Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 510

1.

[The epidemiologic and virological analysis of an outbreak of hand, foot, and mouth disease in Inner Mongolia in 2007].

Zhang Y, Nan LJ, Wu GS, Tan XJ, Xu DD, Gu SY, Zhu SL, Yan DM, An HQ, Xu WB.

Bing Du Xue Bao. 2009 May;25(3):159-65. Chinese.

PMID:
19634756
2.

An outbreak of hand, foot, and mouth disease associated with subgenotype C4 of human enterovirus 71 in Shandong, China.

Zhang Y, Tan XJ, Wang HY, Yan DM, Zhu SL, Wang DY, Ji F, Wang XJ, Gao YJ, Chen L, An HQ, Li DX, Wang SW, Xu AQ, Wang ZJ, Xu WB.

J Clin Virol. 2009 Apr;44(4):262-7. doi: 10.1016/j.jcv.2009.02.002. Epub 2009 Mar 9.

PMID:
19269888
3.
4.

An emerging recombinant human enterovirus 71 responsible for the 2008 outbreak of hand foot and mouth disease in Fuyang city of China.

Zhang Y, Zhu Z, Yang W, Ren J, Tan X, Wang Y, Mao N, Xu S, Zhu S, Cui A, Zhang Y, Yan D, Li Q, Dong X, Zhang J, Zhao Y, Wan J, Feng Z, Sun J, Wang S, Li D, Xu W.

Virol J. 2010 May 12;7:94. doi: 10.1186/1743-422X-7-94.

5.

Evidences for intertypic and intratypic recombinant events in EV71 of hand, foot and mouth disease during an epidemic in Hubei Province, China, 2011.

Li J, Huo X, Dai Y, Yang Z, Lei Y, Jiang Y, Li G, Zhan J, Zhan F.

Virus Res. 2012 Oct;169(1):195-202. doi: 10.1016/j.virusres.2012.07.028. Epub 2012 Aug 23.

PMID:
22922556
6.

Molecular evidence of persistent epidemic and evolution of subgenotype B1 coxsackievirus A16-associated hand, foot, and mouth disease in China.

Zhang Y, Wang D, Yan D, Zhu S, Liu J, Wang H, Zhao S, Yu D, Nan L, An J, Chen L, An H, Xu A, Xu W.

J Clin Microbiol. 2010 Feb;48(2):619-22. doi: 10.1128/JCM.02338-09. Epub 2009 Dec 16.

7.

Characterization of enterovirus 71 and coxsackievirus A16 isolated in hand, foot, and mouth disease patients in Guangdong, 2010.

He SJ, Han JF, Ding XX, Wang YD, Qin CF.

Int J Infect Dis. 2013 Nov;17(11):e1025-30. doi: 10.1016/j.ijid.2013.04.003. Epub 2013 Jun 18.

8.

[Study on the etiology of hand-foot-mouth disease outbreaks in Beijing in 2007].

Li RQ, Chen LJ, Zhang HR, Wang YM, He X.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2009 Aug;30(8):784-7. Chinese.

PMID:
20193198
9.

Detection of human enterovirus 71 and Coxsackievirus A16 in an outbreak of hand, foot, and mouth disease in Henan Province, China in 2009.

Fan X, Jiang J, Liu Y, Huang X, Wang P, Liu L, Wang J, Chen W, Wu W, Xu B.

Virus Genes. 2013 Feb;46(1):1-9. doi: 10.1007/s11262-012-0814-x. Epub 2012 Oct 19.

PMID:
23080402
10.

Hand foot and mouth disease due to enterovirus 71 in Malaysia.

Chua KB, Kasri AR.

Virol Sin. 2011 Aug;26(4):221-8. doi: 10.1007/s12250-011-3195-8. Epub 2011 Aug 17.

PMID:
21847753
11.

[Study on the association of hand, foot and mouth disease and enterovirus 71/CA16 among children in Beijing, 2007].

Zhu RN, Qian Y, Deng J, Xing JF, Zhao LQ, Wang F, Liao B, Ren XX, Li Y, Zhang Q, Li J.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2007 Oct;28(10):1004-8. Chinese.

PMID:
18399150
12.

[Genetic characterization of enterovirus 71 stains isolated in Ningxia province in 2008].

Ma JT, Chen H, Ma XM, Hao Q, Zhan J, Xia Q, Yan DM, Wang DY, Xu WB.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2009 Jul;30(7):726-8. Chinese.

PMID:
19957601
13.

Molecular epidemiology of human enterovirus 71 strains in the Nanchang region of China in 2011.

Zhou X, Fan G, Xia W, He F, Hu M, Ni X, Zhang Y, Chen H.

Jpn J Infect Dis. 2013;66(2):149-50.

14.

Emergence, circulation, and spatiotemporal phylogenetic analysis of coxsackievirus a6- and coxsackievirus a10-associated hand, foot, and mouth disease infections from 2008 to 2012 in Shenzhen, China.

He YQ, Chen L, Xu WB, Yang H, Wang HZ, Zong WP, Xian HX, Chen HL, Yao XJ, Hu ZL, Luo M, Zhang HL, Ma HW, Cheng JQ, Feng QJ, Zhao DJ.

J Clin Microbiol. 2013 Nov;51(11):3560-6. doi: 10.1128/JCM.01231-13. Epub 2013 Aug 21.

15.

Co-circulation and genomic recombination of coxsackievirus A16 and enterovirus 71 during a large outbreak of hand, foot, and mouth disease in Central China.

Liu W, Wu S, Xiong Y, Li T, Wen Z, Yan M, Qin K, Liu Y, Wu J.

PLoS One. 2014 Apr 28;9(4):e96051. doi: 10.1371/journal.pone.0096051. eCollection 2014.

16.

[Multiple viral transmission chains of human enterovirus 71 co-circulated in Gansu Province in 2008].

Zhang Y, Liu JF, Wang DY.

Zhongguo Yi Miao He Mian Yi. 2009 Feb;15(1):35-40. Chinese.

PMID:
20077673
17.

[Analysis on the epidemiological and genetic characteristics of enterovirus type 71 and Coxsackie A16 virus infection in Jiangsu, China].

Pan H, Zhu YF, Qi X, Zhang YJ, Li L, Deng F, Wu B, Wang SJ, Zhu FC, Wang H.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2009 Apr;30(4):339-43. Chinese.

PMID:
19731523
18.

Detection of human enterovirus 71 and coxsackievirus A16 in children with hand, foot and mouth disease in China.

Chen L, Mou X, Zhang Q, Li Y, Lin J, Liu F, Yuan L, Tang Y, Xiang C.

Mol Med Rep. 2012 Apr;5(4):1001-4. doi: 10.3892/mmr.2012.742. Epub 2012 Jan 3.

19.

[Etiology of hand-foot-and-mouth disease and genetic characteristics of Coxsackievirus A16 in Beijing, 2009].

Qu M, Li J, Jia L, Tan XJ, Gao ZY, Yan HQ, Guo J, Li XT, Li XY, Wang QY, Xu WB, Huang F.

Bing Du Xue Bao. 2010 Nov;26(6):432-6. Chinese.

PMID:
21344745
20.

Epidemiology of hand, foot, and mouth disease and genotype characterization of Enterovirus 71 in Jiangsu, China.

Mao LX, Wu B, Bao WX, Han FA, Xu L, Ge QJ, Yang J, Yuan ZH, Miao CH, Huang XX, Zhang C, Xu H.

J Clin Virol. 2010 Oct;49(2):100-4. doi: 10.1016/j.jcv.2010.07.009. Epub 2010 Aug 16.

PMID:
20719557
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk