Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination
We are sorry, but NCBI web applications do not support your browser and may not function properly. More information

Results: 1 to 20 of 290

1.
David S. Li, Oliver D. Kripfgans, Mario L. Fabiilli, J. Brian Fowlkes, Joseph L. Bull
Appl Phys Lett. 2014 February 10; 104(6): 063706. Published online 2014 February 13. doi: 10.1063/1.4864289
PMCID:
PMC3965339
2.
Lu Han, Douguo Zhang, Yikai Chen, Ruxue Wang, Liangfu Zhu, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu, Joseph R. Lakowicz
Appl Phys Lett. 2014 February 10; 104(6): 061115. Published online 2014 February 12. doi: 10.1063/1.4865421
PMCID:
PMC3977745
3.
David S. Li, Oliver D. Kripfgans, Mario L. Fabiilli, J. Brian Fowlkes, Joseph L. Bull
Appl Phys Lett. 2014 February 10; 104(6): 063703. Published online 2014 February 11. doi: 10.1063/1.4864110
PMCID:
PMC3970834
4.
Yijin Liu, Junyue Wang, Masaki Azuma, Wendy L. Mao, Wenge Yang
Appl Phys Lett. 2014 January 27; 104(4): 043108. Published online 2014 January 29. doi: 10.1063/1.4863229
PMCID:
PMC3977758
5.
Like Zeng, Weibing Teng, Linan Jiang, Joseph Cappello, Xiaoyi Wu
Appl Phys Lett. 2014 January 20; 104(3): 033702. Published online 2014 January 24. doi: 10.1063/1.4863077
PMCID:
PMC3977850
6.
Chen-wei Wei, Michael Lombardo, Kjersta Larson-Smith, Ivan Pelivanov, Camilo Perez, Jinjun Xia, Thomas Matula, Danilo Pozzo, Matthew O'Donnell
Appl Phys Lett. 2014 January 20; 104(3): 033701. Published online 2014 January 21. doi: 10.1063/1.4862461
PMCID:
PMC3977873
7.
Xuetao Gan, Yuanda Gao, Kin Fai Mak, Xinwen Yao, Ren-Jye Shiue, Arend van der Zande, Matthew E. Trusheim, Fariba Hatami, Tony F. Heinz, James Hone, Dirk Englund
Appl Phys Lett. 2013 October 28; 103(18): 181119. Published online 2013 November 1. doi: 10.1063/1.4826679
PMCID:
PMC3829864
8.
M. Hadsell, J. Zhang, P. Laganis, F. Sprenger, J. Shan, L. Zhang, L. Burk, H. Yuan, S. Chang, J. Lu, O. Zhou
Appl Phys Lett. 2013 October 28; 103(18): 183505. Published online 2013 October 30. doi: 10.1063/1.4826587
PMCID:
PMC3829915
9.
Seungyong Hahn, Youngjae Kim, Dong Keun Park, Kwangmin Kim, John P. Voccio, Juan Bascuñán, Yukikazu Iwasa
Appl Phys Lett. 2013 October 21; 103(17): 173511. Published online 2013 October 23. doi: 10.1063/1.4826217
PMCID:
PMC3820593
10.
Wenjuan Qi, Rui Li, Teng Ma, Jiawen Li, K. Kirk Shung, Qifa Zhou, Zhongping Chen
Appl Phys Lett. 2013 September 2; 103(10): 103704. Published online 2013 September 6. doi: 10.1063/1.4820252
PMCID:
PMC3779257
11.
Ruiying Zhang, Junjie Yao, Konstantin I. Maslov, Lihong V. Wang
Appl Phys Lett. 2013 August 26; 103(9): 094101. Published online 2013 August 28. doi: 10.1063/1.4819735
PMCID:
PMC3772904
12.
Yukikazu Iwasa, Seungyong Hahn, John Voccio, Dong Keun Park, Youngjae Kim, Juan Bascuñán
Appl Phys Lett. 2013 July 29; 103(5): 052607. Published online 2013 August 2. doi: 10.1063/1.4816132
PMCID:
PMC3745473
13.
I. Savukov, T. Karaulanov
Appl Phys Lett. 2013 July 22; 103(4): 043703. Published online 2013 July 23. doi: 10.1063/1.4816433
PMCID:
PMC3739803
14.
Prabhu U. Arumugam, Hongjun Zeng, Shabnam Siddiqui, Dan P. Covey, John A. Carlisle, Paul A. Garris
Appl Phys Lett. 2013 June 24; 102(25): 253107. Published online 2013 June 28. doi: 10.1063/1.4811785
PMCID:
PMC3710216
15.
Xiaoming Wu, Wentao Bi, Yulin Hua, Jin'e Sun, Zhihui Xiao, Li Wang, Shougen Yin
Appl Phys Lett. 2013 June 17; 102(24): 243302. Published online 2013 June 18. doi: 10.1063/1.4811551
PMCID:
PMC3702568
16.
Anusha Pokhriyal, Meng Lu, Vikram Chaudhery, Sherine George, Brian T. Cunningham
Appl Phys Lett. 2013 June 3; 102(22): 221114. Published online 2013 June 7. doi: 10.1063/1.4809513
PMCID:
PMC3689753
17.
Meng Zhang, Chun Ge, Meng Lu, Zhixiong Zhang, Brian T. Cunningham
Appl Phys Lett. 2013 May 27; 102(21): 213701. Published online 2013 May 28. doi: 10.1063/1.4801427
PMCID:
PMC3683028
18.
John M. Gregoire, Kechao Xiao, Patrick J. McCluskey, Darren Dale, Gayatri Cuddalorepatta, Joost J. Vlassak
Appl Phys Lett. 2013 May 20; 102(20): 201902. Published online 2013 May 21. doi: 10.1063/1.4806972
PMCID:
PMC3676369
19.
Minghan Chen, Natalya V. Zaytseva, Qi Wu, Min Li, Ye Fang
Appl Phys Lett. 2013 May 13; 102(19): 193702. Published online 2013 May 14. doi: 10.1063/1.4805041
PMCID:
PMC3669112
20.
Chi Zhang, Yong Zhou, Chiye Li, Lihong V. Wang
Appl Phys Lett. 2013 April 22; 102(16): 163702. Published online 2013 April 26. doi: 10.1063/1.4803444
PMCID:
PMC3651204

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Write to the Help Desk