Logo of bmcurolBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Urology

Volume 15;  2015

Case Reports

Vicente Guillem, Miguel Angel Climent, Javier Cassinello, Emilio Esteban, Daniel Castellano, José Luis González-Larriba, Pablo Maroto, Carlos Camps
BMC Urol. 2015; 15: 15. Published online 2015 Mar 13. doi: 10.1186/s12894-015-0008-7
PMCID:
PMC4361131
Zhengbang Dong, Chao Qin, Qijie Zhang, Lei Zhang, Haijing Yang, Jingdong Zhang, Fei Wang
BMC Urol. 2015; 15: 20. Published online 2015 Mar 17. doi: 10.1186/s12894-015-0014-9
PMCID:
PMC4371621
Klaus-Peter Dieckmann, Petra Anheuser, Ralf Gehrckens, Sven Philip Aries, Raphael Ikogho, Wiebke Hollburg
BMC Urol. 2015; 15: 21. Published online 2015 Mar 17. doi: 10.1186/s12894-015-0011-z
PMCID:
PMC4374368

Technical Advances

Aihua Li, Chengdong Ji, Hui Wang, Genqiang Lang, Honghai Lu, Sikuan Liu, Weiwu Li, Binghui Zhang, Wei Fang
BMC Urol. 2015; 15(1): 9. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12894-015-0003-z
PMCID:
PMC4343269
Gong Cheng, Bianjiang Liu, Zhen Song, Aiming Xu, Ninghong Song, Zengjun Wang
BMC Urol. 2015; 15: 18. Published online 2015 Mar 14. doi: 10.1186/s12894-015-0015-8
PMCID:
PMC4364565

Research Articles

Nobuyuki Nishikawa, Rie Yago, Yuichiro Yamazaki, Hiromitsu Negoro, Mari Suzuki, Masaaki Imamura, Yoshinobu Toda, Kazunari Tanabe, Osamu Ogawa, Akihiro Kanematsu
BMC Urol. 2015; 15(1): 2. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/1471-2490-15-2
PMCID:
PMC4320578
Bin Yu, Jin Zhou, Hongzhou Cai, Ting Xu, Zicheng Xu, Qing Zou, Min Gu
BMC Urol. 2015; 15(1): 3. Published online 2015 Jan 28. doi: 10.1186/1471-2490-15-3
PMCID:
PMC4328949
Kiren Gill, Harry Horsley, Anthony S Kupelian, Gianluca Baio, Maria De Iorio, Sanchutha Sathiananamoorthy, Rajvinder Khasriya, Jennifer L Rohn, Scott S Wildman, James Malone-Lee
BMC Urol. 2015; 15(1): 7. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12894-015-0001-1
PMCID:
PMC4351839
Yongquan Wang, Zhiyong Xiong, Wei Gong, Zhansong Zhou, Gensheng Lu
BMC Urol. 2015; 15: 8. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12894-015-0002-0
PMCID:
PMC4364086
Evgenii Kim, Songhyun Lee, Zephaniah Phillips, V, Jae G Kim
BMC Urol. 2015; 15(1): 11. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12894-015-0005-x
PMCID:
PMC4341242
Pierluigi Bove, Valerio Iacovelli, Francesco Celestino, Francesco De Carlo, Giuseppe Vespasiani, Enrico Finazzi Agrò
BMC Urol. 2015; 15(1): 12. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12894-015-0006-9
PMCID:
PMC4349673
Isaura Danielli Borges de Sousa, Flávia Castello Branco Vidal, João Paulo Castello Branco Vidal, George Castro Figueira de Mello, Maria do Desterro Soares Brandão Nascimento, Luciane Maria Oliveira Brito
BMC Urol. 2015; 15(1): 13. Published online 2015 Feb 24. doi: 10.1186/s12894-015-0007-8
PMCID:
PMC4349728
Henry Lai, Vivien Gardner, Joel Vetter, Gerald L Andriole
BMC Urol. 2015; 15: 14. Published online 2015 Mar 8. doi: 10.1186/s12894-015-0009-6
PMCID:
PMC4357155
Klaus-Peter Dieckmann, Petra Anheuser, Stefan Schmidt, Benjamin Soyka-Hundt, Uwe Pichlmeier, Philipp Schriefer, Cord Matthies, Michael Hartmann, Christian G Ruf
BMC Urol. 2015; 15: 16. Published online 2015 Mar 13. doi: 10.1186/s12894-015-0010-0
PMCID:
PMC4363351
Jae Heon Kim, Seung Whan Doo, Kang Su Cho, Won Jae Yang, Yun Seob Song, Jiyoung Hwang, Seong Sook Hong, Soon-Sun Kwon
BMC Urol. 2015; 15: 17. Published online 2015 Mar 14. doi: 10.1186/s12894-015-0013-x
PMCID:
PMC4381452
Tie Zhou, Huan Cao, Guanghua Chen, Bo Yang, Yinghao Sun
BMC Urol. 2015; 15: 19. Published online 2015 Mar 17. doi: 10.1186/s12894-015-0012-y
PMCID:
PMC4391661
Dehui Lai, Meiling Chen, Yongzhong He, Xun Li
BMC Urol. 2015; 15: 22. Published online 2015 Mar 19. doi: 10.1186/s12894-015-0016-7
PMCID:
PMC4391107
Laimonis Kavalieris, Paul J O’Sullivan, James M Suttie, Brent K Pownall, Peter J Gilling, Christophe Chemasle, David G Darling
BMC Urol. 2015; 15: 23. Published online 2015 Mar 27. doi: 10.1186/s12894-015-0018-5
PMCID:
PMC4391477
Vahakn B Shahinian, Yong-Fang Kuo
BMC Urol. 2015; 15: 25. Published online 2015 Apr 3. doi: 10.1186/s12894-015-0020-y
PMCID:
PMC4399221
Guoqing Chen, Limin Liao, Di Miao
BMC Urol. 2015; 15: 26. Published online 2015 Apr 4. doi: 10.1186/s12894-015-0023-8
PMCID:
PMC4393857
Ryuta Tanimoto, Yomi Fashola, Kymora B Scotland, Anne E Calvaresi, Leonard G Gomella, Edouard J Trabulsi, Costas D Lallas
BMC Urol. 2015; 15: 27. Published online 2015 Apr 8. doi: 10.1186/s12894-015-0024-7
PMCID:
PMC4391671
Nora Eisemann, Sandra Nolte, Maike Schnoor, Alexander Katalinic, Volker Rohde, Annika Waldmann
BMC Urol. 2015; 15: 28. Published online 2015 Apr 10. doi: 10.1186/s12894-015-0025-6
PMCID:
PMC4404598
Dulcegleika VB Sartori, Monica O Gameiro, Hamilto A Yamamoto, Paulo R Kawano, Rodrigo Guerra, Carlos R Padovani, João L Amaro
BMC Urol. 2015; 15: 29. Published online 2015 Apr 10. doi: 10.1186/s12894-015-0017-6
PMCID:
PMC4397693
Sung Ryul Shim, Jae Heon Kim, Hoon Choi, Jae Hyun Bae, Hae Joon Kim, Soon-Sun Kwon, Byung Chul Chun, Won Jin Lee
BMC Urol. 2015; 15: 30. Published online 2015 Apr 10. doi: 10.1186/s12894-015-0021-x
PMCID:
PMC4403909
Mao Qiang Wang, Li Ping Guo, Guo Dong Zhang, Kai Yuan, Kai Li, Feng Duan, Jie Yu Yan, Yan Wang, Hai Yan Kang, Zhi Jun Wang
BMC Urol. 2015; 15: 33. Published online 2015 Apr 16. doi: 10.1186/s12894-015-0026-5
PMCID:
PMC4403829
Joseph A Hypolite, Shaohua Chang, Alan J Wein, Samuel Chacko, Anna P Malykhina
BMC Urol. 2015; 15: 34. Published online 2015 Apr 21. doi: 10.1186/s12894-015-0030-9
PMCID:
PMC4407874

Articles from BMC Urology are provided here courtesy of BioMed Central