Logo of bmcgastBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Gastroenterology

Volume 15;  2015

Case Reports

Xiang Zhu, Huijuan Yong, Li Zhang, Yonghui Huang, Jie Zheng, Cuiling Liu, Dianrong Xiu, Pan Zhang
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 16. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12876-015-0246-x
PMCID:
PMC4337100
Ileana Cocota, Radu Badea, Traian Scridon, Dan L Dumitrascu
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 35. Published online 2015 Mar 21. doi: 10.1186/s12876-015-0258-6
PMCID:
PMC4374579
Julien Vionnet, Manuel Pascual, Haithem Chtioui, Emiliano Giostra, Pietro E Majno, Laurent A Decosterd, Darius Moradpour
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 38. Published online 2015 Mar 26. doi: 10.1186/s12876-015-0259-5
PMCID:
PMC4378015

Reviewer Acknowledgement

Magdalena Morawska
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 13. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12876-015-0238-x
PMCID:
PMC4318201

Study Protocol

María Teresa García-Rodríguez, María del Carmen Piñón-Villar, Beatriz López-Calviño, Alejandra Otero-Ferreiro, Francisco Suárez-López, Manuel Gómez-Gutiérrez, Salvador Pita-Fernández
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 6. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1186/s12876-015-0232-3
PMCID:
PMC4310167
Jimme K Wiggers, Robert JS Coelen, Erik AJ Rauws, Otto M van Delden, Casper HJ van Eijck, Jeroen de Jonge, Robert J Porte, Carlijn I Buis, Cornelis HC Dejong, I Quintus Molenaar, Marc GH Besselink, Olivier RC Busch, Marcel GW Dijkgraaf, Thomas M van Gulik
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 20. Published online 2015 Feb 14. doi: 10.1186/s12876-015-0251-0
PMCID:
PMC4332425

Technical Advance

Noritoshi Kobayashi, Seitaro Watanabe, Kunihiro Hosono, Kensuke Kubota, Atsushi Nakajima, Takashi Kaneko, Kazuya Sugimori, Motohiko Tokuhisa, Ayumu Goto, Ryutaro Mori, Koichi Taniguchi, Ryusei Matsuyama, Itaru Endo, Shin Maeda, Yasushi Ichikawa
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 8. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12876-015-0233-2
PMCID:
PMC4323119

Research Articles

Hiroaki Takahashi, Yoshiaki Arimura, Satoshi Okahara, Junichi Kodaira, Kaku Hokari, Hiroyuki Tsukagoshi, Yasuhisa Shinomura, Masao Hosokawa
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 1. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1186/s12876-014-0226-6
PMCID:
PMC4308850
Won Kyung Kang, Jin Kwon Lee, Seong Taek Oh, Sung Hak Lee, Chan Kwon Jung
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 2. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1186/s12876-015-0227-0
PMCID:
PMC4308857
Angelica Soares, Evandro José Beraldi, Paulo Emílio Botura Ferreira, Roberto Barbosa Bazotte, Nilza Cristina Buttow
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 3. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1186/s12876-015-0228-z
PMCID:
PMC4316644
Karen Lizzete Ramírez-Cervantes, José María Remes-Troche, María del Pilar Milke-García, Viridiana Romero, Luis F Uscanga
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 4. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1186/s12876-015-0229-y
PMCID:
PMC4310198
Masakuni Kobayashi, Kazuki Sumiyama, Yamato Ban, Akira Dobashi, Tomohiko Richard Ohya, Daisuke Aizawa, Shinichi Hirooka, Kiyokazu Nakajima, Hisao Tajiri
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 5. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1186/s12876-015-0230-5
PMCID:
PMC4308917
Phillip Stahl, Carsten Seeschaaf, Patrick Lebok, Asad Kutup, Maximillian Bockhorn, Jakob R Izbicki, Carsten Bokemeyer, Ronald Simon, Guido Sauter, Andreas H Marx
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 7. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12876-015-0231-4
PMCID:
PMC4324419
May-Bente Bengtson, Geir Aamodt, Morten H Vatn, Jennifer R Harris
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 9. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12876-015-0237-y
PMCID:
PMC4321711
Karl Mårild, Timothy I Morgenthaler, Virend K Somers, Suresh Kotagal, Joseph A Murray, Jonas F Ludvigsson
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 10. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12876-015-0236-z
PMCID:
PMC4322544
Fadi Rzouq, Neil Gupta, Sachin Wani, Prateek Sharma, Ajay Bansal, Amit Rastogi
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 11. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12876-015-0234-1
PMCID:
PMC4334853
Feng Qi, Shen Jun, Qiao Yu Qi, Peng Jiang Chen, Geng Xiao Chuan, Zhu Jiong, Xu Jian Rong
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 12. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12876-015-0235-0
PMCID:
PMC4323053
Julián Panés, Chinyu Su, Andrew G Bushmakin, Joseph C Cappelleri, Carla Mamolo, Paul Healey
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 14. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12876-015-0239-9
PMCID:
PMC4323227
Alison De Lima, Boris Galjart, Pieter HA Wisse, Wichor M Bramer, C Janneke van der Woude
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 15. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12876-015-0244-z
PMCID:
PMC4339426
Dong Hoon Baek, Gwang Ha Kim, Do Youn Park, Bong Eun Lee, Hye Kyung Jeon, Won Lim, Geun Am Song
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 17. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12876-015-0249-7
PMCID:
PMC4329662
Kai-Biao Lin, Chien-Lung Chan, Nan-Ping Yang, Robert K Lai, Yuan-Hung Liu, Shun-Zhi Zhu, Ren-Hao Pan
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 18. Published online 2015 Feb 13. doi: 10.1186/s12876-015-0242-1
PMCID:
PMC4329676
Long Cheng, Zhulin Luo, Ke Xiang, Jiandong Ren, Zhu Huang, Lijun Tang, Fuzhou Tian
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 19. Published online 2015 Feb 14. doi: 10.1186/s12876-015-0254-x
PMCID:
PMC4341884
Ying Chen, Renquan Lu, Hui Zheng, Ran Xiao, Jingjing Feng, Hongling Wang, Xiang Gao, Lin Guo
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 21. Published online 2015 Feb 14. doi: 10.1186/s12876-015-0243-0
PMCID:
PMC4331381
Lee-Won Chong, Yi-Chao Hsu, Ting-Fang Lee, Yun Lin, Yung-Tsung Chiu, Kuo-Ching Yang, Jaw-Ching Wu, Yi-Tsau Huang
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 22. Published online 2015 Feb 15. doi: 10.1186/s12876-015-0248-8
PMCID:
PMC4336504
Nuno Almeida, Maria Manuel Donato, José Manuel Romãozinho, Cristina Luxo, Olga Cardoso, Maria Augusta Cipriano, Carol Marinho, Alexandra Fernandes, Carlos Calhau, Carlos Sofia
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 23. Published online 2015 Feb 15. doi: 10.1186/s12876-015-0245-y
PMCID:
PMC4339300
Tasleem Arif, Qazi Masood, Jaswinder Singh, Iffat Hassan
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 24. Published online 2015 Feb 15. doi: 10.1186/s12876-015-0241-2
PMCID:
PMC4339256
Kazuya Okushin, Yu Takahashi, Nobutake Yamamichi, Takeshi Shimamoto, Kenichiro Enooku, Hidetaka Fujinaga, Takeya Tsutsumi, Yoshizumi Shintani, Yoshiki Sakaguchi, Satoshi Ono, Shinya Kodashima, Mitsuhiro Fujishiro, Kyoji Moriya, Hiroshi Yotsuyanagi, Toru Mitsushima, Kazuhiko Koike
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 25. Published online 2015 Feb 19. doi: 10.1186/s12876-015-0247-9
PMCID:
PMC4349671
Feng Gao, Anthony Robert Hobson, Zhan Min Shang, Yan Xiang Pei, Yan Gao, Jian Xin Wang, Wan Nong Huang
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 26. Published online 2015 Feb 19. doi: 10.1186/s12876-015-0253-y
PMCID:
PMC4349612
Masahiro Maruyama, Takayuki Watanabe, Keita Kanai, Takaya Oguchi, Jumpei Asano, Tetsuya Ito, Takashi Muraki, Hideaki Hamano, Norikazu Arakura, Takeshi Uehara, Shigeyuki Kawa
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 28. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1186/s12876-015-0255-9
PMCID:
PMC4364340
Tiemin Zhang, Wei Zhao, Dong Yang, Daxun Piao, Shibo Huang, Yuanyuan Mi, Xianqi Zhao, Jianping Cao, Yujuan Shen, Weizhe Zhang, Aiqin Liu
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 29. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1186/s12876-015-0256-8
PMCID:
PMC4358864
Dong Wei, Jian Cai, Yang Yang, Ting Zhao, Hui Zhang, Changshan Zhang, Yuanyao Zhang, Jianfeng Zhang, Fengbo Cai
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 30. Published online 2015 Mar 18. doi: 10.1186/s12876-015-0257-7
PMCID:
PMC4367911
Young Seok Doh, You Sun Kim, Song I Bae, Jong Pil Im, Jae Hee Cheon, Byong Duk Ye, Ji Won Kim, Young Sook Park, Ji Hyun Lee, Young-Ho Kim, Joo Sung Kim, Dong Soo Han, Won Ho Kim
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 31. Published online 2015 Mar 18. doi: 10.1186/s12876-015-0262-x
PMCID:
PMC4373039
Zhihua Liu, Chao Li, Meijin Huang, Chao Tong, Xingwei Zhang, Lei Wang, Hui Peng, Ping Lan, Peng Zhang, Nanqi Huang, Junsheng Peng, Xiaojian Wu, Yanxing Luo, Huanlong Qin, Liang Kang, Jianping Wang
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 34. Published online 2015 Mar 20. doi: 10.1186/s12876-015-0260-z
PMCID:
PMC4374379
Beatrix Bencsikova, Zbynek Bortlicek, Jana Halamkova, Lenka Ostrizkova, Igor Kiss, Bohuslav Melichar, Tomas Pavlik, Ladislav Dusek, Dalibor Valik, Rostislav Vyzula, Lenka Zdrazilova-Dubska
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 37. Published online 2015 Mar 24. doi: 10.1186/s12876-015-0266-6
PMCID:
PMC4376345

Erratum

Carole Dangoisse, Pierre-François Laterre
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 27. Published online 2015 Feb 26. doi: 10.1186/s12876-015-0252-z
PMCID:
PMC4340627

Retraction Note

Yijie Zhang, Kailian Zheng, Hongli Yan, Gang Jin, Chenghao Shao, Xuyu Zhou, Yingqi Zhou, Tianlin He
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 39. Published online 2015 Mar 26. doi: 10.1186/s12876-015-0265-7
PMCID:
PMC4374575

Articles from BMC Gastroenterology are provided here courtesy of BioMed Central