Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 130

1.

[Study on chemical constituents of the ethyl acetate extract from Blumea aromatica].

Lan MS, Luo C, Tan CH, Chen L, Wei S, Zhu DY.

Zhong Yao Cai. 2012 Feb;35(2):229-31. Chinese.

PMID:
22822668
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2.

[Studies on flavonoids from Blumea riparia].

Cao JQ, Sun SW, Chen H, Wang YN, Pei YH.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Apr;33(7):782-4. Chinese.

PMID:
18589780
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

[Studies on the chemical constituents of Blumea laciniata].

Yuan NN, Huang WH, Li YL, Cen YZ.

Zhong Yao Cai. 2009 Jul;32(7):1065-6. Chinese.

PMID:
19873734
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Studies on chemical constituents of Dendranthema indicum var. aromaticum].

Lu JQ, Wan W, Xu YT, Zhan XL, He XF, Cao RB, Wu DH, Hu XY.

Zhong Yao Cai. 2009 Jan;32(1):53-5. Chinese.

PMID:
19445120
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

[Studies on flavones in of Lavandula augustifolia].

Wu X, Liu J, Yu ZB, Ye YH, Zhou YW.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 May;32(9):821-3. Chinese.

PMID:
17639984
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[Chemical constituents of Rheum wittrochii Lundstr(I)].

Min D, Xu L, Zhang Z, Wang H, Huang D, Guo D, Zheng J.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1998 Jul;23(7):416-8, 447. Chinese.

PMID:
11601349
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Chemical constituents from stems of Ilex pubescens].

Xing XD, Zhang Q, Feng F, Liu WY.

Zhong Yao Cai. 2012 Sep;35(9):1429-31. Chinese.

PMID:
23451497
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

[Chemical constituents from Hypericum perforatum].

Ma J, Yang J, Ji T, Wang A, Su Y.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 Aug;37(16):2408-12. Chinese.

PMID:
23234139
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

[Study on chemical constituents from Desmodium styracifolium].

Li XL, Wang H, Liu G, Zhang XQ, Ye WC, Zhao SX.

Zhong Yao Cai. 2007 Jul;30(7):802-5. Chinese.

PMID:
17944190
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

[Contents of flavonoids in the extract of Lespedeza virgata].

Chen Y, Deng HZ, Liang L.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008 May;28(5):858-60. Chinese.

PMID:
18504220
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
11.

[Study on the flavonoids compounds of Thesium chinese].

Liu Y, Zahida P, Deng YL, Zhang JH, Dai RJ.

Zhong Yao Cai. 2009 Apr;32(4):518-20. Chinese.

PMID:
19645235
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

[Anthraquinones from the roots of Knoxia valerianoides].

Zhao F, Wang S, Wu X, Yu Y, Yue Z, Liu B, Lin S, Zhu C, Yang Y, Shi J.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011 Nov;36(21):2980-6. Chinese.

PMID:
22308688
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

[Chemical constituents from ethyl acetate extract of Artemisia rupestris].

Cui FX, Zhang C, Jiang Y, Tu PF.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Jun;38(11):1757-9. Chinese.

PMID:
24010291
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

[Studies on chemical constituents from herbs of Botrychium lanuginosum].

Wang D, Liu XQ, Yao CS, Fang WS.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Nov;33(22):2627-9. Chinese.

PMID:
19216157
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

[Study on chemical constituents of Hemistepta lyrata Bunge].

Ren YL, Yang JS.

Yao Xue Xue Bao. 2001 Oct;36(10):746-9. Chinese.

PMID:
12579973
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

[Study on the chemical constituents of Elephantopus mollis].

Liang N, Yang XX, Wang GC, Wu X, Yang YT, Luo HJ, Li YL.

Zhong Yao Cai. 2012 Nov;35(11):1775-8. Chinese.

PMID:
23627086
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

[Chemical constituents from the leaves of Cassia angustifolia].

Wu QP, Wang ZJ, Fu MH, Tang LY, He Y, Fang J, Gong QF.

Zhong Yao Cai. 2007 Oct;30(10):1250-2. Chinese.

PMID:
18300495
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

[Studies on the chemical constituents of Phlomis younghusbandii].

Gao YL, Lin RC, Wang GL, Zhao HR, Gao Y, Ciren B.

Zhong Yao Cai. 2007 Oct;30(10):1239-42. Chinese.

PMID:
18300491
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

[Study on chemical constituents of the Ixeris chinensis].

Wang JL, Lv D, Liang XY, Zhao M, Zhang SJ.

Zhong Yao Cai. 2011 Nov;34(11):1706-8. Chinese.

PMID:
22506392
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

[Chemical constituents of Centipeda minima].

Cao J, Li G.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 Aug;37(15):2301-3. Chinese.

PMID:
23189738
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk