Logo of biopsychmedBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBiopsychosocial Medicine

Volume 8;  2014

Case Report

Masato Kobayashi, Shinji Kurata, Takuro Sanuki, Ichiro Okayasu, Takao Ayuse
Biopsychosoc Med. 2014; 8(1): 26. Published online Dec 4, 2014. doi: 10.1186/s13030-014-0026-9
PMCID:
PMC4260203

Editorial

Richard D Lane
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 3. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-3
PMCID:
PMC3898026

Research

Kazufumi Yoshihara, Tetsuya Hiramoto, Takakazu Oka, Chiharu Kubo, Nobuyuki Sudo
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 1. Published online Jan 3, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-1
PMCID:
PMC3892034
Jun Nagano, Takako Morita, Koji Taneichi, Shohei Nagaoka, Sadanobu Katsube, Tomiaki Asai, Masao Yukioka, Kiyoshi Takasugi, Masakazu Kondo, Yasuro Nishibayashi
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 8. Published online Feb 24, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-8
PMCID:
PMC3941968
Tatsuo Saigo, Jun Tayama, Toyohiro Hamaguchi, Naoki Nakaya, Tadaaki Tomiie, Peter J Bernick, Motoyori Kanazawa, Jennifer S Labus, Bruce D Naliboff, Susumu Shirabe, Shin Fukudo
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 10. Published online Mar 21, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-10
PMCID:
PMC3994456
Katsuhisa Sakano, Koufuchi Ryo, Yoh Tamaki, Ryoko Nakayama, Ayaka Hasaka, Ayako Takahashi, Shukuko Ebihara, Keisuke Tozuka, Ichiro Saito
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 11. Published online May 21, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-11
PMCID:
PMC4033614
Wanja Wolff, Ralf Brand, Franz Baumgarten, Johanna Lösel, Matthias Ziegler
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 12. Published online May 26, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-12
PMCID:
PMC4046050
Konstantina Kostakou, George Giannakopoulos, Stavroula Diareme, Chara Tzavara, Stavros Doudounakis, Stelios Christogiorgos, Chryssa Bakoula, Gerasimos Kolaitis
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 13. Published online Jun 11, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-13
PMCID:
PMC4060862
Henry HL Chan, Emma T Wong, Chi Keung Yeung
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 15. Published online Jul 15, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-15
PMCID:
PMC4107486
Yoriko Hara, Mizuho Hisatomi, Hisao Ito, Motoyuki Nakao, Koji Tsuboi, Yoko Ishihara
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 16. Published online Jul 15, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-16
PMCID:
PMC4114439
Alain Mercier, Isabelle Auger-Aubin, Jean-Pierre Lebeau, Matthieu Schuers, Pascal Boulet, Paul Van Royen, Lieve Peremans
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 17. Published online Jul 30, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-17
PMCID:
PMC4126991
Yoriko Hara, Sanae Iwashita, Akira Okada, Yuji Tajiri, Hitomi Nakayama, Tomoko Kato, Motoyuki Nakao, Koji Tsuboi, Raoul Breugelmans, Yoko Ishihara
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 19. Published online Aug 25, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-19
PMCID:
PMC4151376
Keisuke Kawai, Sakino Yamashita, Gen Komaki, Miki Shimizu, Megumi Nakashima, Samami Etou, Shu Takakura, Masato Takii, Chiharu Kubo, Nobuyuki Sudo
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 20. Published online Sep 3, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-20
PMCID:
PMC4163679
Vegard Bruun Wyller, Even Fagermoen, Dag Sulheim, Anette Winger, Eva Skovlund, Jerome Philip Saul
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 22. Published online Sep 15, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-22
PMCID:
PMC4166398
Takakazu Oka, Tokusei Tanahashi, Takeharu Chijiwa, Battuvshin Lkhagvasuren, Nobuyuki Sudo, Kae Oka
Biopsychosoc Med. 2014; 8(1): 27. Published online Dec 11, 2014. doi: 10.1186/s13030-014-0027-8
PMCID:
PMC4269854

Reviews

Kenji Kawakita, Kaoru Okada
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 4. Published online Jan 20, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-4
PMCID:
PMC3996195
Takakazu Oka, Hirokuni Okumi, Shinji Nishida, Takashi Ito, Shinichi Morikiyo, Yoko Kimura, Masato Murakami
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 5. Published online Jan 21, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-5
PMCID:
PMC3906900
Hirokuni Okumi, Atsuko Koyama
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 6. Published online Jan 22, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-6
PMCID:
PMC3901338
Tetsuya Kondo, Masazumi Kawamoto
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 7. Published online Jan 24, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-7
PMCID:
PMC3903561

Reviewer Acknowledge

Koji Tsuboi
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 2. Published online Feb 24, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-2
PMCID:
PMC3932729

Short Reports

Ikuhiko Shibuya, Shinichiro Nagamitsu, Hisayoshi Okamura, Shuichi Ozono, Hiromi Chiba, Takashi Ohya, Yushiro Yamashita, Toyojiro Matsuishi
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 9. Published online Mar 14, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-9
PMCID:
PMC3995602
Koji Terasawa, Hisaaki Tabuchi, Hiroki Yanagisawa, Akitaka Yanagisawa, Kikunori Shinohara, Saiki Terasawa, Osamitsu Saijo, Takeo Masaki
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 14. Published online Jul 11, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-14
PMCID:
PMC4109780
Vasoontara Yiengprugsawan, Sam-ang Seubsman, Adrian C Sleigh
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 18. Published online Aug 7, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-18
PMCID:
PMC4126076
Ayako Kato, Hiroyuki Sakakibara, Hirohito Tsuboi, Asami Tatsumi, Masanobu Akimoto, Kayoko Shimoi, Takeshi Ishii, Hiroshi Kaneko, Tsutomu Nakayama, Norio Ohashi
Biopsychosoc Med. 2014; 8: 21. Published online Sep 9, 2014. doi: 10.1186/1751-0759-8-21
PMCID:
PMC4169250

Articles from Biopsychosocial Medicine are provided here courtesy of BioMed Central