Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 94

1.

A complete approach for recombinant protein expression training: From gene cloning to assessment of protein functionality*.

Novo MT, Soares-Costa A, de Souza AQ, Figueira AC, Molina GC, Palacios CA, Kull CR, Monteiro IF, Baldan-Pineda PH, Henrique-Silva F.

Biochem Mol Biol Educ. 2005 Jan;33(1):34-40. doi: 10.1002/bmb.2005.494033010418.

2.

Teaching molecular biology to undergraduate biology students: An illustration of protein expression and purification*.

Sommer CA, Silva FH, Novo MT.

Biochem Mol Biol Educ. 2004 Jan;32(1):7-10. doi: 10.1002/bmb.2004.494032010290.

3.

[Cloning, expression and purification of human TNF-related apoptosis-inducing ligand in Escherichia coli].

Yao GH, Luan JF, Ye D, Lei QH, Zhu PY, Jin J, Hou YY.

Wei Sheng Yan Jiu. 2006 Nov;35(6):697-700. Chinese.

PMID:
17290744
4.

[Cloning and expression of L-like cysteine protease of Anisakis simplex].

Xu SS, Ni F, Zhang SL, Liu J, Luo DM.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2010 Apr;28(2):135-8. Chinese.

PMID:
20666320
6.

[Construction of the prokaryotic expression vector and expression of human CIDE-3 gene].

Yao L, Li Q, Li P, Zhang J, Ye J, Chen GS, Wang SF.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2006 Mar;22(2):202-4. Chinese.

PMID:
16507259
7.

[Analysis of protein expression feature and construction of procaryotic expression system for human papillomavirus type 16 (HPV-16) E4 gene].

Wang BN, Shi QF, Li H, Zhang WD, Zhuang YH, Yang J, Jiang ZH, Li MY.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2006 May;37(3):361-4. Chinese.

PMID:
16761408
11.

Construction of synthetic open reading frame encoding human interferon alpha 2b for high expression in Escherichia coli and characterization of its gene product.

Retnoningrum DS, Ningrum RA, Kurniawan YN, Indrayati A, Rachmawati H.

J Biotechnol. 2010 Jan 15;145(2):193-8. doi: 10.1016/j.jbiotec.2009.11.008. Epub 2009 Dec 1.

PMID:
19931576
12.

Cloning and expression of the cathepsin F-like cysteine protease gene in Escherichia coli and its characterization.

Joo HS, Koo KB, Park KI, Bae SH, Yun JW, Chang CS, Choi JW.

J Microbiol. 2007 Apr;45(2):158-67.

PMID:
17483802
13.

[Cloning of Human canstatin gene and expression of its recombinant protein].

Li ZS, He XP, Tu ZX, Gao J, Pan X, Gong YF, Jin J.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2005 Oct;27(5):587-91. Chinese.

PMID:
16274038
14.

[Construction of prokaryotic expression plasmid pET15b-PEP-1-CAT and expression and purification of PEP-1-CAT fusion protein].

Yao LL, Wang JN, Huang YZ, Guo LY.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2006 Sep;26(9):1319-25. Chinese.

16.

Cloning, functional expression, and characterization of cystatin in sesame seed.

Shyu DJ, Chou WM, Yiu TJ, Lin CP, Tzen JT.

J Agric Food Chem. 2004 Mar 10;52(5):1350-6.

PMID:
14995145
17.

[Cloning, expression and purification of arginine kinase from Blattella germanica and its immune activity].

Yan H, Xia LX, Chen JJ, Liu J, Deng ZQ, Yi HT, Liu XP.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2011 Jun;29(3):191-4. Chinese.

PMID:
21970108
19.

cDNA cloning, prokaryotic expression and purification of rat alpha-synuclein.

Li X, Li YH, Han JY, Yu S, Chen B.

Neurosci Bull. 2006 Jan;22(1):29-33.

PMID:
17684536
20.

Cloning, expression and characterization of the serine protease gene from Chaetomium thermophilum.

Li AN, Li DC.

J Appl Microbiol. 2009 Feb;106(2):369-80. doi: 10.1111/j.1365-2672.2008.04042.x.

Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk