• We are sorry, but NCBI web applications do not support your browser and may not function properly. More information
Logo of bmcgenoBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Genomics

Volume 15;  2014

Database

Derek J Stefanik, Tristan J Lubinski, Brian R Granger, Allyson L Byrd, Adam M Reitzel, Lukas DeFilippo, Allison Lorenc, John R Finnerty
BMC Genomics. 2014; 15: 71. Published online Jan 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-71
PMCID:
PMC3909931
Vladimir Espinosa Angarica, Alfonso Angulo, Arturo Giner, Guillermo Losilla, Salvador Ventura, Javier Sancho
BMC Genomics. 2014; 15: 102. Published online Feb 5, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-102
PMCID:
PMC3922584
Klas Hatje, Martin Kollmar
BMC Genomics. 2014; 15: 115. Published online Feb 10, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-115
PMCID:
PMC3923563
Ezequiel Luis Nicolazzi, Matteo Picciolini, Francesco Strozzi, Robert David Schnabel, Cindy Lawley, Ali Pirani, Fiona Brew, Alessandra Stella
BMC Genomics. 2014; 15: 123. Published online Feb 11, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-123
PMCID:
PMC3923093

Editorial

Shreeya Nanda, Maria K Kowalczuk
BMC Genomics. 2014; 15: 5. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-5
PMCID:
PMC3897942

Reviewer Acknowledgement

Irene Pala
BMC Genomics. 2014; 15: 205. Published online Mar 26, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-205
PMCID:
PMC3986690

Software

Matthew N Benedict, James R Henriksen, William W Metcalf, Rachel J Whitaker, Nathan D Price
BMC Genomics. 2014; 15: 8. Published online Jan 3, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-8
PMCID:
PMC3890548
David A Rozak, Anthony J Rozak
BMC Genomics. 2014; 15: 52. Published online Jan 22, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-52
PMCID:
PMC3916809
Julien Y Dutheil, Sylvain Gaillard, Eva H Stukenbrock
BMC Genomics. 2014; 15: 53. Published online Jan 22, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-53
PMCID:
PMC3904536
Joe Rokicki, David Knox, Robin D Dowell, Shelley D Copley
BMC Genomics. 2014; 15: 65. Published online Jan 24, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-65
PMCID:
PMC3908345
Tae-Ho Lee, Hui Guo, Xiyin Wang, Changsoo Kim, Andrew H Paterson
BMC Genomics. 2014; 15: 162. Published online Feb 26, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-162
PMCID:
PMC3945939

Research Articles

Eun-Young Hwang, Qijian Song, Gaofeng Jia, James E Specht, David L Hyten, Jose Costa, Perry B Cregan
BMC Genomics. 2014; 15: 1. Published online Jan 2, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-1
PMCID:
PMC3890527
Sathiyamoorthy Meiyalaghan, Susan J Thomson, Mark WEJ Fiers, Philippa J Barrell, Julie M Latimer, Sara Mohan, E Eirian Jones, Anthony J Conner, Jeanne ME Jacobs
BMC Genomics. 2014; 15: 2. Published online Jan 2, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-2
PMCID:
PMC3890649
Suying Cao, Jianyong Han, Jun Wu, Qiuyan Li, Shichao Liu, Wei Zhang, Yangli Pei, Xiaoan Ruan, Zhonghua Liu, Xumin Wang, Bing Lim, Ning Li
BMC Genomics. 2014; 15: 4. Published online Jan 3, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-4
PMCID:
PMC3925986
Monique R Eller, Pedro M P Vidigal, Rafael L Salgado, Maura P Alves, Roberto S Dias, Cynthia C da Silva, Antônio F de Carvalho, Andrew Kropinski, Sérgio O De Paula
BMC Genomics. 2014; 15: 7. Published online Jan 3, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-7
PMCID:
PMC3890496
Huiyun Li, Sumei Chen, Aiping Song, Haibin Wang, Weimin Fang, Zhiyong Guan, Jiafu Jiang, Fadi Chen
BMC Genomics. 2014; 15: 9. Published online Jan 4, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-9
PMCID:
PMC3890596
Yi Sui, Bo Li, Jinfeng Shi, Mingsheng Chen
BMC Genomics. 2014; 15: 11. Published online Jan 6, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-11
PMCID:
PMC3890553
Jianmin Su, Yongsheng Wang, Xupeng Xing, Jun Liu, Yong Zhang
BMC Genomics. 2014; 15: 12. Published online Jan 8, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-12
PMCID:
PMC3893433
Anne Cybelle Pinto, Pablo Henrique Caracciolo Gomes de Sá, Rommel T J Ramos, Silvanira Barbosa, Hivana P Melo Barbosa, Adriana Carneiro Ribeiro, Wanderson Marques Silva, Flávia Souza Rocha, Mariana Passos Santana, Thiago Luiz de Paula Castro, Anderson Miyoshi, Maria P C Schneider, Artur Silva, Vasco Azevedo
BMC Genomics. 2014; 15: 14. Published online Jan 9, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-14
PMCID:
PMC3890534
Cheng-Yu Hou, Ming-Tsung Wu, Shin-Hua Lu, Yue-Ie Hsing, Ho-Ming Chen
BMC Genomics. 2014; 15: 15. Published online Jan 10, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-15
PMCID:
PMC3898255
Maja P Greminger, Kai N Stölting, Alexander Nater, Benoit Goossens, Natasha Arora, Rémy Bruggmann, Andrea Patrignani, Beatrice Nussberger, Reeta Sharma, Robert H S Kraus, Laurentius N Ambu, Ian Singleton, Lounes Chikhi, Carel P van Schaik, Michael Krützen
BMC Genomics. 2014; 15: 16. Published online Jan 10, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-16
PMCID:
PMC3897891
Kerry K Cooper, Robert E Mandrell, Jacqueline W Louie, Jonas Korlach, Tyson A Clark, Craig T Parker, Steven Huynh, Patrick S Chain, Sanaa Ahmed, Michelle Qiu Carter
BMC Genomics. 2014; 15: 17. Published online Jan 10, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-17
PMCID:
PMC3893438
Feng Lin, Meixia Zhao, Douglas D Baumann, Jieqing Ping, Lianjun Sun, Yunfeng Liu, Biao Zhang, Zongxiang Tang, Elisa Hughes, Rebecca W Doerge, Teresa J Hughes, Jianxin Ma
BMC Genomics. 2014; 15: 18. Published online Jan 10, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-18
PMCID:
PMC3893405
Andreas Werner, Simon Cockell, Jane Falconer, Mark Carlile, Sammer Alnumeir, John Robinson
BMC Genomics. 2014; 15: 19. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-19
PMCID:
PMC3898206
Rishi Aryal, Guru Jagadeeswaran, Yun Zheng, Qingyi Yu, Ramanjulu Sunkar, Ray Ming
BMC Genomics. 2014; 15: 20. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-20
PMCID:
PMC3916515
Silvia Picossi, Enrique Flores, Antonia Herrero
BMC Genomics. 2014; 15: 22. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-22
PMCID:
PMC3898017
Michelle Sait, Morag Livingstone, Ewan M Clark, Nick Wheelhouse, Lucy Spalding, Bryan Markey, Simone Magnino, Frederick A Lainson, Garry SA Myers, David Longbottom
BMC Genomics. 2014; 15: 23. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-23
PMCID:
PMC3932018
Nicholas Hatzirodos, Helen F Irving-Rodgers, Katja Hummitzsch, Margaret L Harland, Stephanie E Morris, Raymond J Rodgers
BMC Genomics. 2014; 15: 24. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-24
PMCID:
PMC3898003
Hongjun Liu, Cheng Qin, Zhe Chen, Tao Zuo, Xuerong Yang, Huangkai Zhou, Meng Xu, Shiliang Cao, Yaou Shen, Haijian Lin, Xiujing He, Yinchao Zhang, Lujiang Li, Haiping Ding, Thomas Lübberstedt, Zhiming Zhang, Guangtang Pan
BMC Genomics. 2014; 15: 25. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-25
PMCID:
PMC3901417
Andrea I Moreno Switt, Alexis D Andrus, Matthew L Ranieri, Renato H Orsi, Reid Ivy, Henk C den Bakker, Nicole H Martin, Martin Wiedmann, Kathryn J Boor
BMC Genomics. 2014; 15: 26. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-26
PMCID:
PMC3902026
Attia Fatima, Sinead Waters, Padraig O’Boyle, Cathal Seoighe, Dermot G Morris
BMC Genomics. 2014; 15: 28. Published online Jan 15, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-28
PMCID:
PMC3902422
Anuradha Singh, Shrikant Mantri, Monica Sharma, Ashok Chaudhury, Rakesh Tuli, Joy Roy
BMC Genomics. 2014; 15: 29. Published online Jan 16, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-29
PMCID:
PMC3897974
Jung H Kim, Maureen A Sartor, Laura S Rozek, Christopher Faulk, Olivia S Anderson, Tamara R Jones, Muna S Nahar, Dana C Dolinoy
BMC Genomics. 2014; 15: 30. Published online Jan 17, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-30
PMCID:
PMC3902427
Benjamin T Grimes, Awa K Sisay, Hyrum D Carroll, A Bruce Cahoon
BMC Genomics. 2014; 15: 31. Published online Jan 17, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-31
PMCID:
PMC3898247
Gong-Hua Lin, Kun Wang, Xiao-Gong Deng, Eviatar Nevo, Fang Zhao, Jian-Ping Su, Song-Chang Guo, Tong-Zuo Zhang, Huabin Zhao
BMC Genomics. 2014; 15: 32. Published online Jan 17, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-32
PMCID:
PMC3898070
Rick Jansen, Sandra Batista, Andrew I Brooks, Jay A Tischfield, Gonneke Willemsen, Gerard van Grootheest, Jouke-Jan Hottenga, Yuri Milaneschi, Hamdi Mbarek, Vered Madar, Wouter Peyrot, Jacqueline M Vink, Cor L Verweij, Eco JC de Geus, Johannes H Smit, Fred A Wright, Patrick F Sullivan, Dorret I Boomsma, Brenda WJH Penninx
BMC Genomics. 2014; 15: 33. Published online Jan 17, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-33
PMCID:
PMC3904696
Yan-Yan Wang, Bin Liu, Xin-Yu Zhang, Qi-Ming Zhou, Tao Zhang, Hui Li, Yu-Fei Yu, Xiao-Ling Zhang, Xi-Yan Hao, Meng Wang, Lei Wang, Jiang-Chun Wei
BMC Genomics. 2014; 15: 34. Published online Jan 17, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-34
PMCID:
PMC3897900
Masahiro Uesaka, Osamu Nishimura, Yasuhiro Go, Kinichi Nakashima, Kiyokazu Agata, Takuya Imamura
BMC Genomics. 2014; 15: 35. Published online Jan 17, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-35
PMCID:
PMC3898825
Jorge F Vázquez-Castellanos, Rodrigo García-López, Vicente Pérez-Brocal, Miguel Pignatelli, Andrés Moya
BMC Genomics. 2014; 15: 37. Published online Jan 18, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-37
PMCID:
PMC3901335
Yu-Ching Su, Fredrik Resman, Franziska Hörhold, Kristian Riesbeck
BMC Genomics. 2014; 15: 38. Published online Jan 18, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-38
PMCID:
PMC3928620
Gennady Margolin, Pavel P Khil, Joongbaek Kim, Marina A Bellani, R Daniel Camerini-Otero
BMC Genomics. 2014; 15: 39. Published online Jan 18, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-39
PMCID:
PMC3906902
Nicholas Hatzirodos, Katja Hummitzsch, Helen F Irving-Rodgers, Margaret L Harland, Stephanie E Morris, Raymond J Rodgers
BMC Genomics. 2014; 15: 40. Published online Jan 18, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-40
PMCID:
PMC3898078
Sanyuan Ma, Xiaogang Wang, Yuanyuan Liu, Jie Gao, Shengling Zhang, Run Shi, Jiasong Chang, Ping Zhao, Qingyou Xia
BMC Genomics. 2014; 15: 41. Published online Jan 18, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-41
PMCID:
PMC3933007
Dan Zhou, Donghui Zhang, Guohui Ding, Linna Shi, Qing Hou, Yuting Ye, Yang Xu, Huayun Zhou, Chunrong Xiong, Shengdi Li, Jing Yu, Shanchao Hong, Xinyou Yu, Ping Zou, Chen Chen, Xuelian Chang, Weijie Wang, Yuan Lv, Yan Sun, Lei Ma, Bo Shen, Changliang Zhu
BMC Genomics. 2014; 15: 42. Published online Jan 18, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-42
PMCID:
PMC3901762
Md Munir Hossain, Dawit Tesfaye, Dessie Salilew-Wondim, Eva Held, Maren J Pröll, Franca Rings, Gregor Kirfel, Christian Looft, Ernst Tholen, Jasim Uddin, Karl Schellander, Michael Hoelker
BMC Genomics. 2014; 15: 43. Published online Jan 18, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-43
PMCID:
PMC3904697
Gareth B Gillard, Daniel J Garama, Chris M Brown
BMC Genomics. 2014; 15: 45. Published online Jan 20, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-45
PMCID:
PMC3898728
Yoshinori Fukasawa, Ross KK Leung, Stephen KW Tsui, Paul Horton
BMC Genomics. 2014; 15: 46. Published online Jan 20, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-46
PMCID:
PMC3906766
Ying Bai, Jin-Ming Huang, Gang Liu, Ji-Bin Zhang, Jian-Ying Wang, Cheng-Kun Liu, Mei-Ying Fang
BMC Genomics. 2014; 15: 47. Published online Jan 20, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-47
PMCID:
PMC3901342
Rebecca A Rolfe, Niamh C Nowlan, Elaine M Kenny, Paul Cormican, Derek W Morris, Patrick J Prendergast, Daniel Kelly, Paula Murphy
BMC Genomics. 2014; 15: 48. Published online Jan 20, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-48
PMCID:
PMC3905281
Peter JI Ellis, Tiffany J Morris, Benjamin M Skinner, Carole A Sargent, Mark H Vickers, Peter D Gluckman, Stewart Gilmour, Nabeel A Affara
BMC Genomics. 2014; 15: 49. Published online Jan 21, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-49
PMCID:
PMC3899603
Yejun Wang, Xiaowei Wei, Hongxia Bao, Shu-Lin Liu
BMC Genomics. 2014; 15: 50. Published online Jan 21, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-50
PMCID:
PMC3915618
Pablo Ivan Pereira Ramos, Renata Christina Picão, Luiz Gonzaga Paula de Almeida, Nicholas Costa B Lima, Raquel Girardello, Ana Carolina P Vivan, Danilo E Xavier, Fernando G Barcellos, Marsileni Pelisson, Eliana C Vespero, Claudine Médigue, Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos, Ana Cristina Gales, Marisa Fabiana Nicolás
BMC Genomics. 2014; 15: 54. Published online Jan 22, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-54
PMCID:
PMC3904158
Chatchai Kosawang, Magnus Karlsson, Dan Funck Jensen, Adiphol Dilokpimol, David B Collinge
BMC Genomics. 2014; 15: 55. Published online Jan 22, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-55
PMCID:
PMC3902428
Kasra Khamooshi, Patricia Sikorski, Nuo Sun, Richard Calderone, Dongmei Li
BMC Genomics. 2014; 15: 56. Published online Jan 22, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-56
PMCID:
PMC3904162
Andrea L Kocmarek, Moira M Ferguson, Roy G Danzmann
BMC Genomics. 2014; 15: 57. Published online Jan 22, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-57
PMCID:
PMC3931318
Angelika Agdestein, Anya Jones, Arnar Flatberg, Tone B Johansen, Inger Austrheim Heffernan, Berit Djønne, Anthony Bosco, Ingrid Olsen
BMC Genomics. 2014; 15: 58. Published online Jan 23, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-58
PMCID:
PMC3906092
Hicham Filali, Inmaculada Martín-Burriel, Frank Harders, Luis Varona, Carlos Hedman, Diego R Mediano, Marta Monzón, Alex Bossers, Juan J Badiola, Rosa Bolea
BMC Genomics. 2014; 15: 59. Published online Jan 23, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-59
PMCID:
PMC3906094
Wenqin Wang, Yongrui Wu, Joachim Messing
BMC Genomics. 2014; 15: 60. Published online Jan 23, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-60
PMCID:
PMC3933069
Wen-qin Fu, Zhi-gang Zhao, Xian-hong Ge, Li Ding, Zai-yun Li
BMC Genomics. 2014; 15: 61. Published online Jan 23, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-61
PMCID:
PMC3930543
Lesley-Ann Raven, Benjamin G Cocks, Ben J Hayes
BMC Genomics. 2014; 15: 62. Published online Jan 24, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-62
PMCID:
PMC3905911
Danielle C Cardoso, Juliana C Martinati, Poliana F Giachetto, Ramon O Vidal, Marcelo F Carazzolle, Lilian Padilha, Oliveiro Guerreiro-Filho, Mirian P Maluf
BMC Genomics. 2014; 15: 66. Published online Jan 24, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-66
PMCID:
PMC3924705
Andrzej K Noyszewski, Farhad Ghavami, Loai M Alnemer, Ali Soltani, Yong Q Gu, Naxin Huo, Steven Meinhardt, Penny MA Kianian, Shahryar F Kianian
BMC Genomics. 2014; 15: 67. Published online Jan 25, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-67
PMCID:
PMC3942274
Yanfang Yang, Hainan Zhao, Roberto A Barrero, Baohong Zhang, Guiling Sun, Iain W Wilson, Fuliang Xie, Kevin D Walker, Joshua W Parks, Robert Bruce, Guangwu Guo, Li Chen, Yong Zhang, Xin Huang, Qi Tang, Hongwei Liu, Matthew I Bellgard, Deyou Qiu, Jinsheng Lai, Angela Hoffman
BMC Genomics. 2014; 15: 69. Published online Jan 25, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-69
PMCID:
PMC3925984
Jan A Mennigen, Christopher J Martyniuk, Iban Seiliez, Stéphane Panserat, Sandrine Skiba-Cassy
BMC Genomics. 2014; 15: 70. Published online Jan 27, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-70
PMCID:
PMC3914182
Claire Glister, Nicholas Hatzirodos, Katja Hummitzsch, Philip G Knight, Raymond J Rodgers
BMC Genomics. 2014; 15: 72. Published online Jan 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-72
PMCID:
PMC3906957
Wei Gao, Hai-Xi Sun, Hongbin Xiao, Guanghong Cui, Matthew L Hillwig, Alana Jackson, Xiao Wang, Ye Shen, Nan Zhao, Liangxiao Zhang, Xiu-Jie Wang, Reuben J Peters, Luqi Huang
BMC Genomics. 2014; 15: 73. Published online Jan 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-73
PMCID:
PMC3913955
Andreas Herbst, Vindi Jurinovic, Stefan Krebs, Susanne E Thieme, Helmut Blum, Burkhard Göke, Frank T Kolligs
BMC Genomics. 2014; 15: 74. Published online Jan 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-74
PMCID:
PMC3909937
Amy L Toth, John F Tooker, Srihari Radhakrishnan, Robert Minard, Michael T Henshaw, Christina M Grozinger
BMC Genomics. 2014; 15: 75. Published online Jan 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-75
PMCID:
PMC3922164
Yong-Mei Bi, Ann Meyer, Gregory S Downs, Xuejiang Shi, Ashraf El-kereamy, Lewis Lukens, Steven J Rothstein
BMC Genomics. 2014; 15: 77. Published online Jan 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-77
PMCID:
PMC3912931
Shuo Zhang, Chanjuan Tang, Qiang Zhao, Jing Li, Lifang Yang, Lufeng Qie, Xingke Fan, Lin Li, Ning Zhang, Meicheng Zhao, Xiaotong Liu, Yang Chai, Xue Zhang, Hailong Wang, Yingtao Li, Wen Li, Hui Zhi, Guanqing Jia, Xianmin Diao
BMC Genomics. 2014; 15: 78. Published online Jan 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-78
PMCID:
PMC3930901
Yulin Chen, Lin Guo, Jiekai Chen, Xiangjie Zhao, Weichen Zhou, Cheng Zhang, Jiucun Wang, Li Jin, Duanqing Pei, Feng Zhang
BMC Genomics. 2014; 15: 79. Published online Jan 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-79
PMCID:
PMC3912500
Ai-Ru Hsieh, Su-Wei Chang, Pei-Lung Chen, Chen-Chung Chu, Ching-Lin Hsiao, Wei-Shiung Yang, Chien-Ching Chang, Jer-Yuarn Wu, Yuan-Tsong Chen, Tien-Chun Chang, Cathy SJ Fann
BMC Genomics. 2014; 15: 81. Published online Jan 29, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-81
PMCID:
PMC3909910
Haoyang Cai, Nitin Kumar, Homayoun C Bagheri, Christian von Mering, Mark D Robinson, Michael Baudis
BMC Genomics. 2014; 15: 82. Published online Jan 29, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-82
PMCID:
PMC3909908
Rati Sinha, Leanne A Pearson, Timothy W Davis, Julia Muenchhoff, Ryanbi Pratama, Aaron Jex, Michele A Burford, Brett A Neilan
BMC Genomics. 2014; 15: 83. Published online Jan 29, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-83
PMCID:
PMC3922686
Chris Bizon, Michael Spiegel, Scott A Chasse, Ian R Gizer, Yun Li, Ewa P Malc, Piotr A Mieczkowski, Josh K Sailsbery, Xiaoshu Wang, Cindy L Ehlers, Kirk C Wilhelmsen
BMC Genomics. 2014; 15: 85. Published online Jan 30, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-85
PMCID:
PMC3914019
Xianyong Yin, Nathan E Wineinger, Hui Cheng, Yong Cui, Fusheng Zhou, Xianbo Zuo, Xiaodong Zheng, Sen Yang, Nicholas J Schork, Xuejun Zhang
BMC Genomics. 2014; 15: 87. Published online Jan 30, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-87
PMCID:
PMC3909441
Santiyagu M Savarimuthu Francis, Morgan R Davidson, Maxine E Tan, Casey M Wright, Belinda E Clarke, Edwina E Duhig, Rayleen V Bowman, Nicholas K Hayward, Kwun M Fong, Ian A Yang
BMC Genomics. 2014; 15: 88. Published online Jan 30, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-88
PMCID:
PMC3922660
Kory C Douglas, Xu Wang, Madhuri Jasti, Abigail Wolff, John L VandeBerg, Andrew G Clark, Paul B Samollow
BMC Genomics. 2014; 15: 89. Published online Jan 31, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-89
PMCID:
PMC3912494
Ross D Houston, John B Taggart, Timothé Cézard, Michaël Bekaert, Natalie R Lowe, Alison Downing, Richard Talbot, Stephen C Bishop, Alan L Archibald, James E Bron, David J Penman, Alessandro Davassi, Fiona Brew, Alan E Tinch, Karim Gharbi, Alastair Hamilton
BMC Genomics. 2014; 15: 90. Published online Feb 6, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-90
PMCID:
PMC3923896
Susana Graciela Kalko, Sonia Paco, Cristina Jou, Maria Angels Rodríguez, Marija Meznaric, Mihael Rogac, Maja Jekovec-Vrhovsek, Monica Sciacco, Maurizio Moggio, Gigliola Fagiolari, Boel De Paepe, Linda De Meirleir, Isidre Ferrer, Manel Roig-Quilis, Francina Munell, Julio Montoya, Ester López-Gallardo, Eduardo Ruiz-Pesini, Rafael Artuch, Raquel Montero, Ferran Torner, Andres Nascimento, Carlos Ortez, Jaume Colomer, Cecilia Jimenez-Mallebrera
BMC Genomics. 2014; 15: 91. Published online Feb 1, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-91
PMCID:
PMC3937154
Narasimharao Nalabothula, Graham McVicker, John Maiorano, Rebecca Martin, Jonathan K Pritchard, Yvonne N Fondufe-Mittendorf
BMC Genomics. 2014; 15: 92. Published online Feb 1, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-92
PMCID:
PMC3928079
Liang Li, Brooke L Fridley, Krishna Kalari, Nifang Niu, Gregory Jenkins, Anthony Batzler, Ryan P Abo, Daniel Schaid, Liewei Wang
BMC Genomics. 2014; 15: 93. Published online Feb 1, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-93
PMCID:
PMC3930546
Cheng Wang, Yuanda Lv, Wentin Xu, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo
BMC Genomics. 2014; 15: 94. Published online Feb 1, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-94
PMCID:
PMC3925256
Dohyun Han, Sungyoon Moon, Yikwon Kim, Hophil Min, Youngsoo Kim
BMC Genomics. 2014; 15: 95. Published online Feb 4, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-95
PMCID:
PMC3938046
Kenneth G Frey, Jesus Enrique Herrera-Galeano, Cassie L Redden, Truong V Luu, Stephanie L Servetas, Alfred J Mateczun, Vishwesh P Mokashi, Kimberly A Bishop-Lilly
BMC Genomics. 2014; 15: 96. Published online Feb 4, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-96
PMCID:
PMC3922542
Nestor Zaburannyi, Mariia Rabyk, Bohdan Ostash, Victor Fedorenko, Andriy Luzhetskyy
BMC Genomics. 2014; 15: 97. Published online Feb 5, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-97
PMCID:
PMC3937824
Bernarda Calla, Brian Hall, Shaobin Hou, Scott M Geib
BMC Genomics. 2014; 15: 98. Published online Feb 5, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-98
PMCID:
PMC3923235
Laura Naranjo, Manuel Talón, Concha Domingo
BMC Genomics. 2014; 15: 101. Published online Feb 5, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-101
PMCID:
PMC3922420
Fu Wang, Jing Xiao, Wei Cong, Ang Li, Fulan Wei, Junji Xu, Chunmei Zhang, Zhipeng Fan, Junqi He, Songlin Wang
BMC Genomics. 2014; 15: 103. Published online Feb 6, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-103
PMCID:
PMC3937075
Hui Liu, Micha Bayer, Arnis Druka, Joanne R Russell, Christine A Hackett, Jesse Poland, Luke Ramsay, Pete E Hedley, Robbie Waugh
BMC Genomics. 2014; 15: 104. Published online Feb 6, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-104
PMCID:
PMC3922333
Kristina Krassovsky, Steven Henikoff
BMC Genomics. 2014; 15: 105. Published online Feb 6, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-105
PMCID:
PMC3922421
Sergiu Netotea, David Sundell, Nathaniel R Street, Torgeir R Hvidsten
BMC Genomics. 2014; 15: 106. Published online Feb 6, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-106
PMCID:
PMC3925997
Jinghua Yang, Ning Song, Xuan Zhao, Xiaohua Qi, Zhongyuan Hu, Mingfang Zhang
BMC Genomics. 2014; 15: 107. Published online Feb 6, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-107
PMCID:
PMC3925957
Gota Morota, Rostam Abdollahi-Arpanahi, Andreas Kranis, Daniel Gianola
BMC Genomics. 2014; 15: 109. Published online Feb 7, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-109
PMCID:
PMC3922252
Jian Han, Jinggui Fang, Chen Wang, Yanlei Yin, Xin Sun, Xiangpeng Leng, Changnian Song
BMC Genomics. 2014; 15: 111. Published online Feb 8, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-111
PMCID:
PMC3937062
Chun Luo, Qinglin Zhang, Zhengrong Luo
BMC Genomics. 2014; 15: 112. Published online Feb 8, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-112
PMCID:
PMC3922992
Xiang-Peng Yue, Chad Dechow, Ti-Cheng Chang, James Melton DeJarnette, Clifton Eugene Marshall, Chu-Zhao Lei, Wan-Sheng Liu
BMC Genomics. 2014; 15: 113. Published online Feb 8, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-113
PMCID:
PMC3924399
Keke Liu, Weiwei Zhang, Yiling Lai, Meichun Xiang, Xiuna Wang, Xinyu Zhang, Xingzhong Liu
BMC Genomics. 2014; 15: 114. Published online Feb 8, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-114
PMCID:
PMC3924618
Chao Liang, Xuan Liu, Yuzhe Sun, Siu-Ming Yiu, Boon Leong Lim
BMC Genomics. 2014; 15: 116. Published online Feb 10, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-116
PMCID:
PMC3925372
Yuangen Yao, Lili Ma, Qiong Jia, Wankun Deng, Zexian Liu, Yuanwei Zhang, Jian Ren, Yu Xue, Haibo Jia, Qing Yang
BMC Genomics. 2014; 15: 117. Published online Feb 10, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-117
PMCID:
PMC3932949
Erin M Hill-Burns, William T Wissemann, Taye H Hamza, Stewart A Factor, Cyrus P Zabetian, Haydeh Payami
BMC Genomics. 2014; 15: 118. Published online Feb 10, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-118
PMCID:
PMC3925254
Yulia A Medvedeva, Abdullah M Khamis, Ivan V Kulakovskiy, Wail Ba-Alawi, Md Shariful I Bhuyan, Hideya Kawaji, Timo Lassmann, Matthias Harbers, Alistair RR Forrest, Vladimir B Bajic
BMC Genomics. 2014; 15: 119. Published online Mar 26, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-119
PMCID:
PMC3986887
Morten Rye, Geir Kjetil Sandve, Carsten O Daub, Hideya Kawaji, Piero Carninci, Alistair RR Forrest, Finn Drabløs
BMC Genomics. 2014; 15: 120. Published online Mar 26, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-120
PMCID:
PMC3986914
Shree P Pandey, Jonathan A Winkler, Hu Li, Diogo M Camacho, James J Collins, Graham C Walker
BMC Genomics. 2014; 15: 121. Published online Feb 11, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-121
PMCID:
PMC3933206
Renny Lee, Hugo Lai, Shehre Banoo Malik, Juan F Saldarriaga, Patrick J Keeling, Claudio H Slamovits
BMC Genomics. 2014; 15: 122. Published online Feb 11, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-122
PMCID:
PMC3942190
Lukasz Dziewit, Jakub Czarnecki, Daniel Wibberg, Monika Radlinska, Paulina Mrozek, Michal Szymczak, Andreas Schlüter, Alfred Pühler, Dariusz Bartosik
BMC Genomics. 2014; 15: 124. Published online Feb 12, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-124
PMCID:
PMC3925955
Ariadna Peremarti, Caterina Marè, Alessio Aprile, Enrica Roncaglia, Luigi Cattivelli, Dolors Villegas, Conxita Royo
BMC Genomics. 2014; 15: 125. Published online Feb 12, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-125
PMCID:
PMC3937041
Jorge Duarte, Nathalie Rivière, Alain Baranger, Grégoire Aubert, Judith Burstin, Laurent Cornet, Clément Lavaud, Isabelle Lejeune-Hénaut, Jean-Pierre Martinant, Jean-Philippe Pichon, Marie-Laure Pilet-Nayel, Gilles Boutet
BMC Genomics. 2014; 15: 126. Published online Feb 12, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-126
PMCID:
PMC3925251
Bharat Panwar, Amit Arora, Gajendra PS Raghava
BMC Genomics. 2014; 15: 127. Published online Feb 13, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-127
PMCID:
PMC3925371
Cormac J Whelehan, Anne Barry-Reidy, Kieran G Meade, P David Eckersall, Aspinas Chapwanya, Fernando Narciandi, Andrew T Lloyd, Cliona O’Farrelly
BMC Genomics. 2014; 15: 128. Published online Feb 13, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-128
PMCID:
PMC3932039
Caroline PA Skarp-de Haan, Alejandra Culebro, Thomas Schott, Joana Revez, Elke KH Schweda, Marja-Liisa Hänninen, Mirko Rossi
BMC Genomics. 2014; 15: 129. Published online Feb 13, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-129
PMCID:
PMC3928612
Bryan J Cassone, Saranga Wijeratne, Andrew P Michel, Lucy R Stewart, Yuting Chen, Pearlly Yan, Margaret G Redinbaugh
BMC Genomics. 2014; 15: 133. Published online Feb 14, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-133
PMCID:
PMC3929756
Vanessa Corby-Harris, Beryl M Jones, Alexander Walton, Melissa R Schwan, Kirk E Anderson
BMC Genomics. 2014; 15: 134. Published online Feb 15, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-134
PMCID:
PMC3933195
Lan Zhang, Bin Han, Rongli Li, Xiaoshan Lu, Aiying Nie, Lihai Guo, Yu Fang, Mao Feng, Jianke Li
BMC Genomics. 2014; 15: 135. Published online Feb 16, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-135
PMCID:
PMC3942810
Vratislav Šťovíček, Libuše Váchová, Markéta Begany, Derek Wilkinson, Zdena Palková
BMC Genomics. 2014; 15: 136. Published online Feb 17, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-136
PMCID:
PMC3930820
Josue Moura Romao, Weiwu Jin, Maolong He, Tim McAllister, Le Luo Guan
BMC Genomics. 2014; 15: 137. Published online Feb 18, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-137
PMCID:
PMC3930007
Maria Raffaella Ercolano, Adriana Sacco, Francesca Ferriello, Raffaella D’Alessandro, Paola Tononi, Alessandra Traini, Amalia Barone, Elisa Zago, Maria Luisa Chiusano, Genny Buson, Massimo Delledonne, Luigi Frusciante
BMC Genomics. 2014; 15: 138. Published online Feb 18, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-138
PMCID:
PMC3936818
Milena Dürrbaum, Anastasia Yurievna Kuznetsova, Verena Passerini, Silvia Stingele, Gabriele Stoehr, Zuzana Storchová
BMC Genomics. 2014; 15: 139. Published online Feb 18, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-139
PMCID:
PMC3932016
Shou Wang, Tomasz Furmanek, Harald Kryvi, Christel Krossøy, Geir K Totland, Sindre Grotmol, Anna Wargelius
BMC Genomics. 2014; 15: 141. Published online Feb 19, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-141
PMCID:
PMC3943441
Luis A Martínez-López, Neftalí Ochoa-Alejo, Octavio Martínez
BMC Genomics. 2014; 15: 143. Published online Feb 21, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-143
PMCID:
PMC3936869
Qin Peng, Yihui Yuan, Meiying Gao, Xupeng Chen, Biao Liu, Pengming Liu, Yan Wu, Dandan Wu
BMC Genomics. 2014; 15: 144. Published online Feb 21, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-144
PMCID:
PMC3938070
Jianxia Jiang, Meiling Lv, Ying Liang, Zhiming Ma, Jiashu Cao
BMC Genomics. 2014; 15: 146. Published online Feb 21, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-146
PMCID:
PMC3936892
Nur Kholilatul Izzah, Jonghoon Lee, Murukarthick Jayakodi, Sampath Perumal, Mina Jin, Beom-Seok Park, Kyounggu Ahn, Tae-Jin Yang
BMC Genomics. 2014; 15: 149. Published online Feb 22, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-149
PMCID:
PMC3936860
Meeshanthini V Dogan, Bridget Shields, Carolyn Cutrona, Long Gao, Frederick X Gibbons, Ronald Simons, Martha Monick, Gene H Brody, Kai Tan, Steven RH Beach, Robert A Philibert
BMC Genomics. 2014; 15: 151. Published online Feb 22, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-151
PMCID:
PMC3936875
Xin Luo, Minho Chae, Raga Krishnakumar, Charles G Danko, W Lee Kraus
BMC Genomics. 2014; 15: 155. Published online Feb 24, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-155
PMCID:
PMC3945043
Ting Gu, Meng-jin Zhu, Martine Schroyen, Long Qu, Dan Nettleton, Dan Kuhar, Joan K Lunney, Jason W Ross, Shu-hong Zhao, Christopher K Tuggle
BMC Genomics. 2014; 15: 156. Published online Feb 24, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-156
PMCID:
PMC3940021
Michael Boettcher, Andrew Lawson, Viola Ladenburger, Johannes Fredebohm, Jonas Wolf, Jörg D Hoheisel, Christian Frezza, Tomer Shlomi
BMC Genomics. 2014; 15: 158. Published online Feb 25, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-158
PMCID:
PMC3945041
Karthik Krishnan, Zhaowei Ren, Liliana Losada, William C Nierman, Long Jason Lu, David S Askew
BMC Genomics. 2014; 15: 159. Published online Feb 25, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-159
PMCID:
PMC3943501
Heather E Machado, Ginger Jui, Domino A Joyce, Christian RL Reilly, III, David H Lunt, Suzy CP Renn
BMC Genomics. 2014; 15: 161. Published online Feb 26, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-161
PMCID:
PMC3944005
Divine Yufetar Shyntum, Stephanus Nicolaas Venter, Lucy Novungayo Moleleki, Ian Toth, Teresa Ann Coutinho
BMC Genomics. 2014; 15: 163. Published online Feb 26, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-163
PMCID:
PMC3942780
Lyndel W Meinhardt, Gustavo Gilson Lacerda Costa, Daniela PT Thomazella, Paulo José PL Teixeira, Marcelo Falsarella Carazzolle, Stephan C Schuster, John E Carlson, Mark J Guiltinan, Piotr Mieczkowski, Andrew Farmer, Thiruvarangan Ramaraj, Jayne Crozier, Robert E Davis, Jonathan Shao, Rachel L Melnick, Gonçalo AG Pereira, Bryan A Bailey
BMC Genomics. 2014; 15: 164. Published online Feb 27, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-164
PMCID:
PMC3948071
Jun-ya Aoki, Wataru Kai, Yumi Kawabata, Akiyuki Ozaki, Kazunori Yoshida, Tatsuo Tsuzaki, Kanako Fuji, Takashi Koyama, Takashi Sakamoto, Kazuo Araki
BMC Genomics. 2014; 15: 165. Published online Feb 27, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-165
PMCID:
PMC3943507
Kewei Li, Wenpeng Gu, Junrong Liang, Yuchun Xiao, Haiyan Qiu, Haoshu Yang, Xin Wang, Huaiqi Jing
BMC Genomics. 2014; 15: 201. Published online Mar 16, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-201
PMCID:
PMC3995578
Boris Rebolledo-Jaramillo, Ricardo A Alarcon, Valentina I Fernandez, Soraya E Gutierrez
BMC Genomics. 2014; 15: 225. Published online Mar 24, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-225
PMCID:
PMC3984029
Laura Näätsaari, Florian W Krainer, Michael Schubert, Anton Glieder, Gerhard G Thallinger
BMC Genomics. 2014; 15: 227. Published online Mar 24, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-227
PMCID:
PMC3987668
Ekaterina V Medvedeva, Veronika G Dmitrieva, Oksana V Povarova, Svetlana A Limborska, Veronika I Skvortsova, Nikolay F Myasoedov, Lyudmila V Dergunova
BMC Genomics. 2014; 15: 228. Published online Mar 24, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-228
PMCID:
PMC3987924
Andrew T McKenzie, Andrei P Pomerantsev, Inka Sastalla, Craig Martens, Stacy M Ricklefs, Kimmo Virtaneva, Sarah Anzick, Stephen F Porcella, Stephen H Leppla
BMC Genomics. 2014; 15: 229. Published online Mar 25, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-229
PMCID:
PMC3987803
Yuliaxis Ramayo-Caldas, Maria Ballester, Marina RS Fortes, Anna Esteve-Codina, Anna Castelló, Jose L Noguera, Ana I Fernández, Miguel Pérez-Enciso, Antonio Reverter, Josep M Folch
BMC Genomics. 2014; 15: 232. Published online Mar 26, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-232
PMCID:
PMC3987146
Wataru Kai, Kazuharu Nomura, Atushi Fujiwara, Yoji Nakamura, Motoshige Yasuike, Nobuhiko Ojima, Tetsuji Masaoka, Akiyuki Ozaki, Yukinori Kazeto, Koichiro Gen, Jiro Nagao, Hideki Tanaka, Takanori Kobayashi, Mitsuru Ototake
BMC Genomics. 2014; 15: 233. Published online Mar 26, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-233
PMCID:
PMC3986909
Aideen P Killeen, Dermot G Morris, David A Kenny, Michael P Mullen, Michael G Diskin, Sinéad M Waters
BMC Genomics. 2014; 15: 234. Published online Mar 26, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-234
PMCID:
PMC3986929
Marie-Hélène Lessard, Catherine Viel, Brian Boyle, Daniel St-Gelais, Steve Labrie
BMC Genomics. 2014; 15: 235. Published online Mar 26, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-235
PMCID:
PMC3986886
Francisco Martínez-Granero, Miguel Redondo-Nieto, Pilar Vesga, Marta Martín, Rafael Rivilla
BMC Genomics. 2014; 15: 237. Published online Mar 26, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-237
PMCID:
PMC3986905
Louise Brousseau, Alexandra Tinaut, Caroline Duret, Tiange Lang, Pauline Garnier-Gere, Ivan Scotti
BMC Genomics. 2014; 15: 238. Published online Mar 27, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-238
PMCID:
PMC3986928
Hala Badr Khalil, Sabrina C Brunetti, Uyen Minh Pham, Deborah Maret, André Laroche, Patrick J Gulick
BMC Genomics. 2014; 15: 239. Published online Mar 27, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-239
PMCID:
PMC3986672
Vera B Kaiser, Doris Bachtrog
BMC Genomics. 2014; 15: 241. Published online Mar 27, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-241
PMCID:
PMC3986819
Meng-Yao Li, Feng Wang, Zhi-Sheng Xu, Qian Jiang, Jing Ma, Guo-Fei Tan, Ai-Sheng Xiong
BMC Genomics. 2014; 15: 242. Published online Mar 27, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-242
PMCID:
PMC3986682
Xiangyu Fan, Longxiang Xie, Wu Li, Jianping Xie
BMC Genomics. 2014; 15: 243. Published online Mar 27, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-243
PMCID:
PMC3986857
Huilei Xu, John DiCarlo, Ravi Vijaya Satya, Quan Peng, Yexun Wang
BMC Genomics. 2014; 15: 244. Published online Mar 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-244
PMCID:
PMC3986649
Ewelina Rubin, Arnaud Tanguy, Mickael Perrigault, Emmanuelle Pales Espinosa, Bassem Allam
BMC Genomics. 2014; 15: 245. Published online Mar 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-245
PMCID:
PMC3986615
Kathryn E Kemper, Sarah J Saxton, Sunduimijid Bolormaa, Benjamin J Hayes, Michael E Goddard
BMC Genomics. 2014; 15: 246. Published online Mar 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-246
PMCID:
PMC3986643
Lorena Magraner-Pardo, Vicent Pelechano, María Dolores Coloma, Vicente Tordera
BMC Genomics. 2014; 15: 247. Published online Mar 30, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-247
PMCID:
PMC3986647
Benedito Rodrigues da Silva Neto, Patrícia Fernanda Zambuzzi Carvalho, Alexandre Melo Bailão, Wellington Santos Martins, Célia Maria de Almeida Soares, Maristela Pereira
BMC Genomics. 2014; 15: 254. Published online Apr 1, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-254
PMCID:
PMC3975141

Methodology Articles

Yuanyuan Li, David M Umbach, Leping Li
BMC Genomics. 2014; 15: 27. Published online Jan 15, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-27
PMCID:
PMC3903014
Alejandro Panjkovich, Isidre Gibert, Xavier Daura
BMC Genomics. 2014; 15: 36. Published online Jan 17, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-36
PMCID:
PMC3932961
Haroon Naeem, Nicholas C Wong, Zac Chatterton, Matthew K H Hong, John S Pedersen, Niall M Corcoran, Christopher M Hovens, Geoff Macintyre
BMC Genomics. 2014; 15: 51. Published online Jan 22, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-51
PMCID:
PMC3943510
Vinzenz Lange, Irina Böhme, Jan Hofmann, Kathrin Lang, Jürgen Sauter, Bianca Schöne, Patrick Paul, Viviane Albrecht, Johanna M Andreas, Daniel M Baier, Jochen Nething, Ulf Ehninger, Carmen Schwarzelt, Julia Pingel, Gerhard Ehninger, Alexander H Schmidt
BMC Genomics. 2014; 15: 63. Published online Jan 24, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-63
PMCID:
PMC3909933
Xianghong Zhang, Sebastian Müller, Michael Möller, Klaus Huse, Stefan Taudien, Malte Book, Frank Stuber, Matthias Platzer, Marco Groth
BMC Genomics. 2014; 15: 64. Published online Jan 24, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-64
PMCID:
PMC3937106
Andrew C Clarke, Stefan Prost, Jo-Ann L Stanton, W Timothy J White, Matthew E Kaplan, Elizabeth A Matisoo-Smith
BMC Genomics. 2014; 15: 68. Published online Jan 25, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-68
PMCID:
PMC3922791
Marcin Cieślik, Stefan Bekiranov
BMC Genomics. 2014; 15: 76. Published online Jan 28, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-76
PMCID:
PMC3922690
Pavlos Fanis, Ioanna Kousiappa, Marios Phylactides, Marina Kleanthous
BMC Genomics. 2014; 15: 108. Published online Feb 6, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-108
PMCID:
PMC3922441
Pankaj Chopra, Ligia A Papale, Andrew T J White, Andrea Hatch, Ryan M Brown, Mark A Garthwaite, Patrick H Roseboom, Thaddeus G Golos, Stephen T Warren, Reid S Alisch
BMC Genomics. 2014; 15: 131. Published online Feb 13, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-131
PMCID:
PMC3930898
Marius Gheorghe, Marc Snoeck, Michael Emmerich, Thomas Bäck, Jelle J Goeman, Vered Raz
BMC Genomics. 2014; 15: 132. Published online Feb 14, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-132
PMCID:
PMC3930826
Deepti Diwan, Shun Komazaki, Miho Suzuki, Naoto Nemoto, Takuyo Aita, Akiko Satake, Koichi Nishigaki
BMC Genomics. 2014; 15: 142. Published online Feb 19, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-142
PMCID:
PMC3937000
Bonnie LaCroix, Eric R Gamazon, Divya Lenkala, Hae Kyung Im, Paul Geeleher, Dana Ziliak, Nancy J Cox, Rong Stephanie Huang
BMC Genomics. 2014; 15: 292. Published online Apr 16, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-292
PMCID:
PMC3996490

Correction

Zhongtao Zhao, Huiquan Liu, Chenfang Wang, Jin-Rong Xu
BMC Genomics. 2014; 15: 6. Published online Jan 3, 2014. doi: 10.1186/1471-2164-15-6
PMCID:
PMC3893384

Articles from BMC Genomics are provided here courtesy of BioMed Central