• We are sorry, but NCBI web applications do not support your browser and may not function properly. More information
Logo of bmcamBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Complementary and Alternative Medicine

Volume 14;  2014

Correspondence

Felix H Fischer, George Lewith, Claudia M Witt, Klaus Linde, Klaus von Ammon, Francesco Cardini, Torkel Falkenberg, Vinjar Fønnebø, Helle Johannessen, Bettina Reiter, Bernhard Uehleke, Wolfgang Weidenhammer, Benno Brinkhaus
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 46. Published online Feb 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-46
PMCID:
PMC3931324

Reviewer Acknowledgement

Thomas A Rowles
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 13. Published online Jan 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-13
PMCID:
PMC3898385

Study Protocol

Patricia M Herman, Sally E Dodds, Melanie D Logue, Ivo Abraham, Rick A Rehfeld, Amy J Grizzle, Terry F Urbine, Randy Horwitz, Robert L Crocker, Victoria H Maizes
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 132. Published online Apr 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-132
PMCID:
PMC3984431
Wolfgang Marx, Alexandra L McCarthy, Karin Ried, Luis Vitetta, Daniel McKavanagh, Damien Thomson, Avni Sali, Liz Isenring
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 134. Published online Apr 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-134
PMCID:
PMC3984021

Research Articles

Sixun Guo, Yan Liu, Zhiping Lin, Sheng Tai, Shuo Yin, Gaofeng Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 1. Published online Jan 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-1
PMCID:
PMC3880977
Ni-Ni Chen, Mei Han, Hong Yang, Guo-Yan Yang, Yu-Yi Wang, Xiao-Ke Wu, Jian-Ping Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 2. Published online Jan 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-2
PMCID:
PMC3881498
Chang-Seob Seo, Ohn Soon Kim, Yeji Kim, Hyeun-Kyoo Shin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 3. Published online Jan 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-3
PMCID:
PMC3913954
Cin Kong, Wageeh A Yehye, Noorsaadah Abd Rahman, Man-Wah Tan, Sheila Nathan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 4. Published online Jan 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-4
PMCID:
PMC3893568
Dae Young Yoo, Jung Hoon Choi, Woosuk Kim, Hyo Young Jung, Sung Min Nam, Jong Whi Kim, Yeo Sung Yoon, Ki-Yeon Yoo, Moo-Ho Won, In Koo Hwang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 5. Published online Jan 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-5
PMCID:
PMC3893434
Ulrike Weissenstein, Matthias Kunz, Konrad Urech, Stephan Baumgartner
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 6. Published online Jan 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-6
PMCID:
PMC3893555
Jun J Mao, Tiffany Tan, Susan Q Li, Salimah H Meghani, Karen Glanz, Deborah Bruner
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 7. Published online Jan 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-7
PMCID:
PMC3893614
Chong-Wen Wang, Celia HY Chan, Rainbow TH Ho, Jessie SM Chan, Siu-Man Ng, Cecilia LW Chan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 8. Published online Jan 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-8
PMCID:
PMC3893407
Dongxiao Su, Ruifen Zhang, Fangli Hou, Mingwei Zhang, Jinxin Guo, Fei Huang, Yuanyuan Deng, Zhencheng Wei
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 9. Published online Jan 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-9
PMCID:
PMC3893551
Xihu Lai, Xincong Kang, Luman Zeng, Jian Li, Yan Yang, Dongbo Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 10. Published online Jan 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-10
PMCID:
PMC3893577
Su Hee Jang, Dong Il Kim, Min-Sun Choi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 11. Published online Jan 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-11
PMCID:
PMC3898234
Xi Liu, Liancai Zhu, Jun Tan, Xuemei Zhou, Ling Xiao, Xian Yang, Bochu Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 12. Published online Jan 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-12
PMCID:
PMC3909377
Kwang Hoon Song, Yun Hee Kim, Bu-Yeo Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 14. Published online Jan 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-14
PMCID:
PMC3893506
Wiriyaporn Sumsakul, Tullayakorn Plengsuriyakarn, Wanna Chaijaroenkul, Vithoon Viyanant, Juntra Karbwang, Kesara Na-Bangchang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 15. Published online Jan 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-15
PMCID:
PMC3897931
Mitchell Haas, Darcy Vavrek, Moni B Neradilek, Nayak Polissar
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 16. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-16
PMCID:
PMC3897979
Lung-Chang Lin, Mei-Wen Lee, Ruey-Chang Wei, Hin-Kiu Mok, Rei-Cheng Yang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 17. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-17
PMCID:
PMC3893543
Cheng-Chu Hsieh, Shu-Chen Hsieh, Jen-Hwey Chiu, Ying-Ling Wu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 18. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-18
PMCID:
PMC3928919
Miao Lin, Long Li, Liping Li, Gaurab Pokhrel, Guisheng Qi, Ruiming Rong, Tongyu Zhu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 19. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-19
PMCID:
PMC3893527
Chiang-Shan Niu, Li-Jen Chen, Ho-Shan Niu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 20. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-20
PMCID:
PMC3897963
Kang-Yi Su, Chao Yuan Yu, Ya-Ping Chen, Kuo-Feng Hua, Yi-Lin Sophia Chen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 21. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-21
PMCID:
PMC3900474
Ansam Aly Seif
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 22. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-22
PMCID:
PMC3898005
Yan Teng, Meng-Qi Zhang, Wen Wang, Li-Tao Liu, Li-Ming Zhou, Shi-Kun Miao, Li-Hong Wan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 23. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-23
PMCID:
PMC3898400
Young-Min Kim, Boncho Ku, Chang Jin Jung, Jaeuk U Kim, Young Ju Jeon, Keun Ho Kim, Jong Yeol Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 24. Published online Jan 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-24
PMCID:
PMC3897972
Sujung Yeo, Hyungtaeck Lim, Ilwhan Choe, Sung-Hoon Kim, Sabina Lim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 25. Published online Jan 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-25
PMCID:
PMC3897986
Shulhn-Der Wang, Bor-Chyuan Chen, Shung-Te Kao, Ching-Ju Liu, Chia-Chou Yeh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 26. Published online Jan 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-26
PMCID:
PMC3933236
Henry Francisco Kaadaaga, Judith Ajeani, Sam Ononge, Paul E Alele, Noeline Nakasujja, Yukari C Manabe, Othman Kakaire
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 27. Published online Jan 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-27
PMCID:
PMC3898407
Marc J Weigensberg, Christianne J Lane, Quintilia Ávila, Kati Konersman, Emily Ventura, Tanja Adam, Zohreh Shoar, Michael I Goran, Donna Spruijt-Metz
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 28. Published online Jan 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-28
PMCID:
PMC3931490
Yoshiki Mukudai, Seiji Kondo, Tomoyuki Koyama, Chunnan Li, Seika Banka, Akiko Kogure, Kazunaga Yazawa, Satoru Shintani
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 29. Published online Jan 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-29
PMCID:
PMC3904926
Ying-I Chen, Yu-Wen Cheng, Chung-Yuh Tzeng, Yu-Chen Lee, Yaw-Nan Chang, Shih-Chieh Lee, Chin-Chun Tsai, Jaw-Chyun Chen, Jason Tze-Cheng Tzen, Shih-Liang Chang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 30. Published online Jan 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-30
PMCID:
PMC3898067
Ashraf Ul Kabir, Mehdi Bin Samad, Ninadh Malrina D’Costa, Farjana Akhter, Arif Ahmed, JMA Hannan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 31. Published online Jan 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-31
PMCID:
PMC3900709
Faridah Hussin, Sima Ataollahi Eshkoor, Asmah Rahmat, Fauziah Othman, Abdah Akim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 32. Published online Jan 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-32
PMCID:
PMC3900269
Michael Dushkin, Marina Khrapova, Gennadiy Kovshik, Marina Chasovskikh, Elena Menshchikova, Valeriy Trufakin, Anna Shurlygina, Evgeniy Vereschagin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 33. Published online Jan 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-33
PMCID:
PMC3905158
Hyun-Jung Park, Hyun-Soo Shim, Sun Yong Chung, Tae Hee Lee, Insop Shim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 34. Published online Jan 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-34
PMCID:
PMC3909930
Sik-Won Choi, Kie-In Park, Jeong-Tae Yeon, Byung Jun Ryu, Kwang-Jin Kim, Seong Hwan Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 35. Published online Jan 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-35
PMCID:
PMC3903021
Nurmuhammat Amat, Raziya Amat, Sajida Abdureyim, Parida Hoxur, Zulpiya Osman, Dolkun Mamut, Anake Kijjoa
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 36. Published online Jan 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-36
PMCID:
PMC3904168
Xuying Li, Fan Guo, Qiaomei Zhang, Tingting Huo, Lixin Liu, Haidong Wei, Lize Xiong, Qiang Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 37. Published online Jan 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-37
PMCID:
PMC3907495
Lamiae Belayachi, Clara Aceves-Luquero, Nawel Merghoub, Youssef Bakri, Silvia Fernández de Mattos, Saaïd Amzazi, Priam Villalonga
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 38. Published online Jan 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-38
PMCID:
PMC3916308
Karen J Sherman, Emery R Eaves, Cheryl Ritenbaugh, Clarissa Hsu, Daniel C Cherkin, Judith A Turner
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 39. Published online Jan 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-39
PMCID:
PMC3906834
Sumaira Sahreen, Muhammad Rashid Khan, Rahmat Ali Khan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 40. Published online Jan 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-40
PMCID:
PMC3916826
Elisângela Düsman, Alessandra Paim Berti, Rosinete Gonçalves Mariucci, Nilson Benedito Lopes, Lilian Tatiani Düsman Tonin, Veronica Elisa Pimenta Vicentini
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 41. Published online Jan 31, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-41
PMCID:
PMC3938045
Jingxin Zhou, Hisae Yoshitomi, Tonghua Liu, Boxin Zhou, Wen Sun, Lingling Qin, Xiangyu Guo, Liansha Huang, Lili Wu, Ming Gao
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 42. Published online Feb 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-42
PMCID:
PMC3914011
John E Lewis, Angelica B Melillo, Eduard Tiozzo, Lawrence Chen, Susanna Leonard, Mark Howell, Janelle Diaz, Kathy Gonzalez, Judi M Woolger, Janet Konefal, Elaine Paterson, David Barnes
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 43. Published online Feb 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-43
PMCID:
PMC3916807
Irene A Kretchy, Frances Owusu-Daaku, Samuel Danquah
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 44. Published online Feb 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-44
PMCID:
PMC3936816
Nandita Das, Md Ekramul Islam, Nusrat Jahan, Mohammad Saiful Islam, Alam Khan, Md Rafikul Islam, Mst Shahnaj Parvin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 45. Published online Feb 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-45
PMCID:
PMC3937116
Sumaira Sahreen, Muhammad Rashid Khan, Rahmat Ali Khan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 47. Published online Feb 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-47
PMCID:
PMC3925778
Natália Tribuiani, Alexandro Mateus da Silva, Miriéle Cristina Ferraz, Magali Glauzer Silva, Ana Paula Guerreiro Bentes, Talita Signoreti Graziano, Marcio Galdino dos Santos, José Carlos Cogo, Eliana Aparecida Varanda, Francisco Carlos Groppo, Karina Cogo, Yoko Oshima-Franco
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 48. Published online Feb 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-48
PMCID:
PMC3923311
Abdulaziz M Aleisa, Salim S Al-Rejaie, Hatem M Abuohashish, Mohammed S Ola, Mihir Y Parmar, Mohammed M Ahmed
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 49. Published online Feb 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-49
PMCID:
PMC3922996
Amber Hubbling, Maryanne Reilly-Spong, Mary Jo Kreitzer, Cynthia R Gross
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 50. Published online Feb 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-50
PMCID:
PMC3927626
Marion McGregor, Aaron A Puhl, Christine Reinhart, H Stephen Injeyan, David Soave
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 51. Published online Feb 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-51
PMCID:
PMC3922917
Meenu Katoch, Gurpreet Singh, Sadhna Sharma, Nidhi Gupta, Payare Lal Sangwan, Ajit Kumar Saxena
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 52. Published online Feb 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-52
PMCID:
PMC3930298
Sonja C Lüer, Jeannette Goette, Rolf Troller, Christoph Aebi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 53. Published online Feb 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-53
PMCID:
PMC3927628
Kyu-Tae Jeong, Sun-Gun Kim, Jiean Lee, Young Na Park, Hyo-Hyun Park, Na-Young Park, Keuk-Jun Kim, Hwadong Lee, Youn Ju Lee, Eunkyung Lee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 54. Published online Feb 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-54
PMCID:
PMC3924403
Yin Sim Tor, Latifah Saiful Yazan, Jhi Biau Foo, Nurdin Armania, Yoke Kqueen Cheah, Rasedee Abdullah, Mustapha Umar Imam, Norsharina Ismail, Maznah Ismail
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 55. Published online Feb 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-55
PMCID:
PMC3927215
Jan Schjøtt, Hilde Erdal
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 56. Published online Feb 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-56
PMCID:
PMC3932037
Belen Torondel, David Opare, Bjorn Brandberg, Emma Cobb, Sandy Cairncross
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 57. Published online Feb 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-57
PMCID:
PMC3930822
Jean Paul Dzoyem, Roland T Tchuenguem, Jules R Kuiate, Gerald N Teke, Frederick A Kechia, Victor Kuete
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 58. Published online Feb 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-58
PMCID:
PMC3933192
Lasse Skovgaard, Inge Kryger Pedersen, Marja Verhoef
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 59. Published online Feb 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-59
PMCID:
PMC3942187
Mostafa I Waly, Amani S Al-Rawahi, Marwa Al Riyami, Mohamed A Al-Kindi, Halima K Al-Issaei, Sardar A Farooq, Ahmed Al-Alawi, Mohammad S Rahman
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 60. Published online Feb 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-60
PMCID:
PMC3932801
Thais Guaratini, Denise Brentan Silva, Aline Cavalli Bizaro, Lucas Rossi Sartori, Hans-Ulrich Humpf, Norberto Peporine Lopes, Letícia Veras Costa-Lotufo, João Luis Callegari Lopes
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 61. Published online Feb 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-61
PMCID:
PMC3930555
Guoqing Li, Dan Liu, Shiyu Guo, Masataka Sunagawa, Tadashi Hisamitsu, Yanqing Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 62. Published online Feb 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-62
PMCID:
PMC3938040
Zainul Amiruddin Zakaria, Mohd Hijaz Mohd Sani, Manraj Singh Cheema, Arifah Abdul Kader, Teh Lay Kek, Mohd Zaki Salleh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 63. Published online Feb 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-63
PMCID:
PMC3941974
Toshihisa Onoda, Wei Li, Koji Higai, Kazuo Koike
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 64. Published online Feb 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-64
PMCID:
PMC3936919
Kgomotso Welheminah Lebogo, Matlou Phineas Mokgotho, Victor Patrick Bagla, Thabe Moses Matsebatlela, Vusi Mbazima, Leshwene Jeremiah Shai, Leseilane Mampuru
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 65. Published online Feb 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-65
PMCID:
PMC3941970
Zewdneh Shewamene, Ephrem Engidawork
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 66. Published online Feb 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-66
PMCID:
PMC3933508
Yong Wang, Chun Li, Zhongyang Liu, Tianjiao Shi, Qiyan Wang, Dong Li, Yan Wu, Jing Han, Shuzhen Guo, Binghua Tang, Wei Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 67. Published online Feb 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-67
PMCID:
PMC3933388
E-Chu Huang, Yi Zhao, Guoxun Chen, Seung Joon Baek, Michael F McEntee, Steven Minkin, John P Biggerstaff, Jay Whelan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 68. Published online Feb 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-68
PMCID:
PMC3938081
Guang-Xia Shi, Qian-Qian Li, Cun-Zhi Liu, Jiang Zhu, Lin-Peng Wang, Jing Wang, Li-Li Han, Li-Ping Guan, Meng-Meng Wu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 69. Published online Feb 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-69
PMCID:
PMC3933504
Lilly Baptista Arun, Aarrthy M Arunachalam, Kantha Deivi Arunachalam, Sathesh Kumar Annamalai, Kalaivani Amit Kumar
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 70. Published online Feb 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-70
PMCID:
PMC3936851
Khalid Hussain Janbaz, Javeria Arif, Fatima Saqib, Imran Imran, Muhammad Ashraf, Muhammad Zia-Ul-Haq, Hawa ZE Jaafar, Vincenzo De Feo
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 71. Published online Feb 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-71
PMCID:
PMC3974051
Wan Nuraini Wan Hasan, Mi-Kyoung Kwak, Suzana Makpol, Wan Zurinah Wan Ngah, Yasmin Anum Mohd Yusof
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 72. Published online Feb 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-72
PMCID:
PMC3936848
Lilian FB Amaral, Patricia Moriel, Mary Ann Foglio, Priscila G Mazzola
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 73. Published online Feb 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-73
PMCID:
PMC3940022
Feng Yang, Pu-wei Yuan, Yang-Quan Hao, Zheng-Mao Lu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 74. Published online Feb 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-74
PMCID:
PMC3974048
Caterina Signoretto, Anna Marchi, Anna Bertoncelli, Gloria Burlacchini, Adele Papetti, Carla Pruzzo, Egija Zaura, Peter Lingström, Itzhak Ofek, Jonathan Pratten, David A Spratt, Michael Wilson, Pietro Canepari
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 75. Published online Feb 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-75
PMCID:
PMC3938644
Vikas Kumar, Firoz Anwar, Danish Ahmed, Amita Verma, Aftab Ahmed, Zoheir A Damanhouri, Vatsala Mishra, Pramod W Ramteke, Prakash Chandra Bhatt, Mohd Mujeeb
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 76. Published online Feb 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-76
PMCID:
PMC3936833
Mona S Ellithey, Namrita Lall, Ahmed A Hussein, Debra Meyer
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 77. Published online Feb 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-77
PMCID:
PMC3939812
Jung-Jin Lee, Hyeeun Kwon, Ji-Hye Lee, Dong-Gun Kim, Sang-Hyuk Jung, Jin Yeul Ma
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 78. Published online Feb 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-78
PMCID:
PMC3942327
Laychiluh Bantie, Solomon Assefa, Tilahun Teklehaimanot, Ephrem Engidawork
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 79. Published online Mar 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-79
PMCID:
PMC3943266
Xiaoguang Lu, Xin Kang, Libin Zhan, Chunyu Lv, Zhiwei Fan, Yingli Wang, Robbie Ali, Chang Lv, Siyao Li, Jinhai Mu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 80. Published online Mar 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-80
PMCID:
PMC3974027
Jinling Xue, Guodong Shang, Yoshinori Tanaka, Yasuhiro Saihara, Lingyan Hou, Natalia Velasquez, Wenjun Liu, Yun Lu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 81. Published online Mar 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-81
PMCID:
PMC3944674
Jun-Wu Zhang, Ya-Hui Wei
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 82. Published online Mar 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-82
PMCID:
PMC3943449
Mohammad Zafar Imam, Chandra Datta Sumi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 83. Published online Mar 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-83
PMCID:
PMC3946594
Pooja Gupta, Purva Bhatter, Desiree D’souza, Monica Tolani, Poonam Daswani, Pundarikakshudu Tetali, Tannaz Birdi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 84. Published online Mar 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-84
PMCID:
PMC3946111
Lisa Strouss, Amy Mackley, Ursula Guillen, David A Paul, Robert Locke
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 85. Published online Mar 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-85
PMCID:
PMC3945795
Ying Chen, Yonghong Miao, Liyong Huang, Juxiang Li, Haiyan Sun, Yuanzeng Zhao, Jing Yang, Wenke Zhou
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 86. Published online Mar 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-86
PMCID:
PMC3973866
Sumanta Kumar Naik, Soumitra Mohanty, Avinash Padhi, Rashmirekha Pati, Avinash Sonawane
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 87. Published online Mar 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-87
PMCID:
PMC3975858
Xue Wang, Jun-Ran Kim, Seong-Baek Lee, Young-Joon Kim, Moon Young Jung, Hyung-Wook Kwon, Young-Joon Ahn
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 88. Published online Mar 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-88
PMCID:
PMC3946151
Ming Chu, Ran Ding, Zheng-yun Chu, Ming-bo Zhang, Xiao-yan Liu, Shao-hua Xie, Yan-jun Zhai, Yue-dan Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 89. Published online Mar 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-89
PMCID:
PMC3946165
Hee Kang, Sung-Hyun Park, Jeong-Moon Yun, Tae-Gyu Nam, Young-Eun Kim, Dae-Ok Kim, Youn Jung Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 90. Published online Mar 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-90
PMCID:
PMC3973967
Fang-Pey Chen, Ching-Mao Chang, Shinn-Jang Hwang, Yu-Chun Chen, Fun-Jou Chen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 91. Published online Mar 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-91
PMCID:
PMC3973832
Chin Yi Cheng, Jaung Geng Lin, Shan Yu Su, Nou Ying Tang, Shung Te Kao, Ching Liang Hsieh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 92. Published online Mar 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-92
PMCID:
PMC3975570
Edel Ennis
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 93. Published online Mar 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-93
PMCID:
PMC3973977
Shu-Yih Wu, Wei-Hsin Chen, Ching-Liang Hsieh, Yi-Wen Lin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 96. Published online Mar 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-96
PMCID:
PMC3984709
Liza J Burton, Petrina Barnett, Basil Smith, Rebecca S Arnold, Tamaro Hudson, Kousik Kundu, Niren Murthy, Valerie A Odero-Marah
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 97. Published online Mar 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-97
PMCID:
PMC3984701
Jin-Woo Jeong, Hye Hyeon Lee, Min Ho Han, Gi-Young Kim, Su Hyun Hong, Cheol Park, Yung Hyun Choi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 101. Published online Mar 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-101
PMCID:
PMC3985596
Tengku Ahbrizal Farizal Tengku Ahmad, Faizul Jaafar, Zakiah Jubri, Khairuddin Abdul Rahim, Nor Fadilah Rajab, Suzana Makpol
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 108. Published online Mar 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-108
PMCID:
PMC3974451
Song Yi Park, Yun-Kyoung Lee, Won Sup Lee, Ock Jin Park, Young-Min Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 109. Published online Mar 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-109
PMCID:
PMC3974438
Hung-Jen Lu, Thing-Fong Tzeng, Shorong-Shii Liou, Sheng Da Lin, Ming-Chang Wu, I-Min Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 110. Published online Mar 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-110
PMCID:
PMC3986976
Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Phanit Koomhin, Prasit Suwannalert
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 111. Published online Mar 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-111
PMCID:
PMC3986848
Shashank Kumar, Abhay K Pandey
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 112. Published online Mar 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-112
PMCID:
PMC3973604
Alexandra M Towns, Tinde van Andel
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 113. Published online Mar 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-113
PMCID:
PMC3986651
Xiaoni Liu, Qing Yang, Ganlin Zhang, Yujie Li, Ying Chen, Xiaogang Weng, Yajie Wang, Yiwei Wang, Xiaoxin Zhu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 116. Published online Mar 31, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-116
PMCID:
PMC3976048
Saleh A Mohamed, Yaaser Q Almulaiky, Youssri M Ahmed, Omar AM Al-Bar, Ibrahim H Ibrahim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 119. Published online Apr 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-119
PMCID:
PMC3974154
Nadeem Khan, Arshad Mehmood Abbasi, Ghulam Dastagir, Abdul Nazir, Ghulam Mujtaba Shah, Mohammad Maroof Shah, Munir H Shah
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 122. Published online Apr 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-122
PMCID:
PMC3977958
Farah Hidayah Kamisan, Farhana Yahya, Siti Syariah Mamat, Mohamad Fauzi Fahmi Kamarolzaman, Norhafizah Mohtarrudin, Teh Lay Kek, Mohd Zaki Salleh, Mohd Khairi Hussain, Zainul Amiruddin Zakaria
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 123. Published online Apr 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-123
PMCID:
PMC3986450
Miriam Ortiz, Claudia M Witt, Sylvia Binting, Cornelia Helmreich, Josef Hummelsberger, Florian Pfab, Michael Wullinger, Dominik Irnich, Klaus Linde, Bodo Niggemann, Stefan N Willich, Benno Brinkhaus
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 128. Published online Apr 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-128
PMCID:
PMC3983860
Héctor Isaac Rocha-González, Magali Ramírez-Aguilar, Vinicio Granados-Soto, Juan Gerardo Reyes-García, Jorge Elías Torres-López, Juan Carlos Huerta-Cruz, Andrés Navarrete
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 129. Published online Apr 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-129
PMCID:
PMC3984493
Sirichai Adisakwattana, Thavaree Thilavech, Charoonsri Chusak
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 130. Published online Apr 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-130
PMCID:
PMC3985549

Articles from BMC Complementary and Alternative Medicine are provided here courtesy of BioMed Central