Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 2

PubMed for Assembly (Select 693368)

1.

Draft genome sequence of the Tibetan antelope.

Ge RL, Cai Q, Shen YY, San A, Ma L, Zhang Y, Yi X, Chen Y, Yang L, Huang Y, He R, Hui Y, Hao M, Li Y, Wang B, Ou X, Xu J, Zhang Y, Wu K, Geng C, Zhou W, Zhou T, Irwin DM, Yang Y, Ying L, Bao H, Kim J, Larkin DM, Ma J, Lewin HA, Xing J, Platt RN 2nd, Ray DA, Auvil L, Capitanu B, Zhang X, Zhang G, Murphy RW, Wang J, Zhang YP, Wang J.

Nat Commun. 2013;4:1858. doi: 10.1038/ncomms2860.

2.

A mitochondrial genome sequence of the Tibetan antelope (Pantholops hodgsonii).

Xu SQ, Yang YZ, Zhou J, Jing GE, Chen YT, Wang J, Yang HM, Wang J, Yu J, Zheng XG, Ge RL.

Genomics Proteomics Bioinformatics. 2005 Feb;3(1):5-17.

PMID:
16144518

Supplemental Content

Write to the Help Desk