Logo of bmcpsBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Plant Biology

Volume 15;  2015

Database

Tao Ke, Jingyin Yu, Caihua Dong, Han Mao, Wei Hua, Shengyi Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 19. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0399-8
PMCID:
PMC4312456
Hamed Bostan, Maria Luisa Chiusano
BMC Plant Biol. 2015; 15: 48. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-014-0412-2
PMCID:
PMC4340097

Reviewer Acknowledgement

Catherine J Potenski
BMC Plant Biol. 2015; 15: 77. Published online 2015 Mar 7. doi: 10.1186/s12870-015-0418-4
PMCID:
PMC4351840

Research Articles

Weibo Jin, Fangli Wu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 1. Published online 2015 Jan 16. doi: 10.1186/s12870-014-0410-4
PMCID:
PMC4311480
Shuqing Xu, Wenwu Zhou, Sarah Pottinger, Ian T Baldwin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 2. Published online 2015 Jan 16. doi: 10.1186/s12870-014-0406-0
PMCID:
PMC4304619
Subhashree Subramanyam, Nagesh Sardesai, Subhash C Minocha, Cheng Zheng, Richard H Shukle, Christie E Williams
BMC Plant Biol. 2015; 15: 3. Published online 2015 Jan 16. doi: 10.1186/s12870-014-0396-y
PMCID:
PMC4308891
Tariq Pervaiz, Xin Sun, Yanyi Zhang, Ran Tao, Junhuan Zhang, Jinggui Fang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 4. Published online 2015 Jan 16. doi: 10.1186/s12870-014-0402-4
PMCID:
PMC4310034
Elmer Iquira, Sonah Humira, Belzile François
BMC Plant Biol. 2015; 15: 5. Published online 2015 Jan 17. doi: 10.1186/s12870-014-0408-y
PMCID:
PMC4304118
Vincenzo Lionetti, Angelica Giancaspro, Eleonora Fabri, Stefania L Giove, Nathan Reem, Olga A Zabotina, Antonio Blanco, Agata Gadaleta, Daniela Bellincampi
BMC Plant Biol. 2015; 15: 6. Published online 2015 Jan 19. doi: 10.1186/s12870-014-0369-1
PMCID:
PMC4298115
Sylvia Ulferts, Rhoda Delventhal, Richard Splivallo, Petr Karlovsky, Ulrich Schaffrath
BMC Plant Biol. 2015; 15: 7. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0409-x
PMCID:
PMC4307682
Anne Behrend, Thomas Borchert, Annette Hohe
BMC Plant Biol. 2015; 15: 8. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0407-z
PMCID:
PMC4312453
Ankur R Bhardwaj, Gopal Joshi, Bharti Kukreja, Vidhi Malik, Priyanka Arora, Ritu Pandey, Rohit N Shukla, Kiran G Bankar, Surekha Katiyar-Agarwal, Shailendra Goel, Arun Jagannath, Amar Kumar, Manu Agarwal
BMC Plant Biol. 2015; 15: 9. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0405-1
PMCID:
PMC4310166
Jing Xu, Lian Zhou, Vittorio Venturi, Ya-Wen He, Mikiko Kojima, Hitoshi Sakakibari, Monica Höfte, David De Vleesschauwer
BMC Plant Biol. 2015; 15: 10. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0411-3
PMCID:
PMC4307914
Yujie Luo, Xiaona Zhang, Zhengrong Luo, Qinglin Zhang, Jihong Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 11. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0400-6
PMCID:
PMC4308916
Xin Qiao, Meng Li, Leiting Li, Hao Yin, Juyou Wu, Shaoling Zhang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 12. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0401-5
PMCID:
PMC4310194
Mala Singh, Sumit Kumar Bag, Archana Bhardwaj, Amol Ranjan, Shrikant Mantri, Deepti Nigam, Yogesh Kumar Sharma, Samir Vishwanath Sawant
BMC Plant Biol. 2015; 15: 13. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0404-2
PMCID:
PMC4318435
Isabel Faus, Ana Zabalza, Julia Santiago, Sergio G Nebauer, Mercedes Royuela, Ramon Serrano, Jose Gadea
