Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 171

1.

[Therapeutic efficacy of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children with chronic myelogenous leukemia].

Jiang H, Hu WT, Chen J, Luo CY, Wang JM, Zhou M, Ye QD, Tang YJ, Luo CJ.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Jan;15(1):19-24. Chinese.

PMID:
23336162
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
2.

[Effects and prognostic factors of HLA-matched sibling donor allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for chronic myelogenous leukemia].

Tong XZ, Li J, Tan EX, Zhang GC, Wu XY, Peng AH, Zheng D, Zou WY, Hong WD, Luo SK.

Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2006 Jul;28(7):545-8. Chinese.

PMID:
17147125
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

[Efficacy of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in treatment of childhood myelogenous leukemia: the observation of 24 cases].

Sun Y, Sun RJ, Wei ZJ, Xiao J, Zhang YC, Gao YQ, Zhu HL.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2012 Nov;50(11):813-6. Chinese.

PMID:
23302609
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Impact of HLA compatibility on the outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for chronic myeloid leukemia].

ZHANG Y, CHEN YK, FAN ZP, XU D, JIANG QL, SUN J, LIU QF.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2011 Mar;31(3):438-42. Chinese.

PMID:
21421478
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
5.

[Clinical analysis of 104 patients with hematological malignancy after allogeneic hemotopoietic stem cell transplantation].

Chen Y, Xu Y, Zhu Y, Fu G, Liu Y, Peng J, Fu B, He Q, Wu D, Li X, Zhao X, Chen F.

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2011 Sep;36(9):859-64. doi: 10.3969/j.issn.1672-7347.2011.09.008. Chinese.

PMID:
21946205
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
6.

[Hematopoietic stem cell transplantation for patients with chronic myelogenous leukemia].

Liu QF, Sun J, Zhang Y, Liu XL, Xu D, Xu B, Feng R, Meng FY, Zhou SY.

Ai Zheng. 2004 Apr;23(4):426-9. Chinese.

PMID:
15087032
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Therapeutic efficacy of hematopoietic stem cell transplantation in patients with chronic myelogenous leukemia].

Liu QF, Fan ZP, Sun J, Zhang Y, Liu XL, Xu D, Xu B, Feng R, Meng FY, Zhou SY.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2004 Nov;24(11):1227-9, 1241. Chinese.

PMID:
15567763
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
8.

HLA-mismatched/haploidentical hematopoietic stem cell transplantation without in vitro T cell depletion for chronic myeloid leukemia: improved outcomes in patients in accelerated phase and blast crisis phase.

Xiao-Jun H, Lan-Ping X, Kai-Yan L, Dai-Hong L, Huan C, Wei H, Yu-Hong C, Jing-Zhi W, Yao C, Xiao-Hui Z, Hong-Xia S, Dao-Pei L.

Ann Med. 2008;40(6):444-55. doi: 10.1080/07853890801908903.

PMID:
18608121
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

[Influence of graft-versus-host disease on long-term survival of 26 patients with hematologic malignancies after transplantation].

Lin Q, Dong M, Wang QM, Wen JY, Wu XY.

Ai Zheng. 2006 Oct;25(10):1261-5. Chinese.

PMID:
17059772
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

[HLA-identical sibling allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for chronic myelogenous leukemia in first chronic phase. Analysis of 51 cases].

He Y, Feng SZ, Wang M, Wei JL, Qin TJ, Zhou Z, Zhai WJ, Qiu LG, Han MZ.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2005 Jul;26(7):389-92. Chinese.

PMID:
16251016
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

Long term follow-up of Asian patients with chronic myeloid leukemia (CML) receiving allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) from HLA-identical sibling-evaluation of risks and benefits.

Koh LP, Hwang WY, Tan CH, Linn YC, Goh YT, Chuah CT, Ng HJ, Fook-Chong SM, Tan PH.

Ann Hematol. 2004 May;83(5):286-94. Epub 2003 Dec 23.

PMID:
15060748
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

[Clinical study on haploid HLA-matched hematopoietic stem cell transplantation for treatment of malignant hematological disease].

Sun AN, Wu DP, Wang Y, Qiu HY, Jin ZM, Miao M, Tang XW, Fu ZZ, Ma X, Han Y, He GS, Chen SN, Xue SL, Zhao Y.

Ai Zheng. 2006 Aug;25(8):1019-22. Chinese.

PMID:
16965686
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

[Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for chronic myelomonocytic leukemia: a report of 12 patients].

Sun YQ, Xu LP, Liu DH, Zhang XH, Han W, Chen H, Wang FR, Wang JZ, Wang Y, Chen YH, Liu KY, Huang XJ.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2013 Feb;34(2):113-6. Chinese.

PMID:
23611216
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
14.

[Preliminary analysis of therapeutic efficacy and prognosis of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with advanced chronic myeloid leukemia].

Song AX, Yang DL, Wei JL, Yan ZS, Wang M, Jiang EL, Huang Y, Ma QL, He Y, Zhai WH, Zhang RL, Feng SZ, Han MZ.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2011 Feb;19(1):149-53. Chinese.

PMID:
21362241
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

[Allogeneic stem cell transplantation for 75 cases of acute myeloid leukemia in complete remission: outcome and prognostic analysis].

Song AX, Yang DL, Wei JL, Yan ZS, Wang M, Jiang EL, Huang Y, Liu QG, Ma QL, Zhai WH, Zhang RL, Feng SZ, Han MZ.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010 Feb;18(1):161-6. Chinese.

PMID:
20137139
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

Sibling versus unrelated donor allogeneic hematopoietic cell transplantation for chronic myelogenous leukemia: refined HLA matching reveals more graft-versus-host disease but not less relapse.

Weisdorf DJ, Nelson G, Lee SJ, Haagenson M, Spellman S, Antin JH, Bolwell B, Cahn JY, Cervantes F, Copelan E, Gale R, Gratwohl A, Khoury HJ, McCarthy P, Marks DI, Szer J, Woolfrey A, Cortes-Franco J, Horowitz MM, Arora M; Chronic Leukemia Working Committee.

Biol Blood Marrow Transplant. 2009 Nov;15(11):1475-8. doi: 10.1016/j.bbmt.2009.06.016. Epub 2009 Aug 19.

PMID:
19822308
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
18.

[Comparative analysis between autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in 114 adult patients with acute lymphoblastic leukemia in long-term follow-up].

Bao YS, Jiang EL, Wang M, Wang H, Huang Y, Wei JL, Yang DL, Feng SZ, Qiu LG, Han MZ.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2008 Dec;16(6):1325-9. Chinese.

PMID:
19099637
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

Long-term outcomes of HLA-matched sibling compared with mismatched related and unrelated donor hematopoietic stem cell transplantation for chronic phase chronic myelogenous leukemia: a single institution experience in China.

Liu QF, Xu XJ, Chen YK, Sun J, Zhang Y, Fan ZP, Xu D, Jiang QL, Wei YQ, Huang F, Feng R, Liu XL, Xu B, Meng FY.

Ann Hematol. 2011 Mar;90(3):331-41. doi: 10.1007/s00277-010-1081-3. Epub 2010 Sep 25.

PMID:
20872002
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for pediatric patients with treatment-related myelodysplastic syndrome or acute myelogenous leukemia.

Kobos R, Steinherz PG, Kernan NA, Prockop SE, Scaradavou A, Small TN, Shukla N, Khalaf R, O'Reilly RJ, Boulad F.

Biol Blood Marrow Transplant. 2012 Mar;18(3):473-80. doi: 10.1016/j.bbmt.2011.11.009. Epub 2011 Nov 10.

PMID:
22079789
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk