Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 151

1.

Analysis on factors related to rabies epidemic in China from 2007-2011.

Yin CP, Zhou H, Wu H, Tao XY, Rayner S, Wang SM, Tang Q, Liang GD.

Virol Sin. 2012 Apr;27(2):132-43. doi: 10.1007/s12250-012-3244-y. Epub 2012 Apr 11.

PMID:
22492004
2.

Epidemiological investigations of human rabies in China.

Song M, Tang Q, Wang DM, Mo ZJ, Guo SH, Li H, Tao XY, Rupprecht CE, Feng ZJ, Liang GD.

BMC Infect Dis. 2009 Dec 21;9:210. doi: 10.1186/1471-2334-9-210.

3.

[Analysis of epidemiological features of human rabies in China, 2012].

Zhou H, Li Y, Mu D, Yin W, Yu H.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2015 Mar;36(3):205-9. Chinese.

PMID:
25975394
4.

[Epidemiological analysis of rabies in 2010, China].

Yin CP, Zhou H, Wu H, Shen XX, Wang LH, Yin WW, Wang SM, Tang Q.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2011 Dec;25(6):434-6. Chinese.

PMID:
22734228
5.

[Analysis on the present situation of human rabies epidemic in China].

Tang Q, Zhao X, Tao X.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2001 Feb;22(1):8-10. Chinese.

PMID:
11860834
6.

Rabies situation in Cambodia.

Ly S, Buchy P, Heng NY, Ong S, Chhor N, Bourhy H, Vong S.

PLoS Negl Trop Dis. 2009 Sep 8;3(9):e511. doi: 10.1371/journal.pntd.0000511.

7.

Rabies trend in China (1990-2007) and post-exposure prophylaxis in the Guangdong province.

Si H, Guo ZM, Hao YT, Liu YG, Zhang DM, Rao SQ, Lu JH.

BMC Infect Dis. 2008 Aug 21;8:113. doi: 10.1186/1471-2334-8-113.

8.

Human rabies surveillance and control in China, 2005-2012.

Song M, Tang Q, Rayner S, Tao XY, Li H, Guo ZY, Shen XX, Jiao WT, Fang W, Wang J, Liang GD.

BMC Infect Dis. 2014 Apr 18;14:212. doi: 10.1186/1471-2334-14-212.

9.

[Analysis on the epidemiology of rabies in Hunan province in the past 10 years].

Xiao QY, Wang XD, Kang SB, Guo SH, Wen SG.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2005 Jun;26(6):428-30. Chinese.

PMID:
16185456
10.

[Survey and anslysis of infection rate of dog rabies in the regions with high incidence of human rabies].

Li H, Tao XY, Song M, Zhang Q, Mo ZJ, Zhou KJ, Zhang H, Dai DF, Wang DM, Zhou JZ, Tang Q, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2008 Jun;22(3):161-4. Chinese.

PMID:
19031690
11.

Dynamics of rabies epidemics and the impact of control efforts in Guangdong Province, China.

Hou Q, Jin Z, Ruan S.

J Theor Biol. 2012 May 7;300:39-47. doi: 10.1016/j.jtbi.2012.01.006. Epub 2012 Jan 20.

PMID:
22273729
12.

Human rabies epidemiology in Shandong Province, China.

Wang X, Ding S, Li Z, Wang L, Kou Z, Feng K, Wang L, Wu X, Rupprecht CE.

Jpn J Infect Dis. 2010 Sep;63(5):323-6.

13.

[The epidemic situation of human rabies from 1984 to 2002 and its preventive measures in China].

Zhang YZ, Xiao DL, Sun YH, Yang XR, Yan YZ.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2003 Oct;24(10):883-8. Chinese.

PMID:
14575600
14.

[Malaria situation in the People's Republic of China in 2002].

Sheng HF, Zhou SS, Gu ZC, Zheng X.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2003;21(4):193-6. Chinese.

PMID:
14628361
15.

Factors influencing the number of rabies cases in children in China.

Song M, Tang Q, Rayner S, Tao XY, Shen XX, Liang GD.

Biomed Environ Sci. 2014 Aug;27(8):627-32. doi: 10.3967/bes2014.095.

16.

[An epidemiological investigation of the rabies between 1999 - 2008 in Yancheng city, Jiangsu province.].

Jiang RJ, Qin XC, Jin JH, Zhang HJ, Li MH, Shen JJ, Chen CB, Chen YZ, Wu B, Zhang YZ.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2010 Mar;31(3):300-3. Chinese.

PMID:
20510058
17.

[Analysis on the factors related to rabies epidemic in China, in 2005].

Song M, Tang Q, Xu Z, Li H, Wang DM, Mo ZJ, Gao LD, Guo SH, Zhu FC, Hu DL, Wang XJ.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2006 Nov;27(11):956-9. Chinese.

PMID:
17402197
18.

Molecular epidemiology of rabies in Southern People's Republic of China.

Tao XY, Tang Q, Li H, Mo ZJ, Zhang H, Wang DM, Zhang Q, Song M, Velasco-Villa A, Wu X, Rupprecht CE, Liang GD.

Emerg Infect Dis. 2009 Aug;15(8):1192-8. doi: 10.3201/eid1508.081551.

19.

Rabies exposures, post-exposure prophylaxis and deaths in a region of endemic canine rabies.

Hampson K, Dobson A, Kaare M, Dushoff J, Magoto M, Sindoya E, Cleaveland S.

PLoS Negl Trop Dis. 2008;2(11):e339. doi: 10.1371/journal.pntd.0000339. Epub 2008 Nov 25.

20.

[Viral surveillance on rabies in Hunan province, in 2006].

Dai DF, Zhang H, Liu YZ, Liu FQ, Tang Q, Li H, Tao XY.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2008 Oct;29(10):1009-12. Chinese.

PMID:
19173884
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk