Logo of bmcpsBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Plant Biology

Volume 15;  2015

Database

Tao Ke, Jingyin Yu, Caihua Dong, Han Mao, Wei Hua, Shengyi Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 19. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0399-8
PMCID:
PMC4312456
Hamed Bostan, Maria Luisa Chiusano
BMC Plant Biol. 2015; 15: 48. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-014-0412-2
PMCID:
PMC4340097

Research Articles

Weibo Jin, Fangli Wu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 1. Published online 2015 Jan 16. doi: 10.1186/s12870-014-0410-4
PMCID:
PMC4311480
Shuqing Xu, Wenwu Zhou, Sarah Pottinger, Ian T Baldwin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 2. Published online 2015 Jan 16. doi: 10.1186/s12870-014-0406-0
PMCID:
PMC4304619
Subhashree Subramanyam, Nagesh Sardesai, Subhash C Minocha, Cheng Zheng, Richard H Shukle, Christie E Williams
BMC Plant Biol. 2015; 15: 3. Published online 2015 Jan 16. doi: 10.1186/s12870-014-0396-y
PMCID:
PMC4308891
Tariq Pervaiz, Xin Sun, Yanyi Zhang, Ran Tao, Junhuan Zhang, Jinggui Fang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 4. Published online 2015 Jan 16. doi: 10.1186/s12870-014-0402-4
PMCID:
PMC4310034
Elmer Iquira, Sonah Humira, Belzile François
BMC Plant Biol. 2015; 15: 5. Published online 2015 Jan 17. doi: 10.1186/s12870-014-0408-y
PMCID:
PMC4304118
Vincenzo Lionetti, Angelica Giancaspro, Eleonora Fabri, Stefania L Giove, Nathan Reem, Olga A Zabotina, Antonio Blanco, Agata Gadaleta, Daniela Bellincampi
BMC Plant Biol. 2015; 15: 6. Published online 2015 Jan 19. doi: 10.1186/s12870-014-0369-1
PMCID:
PMC4298115
Sylvia Ulferts, Rhoda Delventhal, Richard Splivallo, Petr Karlovsky, Ulrich Schaffrath
BMC Plant Biol. 2015; 15: 7. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0409-x
PMCID:
PMC4307682
Anne Behrend, Thomas Borchert, Annette Hohe
BMC Plant Biol. 2015; 15: 8. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0407-z
PMCID:
PMC4312453
Ankur R Bhardwaj, Gopal Joshi, Bharti Kukreja, Vidhi Malik, Priyanka Arora, Ritu Pandey, Rohit N Shukla, Kiran G Bankar, Surekha Katiyar-Agarwal, Shailendra Goel, Arun Jagannath, Amar Kumar, Manu Agarwal
BMC Plant Biol. 2015; 15: 9. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0405-1
PMCID:
PMC4310166
Jing Xu, Lian Zhou, Vittorio Venturi, Ya-Wen He, Mikiko Kojima, Hitoshi Sakakibari, Monica Höfte, David De Vleesschauwer
BMC Plant Biol. 2015; 15: 10. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0411-3
PMCID:
PMC4307914
Yujie Luo, Xiaona Zhang, Zhengrong Luo, Qinglin Zhang, Jihong Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 11. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0400-6
PMCID:
PMC4308916
Xin Qiao, Meng Li, Leiting Li, Hao Yin, Juyou Wu, Shaoling Zhang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 12. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0401-5
PMCID:
PMC4310194
Mala Singh, Sumit Kumar Bag, Archana Bhardwaj, Amol Ranjan, Shrikant Mantri, Deepti Nigam, Yogesh Kumar Sharma, Samir Vishwanath Sawant
BMC Plant Biol. 2015; 15: 13. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0404-2
PMCID:
PMC4318435
Isabel Faus, Ana Zabalza, Julia Santiago, Sergio G Nebauer, Mercedes Royuela, Ramon Serrano, Jose Gadea
BMC Plant Biol. 2015; 15: 14. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0378-0
PMCID:
PMC4312595
Haifeng Zhu, Hua Wang, Yifang Zhu, Jianwen Zou, Fang-Jie Zhao, Chao-Feng Huang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 16. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0395-z
PMCID:
PMC4307214
Chao Zhang, Lin Zhang, Sheng Zhang, Shuang Zhu, Pingzhi Wu, Yaping Chen, Meiru Li, Huawu Jiang, Guojiang Wu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 17. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0397-x
PMCID:
PMC4307156
Vanessa Castro-Rodríguez, Angel García-Gutiérrez, Rafael A Cañas, Ma Belén Pascual, Concepción Avila, Francisco M Cánovas
BMC Plant Biol. 2015; 15: 20. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1186/s12870-014-0365-5
PMCID:
PMC4329200
Xingli Ma, Zeyu Xin, Zhiqiang Wang, Qinghua Yang, Shulei Guo, Xiaoyang Guo, Liru Cao, Tongbao Lin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 21. Published online 2015 Jan 27. doi: 10.1186/s12870-015-0413-9
PMCID:
PMC4312605
Jinjin Jiang, Yue Wang, Bao Zhu, Tingting Fang, Yujie Fang, Youping Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 22. Published online 2015 Jan 27. doi: 10.1186/s12870-015-0417-5
PMCID:
PMC4312607
Ravi K Singh, Klaus Gase, Ian T Baldwin, Shree P Pandey
BMC Plant Biol. 2015; 15: 23. Published online 2015 Jan 28. doi: 10.1186/s12870-014-0364-6
PMCID:
PMC4318128
Rachid Lahlali, Chithra Karunakaran, Lipu Wang, Ian Willick, Marina Schmidt, Xia Liu, Ferenc Borondics, Lily Forseille, Pierre R Fobert, Karen Tanino, Gary Peng, Emil Hallin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 24. Published online 2015 Jan 28. doi: 10.1186/s12870-014-0357-5
PMCID:
PMC4340487
Jin Hee Shin, Justin N Vaughn, Hussein Abdel-Haleem, Carolina Chavarro, Brian Abernathy, Kyung Do Kim, Scott A Jackson, Zenglu Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 26. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0422-8
PMCID:
PMC4322458
Hongbo Cao, Jiangbo Wang, Xintian Dong, Yan Han, Qiaoli Ma, Yuduan Ding, Fei Zhao, Jiancheng Zhang, Haijiang Chen, Qiang Xu, Juan Xu, Xiuxin Deng
BMC Plant Biol. 2015; 15: 27. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0426-4
PMCID:
PMC4323224
Jie Chen, Nian Wang, Lin-Chuan Fang, Zhen-Chang Liang, Shao-Hua Li, Ben-Hong Wu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 28. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0428-2
PMCID:
PMC4329212
Frederike Horn, Antje Habekuß, Benjamin Stich
BMC Plant Biol. 2015; 15: 29. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0420-x
PMCID:
PMC4329211
Rugang Yu, Yan Wang, Liang Xu, Xianwen Zhu, Wei Zhang, Ronghua Wang, Yiqin Gong, Cecilia Limera, Liwang Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 30. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0427-3
PMCID:
PMC4341240
Wenzhu Yang, Jinmi Yoon, Heebak Choi, Yunliu Fan, Rumei Chen, Gynheung An
BMC Plant Biol. 2015; 15: 31. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0425-5
PMCID:
PMC4333837
Jonghoon Lee, Nur Kholilatul Izzah, Murukarthick Jayakodi, Sampath Perumal, Ho Jun Joh, Hyeon Ju Lee, Sang-Choon Lee, Jee Young Park, Ki-Woung Yang, Il-Sup Nou, Joodeok Seo, Jaeheung Yoo, Youngdeok Suh, Kyounggu Ahn, Ji Hyun Lee, Gyung Ja Choi, Yeisoo Yu, Heebal Kim, Tae-Jin Yang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 32. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12870-015-0424-6
PMCID:
PMC4323122
Xin Chen, Jing Xia, Zhiqiang Xia, Hefang Zhang, Changying Zeng, Cheng Lu, Weixiong Zhang, Wenquan Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 33. Published online 2015 Feb 4. doi: 10.1186/s12870-014-0355-7
PMCID:
PMC4331152
Luis Fernando Samayoa, Rosa Ana Malvar, Bode A Olukolu, James B Holland, Ana Butrón
BMC Plant Biol. 2015; 15: 35. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-014-0403-3
PMCID:
PMC4340109
Ai-Hua Wang, Ye Sun, Harald Schneider, Jun-Wen Zhai, Dong-Ming Liu, Jin-Song Zhou, Fu-Wu Xing, Hong-Feng Chen, Fa-Guo Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 36. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-014-0361-9
PMCID:
PMC4340607
Bing Bai, David Toubiana, Tanya Gendler, Asfaw Degu, Yitzchak Gutterman, Aaron Fait
BMC Plant Biol. 2015; 15: 37. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-015-0421-9
PMCID:
PMC4330942
Vicent Arbona, Domingo J Iglesias, Aurelio Gómez-Cadenas
BMC Plant Biol. 2015; 15: 38. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-015-0430-8
PMCID:
PMC4329192
Seongjun Park, Robert K Jansen, SeonJoo Park
BMC Plant Biol. 2015; 15: 40. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-015-0432-6
PMCID:
PMC4329224
Christina E Wells, Elisa Vendramin, Sergio Jimenez Tarodo, Ignazio Verde, Douglas G Bielenberg
BMC Plant Biol. 2015; 15: 41. Published online 2015 Feb 7. doi: 10.1186/s12870-015-0436-2
PMCID:
PMC4329201
Min Lin, Chaoyou Pang, Shuli Fan, Meizhen Song, Hengling Wei, Shuxun Yu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 43. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12870-015-0433-5
PMCID:
PMC4342795
Lucina Machado, Alexandra Castro, Mats Hamberg, Gerard Bannenberg, Carina Gaggero, Carmen Castresana, Inés Ponce de León
BMC Plant Biol. 2015; 15: 45. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12870-015-0439-z
PMCID:
PMC4334559
Satyanarayana Gouthu, Laurent G Deluc
BMC Plant Biol. 2015; 15: 46. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12870-015-0440-6
PMCID:
PMC4340107
Tom Alexander Goetze, Manali Patil, Ingrid Jeshen, Bettina Bölter, Sabine Grahl, Jürgen Soll
BMC Plant Biol. 2015; 15: 47. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12870-015-0445-1
PMCID:
PMC4331141
Jing Wang, Baoyuan Qu, Shijuan Dou, Liyun Li, Dedong Yin, Zhiqian Pang, Zhuangzhi Zhou, Miaomiao Tian, Guozhen Liu, Qi Xie, Dingzhong Tang, Xuewei Chen, Lihuang Zhu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 49. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-015-0442-4
PMCID:
PMC4330927
Yu-Ling Zhang, En Li, Qiang-Nan Feng, Xin-Ying Zhao, Fu-Rong Ge, Yan Zhang, Sha Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 50. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-015-0441-5
PMCID:
PMC4340681
Maria Piisilä, Mehmet A Keceli, Günter Brader, Liina Jakobson, Indrek Jõesaar, Nina Sipari, Hannes Kollist, E Tapio Palva, Tarja Kariola
BMC Plant Biol. 2015; 15: 53. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-015-0434-4
PMCID:
PMC4340836
Holger Klose, Markus Günl, Björn Usadel, Rainer Fischer, Ulrich Commandeur
BMC Plant Biol. 2015; 15: 54. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12870-015-0443-3
PMCID:
PMC4340609
Yunfang Sun, Tingting Ning, Zhenwei Liu, Jianlei Pang, Daiming Jiang, Zhibin Guo, Gaoyuan Song, Daichang Yang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 55. Published online 2015 Feb 17. doi: 10.1186/s12870-014-0324-1
PMCID:
PMC4340293

Methodology Articles

Arne Weinhold, Natalie Wielsch, Aleš Svatoš, Ian T Baldwin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 18. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12870-014-0398-9
PMCID:
PMC4318441
Trees-Juen Chuang, Min-Yu Yang, Chuang-Chieh Lin, Ping-Hung Hsieh, Li-Yuan Hung
BMC Plant Biol. 2015; 15: 39. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12870-015-0431-7
PMCID:
PMC4323234

Articles from BMC Plant Biology are provided here courtesy of BioMed Central