Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 115

1.

[The relationship between C20orf54 gene rs3746804 position single nucleotide polymorphism and susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma].

Ji AF, Wei W, Yang JZ, Wang JS, Zhao L, Wei ZB, Lian CH, Ma L, Ma L, Wang HL, Qin XQ, Wang LD.

Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2012 Dec;51(12):982-6. Chinese.

PMID:
23327963
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2.

[A comparison and significance of plasma riboflavin levels in patients with esophageal squamous cell carcinoma versus Linzhou healthy migrants in Changzhi of Shanxi].

Ji AF, Wei W, Wang JS, Wei ZB, Lian CH, Yang JZ, Zhao L, Ma L, Ma L, Qin XQ, He XF, Wang LD.

Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2011 Dec;50(12):1048-50. Chinese.

PMID:
22333176
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

Functional single nucleotide polymorphism in C20orf54 modifies susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma.

Wei W, Ji A, Wang J, Wei Z, Lian C, Yang J, Ma L, Ma L, Qin X, Wang LD.

Dis Esophagus. 2013 Jan;26(1):97-103. doi: 10.1111/j.1442-2050.2012.01339.x. Epub 2012 Apr 25.

PMID:
22533825
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

Functional SNPs in human C20orf54 gene influence susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma.

Ji A, Wang J, Yang J, Wei Z, Lian C, Ma L, Ma L, Chen J, Qin X, Wang Ld, Wei W.

Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(12):3207-12.

PMID:
22471455
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
5.

[The association of XRCC2 gene polymorphism with susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma and gastric cardiac adenocarcinoma in China].

Wang N, Dong XJ, Li Y, Guo W, Zhou RM, Zhang XJ, Wang SJ.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2007 Oct;24(5):538-43. Chinese.

PMID:
17922422
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[Correlation of XPC Ala499Val and Lys939Gln polymorphisms to risks of esophageal squamous cell carcinoma and gastric cardiac adenocarcinoma].

Zhou RM, Li Y, Wang N, Zhang XJ, Dong XJ, Guo W.

Ai Zheng. 2006 Sep;25(9):1113-9. Chinese.

PMID:
16965652
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

DNA polymorphism and risk of esophageal squamous cell carcinoma in a population of North Xinjiang, China.

Ma WJ, Lv GD, Zheng ST, Huang CG, Liu Q, Wang X, Lin RY, Sheyhidin I, Lu XM.

World J Gastroenterol. 2010 Feb 7;16(5):641-7.

PMID:
20128036
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
8.

Association of the plasma riboflavin levels and riboflavin transporter (C20orf54) gene statuses in Kazak esophageal squamous cell carcinoma patients.

Ainiwaer J, Tuerhong A, Hasim A, Chengsong D, Liwei Z, Sheyhidin I.

Mol Biol Rep. 2013 May;40(5):3769-75. doi: 10.1007/s11033-012-2453-7. Epub 2012 Dec 30.

PMID:
23275236
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

Replication study of PLCE1 and C20orf54 polymorphism and risk of esophageal cancer in a Chinese population.

Gu H, Ding G, Zhang W, Liu C, Chen Y, Chen S, Jiang P.

Mol Biol Rep. 2012 Sep;39(9):9105-11. doi: 10.1007/s11033-012-1782-x. Epub 2012 Jun 29.

PMID:
22744421
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

Genome-wide association study of esophageal squamous cell carcinoma in Chinese subjects identifies susceptibility loci at PLCE1 and C20orf54.

Wang LD, Zhou FY, Li XM, Sun LD, Song X, Jin Y, Li JM, Kong GQ, Qi H, Cui J, Zhang LQ, Yang JZ, Li JL, Li XC, Ren JL, Liu ZC, Gao WJ, Yuan L, Wei W, Zhang YR, Wang WP, Sheyhidin I, Li F, Chen BP, Ren SW, Liu B, Li D, Ku JW, Fan ZM, Zhou SL, Guo ZG, Zhao XK, Liu N, Ai YH, Shen FF, Cui WY, Song S, Guo T, Huang J, Yuan C, Huang J, Wu Y, Yue WB, Feng CW, Li HL, Wang Y, Tian JY, Lu Y, Yuan Y, Zhu WL, Liu M, Fu WJ, Yang X, Wang HJ, Han SL, Chen J, Han M, Wang HY, Zhang P, Li XM, Dong JC, Xing GL, Wang R, Guo M, Chang ZW, Liu HL, Guo L, Yuan ZQ, Liu H, Lu Q, Yang LQ, Zhu FG, Yang XF, Feng XS, Wang Z, Li Y, Gao SG, Qige Q, Bai LT, Yang WJ, Lei GY, Shen ZY, Chen LQ, Li EM, Xu LY, Wu ZY, Cao WK, Wang JP, Bao ZQ, Chen JL, Ding GC, Zhuang X, Zhou YF, Zheng HF, Zhang Z, Zuo XB, Dong ZM, Fan DM, He X, Wang J, Zhou Q, Zhang QX, Jiao XY, Lian SY, Ji AF, Lu XM, Wang JS, Chang FB, Lu CD, Chen ZG, Miao JJ, Fan ZL, Lin RB, Liu TJ, Wei JC, Kong QP, Lan Y, Fan YJ, Gao FS, Wang TY, Xie D, Chen SQ, Yang WC, Hong JY, Wang L, Qiu SL, Cai ZM, Zhang XJ.

