, Peng L.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Jan;15(1):37-41. Chinese.

PMID:
23336166
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
20.

Acute lower respiratory infections in hospitalized children over a 6 year period in Tokyo.

Sonoda S, Gotoh Y, Bann F, Nakayama T.

Pediatr Int. 1999 Oct;41(5):519-24.

PMID:
10530065
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk