Logo of bmcgeneBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Genetics

Volume 16;  2015

Reviewer Acknowledgement

Catherine J Potenski
BMC Genet. 2015; 16: 30. Published online 2015 Mar 25. doi: 10.1186/s12863-015-0164-5
PMCID:
PMC4372328

Software

Zhe Zhang, Xiujin Li, Xiangdong Ding, Jiaqi Li, Qin Zhang
BMC Genet. 2015; 16(1): 10. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12863-015-0173-4
PMCID:
PMC4328615
Randall C Johnson, George W Nelson, Jean-Francois Zagury, Cheryl A Winkler
BMC Genet. 2015; 16: 23. Published online 2015 Mar 7. doi: 10.1186/s12863-015-0179-y
PMCID:
PMC4408589
Yeunjoo E Song, Catherine M Stein, Nathan J Morris
BMC Genet. 2015; 16: 35. Published online 2015 Apr 9. doi: 10.1186/s12863-015-0190-3
PMCID:
PMC4404673

Research Articles

Andreas Benke, Claude Urbany, Benjamin Stich
BMC Genet. 2015; 16: 1. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-014-0153-0
PMCID:
PMC4342226
Herman De Beukelaer, Geert De Meyer, Veerle Fack
BMC Genet. 2015; 16: 2. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-014-0154-z
PMCID:
PMC4332449
Jaemin Kim, Seoae Cho, Kelsey Caetano-Anolles, Heebal Kim, Youn-Chul Ryu
BMC Genet. 2015; 16(1): 3. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-014-0160-1
PMCID:
PMC4314801
Xu Han, Lixuan Gui, Bing Liu, Jing Wang, Yaru Li, Xiayun Dai, Jun Li, Binyao Yang, Gaokun Qiu, Jing Feng, Xiaomin Zhang, Tangchun Wu, Meian He
BMC Genet. 2015; 16(1): 4. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-015-0162-7
PMCID:
PMC4314773
Renyong Guo, Ying Zheng, Jiezuan Yang, Nengneng Zheng
BMC Genet. 2015; 16(1): 5. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-015-0165-4
PMCID:
PMC4314802
Paulina Paczynska, Adrian Grzemski, Maciej Szydlowski
BMC Genet. 2015; 16(1): 6. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-015-0166-3
PMCID:
PMC4318388
Huan Chen, Junquan Xu, Yuxi Zhou, Yong Gao, Guoqing Wang, Jiguang Xia, Michael SY Huen, Wai Ting Siok, Yuyang Jiang, Li Hai Tan, Yimin Sun
BMC Genet. 2015; 16: 7. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12863-015-0172-5
PMCID:
PMC4342093
Clare Edwards, John Canfield, Neil Copes, Andres Brito, Muhammad Rehan, David Lipps, Jessica Brunquell, Sandy D Westerheide, Patrick C Bradshaw
BMC Genet. 2015; 16(1): 8. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12863-015-0167-2
PMCID:
PMC4328591
Reiko Onuki-Nagasaki, Akira Nagasaki, Kazumi Hakamada, Taro QP Uyeda, Masato Miyake, Jun Miyake, Satoshi Fujita
BMC Genet. 2015; 16: 9. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12863-015-0170-7
PMCID:
PMC4365556
Xidong Mu, Guangyuan Hou, Hongmei Song, Peng Xu, Du Luo, Dangen Gu, Meng Xu, Jianren Luo, Jiaen Zhang, Yinchan Hu
BMC Genet. 2015; 16(1): 12. Published online 2015 Feb 11. doi: 10.1186/s12863-015-0175-2
PMCID:
PMC4328836
Steve Michel, Markus A Keller, Mirjam MC Wamelink, Markus Ralser
BMC Genet. 2015; 16: 13. Published online 2015 Feb 11. doi: 10.1186/s12863-015-0171-6
PMCID:
PMC4331311
Wei Hou, Xuefeng Wan, Junwei Fan
BMC Genet. 2015; 16: 14. Published online 2015 Feb 11. doi: 10.1186/s12863-015-0163-6
PMCID:
PMC4342192
Anna Maciąg, Francesco Villa, Anna Ferrario, Chiara Carmela Spinelli, Albino Carrizzo, Alberto Malovini, Annalaura Torella, Chiara Montenero, Attilio Parisi, Gianluigi Condorelli, Carmine Vecchione, Vincenzo Nigro, Annibale Sandro Montenero, Annibale Alessandro Puca
BMC Genet. 2015; 16: 15. Published online 2015 Feb 11. doi: 10.1186/s12863-015-0177-0
PMCID:
PMC4342200
Ina Sternstein, Monika Reissmann, Dorota Maj, Josef Bieniek, Gudrun A Brockmann
BMC Genet. 2015; 16: 16. Published online 2015 Feb 11. doi: 10.1186/s12863-015-0168-1
PMCID:
PMC4330979
Tiantian Jin, Jingtang Chen, Liying Zhu, Yongfeng Zhao, Jinjie Guo, Yaqun Huang
BMC Genet. 2015; 16: 17. Published online 2015 Feb 14. doi: 10.1186/s12863-015-0176-1
PMCID:
PMC4377022
Yi Wang, Chao Yang, Qiaojun Jin, Dongjie Zhou, Shuangshuang Wang, Yuanjie Yu, Long Yang
BMC Genet. 2015; 16: 18. Published online 2015 Feb 15. doi: 10.1186/s12863-015-0178-z
PMCID:
PMC4333251
Xiaoqin Li, Xiuli Wang, Hongge Zhu, Chunling Liu, Xin Zhou, Bing Zhao, Huijie Duan, Jia Yang, Guomin Gu, Yiyi Zhan, Jing Yuan, Kahaer Abuduwaili, Su Qionglu
BMC Genet. 2015; 16: 20. Published online 2015 Feb 28. doi: 10.1186/s12863-015-0181-4
PMCID:
PMC4355454
Sudeep Sahadevan, Ernst Tholen, Christine Große-Brinkhaus, Karl Schellander, Dawit Tesfaye, Martin Hofmann-Apitius, Mehmet Ulas Cinar, Asep Gunawan, Michael Hölker, Christiane Neuhoff
BMC Genet. 2015; 16: 21. Published online 2015 Feb 28. doi: 10.1186/s12863-014-0158-8
PMCID:
PMC4365963
Celia M Pereda, Fabienne Lesueur, Maroulio Pertesi, Nivonirina Robinot, Juan J Lence-Anta, Silvia Turcios, Milagros Velasco, Mae Chappe, Idalmis Infante, Marlene Bustillo, Anabel García, Enora Clero, Constance Xhaard, Yan Ren, Stéphane Maillard, Francesca Damiola, Carole Rubino, Sirced Salazar, Regla Rodriguez, Rosa M Ortiz, Florent de Vathaire
BMC Genet. 2015; 16: 22. Published online 2015 Mar 1. doi: 10.1186/s12863-015-0180-5
PMCID:
PMC4354996
Sonia E Eynard, Jack J Windig, Grégoire Leroy, Rianne van Binsbergen, Mario PL Calus
BMC Genet. 2015; 16: 24. Published online 2015 Mar 12. doi: 10.1186/s12863-015-0185-0
PMCID:
PMC4365517
Bin Yan, Shudong Wang, Huaqian Jia, Xing Liu, Xinzeng Wang
BMC Genet. 2015; 16: 25. Published online 2015 Mar 13. doi: 10.1186/s12863-015-0182-3
PMCID:
PMC4373116
QinBo Qin, Juan Wang, YuDe Wang, Yun Liu, ShaoJun Liu
BMC Genet. 2015; 16: 26. Published online 2015 Mar 13. doi: 10.1186/s12863-015-0186-z
PMCID:
PMC4373122
Rachel L Kember, Benjamin Georgi, Joan E Bailey-Wilson, Dwight Stambolian, Steven M Paul, Maja Bućan
BMC Genet. 2015; 16: 27. Published online 2015 Mar 15. doi: 10.1186/s12863-015-0184-1
PMCID:
PMC4382929
Carmen Leida, Claudio Moser, Cristina Esteras, Ronan Sulpice, John E Lunn, Frank de Langen, Antonio J Monforte, Belen Picó
BMC Genet. 2015; 16: 28. Published online 2015 Mar 19. doi: 10.1186/s12863-015-0183-2
PMCID:
PMC4380257
Lipan Liu, Genlou Sun, Xifeng Ren, Chengdao Li, Dongfa Sun
BMC Genet. 2015; 16: 29. Published online 2015 Mar 20. doi: 10.1186/s12863-015-0187-y
PMCID:
PMC4373040
Kerstin Rohde, Martin Federbusch, Annette Horstmann, Maria Keller, Arno Villringer, Michael Stumvoll, Anke Tönjes, Peter Kovacs, Yvonne Böttcher
BMC Genet. 2015; 16: 31. Published online 2015 Mar 25. doi: 10.1186/s12863-015-0189-9
PMCID:
PMC4379593
Stephanie A Dowell, Vivian de Buffrénil, Sergios-Orestis Kolokotronis, Evon R Hekkala
BMC Genet. 2015; 16: 32. Published online 2015 Mar 28. doi: 10.1186/s12863-015-0188-x
PMCID:
PMC4391116
Chunyan Zhang, Zhiquan Wang, Heather Bruce, Robert Alan Kemp, Patrick Charagu, Younes Miar, Tianfu Yang, Graham Plastow
BMC Genet. 2015; 16: 33. Published online 2015 Apr 7. doi: 10.1186/s12863-015-0192-1
PMCID:
PMC4393631
Genevieve L Wojcik, WH Linda Kao, Priya Duggal
BMC Genet. 2015; 16: 34. Published online 2015 Apr 8. doi: 10.1186/s12863-015-0191-2
PMCID:
PMC4391470
Kevin A Glover, Abdullah S Madhun, Geir Dahle, Anne G E Sørvik, Vidar Wennevik, Øystein Skaala, H Craig Morton, Tom J Hansen, Per G Fjelldal
BMC Genet. 2015; 16: 37. Published online 2015 Apr 11. doi: 10.1186/s12863-015-0193-0
PMCID:
PMC4396060
Jude Eijkeme Obidiegwu, Rena Sanetomo, Kerstin Flath, Eckhard Tacke, Hans-Reinhard Hofferbert, Andrea Hofmann, Birgit Walkemeier, Christiane Gebhardt
BMC Genet. 2015; 16: 38. Published online 2015 Apr 16. doi: 10.1186/s12863-015-0195-y
PMCID:
PMC4407358
Kinley Dorji, Chinawat Yapwattanaphun
BMC Genet. 2015; 16: 39. Published online 2015 Apr 18. doi: 10.1186/s12863-015-0198-8
PMCID:
PMC4407367

Methodology Articles

Laura Grange, Jean-François Bureau, Iryna Nikolayeva, Richard Paul, Kristel Van Steen, Benno Schwikowski, Anavaj Sakuntabhai
BMC Genet. 2015; 16: 11. Published online 2015 Feb 6. doi: 10.1186/s12863-015-0174-3
PMCID:
PMC4341885
Jane Ward, Mariann Rakszegi, Zoltán Bedő, Peter R Shewry, Ian Mackay
BMC Genet. 2015; 16: 19. Published online 2015 Feb 26. doi: 10.1186/s12863-015-0169-0
PMCID:
PMC4348103

Articles from BMC Genetics are provided here courtesy of BioMed Central