Nat Genet. 2010 Sep;42(9):759-63. doi: 10.1038/ng.648. Epub 2010 Aug 22.

PMID:
20729853
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

Novel functional variants locus in PLCE1 and susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma: based on published genome-wide association studies in a central Chinese population.

Duan F, Xie W, Cui L, Wang P, Song C, Qu H, Wang K, Zhang J, Dai L.

Cancer Epidemiol. 2013 Oct;37(5):647-52. doi: 10.1016/j.canep.2013.04.009. Epub 2013 May 17.

PMID:
23688607
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

[Correlations between serine hydroxymethyltransferase1 C1420T polymorphisms and susceptibilities to esophageal squamous cell carcinoma and gastric cardiac adenocarcinoma].

Wang YM, Guo W, Zhang XF, Li Y, Wang N, Ge H, Wei LZ, Wen DG, Zhang JH.

Ai Zheng. 2006 Mar;25(3):281-6. Chinese.

PMID:
16536979
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

[Association of polymorphisms of p21cip1 and p27kip1 genes with susceptibilities of esophageal squamous cell carcinoma and gastric cardiac adenocarcinoma].

Guo W, Cui YJ, Fang SM, Li Y, Wang N, Zhang JH.

Ai Zheng. 2006 Feb;25(2):194-9. Chinese.

PMID:
16480585
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.
15.

Association of cyclin D1 (G870A) polymorphism with susceptibility to esophageal and gastric cardiac carcinoma in a northern Chinese population.

Zhang J, Li Y, Wang R, Wen D, Sarbia M, Kuang G, Wu M, Wei L, He M, Zhang L, Wang S.

Int J Cancer. 2003 Jun 10;105(2):281-4.

PMID:
12673692
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

Putatively functional PLCE1 variants and susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma (ESCC): a case-control study in eastern Chinese populations.

Hu H, Yang J, Sun Y, Yang Y, Qian J, Jin L, Wang M, Bi R, Zhang R, Zhu M, Sun M, Ma H, Wei Q, Jiang G, Zhou X, Chen H.

Ann Surg Oncol. 2012 Jul;19(7):2403-10. doi: 10.1245/s10434-011-2160-y. Epub 2011 Dec 28.

PMID:
22203178
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

The functional SNP in the matrix metalloproteinase-3 promoter modifies susceptibility and lymphatic metastasis in esophageal squamous cell carcinoma but not in gastric cardiac adenocarcinoma.

Zhang J, Jin X, Fang S, Li Y, Wang R, Guo W, Wang N, Wang Y, Wen D, Wei L, Kuang G, Dong Z.

Carcinogenesis. 2004 Dec;25(12):2519-24. Epub 2004 Aug 19.

PMID:
15319302
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
18.

[The association of MMP-13 polymorphism with susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma and gastric cardiac adenocarcinoma].

Zhang XJ, Guo W, Wang N, Zhou RM, Dong XJ, Li Y.

Yi Chuan. 2006 Dec;28(12):1500-4. Chinese.

PMID:
17138534
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

No association of the matrix metalloproteinase 1 promoter polymorphism with susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma and gastric cardiac adenocarcinoma in northern China.

Jin X, Kuang G, Wei LZ, Li Y, Wang R, Guo W, Wang N, Fang SM, Wen DG, Chen ZF, Zhang JH.

World J Gastroenterol. 2005 Apr 28;11(16):2385-9.

PMID:
15832405
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
20.

Association of NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1 (NQO1) C609T polymorphism with esophageal squamous cell carcinoma in a German Caucasian and a northern Chinese population.

Zhang J, Schulz WA, Li Y, Wang R, Zotz R, Wen D, Siegel D, Ross D, Gabbert HE, Sarbia M.

Carcinogenesis. 2003 May;24(5):905-9.

PMID:
12771035
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk