Logo of bmcamBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Complementary and Alternative Medicine

Volume 14;  2014

Case Report

Thomas Melchardt, Teresa Magnes, Lukas Weiss, Michael Grundbichler, Michael Strasser, Clemens Hufnagl, Martin Moik, Richard Greil, Alexander Egle
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 115. Published online Mar 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-115
PMCID:
PMC3994275

Correspondence

Felix H Fischer, George Lewith, Claudia M Witt, Klaus Linde, Klaus von Ammon, Francesco Cardini, Torkel Falkenberg, Vinjar Fønnebø, Helle Johannessen, Bettina Reiter, Bernhard Uehleke, Wolfgang Weidenhammer, Benno Brinkhaus
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 46. Published online Feb 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-46
PMCID:
PMC3931324

Reviewer Acknowledgement

Thomas A Rowles
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 13. Published online Jan 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-13
PMCID:
PMC3898385

Study Protocol

Stuart J Eisendrath, Erin P Gillung, Kevin L Delucchi, Maggie Chartier, Daniel H Mathalon, Jude C Sullivan, Zindel V Segal, Mitchell D Feldman
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 95. Published online Mar 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-95
PMCID:
PMC3995768
Patricia M Herman, Sally E Dodds, Melanie D Logue, Ivo Abraham, Rick A Rehfeld, Amy J Grizzle, Terry F Urbine, Randy Horwitz, Robert L Crocker, Victoria H Maizes
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 132. Published online Apr 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-132
PMCID:
PMC3984431
Wolfgang Marx, Alexandra L McCarthy, Karin Ried, Luis Vitetta, Daniel McKavanagh, Damien Thomson, Avni Sali, Liz Isenring
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 134. Published online Apr 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-134
PMCID:
PMC3984021
Nobuari Takakura, Miho Takayama, Akiko Kawase, Ted J Kaptchuk, Jian Kong, Hiroyoshi Yajima
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 246. Published online Jul 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-246
PMCID:
PMC4223566
Baoyan Liu, Yang Wang, Jiani Wu, Qian Mo, Weiming Wang, Liyun He, Shiyan Yan, Zhishun Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 260. Published online Jul 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-260
PMCID:
PMC4117955
Shanli Yang, Haicheng Ye, Jia Huang, Jing Tao, Cai Jiang, Zhicheng Lin, Guohua Zheng, Lidian Chen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 290. Published online Aug 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-290
PMCID:
PMC4133058
Ting Xia, David G Wilder, Maruti R Gudavalli, James W DeVocht, Robert D Vining, Katherine A Pohlman, Gregory N Kawchuk, Cynthia R Long, Christine M Goertz
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 292. Published online Aug 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-292
PMCID:
PMC4139615
Agnes Tiwari, Cecilia Lai Wan Chan, Rainbow Tin Hung Ho, George Sai Wah Tsao, Wen Deng, Athena Wai Lin Hong, Daniel Yee Tak Fong, Helina Yin King Yuk Fung, Emily Pei Shin Pang, Denise Shuk Ting Cheung, Joyce Lai Chong Ma
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 300. Published online Aug 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-300
PMCID:
PMC4138386
Baoyan Liu, Yang Wang, Huanfang Xu, Yuelai Chen, Jiani Wu, Qian Mo, Zhishun Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 301. Published online Aug 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-301
PMCID:
PMC4141945
Zareen Amtul, Amanda Arena, Hussein Hirjee, Zaineb U Khan, Pramudith M Maldeniya, Ronnie I Newman, Amer M Burhan, Stephen Wetmore, Akshya Vasudev
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 307. Published online Aug 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-307
PMCID:
PMC4147184
Chenchen Wang, Maura D Iversen, Timothy McAlindon, William F Harvey, John B Wong, Roger A Fielding, Jeffrey B Driban, Lori Lyn Price, Ramel Rones, Tressa Gamache, Christopher H Schmid
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 333. Published online Sep 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-333
PMCID:
PMC4171546
Rainbow Tin Hung Ho, Adrian Ho Yin Wan, Friendly So Wah Au-Yeung, Phyllis Hau Yan Lo, Pantha Joey Chung Yue Siu, Cathy Pui Ki Wong, Winnie Yuen Han Ng, Irene Kit Man Cheung, Siu Man Ng, Cecilia Lai Wan Chan, Eric Yu Hai Chen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 364. Published online Sep 27, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-364
PMCID:
PMC4189583
Gert A Klabbers, Klaas Wijma, K Marieke Paarlberg, Wilco HM Emons, Ad JJM Vingerhoets
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 385. Published online Oct 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-385
PMCID:
PMC4209021
Alan Yeung, Hosen Kiat, A Robert Denniss, Birinder S Cheema, Alan Bensoussan, Bianca Machliss, Ben Colagiuri, Dennis Chang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 411. Published online Oct 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-411
PMCID:
PMC4218996

Research Articles

Sixun Guo, Yan Liu, Zhiping Lin, Sheng Tai, Shuo Yin, Gaofeng Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 1. Published online Jan 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-1
PMCID:
PMC3880977
Ni-Ni Chen, Mei Han, Hong Yang, Guo-Yan Yang, Yu-Yi Wang, Xiao-Ke Wu, Jian-Ping Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 2. Published online Jan 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-2
PMCID:
PMC3881498
Chang-Seob Seo, Ohn Soon Kim, Yeji Kim, Hyeun-Kyoo Shin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 3. Published online Jan 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-3
PMCID:
PMC3913954
Cin Kong, Wageeh A Yehye, Noorsaadah Abd Rahman, Man-Wah Tan, Sheila Nathan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 4. Published online Jan 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-4
PMCID:
PMC3893568
Dae Young Yoo, Jung Hoon Choi, Woosuk Kim, Hyo Young Jung, Sung Min Nam, Jong Whi Kim, Yeo Sung Yoon, Ki-Yeon Yoo, Moo-Ho Won, In Koo Hwang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 5. Published online Jan 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-5
PMCID:
PMC3893434
Ulrike Weissenstein, Matthias Kunz, Konrad Urech, Stephan Baumgartner
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 6. Published online Jan 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-6
PMCID:
PMC3893555
Jun J Mao, Tiffany Tan, Susan Q Li, Salimah H Meghani, Karen Glanz, Deborah Bruner
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 7. Published online Jan 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-7
PMCID:
PMC3893614
Chong-Wen Wang, Celia HY Chan, Rainbow TH Ho, Jessie SM Chan, Siu-Man Ng, Cecilia LW Chan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 8. Published online Jan 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-8
PMCID:
PMC3893407
Dongxiao Su, Ruifen Zhang, Fangli Hou, Mingwei Zhang, Jinxin Guo, Fei Huang, Yuanyuan Deng, Zhencheng Wei
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 9. Published online Jan 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-9
PMCID:
PMC3893551
Xihu Lai, Xincong Kang, Luman Zeng, Jian Li, Yan Yang, Dongbo Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 10. Published online Jan 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-10
PMCID:
PMC3893577
Su Hee Jang, Dong Il Kim, Min-Sun Choi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 11. Published online Jan 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-11
PMCID:
PMC3898234
Xi Liu, Liancai Zhu, Jun Tan, Xuemei Zhou, Ling Xiao, Xian Yang, Bochu Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 12. Published online Jan 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-12
PMCID:
PMC3909377
Kwang Hoon Song, Yun Hee Kim, Bu-Yeo Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 14. Published online Jan 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-14
PMCID:
PMC3893506
Wiriyaporn Sumsakul, Tullayakorn Plengsuriyakarn, Wanna Chaijaroenkul, Vithoon Viyanant, Juntra Karbwang, Kesara Na-Bangchang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 15. Published online Jan 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-15
PMCID:
PMC3897931
Mitchell Haas, Darcy Vavrek, Moni B Neradilek, Nayak Polissar
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 16. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-16
PMCID:
PMC3897979
Lung-Chang Lin, Mei-Wen Lee, Ruey-Chang Wei, Hin-Kiu Mok, Rei-Cheng Yang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 17. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-17
PMCID:
PMC3893543
Cheng-Chu Hsieh, Shu-Chen Hsieh, Jen-Hwey Chiu, Ying-Ling Wu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 18. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-18
PMCID:
PMC3928919
Miao Lin, Long Li, Liping Li, Gaurab Pokhrel, Guisheng Qi, Ruiming Rong, Tongyu Zhu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 19. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-19
PMCID:
PMC3893527
Chiang-Shan Niu, Li-Jen Chen, Ho-Shan Niu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 20. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-20
PMCID:
PMC3897963
Kang-Yi Su, Chao Yuan Yu, Ya-Ping Chen, Kuo-Feng Hua, Yi-Lin Sophia Chen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 21. Published online Jan 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-21
PMCID:
PMC3900474
Ansam Aly Seif
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 22. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-22
PMCID:
PMC3898005
Yan Teng, Meng-Qi Zhang, Wen Wang, Li-Tao Liu, Li-Ming Zhou, Shi-Kun Miao, Li-Hong Wan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 23. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-23
PMCID:
PMC3898400
Young-Min Kim, Boncho Ku, Chang Jin Jung, Jaeuk U Kim, Young Ju Jeon, Keun Ho Kim, Jong Yeol Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 24. Published online Jan 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-24
PMCID:
PMC3897972
Sujung Yeo, Hyungtaeck Lim, Ilwhan Choe, Sung-Hoon Kim, Sabina Lim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 25. Published online Jan 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-25
PMCID:
PMC3897986
Shulhn-Der Wang, Bor-Chyuan Chen, Shung-Te Kao, Ching-Ju Liu, Chia-Chou Yeh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 26. Published online Jan 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-26
PMCID:
PMC3933236
Henry Francisco Kaadaaga, Judith Ajeani, Sam Ononge, Paul E Alele, Noeline Nakasujja, Yukari C Manabe, Othman Kakaire
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 27. Published online Jan 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-27
PMCID:
PMC3898407
Marc J Weigensberg, Christianne J Lane, Quintilia Ávila, Kati Konersman, Emily Ventura, Tanja Adam, Zohreh Shoar, Michael I Goran, Donna Spruijt-Metz
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 28. Published online Jan 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-28
PMCID:
PMC3931490
Yoshiki Mukudai, Seiji Kondo, Tomoyuki Koyama, Chunnan Li, Seika Banka, Akiko Kogure, Kazunaga Yazawa, Satoru Shintani
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 29. Published online Jan 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-29
PMCID:
PMC3904926
Ying-I Chen, Yu-Wen Cheng, Chung-Yuh Tzeng, Yu-Chen Lee, Yaw-Nan Chang, Shih-Chieh Lee, Chin-Chun Tsai, Jaw-Chyun Chen, Jason Tze-Cheng Tzen, Shih-Liang Chang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 30. Published online Jan 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-30
PMCID:
PMC3898067
Ashraf Ul Kabir, Mehdi Bin Samad, Ninadh Malrina D’Costa, Farjana Akhter, Arif Ahmed, JMA Hannan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 31. Published online Jan 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-31
PMCID:
PMC3900709
Faridah Hussin, Sima Ataollahi Eshkoor, Asmah Rahmat, Fauziah Othman, Abdah Akim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 32. Published online Jan 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-32
PMCID:
PMC3900269
Michael Dushkin, Marina Khrapova, Gennadiy Kovshik, Marina Chasovskikh, Elena Menshchikova, Valeriy Trufakin, Anna Shurlygina, Evgeniy Vereschagin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 33. Published online Jan 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-33
PMCID:
PMC3905158
Hyun-Jung Park, Hyun-Soo Shim, Sun Yong Chung, Tae Hee Lee, Insop Shim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 34. Published online Jan 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-34
PMCID:
PMC3909930
Sik-Won Choi, Kie-In Park, Jeong-Tae Yeon, Byung Jun Ryu, Kwang-Jin Kim, Seong Hwan Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 35. Published online Jan 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-35
PMCID:
PMC3903021
Nurmuhammat Amat, Raziya Amat, Sajida Abdureyim, Parida Hoxur, Zulpiya Osman, Dolkun Mamut, Anake Kijjoa
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 36. Published online Jan 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-36
PMCID:
PMC3904168
Xuying Li, Fan Guo, Qiaomei Zhang, Tingting Huo, Lixin Liu, Haidong Wei, Lize Xiong, Qiang Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 37. Published online Jan 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-37
PMCID:
PMC3907495
Lamiae Belayachi, Clara Aceves-Luquero, Nawel Merghoub, Youssef Bakri, Silvia Fernández de Mattos, Saaïd Amzazi, Priam Villalonga
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 38. Published online Jan 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-38
PMCID:
PMC3916308
Karen J Sherman, Emery R Eaves, Cheryl Ritenbaugh, Clarissa Hsu, Daniel C Cherkin, Judith A Turner
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 39. Published online Jan 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-39
PMCID:
PMC3906834
Sumaira Sahreen, Muhammad Rashid Khan, Rahmat Ali Khan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 40. Published online Jan 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-40
PMCID:
PMC3916826
Elisângela Düsman, Alessandra Paim Berti, Rosinete Gonçalves Mariucci, Nilson Benedito Lopes, Lilian Tatiani Düsman Tonin, Veronica Elisa Pimenta Vicentini
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 41. Published online Jan 31, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-41
PMCID:
PMC3938045
Jingxin Zhou, Hisae Yoshitomi, Tonghua Liu, Boxin Zhou, Wen Sun, Lingling Qin, Xiangyu Guo, Liansha Huang, Lili Wu, Ming Gao
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 42. Published online Feb 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-42
PMCID:
PMC3914011
John E Lewis, Angelica B Melillo, Eduard Tiozzo, Lawrence Chen, Susanna Leonard, Mark Howell, Janelle Diaz, Kathy Gonzalez, Judi M Woolger, Janet Konefal, Elaine Paterson, David Barnes
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 43. Published online Feb 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-43
PMCID:
PMC3916807
Irene A Kretchy, Frances Owusu-Daaku, Samuel Danquah
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 44. Published online Feb 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-44
PMCID:
PMC3936816
Nandita Das, Md Ekramul Islam, Nusrat Jahan, Mohammad Saiful Islam, Alam Khan, Md Rafikul Islam, Mst Shahnaj Parvin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 45. Published online Feb 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-45
PMCID:
PMC3937116
Sumaira Sahreen, Muhammad Rashid Khan, Rahmat Ali Khan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 47. Published online Feb 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-47
PMCID:
PMC3925778
Natália Tribuiani, Alexandro Mateus da Silva, Miriéle Cristina Ferraz, Magali Glauzer Silva, Ana Paula Guerreiro Bentes, Talita Signoreti Graziano, Marcio Galdino dos Santos, José Carlos Cogo, Eliana Aparecida Varanda, Francisco Carlos Groppo, Karina Cogo, Yoko Oshima-Franco
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 48. Published online Feb 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-48
PMCID:
PMC3923311
Abdulaziz M Aleisa, Salim S Al-Rejaie, Hatem M Abuohashish, Mohammed S Ola, Mihir Y Parmar, Mohammed M Ahmed
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 49. Published online Feb 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-49
PMCID:
PMC3922996
Amber Hubbling, Maryanne Reilly-Spong, Mary Jo Kreitzer, Cynthia R Gross
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 50. Published online Feb 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-50
PMCID:
PMC3927626
Marion McGregor, Aaron A Puhl, Christine Reinhart, H Stephen Injeyan, David Soave
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 51. Published online Feb 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-51
PMCID:
PMC3922917
Meenu Katoch, Gurpreet Singh, Sadhna Sharma, Nidhi Gupta, Payare Lal Sangwan, Ajit Kumar Saxena
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 52. Published online Feb 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-52
PMCID:
PMC3930298
Sonja C Lüer, Jeannette Goette, Rolf Troller, Christoph Aebi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 53. Published online Feb 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-53
PMCID:
PMC3927628
Kyu-Tae Jeong, Sun-Gun Kim, Jiean Lee, Young Na Park, Hyo-Hyun Park, Na-Young Park, Keuk-Jun Kim, Hwadong Lee, Youn Ju Lee, Eunkyung Lee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 54. Published online Feb 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-54
PMCID:
PMC3924403
Yin Sim Tor, Latifah Saiful Yazan, Jhi Biau Foo, Nurdin Armania, Yoke Kqueen Cheah, Rasedee Abdullah, Mustapha Umar Imam, Norsharina Ismail, Maznah Ismail
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 55. Published online Feb 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-55
PMCID:
PMC3927215
Jan Schjøtt, Hilde Erdal
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 56. Published online Feb 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-56
PMCID:
PMC3932037
Belen Torondel, David Opare, Bjorn Brandberg, Emma Cobb, Sandy Cairncross
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 57. Published online Feb 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-57
PMCID:
PMC3930822
Jean Paul Dzoyem, Roland T Tchuenguem, Jules R Kuiate, Gerald N Teke, Frederick A Kechia, Victor Kuete
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 58. Published online Feb 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-58
PMCID:
PMC3933192
Lasse Skovgaard, Inge Kryger Pedersen, Marja Verhoef
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 59. Published online Feb 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-59
PMCID:
PMC3942187
Mostafa I Waly, Amani S Al-Rawahi, Marwa Al Riyami, Mohamed A Al-Kindi, Halima K Al-Issaei, Sardar A Farooq, Ahmed Al-Alawi, Mohammad S Rahman
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 60. Published online Feb 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-60
PMCID:
PMC3932801
Thais Guaratini, Denise Brentan Silva, Aline Cavalli Bizaro, Lucas Rossi Sartori, Hans-Ulrich Humpf, Norberto Peporine Lopes, Letícia Veras Costa-Lotufo, João Luis Callegari Lopes
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 61. Published online Feb 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-61
PMCID:
PMC3930555
Guoqing Li, Dan Liu, Shiyu Guo, Masataka Sunagawa, Tadashi Hisamitsu, Yanqing Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 62. Published online Feb 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-62
PMCID:
PMC3938040
Zainul Amiruddin Zakaria, Mohd Hijaz Mohd Sani, Manraj Singh Cheema, Arifah Abdul Kader, Teh Lay Kek, Mohd Zaki Salleh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 63. Published online Feb 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-63
PMCID:
PMC3941974
Toshihisa Onoda, Wei Li, Koji Higai, Kazuo Koike
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 64. Published online Feb 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-64
PMCID:
PMC3936919
Kgomotso Welheminah Lebogo, Matlou Phineas Mokgotho, Victor Patrick Bagla, Thabe Moses Matsebatlela, Vusi Mbazima, Leshwene Jeremiah Shai, Leseilane Mampuru
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 65. Published online Feb 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-65
PMCID:
PMC3941970
Zewdneh Shewamene, Ephrem Engidawork
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 66. Published online Feb 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-66
PMCID:
PMC3933508
Yong Wang, Chun Li, Zhongyang Liu, Tianjiao Shi, Qiyan Wang, Dong Li, Yan Wu, Jing Han, Shuzhen Guo, Binghua Tang, Wei Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 67. Published online Feb 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-67
PMCID:
PMC3933388
E-Chu Huang, Yi Zhao, Guoxun Chen, Seung Joon Baek, Michael F McEntee, Steven Minkin, John P Biggerstaff, Jay Whelan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 68. Published online Feb 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-68
PMCID:
PMC3938081
Guang-Xia Shi, Qian-Qian Li, Cun-Zhi Liu, Jiang Zhu, Lin-Peng Wang, Jing Wang, Li-Li Han, Li-Ping Guan, Meng-Meng Wu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 69. Published online Feb 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-69
PMCID:
PMC3933504
Lilly Baptista Arun, Aarrthy M Arunachalam, Kantha Deivi Arunachalam, Sathesh Kumar Annamalai, Kalaivani Amit Kumar
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 70. Published online Feb 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-70
PMCID:
PMC3936851
Khalid Hussain Janbaz, Javeria Arif, Fatima Saqib, Imran Imran, Muhammad Ashraf, Muhammad Zia-Ul-Haq, Hawa ZE Jaafar, Vincenzo De Feo
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 71. Published online Feb 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-71
PMCID:
PMC3974051
Wan Nuraini Wan Hasan, Mi-Kyoung Kwak, Suzana Makpol, Wan Zurinah Wan Ngah, Yasmin Anum Mohd Yusof
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 72. Published online Feb 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-72
PMCID:
PMC3936848
Lilian FB Amaral, Patricia Moriel, Mary Ann Foglio, Priscila G Mazzola
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 73. Published online Feb 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-73
PMCID:
PMC3940022
Feng Yang, Pu-wei Yuan, Yang-Quan Hao, Zheng-Mao Lu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 74. Published online Feb 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-74
PMCID:
PMC3974048
Caterina Signoretto, Anna Marchi, Anna Bertoncelli, Gloria Burlacchini, Adele Papetti, Carla Pruzzo, Egija Zaura, Peter Lingström, Itzhak Ofek, Jonathan Pratten, David A Spratt, Michael Wilson, Pietro Canepari
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 75. Published online Feb 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-75
PMCID:
PMC3938644
Vikas Kumar, Firoz Anwar, Danish Ahmed, Amita Verma, Aftab Ahmed, Zoheir A Damanhouri, Vatsala Mishra, Pramod W Ramteke, Prakash Chandra Bhatt, Mohd Mujeeb
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 76. Published online Feb 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-76
PMCID:
PMC3936833
Mona S Ellithey, Namrita Lall, Ahmed A Hussein, Debra Meyer
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 77. Published online Feb 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-77
PMCID:
PMC3939812
Jung-Jin Lee, Hyeeun Kwon, Ji-Hye Lee, Dong-Gun Kim, Sang-Hyuk Jung, Jin Yeul Ma
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 78. Published online Feb 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-78
PMCID:
PMC3942327
Laychiluh Bantie, Solomon Assefa, Tilahun Teklehaimanot, Ephrem Engidawork
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 79. Published online Mar 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-79
PMCID:
PMC3943266
Xiaoguang Lu, Xin Kang, Libin Zhan, Chunyu Lv, Zhiwei Fan, Yingli Wang, Robbie Ali, Chang Lv, Siyao Li, Jinhai Mu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 80. Published online Mar 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-80
PMCID:
PMC3974027
Jinling Xue, Guodong Shang, Yoshinori Tanaka, Yasuhiro Saihara, Lingyan Hou, Natalia Velasquez, Wenjun Liu, Yun Lu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 81. Published online Mar 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-81
PMCID:
PMC3944674
Jun-Wu Zhang, Ya-Hui Wei
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 82. Published online Mar 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-82
PMCID:
PMC3943449
Mohammad Zafar Imam, Chandra Datta Sumi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 83. Published online Mar 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-83
PMCID:
PMC3946594
Pooja Gupta, Purva Bhatter, Desiree D’souza, Monica Tolani, Poonam Daswani, Pundarikakshudu Tetali, Tannaz Birdi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 84. Published online Mar 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-84
PMCID:
PMC3946111
Lisa Strouss, Amy Mackley, Ursula Guillen, David A Paul, Robert Locke
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 85. Published online Mar 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-85
PMCID:
PMC3945795
Ying Chen, Yonghong Miao, Liyong Huang, Juxiang Li, Haiyan Sun, Yuanzeng Zhao, Jing Yang, Wenke Zhou
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 86. Published online Mar 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-86
PMCID:
PMC3973866
Sumanta Kumar Naik, Soumitra Mohanty, Avinash Padhi, Rashmirekha Pati, Avinash Sonawane
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 87. Published online Mar 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-87
PMCID:
PMC3975858
Xue Wang, Jun-Ran Kim, Seong-Baek Lee, Young-Joon Kim, Moon Young Jung, Hyung-Wook Kwon, Young-Joon Ahn
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 88. Published online Mar 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-88
PMCID:
PMC3946151
Ming Chu, Ran Ding, Zheng-yun Chu, Ming-bo Zhang, Xiao-yan Liu, Shao-hua Xie, Yan-jun Zhai, Yue-dan Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 89. Published online Mar 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-89
PMCID:
PMC3946165
Hee Kang, Sung-Hyun Park, Jeong-Moon Yun, Tae-Gyu Nam, Young-Eun Kim, Dae-Ok Kim, Youn Jung Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 90. Published online Mar 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-90
PMCID:
PMC3973967
Fang-Pey Chen, Ching-Mao Chang, Shinn-Jang Hwang, Yu-Chun Chen, Fun-Jou Chen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 91. Published online Mar 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-91
PMCID:
PMC3973832
Chin Yi Cheng, Jaung Geng Lin, Shan Yu Su, Nou Ying Tang, Shung Te Kao, Ching Liang Hsieh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 92. Published online Mar 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-92
PMCID:
PMC3975570
Edel Ennis
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 93. Published online Mar 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-93
PMCID:
PMC3973977
Ming-wei Liu, Mei-xian Su, Yun-hui Wang, Wei Wei, Lan-fang Qin, Xu Liu, Mao-li Tian, Chuan-yun Qian
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 94. Published online Mar 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-94
PMCID:
PMC3995869
Shu-Yih Wu, Wei-Hsin Chen, Ching-Liang Hsieh, Yi-Wen Lin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 96. Published online Mar 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-96
PMCID:
PMC3984709
Liza J Burton, Petrina Barnett, Basil Smith, Rebecca S Arnold, Tamaro Hudson, Kousik Kundu, Niren Murthy, Valerie A Odero-Marah
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 97. Published online Mar 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-97
PMCID:
PMC3984701
Mohammad Jameel, Mohammad Islamuddin, Abuzer Ali, Farhat Afrin, Mohammed Ali
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 98. Published online Mar 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-98
PMCID:
PMC3995687
Mpumelelo M Nkomo, David DR Katerere, Hester HF Vismer, Thomas T Cruz, Stephane S Balayssac, Myriam M Malet-Martino, Nokwanda NP Makunga
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 99. Published online Mar 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-99
PMCID:
PMC4101822
Hyekyung Ha, Hoyoung Lee, Chang Seob Seo, Hye-Sun Lim, Jun Kyoung Lee, Mee-Young Lee, Hyeunkyoo Shin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 100. Published online Mar 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-100
PMCID:
PMC3995603
Jin-Woo Jeong, Hye Hyeon Lee, Min Ho Han, Gi-Young Kim, Su Hyun Hong, Cheol Park, Yung Hyun Choi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 101. Published online Mar 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-101
PMCID:
PMC3985596
Dayang Erna Zulaikha Awang Hamsin, Roslida Abdul Hamid, Latifah Saiful Yazan, Che Norma Mat Taib, Looi Ting Yeong
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 102. Published online Mar 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-102
PMCID:
PMC4000009
Jung Hye Hwang, Dong Woon Han, Eun Kyung Yoo, Woon-Yong Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 103. Published online Mar 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-103
PMCID:
PMC3994841
Marta Marzotto, Debora Olioso, Maurizio Brizzi, Paola Tononi, Mirco Cristofoletti, Paolo Bellavite
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 104. Published online Mar 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-104
PMCID:
PMC3999908
Abdelmoneim Awad, Dana Al-Shaye
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 105. Published online Mar 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-105
PMCID:
PMC3999934
Nik Soriani Yaacob, Nur Faezah Ismail
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 106. Published online Mar 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-106
PMCID:
PMC3994783
Ah-Reum Doo, Seung-Nam Kim, Dae-Hyun Hahm, Hye Hyun Yoo, Ji-Yeun Park, Hyejung Lee, Songhee Jeon, Jongpil Kim, Seong-Uk Park, Hi-Joon Park
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 107. Published online Mar 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-107
PMCID:
PMC3994477
Tengku Ahbrizal Farizal Tengku Ahmad, Faizul Jaafar, Zakiah Jubri, Khairuddin Abdul Rahim, Nor Fadilah Rajab, Suzana Makpol
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 108. Published online Mar 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-108
PMCID:
PMC3974451
Song Yi Park, Yun-Kyoung Lee, Won Sup Lee, Ock Jin Park, Young-Min Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 109. Published online Mar 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-109
PMCID:
PMC3974438
Hung-Jen Lu, Thing-Fong Tzeng, Shorong-Shii Liou, Sheng Da Lin, Ming-Chang Wu, I-Min Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 110. Published online Mar 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-110
PMCID:
PMC3986976
Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Phanit Koomhin, Prasit Suwannalert
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 111. Published online Mar 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-111
PMCID:
PMC3986848
Shashank Kumar, Abhay K Pandey
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 112. Published online Mar 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-112
PMCID:
PMC3973604
Alexandra M Towns, Tinde van Andel
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 113. Published online Mar 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-113
PMCID:
PMC3986651
Abdulaziz Alsemari, Fahad Alkhodairy, Ahmad Aldakan, Mai Al-Mohanna, Eman Bahoush, Zakia Shinwari, Ayodele Alaiya
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 114. Published online Mar 29, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-114
PMCID:
PMC4021494
Xiaoni Liu, Qing Yang, Ganlin Zhang, Yujie Li, Ying Chen, Xiaogang Weng, Yajie Wang, Yiwei Wang, Xiaoxin Zhu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 116. Published online Mar 31, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-116
PMCID:
PMC3976048
Teka Feyera, Getachew Terefe, Workineh Shibeshi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 117. Published online Apr 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-117
PMCID:
PMC4230807
Ze-Jun Huo, Quan Li, Gui-Hua Tian, Chang-Man Zhou, Xiao-Hong Wei, Chun-Shui Pan, Lei Yang, Yan Bai, You-Yi Zhang, Ke He, Chuan-She Wang, Zhi-Gang Li, Jing-Yan Han
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 118. Published online Apr 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-118
PMCID:
PMC3994235
Saleh A Mohamed, Yaaser Q Almulaiky, Youssri M Ahmed, Omar AM Al-Bar, Ibrahim H Ibrahim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 119. Published online Apr 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-119
PMCID:
PMC3974154
Kenjirou Ogawa, Yoshiki Kuse, Kazuhiro Tsuruma, Saori Kobayashi, Masamitsu Shimazawa, Hideaki Hara
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 120. Published online Apr 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-120
PMCID:
PMC3992157
Marcelo Fabiano Gomes Boriollo, Luiz Silva Souza, Marielly Reis Resende, Thaísla Andrielle da Silva, Nelma de Mello Silva Oliveira, Maria Cristina Costa Resck, Carlos Tadeu dos Santos Dias, João Evangelista Fiorini
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 121. Published online Apr 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-121
PMCID:
PMC3992159
Nadeem Khan, Arshad Mehmood Abbasi, Ghulam Dastagir, Abdul Nazir, Ghulam Mujtaba Shah, Mohammad Maroof Shah, Munir H Shah
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 122. Published online Apr 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-122
PMCID:
PMC3977958
Farah Hidayah Kamisan, Farhana Yahya, Siti Syariah Mamat, Mohamad Fauzi Fahmi Kamarolzaman, Norhafizah Mohtarrudin, Teh Lay Kek, Mohd Zaki Salleh, Mohd Khairi Hussain, Zainul Amiruddin Zakaria
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 123. Published online Apr 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-123
PMCID:
PMC3986450
Pauliina Nousiainen, Laura Merras-Salmio, Kristiina Aalto, Kaija-Leena Kolho
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 124. Published online Apr 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-124
PMCID:
PMC4101821
Issakou Bakarnga-Via, Jean Baptiste Hzounda, Patrick Valere Tsouh Fokou, Lauve Rachel Yamthe Tchokouaha, Magali Gary-Bobo, Audrey Gallud, Marcel Garcia, Lucain Walbadet, Youssouf Secka, Pierre Michel Jazet Dongmo, Fabrice Fekam Boyom, Chantal Menut
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 125. Published online Apr 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-125
PMCID:
PMC4020318
Maryam Mosavat, Foong Kiew Ooi, Mahaneem Mohamed
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 126. Published online Apr 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-126
PMCID:
PMC4234200
Hua-Jun Zhou, Tao Tang, Jian-Hua Zhong, Jie-Kun Luo, Han-Jin Cui, Qi-Mei Zhang, Jing-Hua Zhou, Qiang Zhang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 127. Published online Apr 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-127
PMCID:
PMC4012070
Miriam Ortiz, Claudia M Witt, Sylvia Binting, Cornelia Helmreich, Josef Hummelsberger, Florian Pfab, Michael Wullinger, Dominik Irnich, Klaus Linde, Bodo Niggemann, Stefan N Willich, Benno Brinkhaus
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 128. Published online Apr 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-128
PMCID:
PMC3983860
Héctor Isaac Rocha-González, Magali Ramírez-Aguilar, Vinicio Granados-Soto, Juan Gerardo Reyes-García, Jorge Elías Torres-López, Juan Carlos Huerta-Cruz, Andrés Navarrete
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 129. Published online Apr 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-129
PMCID:
PMC3984493
Sirichai Adisakwattana, Thavaree Thilavech, Charoonsri Chusak
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 130. Published online Apr 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-130
PMCID:
PMC3985549
Parvaneh Mehrbod, Aini Ideris, Abdul Rahman Omar, Mohd Hair-Bejo
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 131. Published online Apr 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-131
PMCID:
PMC4234065
Tomoko Tanigawa, Shigeyuki Kanazawa, Ryoko Ichibori, Takashi Fujiwara, Takuya Magome, Kenta Shingaki, Shingo Miyata, Yuki Hata, Koichi Tomita, Ken Matsuda, Tateki Kubo, Masaya Tohyama, Kenji Yano, Ko Hosokawa
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 133. Published online Apr 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-133
PMCID:
PMC4004505
Wubshet Hailu, Ephrem Engidawork
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 135. Published online Apr 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-135
PMCID:
PMC3997187
Marcus Gadau, Wing-Fai Yeung, Hua Liu, Chris Zaslawski, Yuan-Sheng Tan, Fu-Chun Wang, Sergio Bangrazi, Ka-Fai Chung, Zhao-Xiang Bian, Shi-Ping Zhang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 136. Published online Apr 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-136
PMCID:
PMC4012509
Qi Yang, Yan-Dong Xie, Ming-xin Zhang, Bo Huang, Chao Zhang, Hui-Yan Li, Rong Zhang, Ming Qin, Yu-Xin Huang, Jing-Jie Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 137. Published online Apr 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-137
PMCID:
PMC4021071
Adis Tasanarong, Supranee Kongkham, Arunporn Itharat
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 138. Published online Apr 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-138
PMCID:
PMC4045981
Hye-Sun Lim, Hyekyung Ha, Hoyoung Lee, Jun Kyung Lee, Mee-Young Lee, Hyeun-Kyoo Shin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 139. Published online Apr 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-139
PMCID:
PMC4003291
Ya Li, Jian-sheng Li, Wei-wei Li, Su-yun Li, Yan-ge Tian, Xiao-fan Lu, Su-li Jiang, Ying Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 140. Published online Apr 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-140
PMCID:
PMC4006455
Chao-Bin Yeh, Yung-Luen Yu, Chiao-Wen Lin, Hui-Ling Chiou, Ming-Ju Hsieh, Shun-Fa Yang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 141. Published online Apr 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-141
PMCID:
PMC4012530
Galba Jean Beppe, Alain Bertrand Dongmo, Harquin Simplice Foyet, Nolé Tsabang, Zenovia Olteanu, Oana Cioanca, Monica Hancianu, Théophile Dimo, Lucian Hritcu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 142. Published online Apr 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-142
PMCID:
PMC4019966
Joseph J Knapik, Ryan A Steelman, Sally S Hoedebecke, Emily K Farina, Krista G Austin, Harris R Lieberman
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 143. Published online May 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-143
PMCID:
PMC4023532
Tzu-Shao Yeh, Cheng-Chen Hsu, Suh-Ching Yang, Mei-Chich Hsu, Jen-Fang Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 144. Published online May 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-144
PMCID:
PMC4229743
Muhammad Ayaz, Muhammad Junaid, Jawad Ahmed, Farhat Ullah, Abdul Sadiq, Sajjad Ahmad, Muhammad Imran
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 145. Published online May 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-145
PMCID:
PMC4018186
Suhana Samat, Nor Azmi Md Nor, Fuzina Nor Hussein, Wan Iryani Wan Ismail
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 146. Published online May 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-146
PMCID:
PMC4028288
Jean P Dzoyem, Lyndy J McGaw, Jacobus N Eloff
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 147. Published online May 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-147
PMCID:
PMC4032570
Yanna Nie, Shuyu Li, Yuee Yi, Weilian Su, Xinlou Chai, Dexian Jia, Qian Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 148. Published online May 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-148
PMCID:
PMC4023174
Yasmin Hilmi, Muna F Abushama, Haidar Abdalgadir, Asaad Khalid, Hassan Khalid
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 149. Published online May 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-149
PMCID:
PMC4017226
Ming-Long Chang, Jung-Su Chang, Wen-Yu Yu, Khoot-Peng Cheah, Joe-Sharg Li, Hui-Wen Cheng, Chien-Ming Hu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 150. Published online May 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-150
PMCID:
PMC4030279
Lixing Zhuang, Jun He, Xun Zhuang, Liming Lu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 151. Published online May 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-151
PMCID:
PMC4030573
Ma Ma Lay, Saiful Anuar Karsani, Sadegh Mohajer, Sri Nurestri Abd Malek
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 152. Published online May 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-152
PMCID:
PMC4039986
Weidong Li, Cihui Chen, Shakir M Saud, Liang Geng, Ge Zhang, Rui Liu, Baojin Hua
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 153. Published online May 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-153
PMCID:
PMC4036108
Danish Ahmed, Vikas Kumar, Manju Sharma, Amita Verma
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 155. Published online May 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-155
PMCID:
PMC4063241
Hung-Jen Lu, Thing-Fong Tzeng, Shorong-Shii Liou, Sheng Da Lin, Ming-Chang Wu, I-Min Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 156. Published online May 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-156
PMCID:
PMC4041058
Sunday Ositadinma Udegbunam, Rita Ijoema Udegbunam, Chijioke Clement Muogbo, Madubuike Umunna Anyanwu, Chinaka Onyebuchi Nwaehujor
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 157. Published online May 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-157
PMCID:
PMC4023168
Bonnie J Furzer, Anna S Petterson, Kemi E Wright, Karen E Wallman, Timothy R Ackland, David JL Joske
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 158. Published online May 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-158
PMCID:
PMC4032569
Yves Henrotin, Myriam Gharbi, Yvan Dierckxsens, Fabian Priem, Marc Marty, Laurence Seidel, Adelin Albert, Elisabeth Heuse, Valérie Bonnet, Caroline Castermans
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 159. Published online May 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-159
PMCID:
PMC4032499
Corjena Cheung, Jean F Wyman, Barbara Resnick, Kay Savik
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 160. Published online May 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-160
PMCID:
PMC4038088
Annie George, Chee Perng Ng, Matthew O’Callaghan, Gitte S Jensen, Hoi Jin Wong
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 161. Published online May 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-161
PMCID:
PMC4036647
Bo Wang, Guan Yang, Xingwei Liang, Meijun Zhu, Min Du
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 162. Published online May 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-162
PMCID:
PMC4041050
William Guy Bradley, Katharine Nichole Holm, Akiko Tanaka
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 163. Published online May 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-163
PMCID:
PMC4051390
Ebtesam M Al-Olayan, Manal F El-Khadragy, Dina M Metwally, Ahmed E Abdel Moneim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 164. Published online May 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-164
PMCID:
PMC4041339
Shu-Yan Han, Hui-Rong Ding, Wei Zhao, Fei Teng, Ping-Ping Li
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 165. Published online May 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-165
PMCID:
PMC4040364
Adila Tuerxuntayi, Yong-qiang Liu, Ablajan Tulake, Maidina Kabas, Aiden Eblimit, Haji Akber Aisa
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 166. Published online May 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-166
PMCID:
PMC4091957
Judy Singer, Jon Adams
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 167. Published online May 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-167
PMCID:
PMC4048459
Beauty E Omoruyi, Anthony J Afolayan, Graeme Bradley
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 168. Published online May 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-168
PMCID:
PMC4057826
Ahamed Ismail Hossain, Mohammad Faisal, Shahnaz Rahman, Rownak Jahan, Mohammed Rahmatullah
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 169. Published online May 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-169
PMCID:
PMC4035668
Ha-Rim Kim, Jeong-Mi Kim, Mi-Seong Kim, Jin-Ki Hwang, Yeon-Ju Park, Sei-Hoon Yang, Hye-Jung Kim, Do-Gon Ryu, Dong-Sung Lee, Hyuncheol Oh, Youn-Chul Kim, Yun-Jin Rhee, Byung-Soon Moon, Jong-Min Yun, Kang-Beom Kwon, Young-Rae Lee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 170. Published online May 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-170
PMCID:
PMC4229955
Sang Wook Park, Min Jung Kwon, Ji Young Yoo, Hwa-Jung Choi, Young-Joon Ahn
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 171. Published online May 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-171
PMCID:
PMC4052798
Zachary Lindeman, Molly Waggoner, Audra Batdorff, Tricia L Humphreys
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 172. Published online May 27, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-172
PMCID:
PMC4048586
Sybille Buchwald-Werner, Hajime Fujii, Claudia Reule, Christiane Schoen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 173. Published online May 27, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-173
PMCID:
PMC4038823
Ming Yang, Changjin Liu, Jian Jiang, Guowei Zuo, Xuemei Lin, Johji Yamahara, Jianwei Wang, Yuhao Li
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 174. Published online May 27, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-174
PMCID:
PMC4047007
Dulcelena Ferreira Silva, Flávia Castello Branco Vidal, Debora Santos, Maria Célia Pires Costa, José Andrés Morgado-Díaz, Maria do Desterro Soares Brandão Nascimento, Roberto Soares de Moura
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 175. Published online May 29, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-175
PMCID:
PMC4047259
Nurfatin Asyikhin Kamaruzaman, Siti Amrah Sulaiman, Gurjeet Kaur, Badrul Yahaya
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 176. Published online May 29, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-176
PMCID:
PMC4048365
Luiza DC Lima, Silvia P Andrade, Paula P Campos, Lucíola S Barcelos, Frederico M Soriani, Sandra AL Moura, Mônica AND Ferreira
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 177. Published online May 29, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-177
PMCID:
PMC4061536
Yangjia Lu, Yong Huang, Chunzhi Tang, Baoci Shan, Shaoyang Cui, Junjun Yang, Junqi Chen, Renyong Lin, Huiling Xiao, Shanshan Qu, Xinsheng Lai
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 178. Published online May 31, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-178
PMCID:
PMC4107978
Samy A Selim, Mohammed E Adam, Sherif M Hassan, Abdulrhman R Albalawi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 179. Published online Jun 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-179
PMCID:
PMC4052795
Alemayehu Toma, Eyasu Makonnen, Yelamtsehay Mekonnen, Asfaw Debella, Sirichai Addisakwattana
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 180. Published online Jun 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-180
PMCID:
PMC4096440
Syed Muhammad Mukarram Shah, Abdul Sadiq, Syed Muhammad Hassan Shah, Farhat Ullah
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 181. Published online Jun 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-181
PMCID:
PMC4059475
Lívia Greghi Espanha, Flávia Aparecida Resende, José de Sousa Lima Neto, Paula Karina Boldrin, Catarine Haidê Nogueira, Mariana Santoro de Camargo, Rone Aparecido De Grandis, Lourdes Campaner dos Santos, Wagner Vilegas, Eliana Aparecida Varanda
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 182. Published online Jun 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-182
PMCID:
PMC4052806
Qinbo Yang, Xiaoyan Wang, Jingang Cui, Peiwei Wang, Minqi Xiong, Chenglin Jia, Li Liu, Bingbing Ning, Li Li, Wenjian Wang, Yu Chen, Teng Zhang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 183. Published online Jun 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-183
PMCID:
PMC4060854
Hwa-Jin Chung, Lan Cho, Joon-Shik Shin, Jinho Lee, In-Hyuk Ha, Hyen Joo Park, Sang Kook Lee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 184. Published online Jun 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-184
PMCID:
PMC4066836
Farah Naja, Dana Mousa, Mohamad Alameddine, Hikma Shoaib, Leila Itani, Yara Mourad
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 185. Published online Jun 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-185
PMCID:
PMC4074134
Mei-fang Peng, Kun Li, Chao Wang, Xiao-yan Zhu, Zheng Yang, Guo-hu Zhang, Pei-hong Wang, Yong-hua Wang, Li-jun Tang, Lin Zhang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 186. Published online Jun 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-186
PMCID:
PMC4096531
Linda Vixner, Erica Schytt, Elisabet Stener-Victorin, Ulla Waldenström, Hans Pettersson, Lena B Mårtensson
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 187. Published online Jun 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-187
PMCID:
PMC4055800
Qian Zhang, Xinhua Xiao, Ming Li, Wenhui Li, Miao Yu, Huabing Zhang, Fan Ping, Zhixin Wang, Jia Zheng
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 188. Published online Jun 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-188
PMCID:
PMC4057525
Nurul Shazini Ramli, Lindsay Brown, Patimah Ismail, Asmah Rahmat
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 189. Published online Jun 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-189
PMCID:
PMC4064814
Cynthia J Henley-Smith, Francois E Steffens, Francien S Botha, Namrita Lall
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 190. Published online Jun 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-190
PMCID:
PMC4075778
Peter Heusser, Sabine Eberhard, Bettina Berger, Johannes Weinzirl, Pascale Orlow
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 191. Published online Jun 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-191
PMCID:
PMC4069344
Saeed Samarghandian, Mousa-Al-Reza Hadjzadeh, Jalil Tavakkol Afshari, Mohadeseh Hosseini
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 192. Published online Jun 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-192
PMCID:
PMC4107979
Muhammad Tauseef Sultan, Masood Sadiq Butt, Roselina Karim, Shahzad Zafar Iqbal, Shakeel Ahmad, Muhammad Zia-Ul-Haq, Luigi Aliberti, Atif Nisar Ahmad, Vincenzo De Feo
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 193. Published online Jun 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-193
PMCID:
PMC4077235
Chiou-Yueh Yeh, Chiau-Jing Jung, Ching-Ning Huang, Ying-Che Huang, Huei-Ting Lien, Won-Bo Wang, Li-Fang Wang, Jean-San Chia
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 194. Published online Jun 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-194
PMCID:
PMC4074418
Ling Ji, XiaoLei Chen, Xiang Zhong, Zi Li, Lichuan Yang, Junming Fan, Wanxing Tang, Wei Qin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 195. Published online Jun 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-195
PMCID:
PMC4070356
Lesley Ward, Simon Stebbings, Karen J Sherman, Daniel Cherkin, G David Baxter
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 196. Published online Jun 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-196
PMCID:
PMC4081491
Jhi Biau Foo, Latifah Saiful Yazan, Yin Sim Tor, Nurdin Armania, Norsharina Ismail, Mustapha Umar Imam, Swee Keong Yeap, Yoke Kqueen Cheah, Rasedee Abdullah, Maznah Ismail
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 197. Published online Jun 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-197
PMCID:
PMC4096536
Jing Gao, Jian Li, Yating An, Xuefeng Liu, Qian Qian, Yanlin Wu, Yi Zhang, Tao Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 198. Published online Jun 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-198
PMCID:
PMC4096524
Al-Shwyeh Hussah Abdullah, Abdulkarim Sabo Mohammed, Rasedee Abdullah, Mohamed Elwathig Saeed Mirghani, Mothanna Al-Qubaisi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 199. Published online Jun 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-199
PMCID:
PMC4077144
Hyun Ji Eo, Jae Ho Park, Gwang Hun Park, Man Hyo Lee, Jeong Rak Lee, Jin Suk Koo, Jin Boo Jeong
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 200. Published online Jun 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-200
PMCID:
PMC4074313
Sarah Price, Andrew F Long, Mary Godfrey
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 201. Published online Jun 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-201
PMCID:
PMC4230017
Chi-Rei Wu, Hang-Ching Lin, Muh-Hwan Su
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 202. Published online Jun 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-202
PMCID:
PMC4227081
Feng Huang, Jianxun Dong, Jian Kong, Hongcai Wang, Hong Meng, Rosa B Spaeth, Stephanie Camhi, Xing Liao, Xia Li, Xu Zhai, Shaoyuan Li, Bing Zhu, Peijing Rong
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 203. Published online Jun 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-203
PMCID:
PMC4227038
Marie Pirotta, Konstancja Densley, Kirsty Forsdike, Meg Carter, Jane Gunn
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 204. Published online Jun 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-204
PMCID:
PMC4082422
Walaa Najm Abood, Iman Fahmi, Mahmood Ameen Abdulla, Salmah Ismail
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 205. Published online Jun 27, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-205
PMCID:
PMC4227069
Hsing-Yu Chen, Ben-Shian Huang, Yi-Hsuan Lin, Irene H Su, Sien-Hung Yang, Jiun-Liang Chen, Jen-Wu Huang, Yu-Chun Chen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 206. Published online Jun 27, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-206
PMCID:
PMC4099402
Rosa Huang Liu, Shih-Pin Chen, Tsong-Ming Lu, Wei-Yu Tsai, Chung-Hung Tsai, Chi-Chiang Yang, Yew-Min Tzeng
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 207. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-207
PMCID:
PMC4098945
Huey-Chun Huang, Wen-Ying Huang, Tsang-Chi Tsai, Wan-Yu Hsieh, Wang-Ping Ko, Kuei-Jen Chang, Tsong-Min Chang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 208. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-208
PMCID:
PMC4107980
Rafaele CP Araujo, Francisco AR Neves, Anelise SN Formagio, Candida AL Kassuya, Maria EA Stefanello, Vanessa V Souza, Fernando R Pavan, Julio Croda
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 209. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-209
PMCID:
PMC4082671
Tina Arvidsdotter, Bertil Marklund, Charles Taft
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 210. Published online Jun 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-210
PMCID:
PMC4096519
Sun Kwang Kim, Boram Sun, Heera Yoon, Ji Hwan Lee, Giseog Lee, Sung-Hwa Sohn, Hyunseong Kim, Fu Shi Quan, Insop Shim, Joohun Ha, Byung-Il Min, Hyunsu Bae
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 211. Published online Jun 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-211
PMCID:
PMC4096532
Kelly A McDermott, Mohan Raghavendra Rao, Raghuram Nagarathna, Elizabeth J Murphy, Adam Burke, Ramarao Hongasandra Nagendra, Frederick M Hecht
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 212. Published online Jul 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-212
PMCID:
PMC4096416
Amirah Abdul Rahman, A Rahman A Jamal, Roslan Harun, Norfilza Mohd Mokhtar, Wan Zurinah Wan Ngah
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 213. Published online Jul 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-213
PMCID:
PMC4087240
Annette Loudon, Tony Barnett, Neil Piller, Maarten A Immink, Andrew D Williams
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 214. Published online Jul 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-214
PMCID:
PMC4083036
Mee-Young Lee, Chang-Seob Seo, Ji-Young Kim, Hyeun-Kyoo Shin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 215. Published online Jul 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-215
PMCID:
PMC4094639
Tin Fei Sim, H Laetitia Hattingh, Jillian Sherriff, Lisa B G Tee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 216. Published online Jul 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-216
PMCID:
PMC4085371
Patricia A Buchanan, Nicole L Nelsen, Simon Geletta
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 217. Published online Jul 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-217
PMCID:
PMC4086994
Yong Du, Ingrid-Katharina Wolf, Wanli Zhuang, Stefanie Bodemann, Werner Knöss, Hildtraud Knopf
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 218. Published online Jul 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-218
PMCID:
PMC4091953
Elrashdy M Redwan, Esmail M EL-Fakharany, Vladimir N Uversky, Mustafa H Linjawi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 219. Published online Jul 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-219
PMCID:
PMC4086701
Elham Farsi, Mariam Ahmad, Sook Yee Hor, Mohamed B Khadeer Ahamed, Mun Fei Yam, Mohd Zaini Asmawi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 220. Published online Jul 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-220
PMCID:
PMC4094436
Rejoice Moyo, Theresa Chimponda, Stanley Mukanganyama
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 221. Published online Jul 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-221
PMCID:
PMC4227128
Shaomi Zhu, Dong Liu, Wei Huang, Qiushi Wang, Qiuyi Wang, Lu Zhou, Guimei Feng
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 222. Published online Jul 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-222
PMCID:
PMC4087198
Jonathan Alunge Metuge, Kennedy D Nyongbela, James A Mbah, Moses Samje, Ghislain Fotso, Smith B Babiaka, Fidelis Cho-Ngwa
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 223. Published online Jul 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-223
PMCID:
PMC4099029
Ting Wu, Haiyan Chu, Wenzhen Tu, Mengmeng Song, Dongdong Chen, Jin Yuan, Ling Yu, Yanyun Ma, Qingmei Liu, Li Jin, Xiaodong Zhou, Hejian Zou, Wenyu Wu, Jiucun Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 224. Published online Jul 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-224
PMCID:
PMC4226964
Aleksandar Rašković, Isidora Milanović, Nebojša Pavlović, Tatjana Ćebović, Saša Vukmirović, Momir Mikov
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 225. Published online Jul 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-225
PMCID:
PMC4227022
Ayman M Saleh, Ahmad Aljada, Syed AA Rizvi, Amre Nasr, Ahmed S Alaskar, Jack D Williams
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 226. Published online Jul 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-226
PMCID:
PMC4227289
Gisele Zapata-Sudo, Jaqueline S da Silva, Sharlene L Pereira, Pergentino JC Souza, Roberto S de Moura, Roberto Takashi Sudo
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 227. Published online Jul 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-227
PMCID:
PMC4105170
Ying Liu, Wei Zhang, Xiao-Jie Wang, Shi Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 228. Published online Jul 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-228
PMCID:
PMC4105135
Duangporn Werawatganon, Sittikorn Linlawan, Kessarin Thanapirom, Kanjana Somanawat, Naruemon Klaikeaw, Rungsun Rerknimitr, Prasong Siriviriyakul
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 229. Published online Jul 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-229
PMCID:
PMC4227002
Sun-Ku Chung, Hyunjoo Yu, Ah Yeon Park, Jong Yeol Kim, Seongwon Cha
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 230. Published online Jul 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-230
PMCID:
PMC4098692
Sunghee Kim, Min-Sup Lee, Bonggi Lee, Wi-Gyeong Gwon, Eun-Ji Joung, Na-Young Yoon, Hyeung-Rak Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 231. Published online Jul 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-231
PMCID:
PMC4227293
Qi Qiu, Chun Li, Yong Wang, Cheng Xiao, Yu Li, Yang Lin, Wei Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 232. Published online Jul 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-232
PMCID:
PMC4227006
Huai-Min Chen, Jong-Hau Hsu, Shu-Fen Liou, Tsan-Ju Chen, Li-Ying Chen, Chaw-Chi Chiu, Jwu-Lai Yeh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 233. Published online Jul 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-233
PMCID:
PMC4227070
Jin Mi Chun, Kyoung Jin Nho, Hyo Seon Kim, A Yeong Lee, Byeong Cheol Moon, Ho Kyoung Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 234. Published online Jul 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-234
PMCID:
PMC4099023
Namsrai Oyuntsetseg, Maxim A Khasnatinov, Perenlei Molor-Erdene, Janchiv Oyunbileg, Aleksander V Liapunov, Galina A Danchinova, Sanduijav Oldokh, Jigden Baigalmaa, Chimedtseren Chimedragchaa
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 235. Published online Jul 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-235
PMCID:
PMC4227079
Tae Hwan Kim, Ju Sung Kim, Zoo Haye Kim, Ren Bin Huang, Young Lye Chae, Ren Sheng Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 236. Published online Jul 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-236
PMCID:
PMC4227278
Mi-Ra Oh, Soo-Hyun Park, Sun-Young Kim, Hyang-Im Back, Min-Gul Kim, Ji-Young Jeon, Ki-Chan Ha, Won-Taek Na, Youn-Soo Cha, Byung-Hyun Park, Tae-sun Park, Soo-Wan Chae
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 237. Published online Jul 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-237
PMCID:
PMC4227112
Jon L Wardle, David W Sibbritt, Jon Adams
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 238. Published online Jul 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-238
PMCID:
PMC4226969
Miao Liu, Xianggen Zhong, Yuhang Li, Fengjie Zheng, Ruohan Wu, Yan Sun, Jinchao Zhang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 239. Published online Jul 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-239
PMCID:
PMC4227061
Michael Teut, Barbara Stöckigt, Christine Holmberg, Florian Besch, Claudia M Witt, Florian Jeserich
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 240. Published online Jul 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-240
PMCID:
PMC4107996
Aimé G Fankam, Jules R Kuiate, Victor Kuete
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 241. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-241
PMCID:
PMC4223721
You-Chang Oh, Yun Hee Jeong, Jeong-Ho Ha, Won-Kyung Cho, Jin Yeul Ma
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 242. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-242
PMCID:
PMC4223373
Danish Ahmed, Vikas Kumar, Amita Verma, Pushpraj S Gupta, Hemant Kumar, Vishal Dhingra, Vatsala Mishra, Manju Sharma
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 243. Published online Jul 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-243
PMCID:
PMC4223618
Sanaa K Bardaweel
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 244. Published online Jul 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-244
PMCID:
PMC4223394
Maysa Paula da Costa, Marize Campos Valadares Bozinis, Wanessa Machado Andrade, Carolina Rodrigues Costa, Alessandro Lopes da Silva, Cecília Maria Alves de Oliveira, Lucília Kato, Orionalda de Fátima Lisboa Fernandes, Lúcia Kioko Hasimoto Souza, Maria do Rosário Rodrigues Silva
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 245. Published online Jul 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-245
PMCID:
PMC4223399
Oleksandr Savcheniuk, Nazarii Kobyliak, Maryana Kondro, Oleksandr Virchenko, Tetyana Falalyeyeva, Tetyana Beregova
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 247. Published online Jul 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-247
PMCID:
PMC4223623
Bum Ju Lee, Jong Yeol Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 248. Published online Jul 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-248
PMCID:
PMC4223511
Lili Ding, Binfeng Zhang, Changsen Zhan, Li Yang, Zhengtao Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 249. Published online Jul 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-249
PMCID:
PMC4223591
Siyun Niu, Jingbo Chen, Fei Duan, Qingliang Song, Mingyue Qin, Zhenshan Wang, Jingze Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 250. Published online Jul 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-250
PMCID:
PMC4223518
Im-Sook Song, Tae Yeon Kong, Hyeon-Uk Jeong, Eun Nam Kim, Soon-Sang Kwon, Hee Eun Kang, Sang-Zin Choi, Miwon Son, Hye Suk Lee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 251. Published online Jul 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-251
PMCID:
PMC4223725
Nik Soriani Yaacob, Nik Nursyazni Nik Mohamed Kamal, Mohd Nor Norazmi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 252. Published online Jul 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-252
PMCID:
PMC4223515
Eungyeong Jang, Min-Hee Shin, Ki-Suk Kim, Yoomi Kim, Yun-Cheol Na, Hong-Jung Woo, Youngchul Kim, Jang-Hoon Lee, Hyeung-Jin Jang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 253. Published online Jul 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-253
PMCID:
PMC4223594
Xiang Kong, Ming-zhe Ma, Yan Zhang, Ming-zhe Weng, Wei Gong, Li-qun Guo, Jun-xiu Zhang, Guo-dong Wang, Qing Su, Zhi-wei Quan, Jie-ren Yang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 254. Published online Jul 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-254
PMCID:
PMC4223396
Sui-Cheung Man, Ben H B Hung, Roger M K Ng, Xiao-Chun Yu, Hobby Cheung, Mandy P M Fung, Leonard S W Li, Kwok-Pui Leung, Kei-Pui Leung, Kevin W Y Tsang, Eric Ziea, Vivian T Wong, Zhang-Jin Zhang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 255. Published online Jul 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-255
PMCID:
PMC4223407
Yuko Nagamura, Kiyoshi Terawaki, Yasuhito Uezono, Toshihiko Tsukada
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 256. Published online Jul 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-256
PMCID:
PMC4223603
Shalini Mohan, Kalaivani Thiagarajan, Rajasekaran Chandrasekaran, Joseph Arul
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 257. Published online Jul 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-257
PMCID:
PMC4223376
Francesco K Touani, Armel J Seukep, Doriane E Djeussi, Aimé G Fankam, Jaurès A K Noumedem, Victor Kuete
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 258. Published online Jul 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-258
PMCID:
PMC4223522
Glauco Morales, Adrián Paredes
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 259. Published online Jul 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-259
PMCID:
PMC4223613
Nan Yang, Danna Chung, Changda Liu, Banghao Liang, Xiu-Min Li
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 261. Published online Jul 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-261
PMCID:
PMC4125697
Anna Girardi, Carlo Piccinni, Emanuel Raschi, Ariola Koci, Benedetta Vitamia, Elisabetta Poluzzi, Fabrizio De Ponti
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 262. Published online Jul 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-262
PMCID:
PMC4117950
Jie Zhou, Liang Zhang, Jingsong Zhang, Xiaochun Wan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 263. Published online Jul 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-263
PMCID:
PMC4122764
Edna Ribeiro-Varandas, Filipe Ressurreição, Wanda Viegas, Margarida Delgado
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 264. Published online Jul 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-264
PMCID:
PMC4117973
Mihi Yang, Ho-Sun Lee, Min-Woo Hwang, Mirim Jin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 265. Published online Jul 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-265
PMCID:
PMC4122766
Fabricio de Faveri Favero, Rogério Grando, Fabiana R Nonato, Ilza MO Sousa, Núbia CA Queiroz, Giovanna B Longato, Rafael RT Zafred, João E Carvalho, Humberto M Spindola, Mary A Foglio
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 266. Published online Jul 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-266
PMCID:
PMC4122781
Axel Becker, Falko Felgentreff, Helmut Schröder, Beat Meier, Axel Brattström
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 267. Published online Jul 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-267
PMCID:
PMC4122768
Run-Yue Huang, Jie-Hua Lin, Xiao-Hong He, Xiong Li, Chuan-Li Lu, Ying-Yan Zhou, Jun Cai, Yi-Ting He
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 268. Published online Jul 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-268
PMCID:
PMC4132911
Oyinlola O Olaokun, Lyndy J McGaw, Maurice D Awouafack, Jacobus N Eloff, Vinny Naidoo
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 269. Published online Jul 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-269
PMCID:
PMC4137081
Hong Zhang, Kaiming Wang, Guimei Lin, Zhongxi Zhao
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 270. Published online Jul 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-270
PMCID:
PMC4122773
Shakila Tobwala, Weili Fan, Connor J Hines, William R Folk, Nuran Ercal
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 271. Published online Jul 29, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-271
PMCID:
PMC4247157
Jong-Gwan Kim, Sung-Hoon Jo, Kyoung-Soo Ha, Sung-Chul Kim, Young-Cheul Kim, Emmanouil Apostolidis, Young-In Kwon
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 272. Published online Jul 29, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-272
PMCID:
PMC4124164
Wei Chen, Bo Liu, Li-qiong Wang, Jun Ren, Jian-ping Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 273. Published online Jul 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-273
PMCID:
PMC4129119
Preethi Soysa, Irushi Shamalika De Silva, Jayantha Wijayabandara
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 274. Published online Jul 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-274
PMCID:
PMC4129101
Sun-Mi Cho, Eun-Ok Lee, Sung-Hoon Kim, Hyo-Jeong Lee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 275. Published online Jul 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-275
PMCID:
PMC4138364
Clarissa Hsu, Karen J Sherman, Emery R Eaves, Judith A Turner, Daniel C Cherkin, DeAnn Cromp, Lisa Schafer, Cheryl Ritenbaugh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 276. Published online Jul 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-276
PMCID:
PMC4129105
David O Adeyemi, Victor O Ukwenya, Efere M Obuotor, Stephen O Adewole
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 277. Published online Jul 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-277
PMCID:
PMC4131030
Tariro A Chitemerere, Stanley Mukanganyama
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 278. Published online Jul 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-278
PMCID:
PMC4124163
Cassiana Macagnan Viau, Dinara Jaqueline Moura, Valdir Alves Facundo, Jenifer Saffi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 280. Published online Aug 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-280
PMCID:
PMC4129108
José Guillermo Avila Acevedo, Adriana Montserrat Espinosa González, Diana Matamoros De Maria y Campos, José del Carmen Benitez Flores, Tzasna Hernández Delgado, Saul Flores Maya, Jorge Campos Contreras, José Luis Muñoz López, Ana María García Bores
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 281. Published online Aug 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-281
PMCID:
PMC4131034
Abdulrahman L Al-Malki, Ahmed Amir Radwan Sayed
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 282. Published online Aug 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-282
PMCID:
PMC4129109
Carsten Gründemann, Karin Lengen, Barbara Sauer, Manuel Garcia-Käufer, Martin Zehl, Roman Huber
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 283. Published online Aug 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-283
PMCID:
PMC4132922
Yali Lv, Zhuoling An, Hui Chen, Zihui Wang, Lihong Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 284. Published online Aug 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-284
PMCID:
PMC4132927
Jian-Qiao Fang, Jun-Fan Fang, Yi Liang, Jun-Ying Du
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 285. Published online Aug 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-285
PMCID:
PMC4131029
Sang Mi Han, Jung Min Kim, Kwan Kyu Park, Young Chae Chang, Sok Cheon Pak
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 286. Published online Aug 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-286
PMCID:
PMC4246557
Ewa Grzebyk, Agnieszka Piwowar
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 287. Published online Aug 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-287
PMCID:
PMC4131040
Daniela Rodrigues de Oliveira, Cláudia R Zamberlam, Renan Barreta Gaiardo, Gizelda Maia Rêgo, Janete M Cerutti, Alberto J Cavalheiro, Suzete M Cerutti
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 288. Published online Aug 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-288
PMCID:
PMC4141959
Jemma Booyens, Mapitsi Silvester Thantsha
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 289. Published online Aug 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-289
PMCID:
PMC4137090
Nelli Giribabu, Kilari Eswar Kumar, Somesula Swapna Rekha, Sekaran Muniandy, Naguib Salleh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 291. Published online Aug 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-291
PMCID:
PMC4141081
Mohammad Ali Raeessi, Neda Raeessi, Yunes Panahi, Homa Gharaie, Seyyed Masoud Davoudi, Alireza Saadat, Ali Akbar Karimi Zarchi, Fereshteh Raeessi, Seyyed Mostafa Ahmadi, Hamidreza Jalalian
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 293. Published online Aug 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-293
PMCID:
PMC4150938
Sylvin Benjamin Ateba, Dieudonné Njamen, Svjetlana Medjakovic, Martin Zehl, Hanspeter Kaehlig, Alois Jungbauer, Liselotte Krenn
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 294. Published online Aug 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-294
PMCID:
PMC4138381
Heng Kai Yen, Afifah-Radiah Fauzi, Laily Bin Din, Valerie J McKelvey-Martin, Chan Kok Meng, Salmaan Hussain Inayat-Hussain, Nor Fadilah Rajab
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 295. Published online Aug 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-295
PMCID:
PMC4150971
M Nelida Fernandez-Martinez, Luis Hernandez-Echevarria, Matilde Sierra-Vega, M Jose Diez-Liebana, Angela Calle-Pardo, Demetrio Carriedo-Ule, Ana M Sahagún-Prieto, Anna Anguera-Vila, Juan Jose Garcia-Vieitez
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 296. Published online Aug 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-296
PMCID:
PMC4139609
Sanaa K Bardaweel, Khaled A Tawaha, Mohammad M Hudaib
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 297. Published online Aug 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-297
PMCID:
PMC4133619
Younghwa Baek, Kihyun Park, Siwoo Lee, Eunsu Jang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 298. Published online Aug 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-298
PMCID:
PMC4155100
Soheil Zorofchian Moghadamtousi, Habsah Abdul Kadir, Mohammadjavad Paydar, Elham Rouhollahi, Hamed Karimian
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 299. Published online Aug 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-299
PMCID:
PMC4246449
Zenghui Wang, Dongmei Wang, Sihao Zheng, Labin Wu, Linfang Huang, Shilin Chen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 302. Published online Aug 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-302
PMCID:
PMC4147172
Ji Liu, Eunice Yuen-Ting Lau, Jiezhong Chen, Joan Yong, Kai Dun Tang, Jessica Lo, Irene Oi-Lin Ng, Terence Kin-Wah Lee, Ming-Tat Ling
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 303. Published online Aug 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-303
PMCID:
PMC4246518
Bee Ling Tan, Norhaizan Mohd Esa, Heshu Sulaiman Rahman, Hazilawati Hamzah, Roselina Karim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 304. Published online Aug 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-304
PMCID:
PMC4147160
Dinesh Singh Moirangthem, Surbala Laishram, Jagat Chandra Borah, Mohan Chandra Kalita, Narayan Chandra Talukdar
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 305. Published online Aug 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-305
PMCID:
PMC4155093
Jingjing Yan, Xin He, Shan Feng, Yiran Zhai, Yetao Ma, Sheng Liang, Chunhuan Jin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 306. Published online Aug 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-306
PMCID:
PMC4150957
Jin-Long Gao, Shao-Ang Tu, Jia Liu, Jin-Ming Zhang, Yiyun Huang, Mei Han, Jian-Hui Liang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 308. Published online Aug 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-308
PMCID:
PMC4147170
Camila Maria O Azeredo, Thalita Gilda Santos, Beatriz Helena Lameiro de Noronha Sales Maia, Maurilio José Soares
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 309. Published online Aug 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-309
PMCID:
PMC4155112
Miraf Mesfin, Kaleab Asres, Workineh Shibeshi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 310. Published online Aug 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-310
PMCID:
PMC4156641
Abilio Reig-Ferrer, Rosario Ferrer-Cascales, Ana Santos-Ruiz, Adolfo Campos-Ferrer, Alvaro Prieto-Seva, Irene Velasco-Ruiz, Maria Dolores Fernandez-Pascual, Natalia Albaladejo-Blazquez
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 311. Published online Aug 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-311
PMCID:
PMC4153914
Taru Manyanga, Maria Froese, Ryan Zarychanski, Ahmed Abou-Setta, Carol Friesen, Michael Tennenhouse, Barbara L Shay
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 312. Published online Aug 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-312
PMCID:
PMC4158087
Yi-Xin He, Min Du, Hai-Lian Shi, Fei Huang, Hong-Shuai Liu, Hui Wu, Bei-Bei Zhang, Wei Dou, Xiao-Jun Wu, Zheng-Tao Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 313. Published online Aug 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-313
PMCID:
PMC4155103
Tigist Mohammed, Berhanu Erko, Mirutse Giday
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 314. Published online Aug 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-314
PMCID:
PMC4153900
Soo Jin Lee, Soo Hyun Park, C Robert Cloninger, Yun Hee Kim, Minwoo Hwang, Han Chae
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 315. Published online Aug 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-315
PMCID:
PMC4247217
Yong-Hui Gao, Jun-Ying Wang, Li-Na Qiao, Shu-Ping Chen, Lian-Hong Tan, Qiu-Ling Xu, Jun-Ling Liu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 316. Published online Aug 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-316
PMCID:
PMC4152576
Elisabeth Pauw, Jacobus Nicolaas Eloff
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 317. Published online Aug 27, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-317
PMCID:
PMC4158104
Ali Ghasemzadeh, Hawa ZE Jaafar, Ehsan Karimi, Asmah Rahmat
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 318. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-318
PMCID:
PMC4177047
Naresh Kumar, Gangappa D, Geetika Gupta, Roy Karnati
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 319. Published online Aug 29, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-319
PMCID:
PMC4158129
Lena Schützler, Claudia M Witt
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 320. Published online Aug 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-320
PMCID:
PMC4158078
Sisi Chen, Yuye Tang, Ying Qian, Ruyi Chen, Lin Zhang, Like Wo, Hui Chai
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 321. Published online Aug 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-321
PMCID:
PMC4158076
Farid Saleh, Raj Raghupathy, Sami Asfar, Medhat Oteifa, Noha Al-Saleh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 322. Published online Aug 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-322
PMCID:
PMC4156650
Shu-Xia Zheng, Xiao-Hua Pan, Jin-Sen Xu, Chun-Ying Xiu, Ya-Qin Dong, Xiaoxiang Zhu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 323. Published online Aug 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-323
PMCID:
PMC4162938
Jeungchan Lee, Vitaly Napadow, Kyungmo Park
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 324. Published online Sep 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-324
PMCID:
PMC4167271
Moses Samje, Jonathan Metuge, James Mbah, Brice Nguesson, Fidelis Cho-Ngwa
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 325. Published online Sep 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-325
PMCID:
PMC4162957
Udayan Bhattacharya, Shanta Adak, Niladri Shekhar Majumder, Biswajit Bera, Ashok K Giri
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 327. Published online Sep 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-327
PMCID:
PMC4161774
Holger Cramer, Romy Lauche, Gustav Dobos
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 328. Published online Sep 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-328
PMCID:
PMC4161862
Eric N Hammond, Eric S Donkor, Charles A Brown
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 329. Published online Sep 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-329
PMCID:
PMC4174649
Chiranjit Ghosh, Bora Hong, Subhasis Batabyal, Tae-Il Jeon, Seung-Hak Yang, Seong Gu Hwang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 330. Published online Sep 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-330
PMCID:
PMC4161857
Zihan Xu, Lijun Wu, Yaowen Sun, Yadong Guo, Gaoping Qin, Shengzhi Mu, Ronghui Fan, Benfeng Wang, Wenjie Gao, Zhenxin Zhang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 331. Published online Sep 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-331
PMCID:
PMC4162953
Nadja Engel, Abiodun Falodun, Juliane Kühn, Udo Kragl, Peter Langer, Barbara Nebe
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 334. Published online Sep 9, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-334
PMCID:
PMC4177160
Mohammad Faisal, Ahamed Ismail Hossain, Shahnaz Rahman, Rownak Jahan, Mohammed Rahmatullah
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 335. Published online Sep 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-335
PMCID:
PMC4168192
Sujung Yeo, Il-Hwan Choe, Maurits van den Noort, Peggy Bosch, Geon-Ho Jahng, Bruce Rosen, Sung-Hoon Kim, Sabina Lim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 336. Published online Sep 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-336
PMCID:
PMC4175221
Mohd SA Khan, Iqbal Ahmad, Swaranjit S Cameotra, Francien Botha
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 337. Published online Sep 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-337
PMCID:
PMC4177179
Bombi Lee, Bongjun Sur, Jaegul Shim, Dae-Hyun Hahm, Hyejung Lee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 338. Published online Sep 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-338
PMCID:
PMC4180318
Monika Vicenova, Katerina Nechvatalova, Katarina Chlebova, Zdenka Kucerova, Lenka Leva, Hana Stepanova, Martin Faldyna
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 339. Published online Sep 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-339
PMCID:
PMC4179840
Victor Kuete, Patrick Y Ango, Samuel O Yeboah, Armelle T Mbaveng, Renameditswe Mapitse, Gilbert DWF Kapche, Bonaventure T Ngadjui, Thomas Efferth
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 340. Published online Sep 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-340
PMCID:
PMC4177760
Kao-Sung Tsai, Yung-Hsiang Chen, Huey-Yi Chen, Ein-Yiao Shen, Yu-Chen Lee, Jui-Lung Shen, San-Yuan Wu, Jaung-Geng Lin, Yi-Hung Chen, Wen-Chi Chen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 341. Published online Sep 19, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-341
PMCID:
PMC4179855
Ramakanta Lamichhane, Se-Gun Kim, Amrit Poudel, Dipak Sharma, Kyung-Hee Lee, Hyun-Ju Jung
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 342. Published online Sep 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-342
PMCID:
PMC4180312
Jayanta Kumar Patra, Eun Sil Kim, Kyounghee Oh, Hyeon-Jeong Kim, Yangseon Kim, Kwang-Hyun Baek
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 343. Published online Sep 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-343
PMCID:
PMC4180830
Nam-Hui Yim, Aeyung Kim, Chun Liang, Won-Kyung Cho, Jin Yeul Ma
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 344. Published online Sep 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-344
PMCID:
PMC4177594
Yudan Liang, Dongfang Gong
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 345. Published online Sep 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-345
PMCID:
PMC4180442
HM Arif Ullah, Sayera Zaman, Fatematuj Juhara, Lucky Akter, Syed Mohammed Tareq, Emranul Haque Masum, Rajib Bhattacharjee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 346. Published online Sep 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-346
PMCID:
PMC4190444
Naseer Ali Shah, Muhammad Rashid Khan, Saadia Sattar, Bushra Ahmad, Bushra Mirza
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 347. Published online Sep 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-347
PMCID:
PMC4179820
Qian Yang, Weidong Cao, Xuanxuan Zhou, Wei Cao, Yanhua Xie, Siwang Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 348. Published online Sep 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-348
PMCID:
PMC4180314
Mary E Charlson, Joseph Loizzo, Alyson Moadel, Miles Neale, Chayim Newman, Erin Olivo, Emily Wolf, Janey C Peterson
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 349. Published online Sep 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-349
PMCID:
PMC4190303
Miaomiao Jiang, Liyuan Kang, Yi Wang, Xiaoping Zhao, Xuan Liu, Lei Xu, Zheng Li
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 350. Published online Sep 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-350
PMCID:
PMC4182767
Vickram Beejmohun, Marie Peytavy-Izard, Cyril Mignon, Delphine Muscente-Paque, Xavier Deplanque, Christophe Ripoll, Nicolas Chapal
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 351. Published online Sep 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-351
PMCID:
PMC4246455
Hyunil Ha, Ki-Shuk Shim, Taesoo Kim, Chung-Jo Lee, Ji Hyung Park, Han Sung Kim, Jin Yeul Ma
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 352. Published online Sep 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-352
PMCID:
PMC4182795
Jin-Mu Yi, Jong-Shik Park, Jun Lee, Jin Tae Hong, Ok-Sun Bang, No Soo Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 353. Published online Sep 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-353
PMCID:
PMC4180132
Md Moniruzzaman, Mohammad Zafar Imam
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 354. Published online Sep 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-354
PMCID:
PMC4182810
Annie George, Sasikala Chinnappan, Meena Chintamaneni, Vandana Kotak C, Yogendra Choudhary, Thomas Kueper, Ammu K Radhakrishnan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 355. Published online Sep 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-355
PMCID:
PMC4181702
Dan Sun, Mengge Zhou, Xuhui Ying, Binfeng Cheng, Yanqi Han, Yan Nie, Yuanyuan Hou, Gang Bai
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 356. Published online Sep 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-356
PMCID:
PMC4195958
Ruizhi Zhao, Lijuan Liu, Yinjie Wang, Zhicai Xiao
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 357. Published online Sep 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-357
PMCID:
PMC4192444
Chih-Yang Huang, Wei-Wen Kuo, Chia-Hua Kuo, Fuu-Jen Tsai, Peng-Yu Liu, Dennis Jine-Yuan Hsieh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 358. Published online Sep 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-358
PMCID:
PMC4182826
Sook Shien Lee, Nget Hong Tan, Shin Yee Fung, Si Mui Sim, Chon Seng Tan, Szu Ting Ng
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 359. Published online Sep 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-359
PMCID:
PMC4182850
Gregory Shumer, Sara Warber, Satoko Motohara, Ayaka Yajima, Melissa Plegue, Matthew Bialko, Tomoko Iida, Kiyoshi Sano, Masaki Amenomori, Tsukasa Tsuda, Michael D Fetters
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 360. Published online Sep 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-360
PMCID:
PMC4192731
Mabel Parimala, Francis Gricilda Shoba
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 361. Published online Sep 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-361
PMCID:
PMC4182785
Jinnong Li, Zhenhua Liu, Ruiqi Chen, Dan Hu, Wenjuan Li, Xiajing Li, Xuzheng Chen, Baokang Huang, Lianming Liao
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 362. Published online Sep 26, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-362
PMCID:
PMC4192762
Ki-Suk Kim, Hea Jung Yang, Jae-Youl Lee, Yun-Cheol Na, Soo-Young Kwon, Young-Chul Kim, Jang-Hoon Lee, Hyeung-Jin Jang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 363. Published online Sep 27, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-363
PMCID:
PMC4193130
Yeji Kim, Mee-Young Lee, Ohn-Soon Kim, Woo-Young Jeon, Hyeun-Kyoo Shin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 365. Published online Sep 29, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-365
PMCID:
PMC4197307
Sarah L Bridgman, Meghan B Azad, Catherine J Field, Nicole Letourneau, David W Johnston, Bonnie J Kaplan, Anita L Kozyrskyj
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 366. Published online Sep 29, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-366
PMCID:
PMC4193129
Woong Jin Bae, U Syn Ha, Kang Sup Kim, Su Jin Kim, Hyuk Jin Cho, Sung Hoo Hong, Ji Youl Lee, Zhiping Wang, Sung Yeoun Hwang, Sae Woong Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 367. Published online Oct 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-367
PMCID:
PMC4197240
Ehsan Oskoueian, Norhani Abdullah, Zulkifli Idrus, Mahdi Ebrahimi, Yong Meng Goh, Majid Shakeri, Armin Oskoueian
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 368. Published online Oct 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-368
PMCID:
PMC4197309
Paul K Lunga, Xu-Jie Qin, Xing W Yang, Jules-Roger Kuiate, Zhi Z Du, Donatien Gatsing
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 369. Published online Oct 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-369
PMCID:
PMC4192449
A-Rang Im, Sung-Wook Chae, Gui jun Zhang, Mi-Young Lee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 370. Published online Oct 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-370
PMCID:
PMC4196132
Yi-Yu Lu, Qi-Long Chen, Yan Guan, Zhi-Zhong Guo, Hui Zhang, Wei Zhang, Yi-Yang Hu, Shi-Bing Su
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 371. Published online Oct 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-371
PMCID:
PMC4192401
Yoon-Young Sung, Dong-Seon Kim, Goya Choi, Seung-Hyung Kim, Ho Kyoung Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 372. Published online Oct 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-372
PMCID:
PMC4193160
Woo-Young Jeon, In-Sik Shin, Hyeun-Kyoo Shin, Mee-Young Lee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 373. Published online Oct 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-373
PMCID:
PMC4193290
Arjuna B Medagama, Ruwanthi Bandara, Rajitha A Abeysekera, Buddhini Imbulpitiya, Thamudika Pushpakumari
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 374. Published online Oct 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-374
PMCID:
PMC4201716
Yu-Dong Xu, Yu Wang, Gyoung-Hee Park, Lei-Miao Yin, Jun Ran, Yan-Yan Liu, Yong-Qing Yang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 375. Published online Oct 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-375
PMCID:
PMC4192787
Theophine C Okoye, Peter A Akah, Adaobi C Ezike, Philip F Uzor, Uchenna E Odoh, Sebastian O Igboeme, Uchechi B Onwuka, Sunday N Okafor
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 376. Published online Oct 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-376
PMCID:
PMC4195953
Qi-Chao Xie, Yu-Peng Yang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 377. Published online Oct 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-377
PMCID:
PMC4201690
Elham Rouhollahi, Soheil Zorofchian Moghadamtousi, Omer Abdalla Ahmed Hamdi, Mehran Fadaeinasab, Maryam Hajrezaie, Khalijah Awang, Chung Yeng Looi, Mahmood Ameen Abdulla, Zahurin Mohamed
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 378. Published online Oct 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-378
PMCID:
PMC4197259
Jin A Kim, Arulkumar Nagappan, Hyeon Soo Park, Venu Venkatarame Gowda Saralamma, Gyeong Eun Hong, Silvia Yumnam, Ho Jeong Lee, Suchismita Raha, Eun Hee Kim, Paik Soon Young, Gon Sup Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 379. Published online Oct 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-379
PMCID:
PMC4195865
Tenzin Choedon, Dawa Dolma, Ganeshan Mathan, Vijay Kumar
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 380. Published online Oct 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-380
PMCID:
PMC4197273
Azila Abdul Karim, Azrina Azlan, Amin Ismail, Puziah Hashim, Siti Salwa Abd Gani, Badrul Hisyam Zainudin, Nur Azilah Abdullah
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 381. Published online Oct 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-381
PMCID:
PMC4195981
Lies Pottel, Michelle Lycke, Tom Boterberg, Hans Pottel, Laurence Goethals, Fréderic Duprez, Alex Maes, Stefan Goemaere, Sylvie Rottey, Imogen Foubert, Philip R Debruyne
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 382. Published online Oct 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-382
PMCID:
PMC4200132
Victor P Bagla, Lyndy J McGaw, Esam E Elgorashi, Jacobus N Eloff
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 383. Published online Oct 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-383
PMCID:
PMC4197215
Alba Garcimartín, José J Merino, Maria Pilar González, Maria Isabel Sánchez-Reus, Francisco J Sánchez-Muniz, Sara Bastida, Juana Benedí
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 384. Published online Oct 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-384
PMCID:
PMC4203892
Dawei Chen, Zhenquan Yang, Xia Chen, Yujun Huang, Boxing Yin, Feixiang Guo, Haiqing Zhao, Tangyan Zhao, Henxian Qu, Jiadi Huang, Yun Wu, Ruixia Gu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 386. Published online Oct 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-386
PMCID:
PMC4197344
Wassim N Shebaby, Mohammad Mroueh, Kikki Bodman-Smith, Anthony Mansour, Robin I Taleb, Costantine F Daher, Mirvat El-Sibai
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 387. Published online Oct 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-387
PMCID:
PMC4203935
Nina Nissen, Anita Lunde, Christina Gundgaard Pedersen, Helle Johannessen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 388. Published online Oct 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-388
PMCID:
PMC4197266
Yu-Chiang Hung, I-Ling Hung, Mao-Feng Sun, Chih-Hsin Muo, Bei-Yu Wu, Ying-Jung Tseng, Wen-Long Hu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 389. Published online Oct 10, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-389
PMCID:
PMC4198671
Yuya Nakashima, Ikuroh Ohsawa, Kiyomi Nishimaki, Shoichiro Kumamoto, Isao Maruyama, Yoshihiko Suzuki, Shigeo Ohta
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 390. Published online Oct 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-390
PMCID:
PMC4200191
Mei Yeng Yew, Rhun Yian Koh, Soi Moi Chye, Iekhsan Othman, Khuen Yen Ng
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 391. Published online Oct 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-391
PMCID:
PMC4210536
Olawale Razaq Ajuwon, Oluwafemi Omoniyi Oguntibeju, Jeanine Lucasta Marnewick
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 392. Published online Oct 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-392
PMCID:
PMC4201726
Thomas M Best, Scott K Crawford, Caroline Haas, Lawrence Charles, Yi Zhao
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 393. Published online Oct 13, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-393
PMCID:
PMC4200125
Erin O’Reilly, Marika Sevigny, Kelley-Anne Sabarre, Karen P Phillips
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 394. Published online Oct 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-394
PMCID:
PMC4200233
Chamira Dilanka Fernando, Preethi Soysa
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 395. Published online Oct 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-395
PMCID:
PMC4210483
Hyo Jung Yang, Ka Young Kim, Purum Kang, Hui Su Lee, Geun Hee Seol
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 396. Published online Oct 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-396
PMCID:
PMC4200217
Ahmed M Aboul-Enein, Sanaa MM Shanab, Emad A Shalaby, Malak M Zahran, David A Lightfoot, Hany A El-Shemy
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 397. Published online Oct 14, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-397
PMCID:
PMC4213547
Himangsu Mondal, Sanjib Saha, Khalijah Awang, Hemayet Hossain, Abdulwali Ablat, Md Khirul Islam, Ismet Ara Jahan, Samir K Sadhu, Md Golam Hossain, Jamil A Shilpi, Shaikh J Uddin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 398. Published online Oct 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-398
PMCID:
PMC4209046
Mohammad Hossein Jabbarpoor Bonyadi, Shahin Yazdani, Saeed Saadat
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 399. Published online Oct 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-399
PMCID:
PMC4213480
Yuejuan Zheng, Xin Jiang, Feng Gao, Junxiang Song, Jinxia Sun, Lixin Wang, Xiaoxia Sun, Zhenhui Lu, Huiyong Zhang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 400. Published online Oct 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-400
PMCID:
PMC4203866
Yue Wang, Kathy K Auyeung, Xiaoyu Zhang, Joshua K Ko
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 401. Published online Oct 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-401
PMCID:
PMC4210535
Kyun Ha Kim, Min Jung Kwun, Chang Woo Han, Ki-Tae Ha, Jun-Yong Choi, Myungsoo Joo
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 402. Published online Oct 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-402
PMCID:
PMC4203922
Sumalee Panthong, Srisopa Ruangnoo, Pakakrong Thongdeeying, Busarawan Sriwanthana, Arunporn Itharat
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 403. Published online Oct 16, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-403
PMCID:
PMC4213479
Amreeta Dhanoa, Tze Lek Yong, Stephanie Jin Leng Yeap, Isaac Shi Zhung Lee, Vivek Ajit Singh
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 404. Published online Oct 17, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-404
PMCID:
PMC4209028
Juliana Félix-Silva, Thiago Souza, Rafael Barros Gomes Camara, Bárbara Cabral, Arnóbio Antônio Silva-Júnior, Ivanise Marina Moretti Rebecchi, Silvana Maria Zucolotto, Hugo Alexandre Oliveira Rocha, Matheus de Freitas Fernandes-Pedrosa
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 405. Published online Oct 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-405
PMCID:
PMC4210492
Loiy Elsir A Hassan, Mohamed B Khadeer Ahamed, Aman S Abdul Majid, Hussein M Baharetha, Nahdzatul S Muslim, Zeyad D Nassar, Amin MS Abdul Majid
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 406. Published online Oct 20, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-406
PMCID:
PMC4210631
Annelie Lindberg, Bjöörn Fossum, Per Karlen, Lena Oxelmark
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 407. Published online Oct 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-407
PMCID:
PMC4210588
Gwang Hun Park, Jae Ho Park, Hun Min Song, Hyun Ji Eo, Mi Kyoung Kim, Jin Wook Lee, Man Hyo Lee, Kiu-Hyung Cho, Jeong Rak Lee, Hyeon Je Cho, Jin Boo Jeong
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 408. Published online Oct 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-408
PMCID:
PMC4210498
Francesca Bonvicini, Fabiana Antognoni, Carmelina Iannello, Andrea Maxia, Ferruccio Poli, Giovanna Angela Gentilomi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 409. Published online Oct 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-409
PMCID:
PMC4213485
Suzanne J Grant, Alan Bensoussan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 410. Published online Oct 23, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-410
PMCID:
PMC4223759
Bao-Xin-Zi Liu, Jin-Yong Zhou, Yu Li, Xi Zou, Jian Wu, Jun-Fei Gu, Jia-Rui Yuan, Bing-Jie Zhao, Liang Feng, Xiao-Bin Jia, Rui-Ping Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 412. Published online Oct 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-412
PMCID:
PMC4216349
Ya-Ling Hou, Ya-Hui Tsai, Yun-Ho Lin, Jane C-J Chao
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 415. Published online Oct 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-415
PMCID:
PMC4216840
Hanan A Alfawaz, Ramesa Shafi Bhat, Laila Al-Ayadhi, Afaf K El-Ansary
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 416. Published online Oct 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-416
PMCID:
PMC4230722
Anette Kjellgren, Jessica Westman
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 417. Published online Oct 25, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-417
PMCID:
PMC4219027
Xin Shen, Sisi Cheng, Yu Peng, Hongli Song, Hanmin Li
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 418. Published online Oct 27, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-418
PMCID:
PMC4218991
Tae-kyung Kwak, Eun Jung Sohn, Sunhee Kim, Gunho Won, Jeong-Un Choi, Kwon Jeong, Myoungseok Jeong, Oh Sung Kwon, Sung-Hoon Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 419. Published online Oct 27, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-419
PMCID:
PMC4219006
Bo Geun Kim, Hee Young Kwon, Eun Jung Sohn, Sungmin Hwang, Oh sung Kwon, Sung-Hoon Kim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 420. Published online Oct 27, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-420
PMCID:
PMC4226917
Jaykumar Bhagat, Richard Lobo, Nimmy Kumar, Jessy Elizabeth Mathew, Aravinda Pai
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 421. Published online Oct 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-421
PMCID:
PMC4226858
Lin Zhang, Hui-yuan Gao, Masaki Baba, Yoshihito Okada, Toru Okuyama, Li-jun Wu, Li-bin Zhan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 422. Published online Oct 28, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-422
PMCID:
PMC4226895
A-Rang Im, Jae Hyoung Song, Mi Young Lee, Sung Hum Yeon, Key An Um, Sungwook Chae
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 424. Published online Oct 29, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-424
PMCID:
PMC4232710
Ping Lei Chui, Khatijah Lim Abdullah, Li Ping Wong, Nur Aishah Taib
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 425. Published online Oct 30, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-425
PMCID:
PMC4230750
Rahul P Bakshi, Todd T Brown, Antoine Simmons, Chun-Su Yuan, Brent A Bauer, Jeff A Sloan, Adriana Andrade
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 427. Published online Oct 31, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-427
PMCID:
PMC4230752
Woosuk Kim, Dae Won Kim, Dae Young Yoo, Hyo Young Jung, Sung Min Nam, Jong Whi Kim, Soon-Min Hong, Dong-Woo Kim, Jung Hoon Choi, Seung Myung Moon, Yeo Sung Yoon, In Koo Hwang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 428. Published online Oct 31, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-428
PMCID:
PMC4228155
Ibrahim Jantan, Menaga Ilangkovan, Yuandani, Hazni Falina Mohamad
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 429. Published online Nov 1, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-429
PMCID:
PMC4236485
Won Uk Koh, Seong Soo Choi, Jong Hyuk Lee, So Hee Lee, Sun Kyung Lee, Yoon Kyung Lee, Jeong Gil Leem, Jun Gol Song, Jin Woo Shin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 431. Published online Nov 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-431
PMCID:
PMC4246472
Mamothena Carol Mothupi
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 432. Published online Nov 4, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-432
PMCID:
PMC4230355
Yaodong Zhu, Yanqing Liu, Yayun Qian, Xiaojun Dai, Ling Yang, Jue Chen, Shiyu Guo, Tadashi Hisamitsu
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 433. Published online Nov 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-433
PMCID:
PMC4232669
Shuyan Dai, Jingjing Liu, Xiaofei Sun, Ning Wang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 434. Published online Nov 5, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-434
PMCID:
PMC4232730
Toshihisa Onoda, Chikako Ishikawa, Takahiro Fukazawa, Wei Li, Masahiko Obayashi, Kazuo Koike
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 435. Published online Nov 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-435
PMCID:
PMC4228067
Jong-Min Woo, Eun-Ji Park, Minhee Lee, Miyoung Ahn, Soohyun Kwon, Ki Hoon Koo
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 436. Published online Nov 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-436
PMCID:
PMC4233081
Zahra Gholamnezhad, Mohammad Hossein Boskabady, Mahmoud Hosseini
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 437. Published online Nov 7, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-437
PMCID:
PMC4236497
Sun-Tee Tay, Su-Lin Lim, Hui-Wee Tan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 439. Published online Nov 8, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-439
PMCID:
PMC4246603
Yuan-Tsung Fu, Kuo-Yu Chen, Yueh-Sheng Chen, Chun-Hsu Yao
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 440. Published online Nov 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-440
PMCID:
PMC4233063
Jing Li, Jiaojun He, Yuanhao Du, Jingjun Cui, Ying Ma, Xuezhu Zhang
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 441. Published online Nov 11, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-441
PMCID:
PMC4237754
Bing Zhao, Jian Fei, Ying Chen, Yi-Lin Ying, Li Ma, Xiao-Qin Song, Jie Huang, Er-Zhen Chen, En-Qiang Mao
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 442. Published online Nov 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-442
PMCID:
PMC4246491
Miriam Ortiz, Eva Soom Ammann, Corina Salis Gross, Katharina Schnabel, Torsten Walbaum, Sylvia Binting, Herbert Felix Fischer, Michael Teut, Jan Kottner, Ralf Suhr, Benno Brinkhaus
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 443. Published online Nov 12, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-443
PMCID:
PMC4246522
Ding-Qian Wu, Hui-ming Zhong, Qian-hai Ding, Li Ba
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 444. Published online Nov 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-444
PMCID:
PMC4251671
Anupama Tyagi, Marc Cohen, John Reece, Shirley Telles
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 445. Published online Nov 15, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-445
PMCID:
PMC4247158
Abdur Rauf, Rehan Khan, Haroon Khan, Barkat Ullah, Samreen Pervez
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 448. Published online Nov 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-448
PMCID:
PMC4247777
Lilian FB Amaral, Patricia Moriel, Mary Ann Foglio, Priscila G Mazzola
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 450. Published online Nov 18, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-450
PMCID:
PMC4255682
Huda Mohammad Alkreathy, Rahmat Ali Khan, Muhammad Rashid Khan, Sumaira Sahreen
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 452. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-452
PMCID:
PMC4251693
So Min Lee, Yun Jung Lee, Jung Hoon Choi, Min Chul Kho, Jung Joo Yoon, Sun Ho Shin, Dae Gill Kang, Ho Sub Lee
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 453. Published online Nov 22, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-453
PMCID:
PMC4247676
Daisuke Yamanaka, Masuro Motoi, Akitomo Motoi, Naohito Ohno
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 454. Published online Nov 24, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-454
PMCID:
PMC4258937
Mohamed Mohamed Soliman, Mohamed Abdo Nassan, Tamer Ahmed Ismail
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 457. Published online Nov 29, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-457
PMCID:
PMC4258929
Mona K Galal, Abdel Azim A Khalaf, Hanan A Ogaly, Marwa A Ibrahim
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 458. Published online Dec 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-458
PMCID:
PMC4265463
San-Hong Jiang, Lei Shang, Li-Xiang Xue, Wei Ding, Shuang Chen, Ruo-Fei Ma, Ju-Fang Huang, Kun Xiong
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 459. Published online Dec 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-459
PMCID:
PMC4258277
Wondmagegn Tamiru Tadesse, Abebe Ejigu Hailu, Abyot Endale Gurmu, Abraham Fikru Mechesso
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 460. Published online Dec 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-460
PMCID:
PMC4265498
Kui Cui, Jian-Qun Kou, Jin-Hua Gu, Rong Han, Guanghui Wang, Xuechu Zhen, Zheng-Hong Qin
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 461. Published online Dec 2, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-461
PMCID:
PMC4258260
Agnete E Kristoffersen, Trine Stub, Anita Salamonsen, Frauke Musial, Katarina Hamberg
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 463. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-463
PMCID:
PMC4265502
Susan Arentz, Caroline Anne Smith, Jason Anthony Abbott, Alan Bensoussan
BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 472. Published online Dec 6, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-472
PMCID:
PMC4265410

Correction

Lilian FB Amaral, Patricia Moriel, Mary Ann Foglio, Priscila G Mazzola
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 154. Published online May 21, 2014. doi: 10.1186/1472-6882-14-154
PMCID:
PMC4035662

Articles from BMC Complementary and Alternative Medicine are provided here courtesy of BioMed Central