BMC Plant Biol. 2015; 15: 14. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0378-0
PMCID:
PMC4312595
Katarzyna Kuligowska, Henrik Lütken, Brian Christensen, Ib Skovgaard, Marcus Linde, Traud Winkelmann, Renate Müller
BMC Plant Biol. 2015; 15: 15. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0394-0
PMCID:
PMC4352236
Haifeng Zhu, Hua Wang, Yifang Zhu, Jianwen Zou, Fang-Jie Zhao, Chao-Feng Huang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 16. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0395-z
PMCID:
PMC4307214
Chao Zhang, Lin Zhang, Sheng Zhang, Shuang Zhu, Pingzhi Wu, Yaping Chen, Meiru Li, Huawu Jiang, Guojiang Wu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 17. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0397-x
PMCID:
PMC4307156
Vanessa Castro-Rodríguez, Angel García-Gutiérrez, Rafael A Cañas, Ma Belén Pascual, Concepción Avila, Francisco M Cánovas
BMC Plant Biol. 2015; 15: 20. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1186/s12870-014-0365-5
PMCID:
PMC4329200
Xingli Ma, Zeyu Xin, Zhiqiang Wang, Qinghua Yang, Shulei Guo, Xiaoyang Guo, Liru Cao, Tongbao Lin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 21. Published online 2015 Jan 27. doi: 10.1186/s12870-015-0413-9
PMCID:
PMC4312605
Jinjin Jiang, Yue Wang, Bao Zhu, Tingting Fang, Yujie Fang, Youping Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 22. Published online 2015 Jan 27. doi: 10.1186/s12870-015-0417-5
PMCID:
PMC4312607
Ravi K Singh, Klaus Gase, Ian T Baldwin, Shree P Pandey
BMC Plant Biol. 2015; 15: 23. Published online 2015 Jan 28. doi: 10.1186/s12870-014-0364-6
PMCID:
PMC4318128
Rachid Lahlali, Chithra Karunakaran, Lipu Wang, Ian Willick, Marina Schmidt, Xia Liu, Ferenc Borondics, Lily Forseille, Pierre R Fobert, Karen Tanino, Gary Peng, Emil Hallin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 24. Published online 2015 Jan 28. doi: 10.1186/s12870-014-0357-5
PMCID:
PMC4340487
Nasheeman Ashraf, Deepti Jain, Ram A Vishwakarma
BMC Plant Biol. 2015; 15: 25. Published online 2015 Feb 1. doi: 10.1186/s12870-015-0423-7
PMCID:
PMC4349709
Jin Hee Shin, Justin N Vaughn, Hussein Abdel-Haleem, Carolina Chavarro, Brian Abernathy, Kyung Do Kim, Scott A Jackson, Zenglu Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 26. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0422-8
PMCID:
PMC4322458
Hongbo Cao, Jiangbo Wang, Xintian Dong, Yan Han, Qiaoli Ma, Yuduan Ding, Fei Zhao, Jiancheng Zhang, Haijiang Chen, Qiang Xu, Juan Xu, Xiuxin Deng
BMC Plant Biol. 2015; 15: 27. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0426-4
PMCID:
PMC4323224
Jie Chen, Nian Wang, Lin-Chuan Fang, Zhen-Chang Liang, Shao-Hua Li, Ben-Hong Wu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 28. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0428-2
PMCID:
PMC4329212
Frederike Horn, Antje Habekuß, Benjamin Stich
BMC Plant Biol. 2015; 15: 29. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0420-x
PMCID:
PMC4329211
Rugang Yu, Yan Wang, Liang Xu, Xianwen Zhu, Wei Zhang, Ronghua Wang, Yiqin Gong, Cecilia Limera, Liwang Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 30. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0427-3
PMCID:
PMC4341240
Wenzhu Yang, Jinmi Yoon, Heebak Choi, Yunliu Fan, Rumei Chen, Gynheung An
BMC Plant Biol. 2015; 15: 31. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0425-5
PMCID:
PMC4333837
