Logo of bmcamBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Complementary and Alternative Medicine

Volume 15;  2015

Case Report

Chiu-Liang Chen, Shin-Lin Chiu, Chiao-Lee Chu, Shou-Jen Lan
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 98. Published online 2015 Mar 31. doi: 10.1186/s12906-015-0633-4
PMCID:
PMC4394411

Reviewer Acknowledgement

Thomas A Rowles
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 89. Published online 2015 Mar 28. doi: 10.1186/s12906-015-0518-6
PMCID:
PMC4375834

Study Protocol

Jing Tao, Ting Rao, Lili Lin, Wei Liu, Zhenkai Wu, Guohua Zheng, Yusheng Su, Jia Huang, Zhengkun Lin, Jinsong Wu, Yunhua Fang, Lidian Chen
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 31. Published online 2015 Feb 25. doi: 10.1186/s12906-015-0555-1
PMCID:
PMC4359558

Research Articles

Shiow-Yunn Sheu, Shin-Rong Ho, Jui-Sheng Sun, Ching-Yun Chen, Cherng-Jyh Ke
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 1. Published online 2015 Jan 24. doi: 10.1186/s12906-015-0520-z
PMCID:
PMC4310028
Caroline Diorio, Tal Schechter, Michelle Lee, Cathy O’Sullivan, Tanya Hesser, Deborah Tomlinson, Janine Piscione, Christine Armstrong, George Tomlinson, Lillian Sung
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 2. Published online 2015 Jan 24. doi: 10.1186/s12906-015-0529-3
PMCID:
PMC4308944
Jing Liu, Peijie Chen, Ru Wang, Yonghong Yuan, Xueqiang Wang, Chunying Li
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 3. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0517-7
PMCID:
PMC4321705
Qiulin Xu, Jingxian Liu, Xiaohua Guo, Youqing Tang, Gengbiao Zhou, Yanan Liu, Qiaobing Huang, Yan Geng, Zhifeng Liu, Lei Su
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 4. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0519-5
PMCID:
PMC4323134
Junhong Gao, Yuxue Zhao, Yumin Wang, Juanjuan Xin, Jingjing Cui, Shuhua Ma, Fengyan Lu, Lianping Qin, Xiaochun Yu
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 5. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0521-y
PMCID:
PMC4323136
Walicyranison Plinio Silva-Rocha, Vitor Luiz de Brito Lemos, Magda Rhayanny Assunção Ferreira, Luiz Alberto Lira Soares, Terezinha Inês Estivalet Svidzisnki, Eveline Pipolo Milan, Guilherme Maranhão Chaves
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 6. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0522-x
PMCID:
PMC4324049
Jin-Woo Jeong, Joo Wan Kim, Sae Kwang Ku, Sung Goo Kim, Ki Young Kim, Gi-Young Kim, Hye Jin Hwang, Byung Woo Kim, Hae Young Chung, Cheol Min Kim, Yung Hyun Choi
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 7. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0523-9
PMCID:
PMC4323209
Vandana Gulati, Pankaj Gulati, Ian H Harding, Enzo A Palombo
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 8. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0524-8
PMCID:
PMC4328078
Halmurat Upur, Yin Chen, Mayila Kamilijiang, Wanli Deng, Xierzhatijiang Sulaiman, Renaguli Aizezi, Xiao Wu, Wuniqiemu Tulake, Abulizi Abudula
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 9. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0526-6
PMCID:
PMC4321703
Yu-Chin Lin, Ching-Wen Chang, Chi-Rei Wu
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 10. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0527-5
PMCID:
PMC4322796
Ahmad Razi Othman, Norhani Abdullah, Syahida Ahmad, Intan Safinar Ismail, Mohamad Pauzi Zakaria
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 11. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0528-4
PMCID:
PMC4330596
Emery R Eaves, Karen J Sherman, Cheryl Ritenbaugh, Clarissa Hsu, Mark Nichter, Judith A Turner, Daniel C Cherkin
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 12. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0531-9
PMCID:
PMC4322442
Mario Alberto Leyva-Peralta, Ramón Enrique Robles-Zepeda, Adriana Garibay-Escobar, Eduardo Ruiz-Bustos, Laura Patricia Alvarez-Berber, Juan Carlos Gálvez-Ruiz
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 13. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0532-8
PMCID:
PMC4321710
Sohair R Fahmy
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 14. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0533-7
PMCID:
PMC4328034
Elham Rouhollahi, Soheil Zorofchian Moghadamtousi, Mohammadjavad Paydar, Mehran Fadaeinasab, Maryam Zahedifard, Maryam Hajrezaie, Omer Abdalla Ahmed Hamdi, Chung Yeng Looi, Mahmood Ameen Abdulla, Khalijah Awang, Zahurin Mohamed
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 15. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0534-6
PMCID:
PMC4323059
Mustafa Ulas, Cemal Orhan, Mehmet Tuzcu, Ibrahim Hanifi Ozercan, Nurhan Sahin, Hasan Gencoglu, James R Komorowski, Kazim Sahin
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 16. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0537-3
PMCID:
PMC4321702
Ji Sook Kang, Il-Whan Choi, Min Ho Han, Su Hyun Hong, Sung Ok Kim, Gi-Young Kim, Hye Jin Hwang, Byung Woo Kim, Byung Tae Choi, Cheol Min Kim, Yung Hyun Choi
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 17. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0538-2
PMCID:
PMC4324402
Mitchell Low, Cheang S Khoo, Gerald Münch, Suresh Govindaraghavan, Nikolaus J Sucher
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 18. Published online 2015 Feb 7. doi: 10.1186/s12906-015-0525-7
PMCID:
PMC4331298
Zewdneh Shewamene, Mohammedberhan Abdelwuhab, Zewdu Birhanu
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 19. Published online 2015 Feb 7. doi: 10.1186/s12906-015-0535-5
PMCID:
PMC4321712
Ania Kania-Richmond, Barb Findlay Reece, Esther Suter, Marja J Verhoef
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 20. Published online 2015 Feb 7. doi: 10.1186/s12906-015-0536-4
PMCID:
PMC4355003
Lucy Selman, Kelly McDermott, DorAnne Donesky, Tracie Citron, Jill Howie-Esquivel
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 21. Published online 2015 Feb 7. doi: 10.1186/s12906-015-0540-8
PMCID:
PMC4324792
Bipransh K Tiwary, Sony Bihani, Anoop Kumar, Ranadhir Chakraborty, Runu Ghosh
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 22. Published online 2015 Feb 7. doi: 10.1186/s12906-015-0543-5
PMCID:
PMC4331178
Guzalnur Abliz, Fatima Mijit, Li Hua, Guzalnur Abdixkur, Tangnur Ablimit, Nurmuhammat Amat, Halmurat Upur
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 23. Published online 2015 Feb 12. doi: 10.1186/s12906-015-0530-x
PMCID:
PMC4331379
Sara Wagner Robb, Kelsey Benson, Lauren Middleton, Christine Meyers, James R Hébert
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 24. Published online 2015 Feb 14. doi: 10.1186/s12906-015-0545-3
PMCID:
PMC4342874
Guy Sedar Singor Njateng, Zhizhi Du, Donatien Gatsing, Arno Rusel Nanfack Donfack, Michel Feussi Talla, Hippolyte Kamdem Wabo, Pierre Tane, Raymond Simplice Mouokeu, Xiaodong Luo, Jules-Roger Kuiate
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 25. Published online 2015 Feb 15. doi: 10.1186/s12906-015-0541-7
PMCID:
PMC4342223
Aungkana Krajarng, Masaya Imoto, Etsu Tashiro, Takahiro Fujimaki, Satoko Shinjo, Ramida Watanapokasin
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 26. Published online 2015 Feb 15. doi: 10.1186/s12906-015-0544-4
PMCID:
PMC4340837
Poramin Chayaratanasin, Manuel Alejandro Barbieri, Nipattra Suanpairintr, Sirichai Adisakwattana
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 27. Published online 2015 Feb 18. doi: 10.1186/s12906-015-0546-2
PMCID:
PMC4337202
Yong Wang, Chun Li, Qiyan Wang, Tianjiao Shi, Jing Wang, Hui Chen, Yan Wu, Jing Han, Shuzhen Guo, Yuanyuan Wang, Wei Wang
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 28. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12906-015-0548-0
PMCID:
PMC4355010
Dongdong Wang, Yun Jiang, Ke Wu, Shu Wang, Yitao Wang
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 29. Published online 2015 Feb 21. doi: 10.1186/s12906-015-0551-5
PMCID:
PMC4337094
Jung Joo Yoon, Yun Jung Lee, So Min Lee, Dae Gill Kang, Ho Sub Lee
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 30. Published online 2015 Feb 22. doi: 10.1186/s12906-015-0542-6
PMCID:
PMC4354744
Muhammad Barkaat Hussain, Abdul Hannan, Naeem Akhtar, Ghulam Qadir Fayyaz, Muhammad Imran, Sidrah Saleem, Imtiaz Ahmed Qureshi
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 32. Published online 2015 Feb 26. doi: 10.1186/s12906-015-0549-z
PMCID:
PMC4355501
Peng Wei, Chen Zhiyu, Tang Xu, Zheng Xiangwei
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 33. Published online 2015 Feb 26. doi: 10.1186/s12906-015-0554-2
PMCID:
PMC4357226
Ihsan Ullah, Fazal Subhan, Muhammad Ayaz, Rehmat Shah, Gowhar Ali, Ikram Ul Haq, Sami Ullah
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 34. Published online 2015 Feb 26. doi: 10.1186/s12906-015-0556-0
PMCID:
PMC4355376
Pakarang Kumkrai, Oratai Weeranantanapan, Nuannoi Chudapongse
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 35. Published online 2015 Feb 27. doi: 10.1186/s12906-015-0552-4
PMCID:
PMC4354750
Xiaomeng Zhang, Jiarui Wu, Bing Zhang
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 36. Published online 2015 Feb 27. doi: 10.1186/s12906-015-0560-4
PMCID:
PMC4355548
Deborah A Kennedy, Bob Bernhardt, Tara Snyder, Viviana Bancu, Kieran Cooley
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 37. Published online 2015 Feb 28. doi: 10.1186/s12906-015-0550-6
PMCID:
PMC4362820
Soo-Jin Jeong, Jung-Im Huh, Hyeun-Kyoo Shin
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 38. Published online 2015 Mar 1. doi: 10.1186/s12906-015-0582-y
PMCID:
PMC4354991
Mohammad Hossein Boskabady, Leila Gholami Mahtaj
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 39. Published online 2015 Mar 3. doi: 10.1186/s12906-015-0574-y
PMCID:
PMC4354995
Abdulaziz MS Alsaad, Colleen Fox, Gideon Koren
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 40. Published online 2015 Mar 5. doi: 10.1186/s12906-015-0585-8
PMCID:
PMC4356057
Lianhong Yin, Lingli Zheng, Lina Xu, Deshi Dong, Xu Han, Yan Qi, Yanyan Zhao, Youwei Xu, Jinyong Peng
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 41. Published online 2015 Mar 5. doi: 10.1186/s12906-015-0579-6
PMCID:
PMC4354738
Jin-Mu Yi, Ok-Sun Bang, No Soo Kim
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 42. Published online 2015 Mar 5. doi: 10.1186/s12906-015-0573-z
PMCID:
PMC4359561
Hyun-Jung Park, Eun-Ju Lim, Rong Jie Zhao, Sa Rang Oh, Ji Wook Jung, Eun-Mi Ahn, Eun Sook Lee, Jin Suk Koo, Hee Young Kim, Suchan Chang, Hyun Soo Shim, Kwang Joong Kim, Young Seob Gwak, Chae Ha Yang
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 43. Published online 2015 Mar 6. doi: 10.1186/s12906-015-0571-1
PMCID:
PMC4354743
Serge Secco Atsafack, Jules-Roger Kuiate, Raymond Simplice Mouokeu, Martin Luther Koanga Mogtomo, Alembert Tiabou Tchinda, Tamokou Jean De Dieu, Huguette Magnifouet Nana, Rébecca Madeleine Ebelle Etame, Lucie Biyiti, Rosalie Annie Ngono Ngane
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 44. Published online 2015 Mar 7. doi: 10.1186/s12906-015-0581-z
PMCID:
PMC4387785
Al-Shwyeh Hussah Abdullah, Abdulkarim Sabo Mohammed, Abdullah Rasedee, Mohamed Elwathig Saeed Mirghani, Mothanna Sadiq Al-Qubaisi
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 45. Published online 2015 Mar 9. doi: 10.1186/s12906-015-0575-x
PMCID:
PMC4369801
Hee-Jeong Jin, Younghwa Baek, Ho-Seok Kim, Jonghyang Ryu, Siwoo Lee
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 46. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1186/s12906-015-0553-3
PMCID:
PMC4378550
Woo-Young Jeon, In-Sik Shin, Hyeun-Kyoo Shin, Mee-Young Lee
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 47. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1186/s12906-015-0561-3
PMCID:
PMC4363060
Salvatore Italia, Helmut Brand, Joachim Heinrich, Dietrich Berdel, Andrea von Berg, Silke Britta Wolfenstetter
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 49. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1186/s12906-015-0569-8
PMCID:
PMC4364567
Shilpee Chaudhary, Kodangala Subraya Chandrashekar, Karkala Sreedhara Ranganath Pai, Manganahalli Manjunath Setty, Raviraj Anand Devkar, Neetinkumar Dnyanoba Reddy, Muhammed Haneefa Shoja
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 50. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1186/s12906-015-0563-1
PMCID:
PMC4364107
Yuqiong Dong, Ya Li, Yafei Sun, Jing Mao, Fengjia Yao, Yange Tian, Lili Wang, Linlin Li, Suyun Li, Jiansheng Li
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 51. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1186/s12906-015-0559-x
PMCID:
PMC4378020
Veronique Verhoeven, Anastasia Van der Auwera, Luc Van Gaal, Roy Remmen, Sandra Apers, Michel Stalpaert, Johan Wens, Nina Hermans
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 52. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1186/s12906-015-0576-9
PMCID:
PMC4364089
Sandy F van Vuuren, Mduduzi N Nkwanyana, Helene de Wet
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 53. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1186/s12906-015-0570-2
PMCID:
PMC4364486
Maizura Mohd Zainudin, Zaiton Zakaria, Nor Anita Megat Mohd Nordin
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 54. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1186/s12906-015-0565-z
PMCID:
PMC4367816
Zhe Shi, Cong Lu, Xiuping Sun, Qiong Wang, Shanguang Chen, Yinghui Li, Lina Qu, Lingling Chen, Lanlan Bu, Duanfang Liao, Xinmin Liu
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 55. Published online 2015 Mar 11. doi: 10.1186/s12906-015-0584-9
PMCID:
PMC4380248
Thongkoon Priengprom, Tipaya Ekalaksananan, Bunkerd Kongyingyoes, Supawadee Suebsasana, Chantana Aromdee, Chamsai Pientong
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 56. Published online 2015 Mar 11. doi: 10.1186/s12906-015-0591-x
PMCID:
PMC4364578
Seun F Akomolafe, Ganiyu Oboh, Afolabi A Akindahunsi, Anthony J Afolayan
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 57. Published online 2015 Mar 12. doi: 10.1186/s12906-015-0547-1
PMCID:
PMC4364579
Nadia Mohd Effendy, Shahrum Abdullah, Mohd Faridz Mod Yunoh, Ahmad Nazrun Shuid
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 58. Published online 2015 Mar 12. doi: 10.1186/s12906-015-0567-x
PMCID:
PMC4364645
Muhammad Usman Amin, Muhammad Khurram, Baharullah Khattak, Jafar Khan
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 59. Published online 2015 Mar 12. doi: 10.1186/s12906-015-0580-0
PMCID:
PMC4364681
Qi Zheng, Tao Yang, Ling Fang, Lei Liu, Haolong Liu, Hui Zhao, Yiyi Zhao, Hongzhu Guo, Yongping Fan, Lei Wang
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 60. Published online 2015 Mar 12. doi: 10.1186/s12906-015-0572-0
PMCID:
PMC4369831
Shao-Ju Chien, Te-Chuan Chen, Hsing-Chun Kuo, Cheng-Nan Chen, Shun-Fu Chang
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 61. Published online 2015 Mar 13. doi: 10.1186/s12906-015-0583-x
PMCID:
PMC4369892
Selvakumar Duraipandi, Vijaya Selvakumar, Ng Yun Er
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 62. Published online 2015 Mar 13. doi: 10.1186/s12906-015-0568-9
PMCID:
PMC4364100
Ambia Khatun, Mohammad Zafar Imam, Md Sohel Rana
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 63. Published online 2015 Mar 13. doi: 10.1186/s12906-015-0558-y
PMCID:
PMC4363189
Farahani Abdul Rahman Sazli, Zakiah Jubri, Mariati Abdul Rahman, Saiful Anuar Karsani, Abdul Gapor Md Top, Wan Zurinah Wan Ngah
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 64. Published online 2015 Mar 13. doi: 10.1186/s12906-015-0590-y
PMCID:
PMC4369828
Ahmed Rezk, Jennifer Nolzen, Hartwig Schepker, Dirk C Albach, Klaudia Brix, Matthias S Ullrich
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 67. Published online 2015 Mar 18. doi: 10.1186/s12906-015-0596-5
PMCID:
PMC4367927
Raul Leal Faria Luiz, Taissa Vieira Machado Vila, João Carlos Palazzo de Mello, Celso Vataru Nakamura, Sonia Rozental, Kelly Ishida
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 68. Published online 2015 Mar 19. doi: 10.1186/s12906-015-0597-4
PMCID:
PMC4369060
Shouyao Liu, Rongguo Wang, Dan Luo, Qianwei Xu, Cheng Xiao, Peng Lin, Zhange Yu, Xuanji Zhao, Rongrong Cai, Jinhui Ma, Qingxi Zhang, Yunting Wang
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 69. Published online 2015 Mar 19. doi: 10.1186/s12906-015-0601-z
PMCID:
PMC4376503
Yu-feng Su, Yu-Chiao Yang, Hseng-Kuang Hsu, Shiuh-Lin Hwang, Kung-Shing Lee, Ann-Shung Lieu, Te-Fu Chan, Chih-Lung Lin
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 70. Published online 2015 Mar 19. doi: 10.1186/s12906-015-0599-2
PMCID:
PMC4378551
Scott Faber, Gregory M Zinn, Andrew Boggess, Timothy Fahrenholz, John C Kern, II, HM Skip Kingston
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 71. Published online 2015 Mar 19. doi: 10.1186/s12906-015-0564-0
PMCID:
PMC4374395
Abirami Natarajan, Shobana Sugumar, Sivakumar Bitragunta, Natarajan Balasubramanyan
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 73. Published online 2015 Mar 20. doi: 10.1186/s12906-015-0588-5
PMCID:
PMC4378231
Karla Stephanie Martinez-Elizalde, Manuel Jimenez-Estrada, Cesar Mateo Flores, Luis Barbo Hernandez, Rocio Rosas-Lopez, Angel Duran-Diaz, Oscar J Nieto-Yañez, Elizabeth Barbosa, Marco Aurelio Rodriguez-Monroy, Margarita Canales-Martinez
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 74. Published online 2015 Mar 21. doi: 10.1186/s12906-015-0602-y
PMCID:
PMC4369878
Ramgopal Mopuri, Muniswamy Ganjayi, Kruthika S Banavathy, Brahma Naidu Parim, Balaji Meriga
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 76. Published online 2015 Mar 24. doi: 10.1186/s12906-015-0598-3
PMCID:
PMC4396074
Yi Shen, Ting Jiang, Rongsheng Wang, Shijun He, Mengru Guo, Jianping Zuo, Dongyi He
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 77. Published online 2015 Mar 24. doi: 10.1186/s12906-015-0566-y
PMCID:
PMC4379732
Alessandro Giuliani, Luca Lorenzini, Marco Alessandri, Roberta Torricella, Vito Antonio Baldassarro, Luciana Giardino, Laura Calzà
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 78. Published online 2015 Mar 24. doi: 10.1186/s12906-015-0593-8
PMCID:
PMC4387590
Carolina Santiago, Kuan-Hon Lim, Hwei-San Loh, Kang Nee Ting
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 79. Published online 2015 Mar 25. doi: 10.1186/s12906-015-0615-6
PMCID:
PMC4376335
Ji Hyung Kim, A-Ram Kim, Hyuk Soon Kim, Hyun Woo Kim, Young Hwan Park, Jueng Soo You, Yeong Min Park, Erk Her, Hyung Sik Kim, Young Mi Kim, Wahn Soo Choi
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 80. Published online 2015 Mar 25. doi: 10.1186/s12906-015-0607-6
PMCID:
PMC4379541
Kang Ding, Yan Wang, Weimin Jiang, Yu Zhang, Hongping Yin, Zhuyuan Fang
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 81. Published online 2015 Mar 25. doi: 10.1186/s12906-015-0619-2
PMCID:
PMC4387585
Ngozi Nwodo, Festus Okoye, Daowan Lai, Abdesammed Debbab, Marcel Kaiser, Reto Brun, Peter Proksch
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 82. Published online 2015 Mar 26. doi: 10.1186/s12906-015-0562-2
PMCID:
PMC4384300
Sadikah Ahmad, Mohd Aspollah Sukari, Nurussaadah Ismail, Intan Safinar Ismail, Ahmad Bustamam Abdul, Mohd Fadzelly Abu Bakar, Nurolaini Kifli, Gwendoline C L Ee
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 83. Published online 2015 Mar 26. doi: 10.1186/s12906-015-0594-7
PMCID:
PMC4391605
Vivek K Bajpai, Yong-Ha Park, MinKyun Na, Sun Chul Kang
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 84. Published online 2015 Mar 26. doi: 10.1186/s12906-015-0626-3
PMCID:
PMC4378383
Michael de Manincor, Alan Bensoussan, Caroline Smith, Paul Fahey, Suzanne Bourchier
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 85. Published online 2015 Mar 26. doi: 10.1186/s12906-015-0614-7
PMCID:
PMC4384362
Shao-jun Wang, Jiao-jiao Zhang, Hao-yan Yang, Fang Wang, Si-ting Li
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 87. Published online 2015 Mar 27. doi: 10.1186/s12906-015-0625-4
PMCID:
PMC4378553
Anurak Bunnoy, Kanokporn Saenphet, Saisamorn Lumyong, Supap Saenphet, Siriwadee Chomdej
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 88. Published online 2015 Mar 28. doi: 10.1186/s12906-015-0624-5
PMCID:
PMC4381394
Han-Jin Cui, A-Li Yang, Hua-Jun Zhou, Cong Wang, Jie-Kun Luo, Yuan Lin, Yan-Xia Zong, Tao Tang
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 91. Published online 2015 Mar 28. doi: 10.1186/s12906-015-0605-8
PMCID:
PMC4381446
Man-Hua Yang, Li-Chan Lin, Shiao-Chi Wu, Jen-Hwey Chiu, Pei-Ning Wang, Jaung-Geng Lin
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 93. Published online 2015 Mar 29. doi: 10.1186/s12906-015-0612-9
PMCID:
PMC4381454
Ching-Yu Yen, Ming-Feng Hou, Zhi-Wen Yang, Jen-Yang Tang, Kun-Tzu Li, Hurng-Wern Huang, Yu-Hsuan Huang, Sheng-Yang Lee, Tzu-Fun Fu, Che-Yu Hsieh, Bing-Hung Chen, Hsueh-Wei Chang
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 94. Published online 2015 Mar 29. doi: 10.1186/s12906-015-0621-8
PMCID:
PMC4393634
James M Davis, Alison R Manley, Simon B Goldberg, Kristin A Stankevitz, Stevens S Smith
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 95. Published online 2015 Mar 29. doi: 10.1186/s12906-015-0618-3
PMCID:
PMC4382847
Myra L Muramoto, Eva Matthews, Cheryl K Ritenbaugh, Mark A Nichter
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 96. Published online 2015 Mar 29. doi: 10.1186/s12906-015-0604-9
PMCID:
PMC4391469
Jingxin Zhou, Wen Sun, Hisae Yoshitomi, Linyi Li, Lingling Qin, Xiangyu Guo, Lili Wu, Yan Zhang, Xinli Wu, Tunhai Xu, Ming Gao, Tonghua Liu
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 97. Published online 2015 Mar 31. doi: 10.1186/s12906-015-0603-x
PMCID:
PMC4405832
Mandreker Bahall, Mark Edwards
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 99. Published online 2015 Mar 31. doi: 10.1186/s12906-015-0577-8
PMCID:
PMC4392733
Mandreker Bahall
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 100. Published online 2015 Mar 31. doi: 10.1186/s12906-015-0610-y
PMCID:
PMC4394556
Tae Woo Oh, Ki-Ho Park, Hyo Won Jung, Yong-Ki Park
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 101. Published online 2015 Apr 1. doi: 10.1186/s12906-015-0589-4
PMCID:
PMC4392731
Yousef Mohammad, Ahmed Al-Ahmari, Fahad Al-Dashash, Fawaz Al-Hussain, Firas Al-Masnour, Abdullah Masoud, Hoda Jradi
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 102. Published online 2015 Apr 1. doi: 10.1186/s12906-015-0623-6
PMCID:
PMC4387768
Yanling Zhao, Xiao Ma, Jiabo Wang, Ruiqing Wen, Lei Jia, Yun Zhu, Ruisheng Li, Ruilin Wang, Jianyu Li, Lifu Wang, Yonggang Li, Xiaohe Xiao
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 104. Published online 2015 Apr 2. doi: 10.1186/s12906-015-0637-0
PMCID:
PMC4399244
Shinji Nishida, Eri Eguchi, Tetsuya Ohira, Akihiko Kitamura, Yukiko Hakariya Kato, Keisuke Hagihara, Hiroyasu Iso
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 105. Published online 2015 Apr 2. doi: 10.1186/s12906-015-0617-4
PMCID:
PMC4405845
Andrew Soundy, Rhonda T Lee, Tom Kingstone, Sukhdev Singh, Pankaj R Shah, Lesley Roberts
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 106. Published online 2015 Apr 3. doi: 10.1186/s12906-015-0611-x
PMCID:
PMC4391663
Priyankar Dey, Sandipan Ray, Mousumi Poddar Sarkar, Tapas Kumar Chaudhuri
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 107. Published online 2015 Apr 8. doi: 10.1186/s12906-015-0629-0
PMCID:
PMC4396540
Chang-Seob Seo, Ohn Soon Kim, Jung-Hoon Kim, Hyeun-Kyoo Shin
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 108. Published online 2015 Apr 8. doi: 10.1186/s12906-015-0632-5
PMCID:
PMC4397668
Jianlu Wang, Lan Wang, Hongjun Yang, Yun You, Haiyu Xu, Leilei Gong, Xiaojie Yin, Wandan Wang, Shuangrong Gao, Long Cheng, Rixin Liang, Fulong Liao
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 109. Published online 2015 Apr 8. doi: 10.1186/s12906-015-0622-7
PMCID:
PMC4406019
Liqin Wang, Cuiqin Wang, Xia Gao, Nuo Xu, Lin Lin, Huajie Zhao, Shouhua Jia, Le Jia
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 111. Published online 2015 Apr 9. doi: 10.1186/s12906-015-0630-7
PMCID:
PMC4409736
Cheol Park, Su Hyun Hong, Gi-Young Kim, Yung Hyun Choi
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 113. Published online 2015 Apr 10. doi: 10.1186/s12906-015-0639-y
PMCID:
PMC4397677
Phillip Cottingham, Jon Adams, Ram Vempati, Jill Dunn, David Sibbritt
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 114. Published online 2015 Apr 10. doi: 10.1186/s12906-015-0616-5
PMCID:
PMC4405865
David A Akinpelu, Kazeem A Alayande, Olayinka A Aiyegoro, Oluseun F Akinpelu, Anthony I Okoh
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 116. Published online 2015 Apr 14. doi: 10.1186/s12906-015-0634-3
PMCID:
PMC4407345
Zhifang Gui, Shuquan Li, Xing Liu, Bin Xu, Jian Xu
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 117. Published online 2015 Apr 14. doi: 10.1186/s12906-015-0640-5
PMCID:
PMC4399397

Articles from BMC Complementary and Alternative Medicine are provided here courtesy of BioMed Central