Logo of bmccancBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Cancer

Volume 15(1);  2015

Case Report

Yukinori Ozaki, Yuji Miura, Shigehiro Koganemaru, Koichi Suyama, Naoko Inoshita, Takeshi Fujii, Masaji Hashimoto, Tetsuo Tamura, Kazuo Takeuchi, Toshimi Takano
BMC Cancer. 2015; 15(1): 16. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1186/s12885-015-1017-3
PMCID:
PMC4307901

Technical Advance

Lauren L Bischel, David J Beebe, Kyung E Sung
BMC Cancer. 2015; 15(1): 12. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12885-015-1007-5
PMCID:
PMC4305264

Research Articles

Sofia Sousa, Seppo Auriola, Jukka Mönkkönen, Jorma Määttä
BMC Cancer. 2015; 15(1): 4. Published online 2015 Jan 15. doi: 10.1186/s12885-015-1005-7
PMCID:
PMC4305237
Yota Kawasaki, Sumiya Ishigami, Takaaki Arigami, Yoshikazu Uenosono, Shigehiro Yanagita, Yasuto Uchikado, Yoshiaki Kita, Yuka Nishizono, Hiroshi Okumura, Akihiro Nakajo, Yuko Kijima, Kosei Maemura, Shoji Natsugoe
BMC Cancer. 2015; 15(1): 5. Published online 2015 Jan 15. doi: 10.1186/s12885-015-1008-4
PMCID:
PMC4302133
Yingying Xu, Zhi Peng, Zhongwu Li, Ming Lu, Jing Gao, Yilin Li, Yanyan Li, Lin Shen
BMC Cancer. 2015; 15(1): 6. Published online 2015 Jan 15. doi: 10.1186/s12885-014-1001-3
PMCID:
PMC4307685
Jennifer Munkley, Nicholas P Lafferty, Gabriela Kalna, Craig N Robson, Hing Y Leung, Prabhakar Rajan, David J Elliott
BMC Cancer. 2015; 15(1): 9. Published online 2015 Jan 16. doi: 10.1186/s12885-015-1012-8
PMCID:
PMC4302442
Lingyan Huang, Chen Chen, Guodong Zhang, Yuanrong Ju, Jianzhong Zhang, Haibo Wang, Jianfeng Li
BMC Cancer. 2015; 15(1): 13. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12885-015-1009-3
PMCID:
PMC4305229
Caren Jayasinghe, Nektaria Simiantonaki, Charles James Kirkpatrick
BMC Cancer. 2015; 15(1): 14. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12885-015-1013-7
PMCID:
PMC4307171
Khurum Khan, Clare Peckitt, Francesco Sclafani, David Watkins, Sheela Rao, Naureen Starling, Vikram Jain, Sachin Trivedi, Susannah Stanway, David Cunningham, Ian Chau
BMC Cancer. 2015; 15(1): 15. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12885-015-1014-6
PMCID:
PMC4305243
Shibao Li, Yingfeng Zhu, Chunguang Ma, Zhenhua Qiu, Xinju Zhang, Zhihua Kang, Zhiyuan Wu, Hua Wang, Xiao Xu, Hu Zhang, Guoqiang Ren, Jianmin Tang, Xiangyu Li, Ming Guan
BMC Cancer. 2015; 15(1): 18. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1186/s12885-015-1025-3
PMCID:
PMC4307617

Debates

Frank Emmert-Streib, Shu-Dong Zhang, Peter Hamilton
BMC Cancer. 2015; 15(1): 7. Published online 2015 Jan 15. doi: 10.1186/s12885-014-1002-2
PMCID:
PMC4298945
Philip Savage
BMC Cancer. 2015; 15(1): 11. Published online 2015 Jan 21. doi: 10.1186/s12885-015-1006-6
PMCID:
PMC4308945

Articles from BMC Cancer are provided here courtesy of BioMed Central