Jonghoon Lee, Nur Kholilatul Izzah, Murukarthick Jayakodi, Sampath Perumal, Ho Jun Joh, Hyeon Ju Lee, Sang-Choon Lee, Jee Young Park, Ki-Woung Yang, Il-Sup Nou, Joodeok Seo, Jaeheung Yoo, Youngdeok Suh, Kyounggu Ahn, Ji Hyun Lee, Gyung Ja Choi, Yeisoo Yu, Heebal Kim, Tae-Jin Yang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 32. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0424-6
PMCID:
PMC4323122
Xin Chen, Jing Xia, Zhiqiang Xia, Hefang Zhang, Changying Zeng, Cheng Lu, Weixiong Zhang, Wenquan Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 33. Published online 2015 Feb 4. doi: 10.1186/s12870-014-0355-7
PMCID:
PMC4331152
Romina Petersen, Haris Djozgic, Benjamin Rieger, Steffen Rapp, Erwin Robert Schmidt
BMC Plant Biol. 2015; 15: 34. Published online 2015 Feb 4. doi: 10.1186/s12870-014-0356-6
PMCID:
PMC4352258
Luis Fernando Samayoa, Rosa Ana Malvar, Bode A Olukolu, James B Holland, Ana Butrón
BMC Plant Biol. 2015; 15: 35. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-014-0403-3
PMCID:
PMC4340109
Ai-Hua Wang, Ye Sun, Harald Schneider, Jun-Wen Zhai, Dong-Ming Liu, Jin-Song Zhou, Fu-Wu Xing, Hong-Feng Chen, Fa-Guo Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 36. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-014-0361-9
PMCID:
PMC4340607
Bing Bai, David Toubiana, Tanya Gendler, Asfaw Degu, Yitzchak Gutterman, Aaron Fait
BMC Plant Biol. 2015; 15: 37. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-015-0421-9
PMCID:
PMC4330942
Vicent Arbona, Domingo J Iglesias, Aurelio Gómez-Cadenas
BMC Plant Biol. 2015; 15: 38. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-015-0430-8
PMCID:
PMC4329192
Seongjun Park, Robert K Jansen, SeonJoo Park
BMC Plant Biol. 2015; 15: 40. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-015-0432-6
PMCID:
PMC4329224
Christina E Wells, Elisa Vendramin, Sergio Jimenez Tarodo, Ignazio Verde, Douglas G Bielenberg
BMC Plant Biol. 2015; 15: 41. Published online 2015 Feb 7. doi: 10.1186/s12870-015-0436-2
PMCID:
PMC4329201
Amit K Tripathi, Khushwant Singh, Ashwani Pareek, Sneh L Singla-Pareek
BMC Plant Biol. 2015; 15: 42. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12870-015-0414-8
PMCID:
PMC4357127
Min Lin, Chaoyou Pang, Shuli Fan, Meizhen Song, Hengling Wei, Shuxun Yu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 43. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12870-015-0433-5
PMCID:
PMC4342795
Fei Guo, Huiwen Yu, Qiang Xu, Xiuxin Deng
BMC Plant Biol. 2015; 15: 44. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12870-015-0435-3
PMCID:
PMC4352283
Lucina Machado, Alexandra Castro, Mats Hamberg, Gerard Bannenberg, Carina Gaggero, Carmen Castresana, Inés Ponce de León
BMC Plant Biol. 2015; 15: 45. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12870-015-0439-z
PMCID:
PMC4334559
Satyanarayana Gouthu, Laurent G Deluc
BMC Plant Biol. 2015; 15: 46. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12870-015-0440-6
PMCID:
PMC4340107
Tom Alexander Goetze, Manali Patil, Ingrid Jeshen, Bettina Bölter, Sabine Grahl, Jürgen Soll
BMC Plant Biol. 2015; 15: 47. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12870-015-0445-1
PMCID:
PMC4331141
Jing Wang, Baoyuan Qu, Shijuan Dou, Liyun Li, Dedong Yin, Zhiqian Pang, Zhuangzhi Zhou, Miaomiao Tian, Guozhen Liu, Qi Xie, Dingzhong Tang, Xuewei Chen, Lihuang Zhu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 49. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-015-0442-4
PMCID:
PMC4330927
Yu-Ling Zhang, En Li, Qiang-Nan Feng, Xin-Ying Zhao, Fu-Rong Ge, Yan Zhang, Sha Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 50. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-015-0441-5
PMCID:
PMC4340681
Giuseppe Andolfo, Michelina Ruocco, Antimo Di Donato, Luigi Frusciante, Matteo Lorito, Felice Scala, Maria Raffaella Ercolano
BMC Plant Biol. 2015; 15: 51. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-014-0323-2
PMCID:
PMC4358917
Carla V Filippi, Natalia Aguirre, Juan G Rivas, Jeremias Zubrzycki, Andrea Puebla, Diego Cordes, Maria V Moreno, Corina M Fusari, Daniel Alvarez, Ruth A Heinz, Horacio E Hopp, Norma B Paniego, Veronica V Lia
BMC Plant Biol. 2015; 15: 52. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-014-0360-x
PMCID:
PMC4351844
Maria Piisilä, Mehmet A Keceli, Günter Brader, Liina Jakobson, Indrek Jõesaar, Nina Sipari, Hannes Kollist, E Tapio Palva, Tarja Kariola
BMC Plant Biol. 2015; 15: 53. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-015-0434-4
PMCID:
PMC4340836
Holger Klose, Markus Günl, Björn Usadel, Rainer Fischer, Ulrich Commandeur
BMC Plant Biol. 2015; 15: 54. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-015-0443-3
PMCID:
PMC4340609
Yunfang Sun, Tingting Ning, Zhenwei Liu, Jianlei Pang, Daiming Jiang, Zhibin Guo, Gaoyuan Song, Daichang Yang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 55. Published online 2015 Feb 17. doi: 10.1186/s12870-014-0324-1
PMCID:
PMC4340293
Olivier Leroux, Iben Sørensen, Susan E Marcus, Ronnie LL Viane, William GT Willats, J Paul Knox
BMC Plant Biol. 2015; 15: 56. Published online 2015 Feb 18. doi: 10.1186/s12870-014-0362-8
PMCID:
PMC4351822
Zsófia Juhász, Ákos Boldizsár, Tibor Nagy, Gábor Kocsy, Ferenc Marincs, Gábor Galiba, Zsófia Bánfalvi
BMC Plant Biol. 2015; 15: 57. Published online 2015 Feb 19. doi: 10.1186/s12870-014-0363-7
PMCID:
PMC4349458
Khabat Vahabi, Irena Sherameti, Madhunita Bakshi, Anna Mrozinska, Anatoli Ludwig, Michael Reichelt, Ralf Oelmüller
BMC Plant Biol. 2015; 15: 58. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12870-015-0419-3
PMCID:
PMC4384353
Alexandra Girondé, Philippe Etienne, Jacques Trouverie, Alain Bouchereau, Françoise Le Cahérec, Laurent Leport, Mathilde Orsel, Marie-Françoise Niogret, Nathalie Nesi, Deleu Carole, Fabienne Soulay, Céline Masclaux-Daubresse, Jean-Christophe Avice
BMC Plant Biol. 2015; 15: 59. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12870-015-0437-1
PMCID:
PMC4384392
Manisha Banerjee, Dhiman Chakravarty, Anand Ballal
BMC Plant Biol. 2015; 15: 60. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12870-015-0444-2
PMCID:
PMC4349727
Meng-Yuan Huang, Wen-Dar Huang, Hsueh-Mei Chou, Chang-Chang Chen, Pei-Ju Chen, Yung-Ta Chang, Chi-Ming Yang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 61. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12870-015-0446-0
PMCID:
PMC4351895
Hwei-Ting Tan, Neil J Shirley, Rohan R Singh, Marilyn Henderson, Kanwarpal S Dhugga, Gwenda M Mayo, Geoffrey B Fincher, Rachel A Burton
BMC Plant Biol. 2015; 15: 62. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12870-015-0448-y
PMCID:
PMC4349714
Juanjuan Feng, Jinhui Wang, Pengxiang Fan, Weitao Jia, Lingling Nie, Ping Jiang, Xianyang Chen, Sulian Lv, Lichuan Wan, Sandra Chang, Shizhong Li, Yinxin Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 63. Published online 2015 Feb 26. doi: 10.1186/s12870-015-0451-3
PMCID:
PMC4349674
Víctor Chano, Rosana López, Pilar Pita, Carmen Collada, Álvaro Soto
BMC Plant Biol. 2015; 15: 64. Published online 2015 Feb 27. doi: 10.1186/s12870-015-0447-z
PMCID:
PMC4351838
Marina Naoumkina, Gregory N Thyssen, David D Fang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 65. Published online 2015 Feb 27. doi: 10.1186/s12870-015-0454-0
PMCID:
PMC4352256
Charles I Rinerson, Roel C Rabara, Prateek Tripathi, Qingxi J Shen, Paul J Rushton
BMC Plant Biol. 2015; 15: 66. Published online 2015 Feb 27. doi: 10.1186/s12870-015-0456-y
PMCID:
PMC4350883
Probir Kumar Pal, Rajender Kumar, Vipan Guleria, Mitali Mahajan, Ramdeen Prasad, Vijaylata Pathania, Baljinder Singh Gill, Devinder Singh, Gopi Chand, Bikram Singh, Rakesh Deosharan Singh, Paramvir Singh Ahuja
BMC Plant Biol. 2015; 15: 67. Published online 2015 Feb 27. doi: 10.1186/s12870-015-0457-x
PMCID:
PMC4351930
Guangbin Luo, Xiaofei Zhang, Yanlin Zhang, Wenlong Yang, Yiwen Li, Jiazhu Sun, Kehui Zhan, Aimin Zhang, Dongcheng Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 68. Published online 2015 Feb 28. doi: 10.1186/s12870-014-0322-3
PMCID:
PMC4364320
Tahise M Oliveira, Fernanda R da Silva, Diego Bonatto, Diana M Neves, Raphael Morillon, Bianca E Maserti, Mauricio A Coelho Filho, Marcio GC Costa, Carlos P Pirovani, Abelmon S Gesteira
BMC Plant Biol. 2015; 15: 69. Published online 2015 Mar 3. doi: 10.1186/s12870-015-0416-6
PMCID:
PMC4355367
Marion Clavel, Thierry Pélissier, Julie Descombin, Viviane Jean, Claire Picart, Cyril Charbonel, Julio Saez-Vásquez, Cécile Bousquet-Antonelli, Jean-Marc Deragon
BMC Plant Biol. 2015; 15: 70. Published online 2015 Mar 3. doi: 10.1186/s12870-015-0455-z
PMCID:
PMC4351826
Silvia Santopolo, Alessandra Boccaccini, Riccardo Lorrai, Veronica Ruta, Davide Capauto, Emanuele Minutello, Giovanna Serino, Paolo Costantino, Paola Vittorioso
BMC Plant Biol. 2015; 15: 72. Published online 2015 Mar 4. doi: 10.1186/s12870-015-0453-1
PMCID:
PMC4355143
Shizuka Kimura, Yuki Higashino, Yuki Kitao, Taro Masuda, Reiko Urade
BMC Plant Biol. 2015; 15: 73. Published online 2015 Mar 4. doi: 10.1186/s12870-015-0460-2
PMCID:
PMC4355359
Desheng Liu, Christopher A Makaroff
BMC Plant Biol. 2015; 15: 74. Published online 2015 Mar 5. doi: 10.1186/s12870-015-0452-2
PMCID:
PMC4359560
Tomasz Bieluszewski, Lukasz Galganski, Weronika Sura, Anna Bieluszewska, Mateusz Abram, Agnieszka Ludwikow, Piotr Andrzej Ziolkowski, Jan Sadowski
BMC Plant Biol. 2015; 15: 75. Published online 2015 Mar 5. doi: 10.1186/s12870-015-0461-1
PMCID:
PMC4358907
Qibin Yu, Anne Plotto, Elizabeth A Baldwin, Jinhe Bai, Ming Huang, Yuan Yu, Harvinder S Dhaliwal, Frederick G Gmitter, Jr
BMC Plant Biol. 2015; 15: 76. Published online 2015 Mar 6. doi: 10.1186/s12870-015-0466-9
PMCID:
PMC4356138
Jiří Bárta, James D Stone, Jiří Pech, Dagmara Sirová, Lubomír Adamec, Matthew A Campbell, Helena Štorchová
BMC Plant Biol. 2015; 15: 78. Published online 2015 Mar 7. doi: 10.1186/s12870-015-0467-8
PMCID:
PMC4358910
Arnaud T Djami-Tchatchou, Ian A Dubery
BMC Plant Biol. 2015; 15: 79. Published online 2015 Mar 7. doi: 10.1186/s12870-015-0465-x
PMCID:
PMC4354979
Pablo Aleza, José Cuenca, María Hernández, José Juárez, Luis Navarro, Patrick Ollitrault
BMC Plant Biol. 2015; 15: 80. Published online 2015 Mar 8. doi: 10.1186/s12870-015-0464-y
PMCID:
PMC4367916
Shancen Zhao, Fengya Zheng, Weiming He, Haiyang Wu, Shengkai Pan, Hon-Ming Lam
BMC Plant Biol. 2015; 15: 81. Published online 2015 Mar 8. doi: 10.1186/s12870-015-0463-z
PMCID:
PMC4358728
Nicholas James Beresford Brereton, Farah Ahmed, Daniel Sykes, Michael Jason Ray, Ian Shield, Angela Karp, Richard James Murphy
BMC Plant Biol. 2015; 15: 83. Published online 2015 Mar 11. doi: 10.1186/s12870-015-0438-0
PMCID:
PMC4356063
Marie JJ Huysman, Atsuko Tanaka, Chris Bowler, Wim Vyverman, Lieven De Veylder
BMC Plant Biol. 2015; 15: 86. Published online 2015 Mar 14. doi: 10.1186/s12870-015-0469-6
PMCID:
PMC4392632
Igor A Fesenko, Georgij P Arapidi, Alexander Yu Skripnikov, Dmitry G Alexeev, Elena S Kostryukova, Alexander I Manolov, Ilya A Altukhov, Regina A Khazigaleeva, Anna V Seredina, Sergey I Kovalchuk, Rustam H Ziganshin, Viktor G Zgoda, Svetlana E Novikova, Tatiana A Semashko, Darya K Slizhikova, Vasilij V Ptushenko, Alexey Y Gorbachev, Vadim M Govorun, Vadim T Ivanov
BMC Plant Biol. 2015; 15: 87. Published online 2015 Mar 15. doi: 10.1186/s12870-015-0468-7
PMCID:
PMC4365561
Jaana Vuosku, Suvi Sutela, Johanna Kestilä, Anne Jokela, Tytti Sarjala, Hely Häggman
BMC Plant Biol. 2015; 15: 88. Published online 2015 Mar 15. doi: 10.1186/s12870-015-0462-0
PMCID:
PMC4396594
Feng-Quan Tan, Hong Tu, Wu-Jun Liang, Jian-Mei Long, Xiao-Meng Wu, Hong-Yan Zhang, Wen-Wu Guo
BMC Plant Biol. 2015; 15: 89. Published online 2015 Mar 18. doi: 10.1186/s12870-015-0450-4
PMCID:
PMC4374211
Xiaodong Wang, Yan Long, Yongtai Yin, Chunyu Zhang, Lu Gan, Liezhao Liu, Longjiang Yu, Jinling Meng, Maoteng Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 91. Published online 2015 Mar 27. doi: 10.1186/s12870-015-0475-8
PMCID:
PMC4377205
John D Liu, Danielle Goodspeed, Zhengji Sheng, Baohua Li, Yiran Yang, Daniel J Kliebenstein, Janet Braam
BMC Plant Biol. 2015; 15: 92. Published online 2015 Mar 27. doi: 10.1186/s12870-015-0474-9
PMCID:
PMC4396971
Kana Ogawa, Katsunori Murota, Hanako Shimura, Misaki Furuya, Yasuko Togawa, Takeshi Matsumura, Chikara Masuta
BMC Plant Biol. 2015; 15: 93. Published online 2015 Mar 28. doi: 10.1186/s12870-015-0476-7
PMCID:
PMC4386094
Andrey B Shcherban, Kseniya V Strygina, Elena A Salina
BMC Plant Biol. 2015; 15: 94. Published online 2015 Mar 31. doi: 10.1186/s12870-015-0473-x
PMCID:
PMC4383061
Jieyu Yue, Hong Sun, Wei Zhang, Dan Pei, Yang He, Huazhong Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 95. Published online 2015 Apr 1. doi: 10.1186/s12870-015-0472-y
PMCID:
PMC4393579
Bhakti Prinsi, Luca Espen
BMC Plant Biol. 2015; 15: 96. Published online 2015 Apr 3. doi: 10.1186/s12870-015-0482-9
PMCID:
PMC4393875

Methodology Articles

Arne Weinhold, Natalie Wielsch, Aleš Svatoš, Ian T Baldwin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 18. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0398-9
PMCID:
PMC4318441
Trees-Juen Chuang, Min-Yu Yang, Chuang-Chieh Lin, Ping-Hung Hsieh, Li-Yuan Hung
BMC Plant Biol. 2015; 15: 39. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-015-0431-7
PMCID:
PMC4323234
Lingye Su, Zhanwu Dai, Shaohua Li, Haiping Xin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 82. Published online 2015 Mar 11. doi: 10.1186/s12870-015-0459-8
PMCID:
PMC4367880
Mamta Sharma, Raju Ghosh, Avijit Tarafdar, Rameshwar Telangre
BMC Plant Biol. 2015; 15: 90. Published online 2015 Mar 25. doi: 10.1186/s12870-015-0470-0
PMCID:
PMC4377013
Péter Szövényi, Eftychios Frangedakis, Mariana Ricca, Dietmar Quandt, Susann Wicke, Jane A Langdale
BMC Plant Biol. 2015; 15: 98. Published online 2015 Apr 9. doi: 10.1186/s12870-015-0481-x
PMCID:
PMC4393856

Articles from BMC Plant Biology are provided here courtesy of BioMed Central